Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Ranking – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Ranking – en illustrerad guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på modulen/verktyget Ranking. Vi skall gå igenom hur modulen fungerar, vad du kan använda den till och hur du kan konfigurera den.

Guide – Ranking

Guiden kommer vara uppdelad i lite olika sektioner och vi kommer börja med om hur modulen fungerar. Vi kommer därefter gå igenom hur du kan konfigurera modulen och till sist hur du kan använda Ranking.

Ranking

Ranking är ett sätt att jämföra aktier med varandra eller med sig självt. Med Ranking kan du hitta de aktier som överpresterar relativt ett annat index, aktier eller råvaror eller jämfört med sig själv. Du kan välja om du vill titta på en absolut jämförelse (jämfört med sig själv) eller relativt ett annat index.

Väljer du en absolut jämförelse kommer varje aktie, index eller råvaras utveckling för den valda perioden att visas. Utgångsvärdet är 100 och visas 105 kommer aktie, index eller råvaran att ha gått upp 5%. Det motsatta gäller för en negativ utveckling.

När du gör en relativ jämförelse görs en jämförelse med en annan aktie, råvara eller index. Detsamma gäller som ovan, dock så är det inte aktiens, indexets eller råvarans egna utveckling som visas utan utvecklingen relativt den valda aktien, råvaran eller indexet. Om det står 105 betyder det alltså att aktien, indexet eller råvaran har utvecklats 5% bättre än jämförelsen.

I Ranking kan du välja att göra en absolut- eller en relativ jämförelse. För att göra en absolut jämförelse skall du i “Jämför” välja “Ingen jämförelse”.

Om du istället vill jämföra med en aktie eller något annat index är det bara att välja det index du vill ha i “Jämför”. Jag kommer att välja att jämföra med OMXS30.

Kom ihåg att du måste trycka på ”Visa” för att dina val ska visas.

De olika kolumnerna

Som du kan se finns det lite olika kolumner. Siffrorna som finns i kolumnerna representerar utvecklingen av instrumenten från föregående kolumn. Om det står 101 i en kolumn betyder detta alltså att instrumentet har utvecklats med 1% sedan föregående kolumn.

Så om du har valt en absolut jämförelse och det står t.ex. “8 apr” i föregående kolumn och “15 apr” i nuvarande kolumn har alltså instrumentet utvecklats 1% jämfört med sig självt mellan den 8:e april och den 15:e.

Hur lång tidsperiod som det är mellan de olika kolumnerna kan du konfigurera, mer om detta senare.

Välja instrument som du tittar på

För att välja vilka instrument du vill titta på navigerar du med hjälp av menyn ovanför tabellen. De första du skall välja är var din lista finns. Detta gör du i dropdown menyn som finns längst till vänster.

Därefter i dropdown menyn i mitten skall du välja vilken lista du vill “Ranka”.

Därefter är det bara att välja hur du vill “Ranka” dina instrument, alltså absolut eller relativt, och därefter klicka på “Visa”.

Konfigurera Ranking

Du har några olika alternativ att konfigurera Ranking modulen på. Beroende på hur din tidshorisont ser ut i din trading kan det vara en god idé att anpassa tidsintervallerna i Ranking.

Det du kan konfigurera är längden på de olika perioderna och antalet perioder som visas.

För att göra detta måste du först klicka på skiftnyckeln uppe i huvudmenyn.

Därefter måste du klicka på “Ranking”.

Du kan nu välja tid för varje period, alltså hur länge en period skall vara.

Du kan även välja hur många perioder som skall visas.

För att dina nya inställningar ska gälla måste du klicka på “OK”.

Hur du kan använda Ranking

Det finns många sätt du kan använda Ranking och jag kommer här dela med mig om hur jag använder Ranking. Jag kommer att visa dig två olika sätt. Om du använder Ranking på ett annat sätt, dela gärna med dig av det i kommentarerna.

Leta upp starka aktier med fina trender

Ett sätt du kan använda Ranking på är att leta aktier som har varit relativt starka OMXS30 de senaste månaderna och på sätt byggt upp fina trender. Fördelen med att använda sig av Ranking är att man snabbt kan få en överblick hur instrumentet har utvecklats över en längre tid.

De aktier som agerar draglok på börsen har en tendens till att fortsätta stiga.

Genom att titta på Large Cap aktierna och ställa in periodlängden på 1 månad och antal perioder på 12 kan vi se hur utvecklingen har varit de senaste 12 månaderna.

Vid en första anblick ser vi att HM är den aktie som har har varit relativt starkaste den senaste månaden. Men vi kan även se att utvecklingen de senaste året ser ut att ha varit väldigt spridd. Det är många kolumner som är väldigt gröna eller väldigt röda och det är då inte troligt att HM har en bra trend. Tittar vi i grafen bekräftar de våra tankar.

Detta är kanske då inte en bra aktie för momentum trading på lite längre sikt.

Studerar vi listan lite till hittar vi Boliden. Boliden ser ut att ha utvecklats väldigt starkt de senaste fem månaderna.

Vi kan även se att Sagax B har utvecklats väldigt bra de senaste året. Detta eftersom många perioder är gröna de senaste 12 perioderna.

Vi har nu relativ enkelt hittat två aktier som är relativt starka jämfört med OMXS30 och som har bra trender.

Liten varningssignal i Sagax, trenden har börjat se parabolisk, stiger kraftigare och kraftigare, kan vara en risk för att trenden är på väg att vända.

Leta aktier för jämviktspendling i en uppåtgående trend

Vi kan även leta upp eventuella aktier för jämviktspendling. I detta fall vill vi leta efter aktier som haft en bra utveckling men som just nu har en liten rekyl.

Vi kommer även i detta fall titta på Large Cap aktier. Vi ställer in periodlängden på 1 vecka och väljer att visa 12 perioder. Vi kommer även välja en absolut ranking och därför kommer vi inte jämföra aktierna med något instrument.

Nu letar vi alltså efter aktier som har gått dåligt den senaste veckan och som har haft en bra utveckling tidigare. Vi kommer därför sortera den första kolumnen på de aktier som gått sämst den senaste veckan.

Vi vill därefter se aktier som som är röda den senaste veckan eller två men som har gröna perioder innan dess.

Vi ser att Sagax B ser ut att uppfylla våra krav. Tittar vi i grafen kan vi se att Sagax B ser ut som en bra kandidat för en jämviktspendling i en uppåtgående trend.

Du har nu lärt dig lite mer om modulen Ranking, hur du kan konfigurera den och två sätt som du kan använda den på. Har du några frågor eller funderingar kan du lämna en kommentar, skicka ett mejl eller kontakta mig på vår char här på hemsidan.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar