Du visar för närvarande Hur aktier beter sig när börsen rasar

Hur aktier beter sig när börsen rasar

Vi aktörer på börsen är människor, människor som agerar irrationellt i stressade situationer. En sådan situation är t.ex. när börsen rasar. Jag tror du själv har upplevt denna känsla när börsen är färgad blodröd och du bara hoppas på att det kommer att vända. Du känner dig maktlös och i panik säljer du dina innehav. Dessa stressade situationer i kombination med ekonomiska beslut medför att vi agerar irrationellt.

Skillnad i beteende hos oss aktörer har en effekt på hur aktier beter sig när börsen rasar jämfört med när den stiger kraftigt. Vi ska idag titta på om det finns en skillnad i korrelation mellan aktier och index när börsen rasar eller stiger kraftigt. 

Varför är detta intressant? 

Det är kanske inte så lätt att bygga en strategi utefter detta men det är intressant utifrån det perspektiv att vi lär oss mer om hur börsen och aktier faktiskt beter sig i olika situationer. Om vi t.ex. idag kan komma fram till att när börsen rasar så har aktier en större korrelation blir det mindre viktigt för oss att ta hänsyn till de individuella aktierna jämfört med börsen som helhet.

Jag har i en tidigare studie tittat på skillnaden för korrelationen mellan aktierna i OMXS30 och indexet beroende på marknadsfas. I denna studie kom jag fram till att i positiva marknadsfaser är korrelationen mindre än i negativa marknadsfaser. Alltså blir det mer viktigt med stockpicking i positiva marknadsfaser än i negativa. Du finner studien här.

Det ska bli intressant och se om det även är så för enskilda dagar då börsen rasar eller stiger. Innan vi går igenom studien lite mer i detalj ska vi ta oss en snabb titt på korrelation

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer idag att titta på aktierna i OMXS30s korrelation mellan varandra och indexet sig självt. Vi kommer att studera den dagliga procentuella utvecklingen för varje dag och studera dess korrelation med de andra aktierna och index.

Vi kommer sortera dagarna i olika steg där OMXS30 har haft en viss procentuell utveckling, t.ex. de dagar då OMXS30 har sjunkit med mer än 1%.

Vi kommer därefter att studera korrelationen för de dagar som finns i dessa intervall. Det vill säga vi kommer att titta på om det är så att stora rörelser i den ena aktien leder till stora rörelser för den andra för de tillfällen som finns i detta intervall. Vi kommer t.ec. att titta på att de största nedgångsdagarna i den ena aktier också är de största nedgångsdagarna i den andra de tillfällen då OMXS30 har fallit mer med är 1%.

Vi kommer att dela upp tillfällena i steg om 0.5% och vi kommer att börja på -1.5% och gå upp till 1.5%.

De bilder vi använder för att se korrelationen fungerar på ett sådant sätt att ju grönare färg ju närmare är korrelationen 1. Det motsatta gäller när bilden går mot rött, alltså att korrelationen är -1.

Studien sträcker sig från 2010-01-01 till 2019-10-31 för aktierna och indexet i studien. De aktier vi kommer att titta på är dessa samt OMXS30.

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Hur beter sig aktier när börsen rasar kontra stiger?

Vi kommer att börja med att titta på hur korrelationen ser ut när OMXS30 antingen har stigit eller fallit den dagen.

Nerdagar

Korrelation - Nerdagar
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,560,600,620,490,610,610,620,290,570,510,440,590,390,500,800,590,670,710,270,720,540,640,600,610,500,620,320,430,590,70

Uppdagar

Korrelation - Uppdagar
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,510,490,550,350,570,680,670,270,560,420,420,510,350,430,740,470,690,640,430,650,450,650,610,590,400,620,260,340,520,59

Vad vi kan se är att trots att vi har gjort en relativt mjuk uppdelning, alltså att OMXS30 stiger eller faller den dagen kan vi se att vi har en skillnad i korrelation.

När vi studerar bilden för korrelationen mellan aktierna när OMXS30 stiger kan vi se att den är betydligt ljusare än bilden för när OMXS30 faller. Detta betyder alltså att korrelationen är lägre när OMXS30 stiger jämfört med när den faller.

Jämför vi korrelationen som aktierna har med OMXS30 kan vi se att snittet på uppdagar är 0.51 och på dagar OMXS30 faller är korrelationen 0.56.

Alltså är korrelationen större när börsen faller jämfört med när den stiger.

Vi fortsätter med att titta på våra övriga uppdelningar för att se om tendensen fortsätter.

Ner under -0.5%

Korrelation - Ner under -0.5%
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,560,590,610,490,620,680,690,260,590,530,380,600,420,500,780,600,680,700,200,720,540,640,610,600,500,640,300,390,540,73

Upp över 0.5%

Korrelation - Upp över 0.5%
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,500,470,540,310,550,650,640,250,560,420,390,510,370,390,710,450,700,600,440,640,490,630,620,600,380,630,220,360,510,55

Även här kan vi se att bilden över korrelationen för de dagar då börsen stiger med mer än 0.5% är ljusare än bilden för när börsen sjunker med mer än -0.5%.

Även snittet för för korrelationen med OMXS30 är lägre för uppgångsdagarna jämfört med nedgångsdagarna.

Ner under -1%

Korrelation - Ner under -1%
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,590,630,580,460,610,680,680,290,580,590,500,630,440,610,770,590,700,710,530,730,550,630,620,610,570,700,350,300,580,77

Upp över 1%

Korrelation - Upp över 1%
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,490,430,510,260,540,570,560,220,500,420,450,480,390,400,710,420,740,520,440,680,500,660,640,560,280,650,200,370,500,56

Tendensen fortsätter som tidigare och skillnaden för snittet börjar nu bli relativt stor. Snittet för de dagar då börsen faller med mer än -1% är korrelationen 0.59 och för dagar då börsen stiger med mer än 1% är snittet 0.49%.

Ner under -1.5%

Korrelation - Ner under -1.5%
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,600,670,530,490,590,650,650,280,530,590,450,670,600,650,700,500,730,740,480,740,570,650,690,670,590,710,320,410,590,80

Upp över 1.5%

Korrelation - Upp över 1.5%
 SnittABBALFAALIV SDBASSA BATCO AATCO BAZNBOLELUX BERIC BHEXA BGETI BHM BINVE BKINV BNDASANDSCA BSEB ASECU BSHB ASKA BSKF BSSAB ASWED ASWMATEL2 BTELIAVOLV B
OMXS300,480,350,390,230,500,500,480,200,460,340,470,520,370,480,740,440,740,490,490,680,470,670,670,540,280,760,160,410,490,55

Trenden blir bara starkare ju mer börsen faller eller stiger. Det som är intressant att vi faktiskt nu har aktier som har en negativ korrelation när börsen stiger med mer än 1.5%. Vi kan se att t.ex. SSAB och Swedbank har en negativ korrelation. Det vill säga att de stora uppgångsdagarna i den ena aktier snarare leder till svagare dagar för den andra och så vidare.

Skillnaden för snittet på korrelationen mellan aktierna och OMXS30 fortsätter även att stiga.

Sammanfattning

Det finns alltså en tendens,  att aktierna som finns i OMXS30 indexet korrelerar med varandra och index mer de dagar då börsen faller kraftigt jämfört med när indexet stiger kraftigt.

Som vi kan se ovan finns det en tydlig tendens.

Men hur använder vi denna information?

Jo, ett sätt att använda informationen på är att i tuffa tider för OMXS30 vet vi då att aktier har en tendens till att följa varandra och står inte lika mycket “på sina egna ben”. De sämsta dagarna för OMXS30 leder ofta till de sämsta dagarna för aktierna.

Det motsatta gäller också, att i bra tider då börsen tuffar på minskar korrelationen mellan aktierna och det är till och med så att vissa aktier kan gå dåligt under dessa tider. Det är alltså betydligt mer viktigt att studera varje enskild aktie för att finna bra köplägen.

Aktier har alltså en tendens till att byta beteende när börsen rasar, beteendet är att de korrelerar mer med varandra jämfört med när börsen stiger.

Det är alltså viktigare att ägna sig åt stockpicking under bra dagar för OMXS30 jämfört med dåliga.

Kom ihåg att denna studie är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen kommer att fortsätta se ut på samma sätt. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar