Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Visa signalfärg – en guide

Hitta Kursvinnare – Visa signalfärg – en guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv. Denna guide utgår ifrån att du har Hitta Kursvinnare 4.0.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna lilla guide ska vi titta på en funktion som finns i Hitta Kursvinnare som visuellt kan hjälpa dig med dina analyser. Denna funktion heter “Visa signalfärg” och visar i grafen när en viss signal är uppfylld. Vi kommer titta på hur du kan använda detta för att få en bättre visuell uppfattning av läget i en aktie.

Guide – Visa signalfärg

Denna guide kommer alltså titta på funktionen “Visa signalfärg”, vilket är en funktion som ändrar färgen på staplarna i grafen beroende på om en viss signal visar köp/respektive sälj. Detta kan du ge dig en snabb uppfattning av läget i en aktie.

Vi kommer gå igenom hur funktionen fungerar och därefter titta på några exempel på hur du kan använda det.

Hur använder jag “visa signalfärg”?

Funktionen finns i “TA” modulen och det första du då måste göra är att ta upp denna modul. Därefter måste du välja den signal du vill att funktionen ska signalera om. Vi kommer att börja med en väldigt enkel signal som visar när aktien befinner sig över respektive under sitt 200 dagars glidande medelvärde.

Min signal heter ”MA200” och därför väljer jag den uppe i dropdown menyn.

Därefter klickar jag på “Visa signalfärg”.

Du kommer nu se att när signalen signalerar köp kommer alla staplar att färgas grönt, när signalen signalerar sälj visas detta genom att staplarna är röda. Nedan ser du en bild med Intrum där vi inte använder ”Visa signalfärg” och en bild där vi använder funktionen.

Det blir alltså väldigt visuellt enkelt att nu se när aktien befinner sig över respektive under MA200. Vi har användning av denna funktion även i andra sammanhang, det är t.ex. väldigt positivt för swingtraders om aktien uppvisar en viss volatilitet. Vi kan då skapa oss en signal som visar köp när Bollinger Band Width är över 10. 

Bollinger Band Width är en indikator byggd på indikatorn Bollinger Bands och visar volatiliteten i en aktie. Om du vill lära dig mer om denna indikator har jag gjort ett inlägg om indikatorn här.

Vi kommer då väldigt lätt kunna se när indikatorn är volatil och när den inte är det. Nedan ser du en aktie med mycket grönt, det vill säga volatil, och en aktie med mycket rätt, alltså inte volatil.

Vi kan även använda den för att visa när en aktie har ett Golden- respektive Death cross i ryggen. Detta är en välkänd långsiktig trendsignal som grundar sig i ett medelvärdeskors. Om du vill lära dig mer om signalen kan du titta på mitt intressanta inlägg här.

Applicerar du “Visa signalfärg” på denna signal kommer vi enkelt se om aktien har ett Golden Cross i ryggen eller inte.

Du har nu fått lära dig hur du använder funktionen “Visa signalfärg”. Om du har några tips på hur du brukar använda funktionen så dela gärna med dig av det nere i kommentarerna. Om där är något du undrar över kan du alltid nå mig genom mejl eller på vår chat.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar