Du visar för närvarande Hur länge måste man vänta med att köpa tillbaka en aktie enligt skatteverket?

Hur länge måste man vänta med att köpa tillbaka en aktie enligt skatteverket?

Året börjar närma sig sitt slut och jag och pappa satt och pratade om att vi skulle börja sälja av de aktier vi har förlust på för att kunna kvitta mot de vinster som vi har gjort under året.

Vi började diskutera om det finns någon gräns för hur snabbt man får lov att köpa tillbaka aktier efter man har sålt dem. Grunden till detta var att vi misstänker att det finns risk att det räknas som skatteplanering om man säljer en aktie, som man har förlust på, och genast köper tillbaka den endast för att då kan det kvitta förlusten mot potentiella vinster man har gjort under året.

Jag är ingen expert inom detta ämne och jag råder dig till att prata med en expert inom området innan du tar några beslut, men jag tänkte att jag skulle gräva ner mig lite i ämnet och försöka hitta ett svar.

För att skatteverket skall godkänna affären, sälja aktie med kapitalförlust för att sedan köpa tillbaka samma aktie, krävs det att du har tagit en kursrisk. Detta gör att du bör vänta minst ett dygn innan du köper tillbaka samma aktie.

Innan jag svarar på frågan om när jag kan köpa tillbaka de aktier jag sålt i syfte att kvitta mot värdepappers vinster så tänkte jag först reda ut lite kring kvittning och kvotering.

Får jag lov att kvitta vinst mot förlust när jag sålt värdepapper?

Om man har sålt värdepapper med vinst under årets gång och under samma år och sålt värdepapper med förlust får man lov att kvitta förlusten mot vinsten.

Detta gäller dock endast om du har haft värdepapperna på en aktiedepå och inte på ett ISK konto eller i en kapitalförsäkring. Anledningen till detta är att dessa två konton beskattas annorlunda jämfört med en aktiedepå. Dessa två sparformer beskattas enligt schablon, det vill säga med en viss fast skattesats per år. Dock så får du lov att kvitta din schablonmässiga avkastning på ditt ISK konto mot förluster och utgifter, detta gäller endast ISK konto och inte kapitalförsäkring. Mer om detta längre ner i inlägget.

Värt att notera är att 100% kvittning endast gäller för marknadsnoterade värdepapper. Har du sålt onoterade kvalificerade andelar får endast ⅔ av vinst eller förlust kvittas mot marknadsnoterade aktier till 100%. Har du istället sålt onoterade okvalificerade andelar får du ta upp ⅚ delar till av vinst eller förlust till kvittning mot marknadsnoterade aktier till 100%.

En kvalificerad andel är om delägaren har varit “verksam i företaget i betydande omfattning”. Det vill säga att delägaren, eller hens närstående, arbetsinsats har varit av stor betydelse för resultatet i företaget.

Om din dina förluster skulle överstiga värdet på dina vinster så får resten av förlusten dras av med 70%, resten av förlusten måste alltså kvoteras med 70%. Efter detta kan du använda förlusten till att kvitta mot andra inkomster. Om du har aktier med öppen vinst är det smartare att realisera dessa vinster för att därefter köpa tillbaka samma aktie. Detta gör att du kan använda 100% av kapitalförluster istället för endast 70% av den. Detta ger dig en skattelättnad på 30% istället för 21%.

Nu kommer vi till frågan om när kan du köpa tillbaka dina aktier så att skatteverket godkänner affären. Jag har varit i kontakt med skatteverket och de anser att för att de skall kunna godkänna en affär krävs det att man har tagit en kursrisk. Det finns ingen speciell tid utan det som räknas är om man har tagit en kursrisk.

Om du säljer en aktie och direkt därefter köpet tillbaka samma aktie har du inte tagit en kursrisk i skatteverkets ögon och därför kan de inte godkänna affären. Detta gör att de inte anser att du har gjort någon affär och kan därför inte tillgodoräkna dig en eventuell vinst eller förlust.

När måste jag ha sålt värdepappret för att det skall räknas in på nuvarande/föregående år?

För skatteverket är det som har betydelse den dagen då avtalet skrivs under, alltså den dagen du säljer dina aktier. Likviddagen har alltså ingen betydelse för skatteverket.

Dock så är det så att i vissa fall kommer affären att komma in på nästa års deklaration istället eftersom din bank har lagt affären på nästa år. Några banker registrerar affären på likviddagen och inte på den dagen då avtalet skrevs under. Detta gör dem eftersom det är den dagen du fick in pengar för affären.

Resultatet av detta är att du måste ändra detta i din deklaration och troligtvis kommer du behöva bevisa detta för skatteverket. Du kommer även behöva att komma ihåg detta till nästa års deklaration då du kommer behöva ändra detta även i nästa års deklaration.

Därför kan det vara en god idé att göra dessa affärer i god tid innan årsskiftet.

Ger skatteverket mig samma skattereduktion oberoende på hur mycket stora mina kapitalförluster är?

Nej, beroende på hur stora kapitalförluster du har så varierar skattereduktionen. Du får en skattereduktion upp till 100000 kr. Överstiger värdet 100000 kr får du en skattereduktion på 30% på det kvoterade värdet på 100000 kr plus 21% på det kvoterade kapitalunderskott som överstiger 100000 kr.

Kan mina kapitalförluster från värdepapper kvittas mot något annat än kapitalvinster?

Låt säga att du har förluster på några värdepapper men har ingen vinst att kvitta det mot, vad gäller då? Du får lov att kvitta förluster på värdepapper mot andra vinster, såsom försäljning av bostad, ränteinkomster eller vinster hos onoterade aktier. Detta gäller även för inkomst utav tjänst och inkomst utav näringsverksamhet. Dock så är inte hela förlusten avdragsgill utan förlusten måste först kvoteras med 70%. Om skatten på inkomster är lägre än skattereduktionen kan överskjutande del inte utnyttjas eller sparas utan går förlorad.

Låt säga att du har gjort en en kapitalvinst på försäljning av bostad på 100 000 kr och en kapitalförlust av värdepapper på 20 000 kr. Först skall vinsten utav försäljning av bostad kvoteras med 22/30:on delar vilket resulterar i 73 333 kr. Därefter får du använda 70% utav din kapitalförlust till att dra ifrån din vinst. I detta fallet blir det 14 000 kr. Du kommer alltså att skatta 30% på 59 333 kr (73 333 kr  – 14 000 kr), vilket resulterar i att du kommer betala ca 17 800 kr i skatt jämför med ca 22 000 kr som du hade fått betala om du inte har kvittat vinsten mot dina förluster av värdepapper.

Utöver detta så kan dina schablonmässiga avkastning från ditt ISK konto kvittas mot förluster och utgifter i inkomstlaget kapital. Detta betyder att om du äger ett ISK konto och en aktiedepå kan det vara en god idé att kvitta eventuella kapitalförluster på din aktiedepå mot en schablonmässiga avkastningen från ditt ISK konto. Hur mycket utav kapitalförlusten på dina värdepapper som får kvittar mot den schablonmässiga avkastningen är jag lite osäker på då vissa källor säger 100% och vissa säger 70%. Dock så är nämner skatteverket på sin hemsida 70% och därför antar jag att detta är rätt.

Detta är dock inget du behöver oroa dig för eftersom skatteverket gör detta åt dig i din deklaration. Det du skall göra är att fylla i alla vinst- och förlustbelopp på rätt ställe. Dock så är det intressant för dig att veta om du skall göra några affärer innan årsslutet för att optimera din inkomst.

Än en gång vill jag nämna att jag inte är någon skatteexpert utan det är såhär jag har uppfattat de regler som gäller för kvittning och kvotering av kapitalvinster och förluster.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar