Du visar för närvarande Hur påverkar marknadsfasen aktiers korrelation

Hur påverkar marknadsfasen aktiers korrelation

I skrivande stund är börsen ned 0,5% och den senaste tiden har det varit skakigt. Jag anser att OMXS30 är inne i en negativ marknadsfas, även kallad bearmarket. Jag definierar detta genom att börsen har gjort en månadsstängning under sitt tolv månaders medelvärde.

En sak som märks väldigt tydligt i en bearmarket är att volatiliteten ökar. Detta behöver dock inte vara något negativt, med högre volatilitet finns det en högre potential till stora vinster. Dock gäller det att veta hur du kan utnyttja den förhöjda volatiliteten och hur du skall anpassa din trading efter detta. Att fortsätta göra affärer som det vore en positiv marknadsfas, även kallad bullmarket, är inte ett bra recept för att lyckas.

Som du kan se i bilden ovan ökar volatiliteten betydligt i nedtrender. I bilden ovan har jag valt att mäta volatiliteten med en tio dagars ATR. ATR är står för Average True Range och är en indikator som mäter volatiliteten.

Detta är en tydlig förändring i hur aktier beter sig i bullmarket kontra bearmarket. Frågan är då om det finns andra skillnader i aktier beteende beroende på marknadsfas.

När OMXS30 har sådana extrema spikar i ATR är det antingen extrem girighet eller panik på börsen. Som du kan se i bilden ovan är de flesta tillfällen när de råder panik. När panik råder har vi människor en tendens till att inte fatta logiska och väl genomtänkta beslut. Vi blir en av flocken.

Flockbeteende

Priserna på börsen påverkas av flockbeteende. En flock kan anses vara klok om den består utav mångfald och är oberoende. Det är inte ofta grupper är konstruerade på ett sådant vis och så är verkligen inte fallet på börsen. De flesta som rör sig inom finansmarknaden är höginkomsttagare, män, röstar borgerligt, har gått på ungefär samma skolor och studerat samma teorier om hur marknaden fungerar. Detta är alltså en väldigt homogen grupp.

Hur påverkar då flockbeteende börsen? Börsen är summan av alla aktörers agerande. När en enskild aktör inte vet hur den skall agera kommer den troligtvis att titta på hur flocken har agerat och därefter göra likadant.

Detta är orsaken till varför beteendet på börsen skiljer sig från beteendet i andra ekonomiska situationer. När människor agerar rationellt tenderar dem till att köpa mer kött om priset sjunker och mindre smör om priset höjs.

På börsen fungerar det oftast precis tvärtom. Aktörer har en tendens till att köpa mer om priset går upp än om priset har gått ned. Intresset för aktier som har stigit är ofta mycket högre än för de aktier som har sjunkit.

Med allt detta i åtanke  är min tes att aktier borde korrelera med varandra mer i nedgångsfas än i en uppgångsfas. När det råder panik på börsen tar flockbeteendet över och alla kommer att sälja eller köpa ungefär samtidigt. Jag tänkte att det skulle vara väldigt intressant och testa om det faktiskt är på detta vis. Innan jag presenterar studien för dig tänkte jag först reda ut begreppet korrelation.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Ministudie: Hur påverkar marknadsfasen aktiers korrelation

Jag tänkte lite snabbt gå igenom hur jag har gått tillväga när jag har gjort denna ministudie för att undersöka om det finns en skillnad i korrelation för OMXS30:s aktier när OMXS30 befinner sig i en bullmarket respektive en bearmarket.

Data

Data i studien sträcker sig från 2005-01-01 till 2018-12-31. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B
OMXS30

Detta är alla aktier i OMXS30 index förutom Essity B. Anledningen till detta är att Essity B har bara funnits sedan juni 2017. Det finns alltså inte tillräckligt mycket data för att ta med den i studien.

Metod

Jag har valt att dela upp data i två olika delar. En del då OMXS30 befann sig i en positiv marknadsfas och en när OMXS30 befann sig i en negativ marknadsfas. I denna studie anser jag att OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas då OMXS30 gör en månadsstängning över sitt 12 månaders medelvärde, motsatsen gäller för negativ marknadsfas. Detta ger oss perioderna:

Bullmarket:

2005-01-01 – 2007-11-01
2009-05-01 – 2011-08-01
2012-03-01 – 2012-06-01
2012-07-01 – 2015-09-01
2016-09-01 – 2018-11-01

Bearmarket:

2007-11-01 – 2009-05-01
2011-08-01 – 2012-03-01
2012-06-01 – 2012-07-01
2015-09-01 – 2016-09-01
2018-11-01 – 2018-12-31

Jag har beräknat korrelationen på aktiernas och indexets dagliga procentuella utveckling. För att beräkna korrelationen har jag använd mig utav Python.

Resultat

Bullmarket

ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SEK SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B OMXS30
ABB 1,00 0,54 0,44 0,48 0,57 0,38 0,26 0,50 0,37 0,34 0,46 0,33 0,34 0,59 0,44 0,46 0,53 0,25 0,44 0,38 0,43 0,51 0,54 0,45 0,39 0,25 0,31 0,35 0,48 0,64
ALFA 0,54 1,00 0,41 0,55 0,66 0,46 0,17 0,49 0,43 0,33 0,47 0,34 0,38 0,61 0,44 0,50 0,64 0,27 0,47 0,41 0,47 0,53 0,62 0,48 0,44 0,27 0,33 0,35 0,52 0,69
ALIV SDB 0,44 0,41 1,00 0,45 0,47 0,32 0,22 0,39 0,35 0,31 0,36 0,27 0,30 0,48 0,37 0,43 0,45 0,21 0,39 0,34 0,37 0,43 0,47 0,36 0,35 0,22 0,27 0,28 0,39 0,55
ASSA B 0,48 0,55 0,45 1,00 0,61 0,42 0,25 0,46 0,42 0,37 0,45 0,36 0,39 0,59 0,42 0,51 0,56 0,29 0,48 0,44 0,49 0,54 0,57 0,41 0,44 0,29 0,37 0,40 0,46 0,69
ATCO A 0,57 0,66 0,47 0,61 1,00 0,68 0,24 0,54 0,47 0,40 0,49 0,38 0,42 0,68 0,47 0,57 0,79 0,30 0,55 0,45 0,53 0,59 0,74 0,54 0,49 0,30 0,36 0,42 0,59 0,80
ATCO B 0,38 0,46 0,32 0,42 0,68 1,00 0,15 0,39 0,34 0,27 0,34 0,24 0,30 0,47 0,33 0,40 0,56 0,21 0,40 0,32 0,38 0,41 0,51 0,38 0,35 0,23 0,25 0,32 0,41 0,56
AZN 0,26 0,17 0,22 0,25 0,24 0,15 1,00 0,19 0,19 0,21 0,17 0,20 0,22 0,35 0,21 0,22 0,19 0,15 0,19 0,20 0,19 0,24 0,22 0,15 0,17 0,21 0,17 0,23 0,17 0,34
BOL 0,50 0,49 0,39 0,46 0,54 0,39 0,19 1,00 0,38 0,29 0,44 0,30 0,35 0,52 0,44 0,46 0,54 0,25 0,47 0,36 0,44 0,49 0,49 0,57 0,43 0,22 0,31 0,32 0,46 0,62
ELUX B 0,37 0,43 0,35 0,42 0,47 0,34 0,19 0,38 1,00 0,31 0,36 0,29 0,34 0,51 0,37 0,45 0,46 0,24 0,42 0,32 0,41 0,43 0,45 0,36 0,38 0,22 0,31 0,32 0,41 0,59
ERIC B 0,34 0,33 0,31 0,37 0,40 0,27 0,21 0,29 0,31 1,00 0,30 0,26 0,29 0,49 0,33 0,37 0,36 0,20 0,34 0,27 0,32 0,38 0,35 0,28 0,29 0,18 0,28 0,26 0,36 0,59
HEXA B 0,46 0,47 0,36 0,45 0,49 0,34 0,17 0,44 0,36 0,30 1,00 0,28 0,31 0,49 0,41 0,43 0,50 0,26 0,43 0,34 0,39 0,44 0,48 0,42 0,40 0,21 0,29 0,30 0,45 0,57
GETI B 0,33 0,34 0,27 0,36 0,38 0,24 0,20 0,30 0,29 0,26 0,28 1,00 0,29 0,42 0,29 0,38 0,36 0,20 0,33 0,27 0,33 0,35 0,35 0,27 0,29 0,22 0,24 0,27 0,33 0,48
HM B 0,34 0,38 0,30 0,39 0,42 0,30 0,22 0,35 0,34 0,29 0,31 0,29 1,00 0,49 0,36 0,41 0,39 0,21 0,39 0,31 0,42 0,45 0,38 0,32 0,33 0,25 0,28 0,36 0,38 0,62
INVE B 0,59 0,61 0,48 0,59 0,68 0,47 0,35 0,52 0,51 0,49 0,49 0,42 0,49 1,00 0,55 0,65 0,64 0,33 0,65 0,49 0,63 0,65 0,62 0,51 0,57 0,37 0,43 0,49 0,57 0,85
KINV B 0,44 0,44 0,37 0,42 0,47 0,33 0,21 0,44 0,37 0,33 0,41 0,29 0,36 0,55 1,00 0,45 0,45 0,23 0,43 0,36 0,42 0,46 0,43 0,41 0,40 0,27 0,46 0,39 0,42 0,60
NDA SEK 0,46 0,50 0,43 0,51 0,57 0,40 0,22 0,46 0,45 0,37 0,43 0,38 0,41 0,65 0,45 1,00 0,55 0,29 0,72 0,40 0,69 0,55 0,52 0,45 0,62 0,28 0,36 0,46 0,50 0,80
SAND 0,53 0,64 0,45 0,56 0,79 0,56 0,19 0,54 0,46 0,36 0,50 0,36 0,39 0,64 0,45 0,55 1,00 0,31 0,53 0,43 0,51 0,56 0,72 0,56 0,47 0,29 0,34 0,37 0,63 0,77
SCA B 0,25 0,27 0,21 0,29 0,30 0,21 0,15 0,25 0,24 0,20 0,26 0,20 0,21 0,33 0,23 0,29 0,31 1,00 0,27 0,20 0,29 0,27 0,28 0,21 0,25 0,20 0,20 0,22 0,26 0,38
SEB A 0,44 0,47 0,39 0,48 0,55 0,40 0,19 0,47 0,42 0,34 0,43 0,33 0,39 0,65 0,43 0,72 0,53 0,27 1,00 0,38 0,69 0,54 0,49 0,46 0,74 0,27 0,35 0,42 0,50 0,76
SECU B 0,38 0,41 0,34 0,44 0,45 0,32 0,20 0,36 0,32 0,27 0,34 0,27 0,31 0,49 0,36 0,40 0,43 0,20 0,38 1,00 0,39 0,44 0,42 0,33 0,34 0,27 0,29 0,32 0,36 0,54
SHB A 0,43 0,47 0,37 0,49 0,53 0,38 0,19 0,44 0,41 0,32 0,39 0,33 0,42 0,63 0,42 0,69 0,51 0,29 0,69 0,39 1,00 0,53 0,48 0,43 0,65 0,28 0,36 0,44 0,45 0,74
SKA B 0,51 0,53 0,43 0,54 0,59 0,41 0,24 0,49 0,43 0,38 0,44 0,35 0,45 0,65 0,46 0,55 0,56 0,27 0,54 0,44 0,53 1,00 0,56 0,48 0,48 0,29 0,38 0,41 0,51 0,72
SKF B 0,54 0,62 0,47 0,57 0,74 0,51 0,22 0,49 0,45 0,35 0,48 0,35 0,38 0,62 0,43 0,52 0,72 0,28 0,49 0,42 0,48 0,56 1,00 0,50 0,44 0,26 0,34 0,38 0,59 0,73
SSAB A 0,45 0,48 0,36 0,41 0,54 0,38 0,15 0,57 0,36 0,28 0,42 0,27 0,32 0,51 0,41 0,45 0,56 0,21 0,46 0,33 0,43 0,48 0,50 1,00 0,42 0,20 0,28 0,31 0,46 0,60
SWED A 0,39 0,44 0,35 0,44 0,49 0,35 0,17 0,43 0,38 0,29 0,40 0,29 0,33 0,57 0,40 0,62 0,47 0,25 0,74 0,34 0,65 0,48 0,44 0,42 1,00 0,24 0,33 0,36 0,45 0,68
SWMA 0,25 0,27 0,22 0,29 0,30 0,23 0,21 0,22 0,22 0,18 0,21 0,22 0,25 0,37 0,27 0,28 0,29 0,20 0,27 0,27 0,28 0,29 0,26 0,20 0,24 1,00 0,23 0,26 0,23 0,39
TEL2 B 0,31 0,33 0,27 0,37 0,36 0,25 0,17 0,31 0,31 0,28 0,29 0,24 0,28 0,43 0,46 0,36 0,34 0,20 0,35 0,29 0,36 0,38 0,34 0,28 0,33 0,23 1,00 0,41 0,33 0,50
TELIA 0,35 0,35 0,28 0,40 0,42 0,32 0,23 0,32 0,32 0,26 0,30 0,27 0,36 0,49 0,39 0,46 0,37 0,22 0,42 0,32 0,44 0,41 0,38 0,31 0,36 0,26 0,41 1,00 0,36 0,61
VOLV B 0,48 0,52 0,39 0,46 0,59 0,41 0,17 0,46 0,41 0,36 0,45 0,33 0,38 0,57 0,42 0,50 0,63 0,26 0,50 0,36 0,45 0,51 0,59 0,46 0,45 0,23 0,33 0,36 1,00 0,70
OMXS30 0,64 0,69 0,55 0,69 0,80 0,56 0,34 0,62 0,59 0,59 0,57 0,48 0,62 0,85 0,60 0,80 0,77 0,38 0,76 0,54 0,74 0,72 0,73 0,60 0,68 0,39 0,50 0,61 0,70 1,00

Bearmarket

ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SEK SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B OMXS30
ABB 1,00 0,66 0,42 0,58 0,67 0,67 0,31 0,58 0,53 0,42 0,60 0,42 0,50 0,69 0,64 0,50 0,70 0,52 0,45 0,49 0,50 0,59 0,66 0,60 0,51 0,28 0,49 0,45 0,67 0,73
ALFA 0,66 1,00 0,39 0,62 0,73 0,73 0,23 0,61 0,54 0,44 0,60 0,48 0,54 0,70 0,64 0,55 0,75 0,53 0,44 0,52 0,59 0,64 0,71 0,63 0,52 0,27 0,52 0,47 0,70 0,77
ALIV SDB 0,42 0,39 1,00 0,39 0,43 0,44 0,25 0,37 0,43 0,31 0,47 0,31 0,40 0,48 0,45 0,41 0,44 0,35 0,31 0,37 0,39 0,42 0,44 0,40 0,40 0,15 0,31 0,30 0,52 0,52
ASSA B 0,58 0,62 0,39 1,00 0,66 0,66 0,32 0,53 0,58 0,46 0,56 0,45 0,53 0,68 0,59 0,55 0,70 0,55 0,42 0,53 0,61 0,67 0,66 0,50 0,50 0,32 0,44 0,44 0,65 0,76
ATCO A 0,67 0,73 0,43 0,66 1,00 0,98 0,30 0,60 0,59 0,42 0,59 0,46 0,53 0,72 0,61 0,55 0,81 0,54 0,46 0,53 0,62 0,67 0,78 0,63 0,52 0,27 0,50 0,49 0,75 0,80
ATCO B 0,67 0,73 0,44 0,66 0,98 1,00 0,29 0,59 0,60 0,42 0,60 0,46 0,54 0,72 0,61 0,57 0,81 0,55 0,49 0,54 0,62 0,68 0,77 0,63 0,53 0,28 0,50 0,49 0,74 0,80
AZN 0,31 0,23 0,25 0,32 0,30 0,29 1,00 0,23 0,27 0,30 0,23 0,33 0,33 0,44 0,36 0,25 0,29 0,38 0,18 0,36 0,28 0,32 0,26 0,21 0,27 0,29 0,27 0,32 0,27 0,42
BOL 0,58 0,61 0,37 0,53 0,60 0,59 0,23 1,00 0,51 0,38 0,52 0,37 0,45 0,64 0,60 0,50 0,66 0,49 0,41 0,49 0,55 0,58 0,61 0,67 0,50 0,24 0,45 0,43 0,64 0,69
ELUX B 0,53 0,54 0,43 0,58 0,59 0,60 0,27 0,51 1,00 0,40 0,50 0,43 0,48 0,63 0,56 0,51 0,61 0,49 0,45 0,49 0,59 0,59 0,59 0,52 0,52 0,25 0,41 0,43 0,63 0,70
ERIC B 0,42 0,44 0,31 0,46 0,42 0,42 0,30 0,38 0,40 1,00 0,39 0,39 0,42 0,57 0,53 0,49 0,47 0,41 0,32 0,40 0,45 0,45 0,45 0,39 0,38 0,32 0,42 0,45 0,52 0,65
HEXA B 0,60 0,60 0,47 0,56 0,59 0,60 0,23 0,52 0,50 0,39 1,00 0,43 0,46 0,62 0,59 0,56 0,65 0,45 0,49 0,44 0,54 0,55 0,60 0,55 0,53 0,21 0,44 0,40 0,68 0,68
GETI B 0,42 0,48 0,31 0,45 0,46 0,46 0,33 0,37 0,43 0,39 0,43 1,00 0,41 0,54 0,53 0,44 0,44 0,44 0,34 0,42 0,48 0,49 0,41 0,37 0,41 0,30 0,40 0,40 0,48 0,59
HM B 0,50 0,54 0,40 0,53 0,53 0,54 0,33 0,45 0,48 0,42 0,46 0,41 1,00 0,59 0,54 0,50 0,54 0,48 0,40 0,45 0,54 0,55 0,52 0,44 0,44 0,30 0,44 0,45 0,55 0,71
INVE B 0,69 0,70 0,48 0,68 0,72 0,72 0,44 0,64 0,63 0,57 0,62 0,54 0,59 1,00 0,75 0,68 0,74 0,62 0,54 0,60 0,72 0,73 0,71 0,64 0,66 0,35 0,57 0,58 0,77 0,88
KINV B 0,64 0,64 0,45 0,59 0,61 0,61 0,36 0,60 0,56 0,53 0,59 0,53 0,54 0,75 1,00 0,59 0,65 0,57 0,50 0,56 0,62 0,64 0,62 0,59 0,57 0,35 0,64 0,56 0,70 0,79
NDA SEK 0,50 0,55 0,41 0,55 0,55 0,57 0,25 0,50 0,51 0,49 0,56 0,44 0,50 0,68 0,59 1,00 0,61 0,51 0,70 0,46 0,72 0,59 0,58 0,51 0,71 0,28 0,47 0,50 0,64 0,79
SAND 0,70 0,75 0,44 0,70 0,81 0,81 0,29 0,66 0,61 0,47 0,65 0,44 0,54 0,74 0,65 0,61 1,00 0,55 0,53 0,57 0,62 0,69 0,80 0,66 0,58 0,27 0,49 0,51 0,79 0,83
SCA B 0,52 0,53 0,35 0,55 0,54 0,55 0,38 0,49 0,49 0,41 0,45 0,44 0,48 0,62 0,57 0,51 0,55 1,00 0,38 0,48 0,56 0,60 0,54 0,49 0,45 0,35 0,46 0,46 0,55 0,68
SEB A 0,45 0,44 0,31 0,42 0,46 0,49 0,18 0,41 0,45 0,32 0,49 0,34 0,40 0,54 0,50 0,70 0,53 0,38 1,00 0,34 0,57 0,50 0,46 0,43 0,67 0,11 0,42 0,44 0,50 0,60
SECU B 0,49 0,52 0,37 0,53 0,53 0,54 0,36 0,49 0,49 0,40 0,44 0,42 0,45 0,60 0,56 0,46 0,57 0,48 0,34 1,00 0,51 0,56 0,56 0,47 0,47 0,36 0,43 0,45 0,57 0,66
SHB A 0,50 0,59 0,39 0,61 0,62 0,62 0,28 0,55 0,59 0,45 0,54 0,48 0,54 0,72 0,62 0,72 0,62 0,56 0,57 0,51 1,00 0,64 0,61 0,55 0,64 0,34 0,52 0,53 0,67 0,81
SKA B 0,59 0,64 0,42 0,67 0,67 0,68 0,32 0,58 0,59 0,45 0,55 0,49 0,55 0,73 0,64 0,59 0,69 0,60 0,50 0,56 0,64 1,00 0,67 0,57 0,57 0,32 0,51 0,52 0,71 0,79
SKF B 0,66 0,71 0,44 0,66 0,78 0,77 0,26 0,61 0,59 0,45 0,60 0,41 0,52 0,71 0,62 0,58 0,80 0,54 0,46 0,56 0,61 0,67 1,00 0,64 0,54 0,27 0,51 0,49 0,75 0,80
SSAB A 0,60 0,63 0,40 0,50 0,63 0,63 0,21 0,67 0,52 0,39 0,55 0,37 0,44 0,64 0,59 0,51 0,66 0,49 0,43 0,47 0,55 0,57 0,64 1,00 0,50 0,20 0,46 0,41 0,66 0,69
SWED A 0,51 0,52 0,40 0,50 0,52 0,53 0,27 0,50 0,52 0,38 0,53 0,41 0,44 0,66 0,57 0,71 0,58 0,45 0,67 0,47 0,64 0,57 0,54 0,50 1,00 0,23 0,48 0,49 0,61 0,72
SWMA 0,28 0,27 0,15 0,32 0,27 0,28 0,29 0,24 0,25 0,32 0,21 0,30 0,30 0,35 0,35 0,28 0,27 0,35 0,11 0,36 0,34 0,32 0,27 0,20 0,23 1,00 0,26 0,31 0,29 0,41
TEL2 B 0,49 0,52 0,31 0,44 0,50 0,50 0,27 0,45 0,41 0,42 0,44 0,40 0,44 0,57 0,64 0,47 0,49 0,46 0,42 0,43 0,52 0,51 0,51 0,46 0,48 0,26 1,00 0,58 0,54 0,65
TELIA 0,45 0,47 0,30 0,44 0,49 0,49 0,32 0,43 0,43 0,45 0,40 0,40 0,45 0,58 0,56 0,50 0,51 0,46 0,44 0,45 0,53 0,52 0,49 0,41 0,49 0,31 0,58 1,00 0,54 0,69
VOLV B 0,67 0,70 0,52 0,65 0,75 0,74 0,27 0,64 0,63 0,52 0,68 0,48 0,55 0,77 0,70 0,64 0,79 0,55 0,50 0,57 0,67 0,71 0,75 0,66 0,61 0,29 0,54 0,54 1,00 0,85
OMXS30 0,73 0,77 0,52 0,76 0,80 0,80 0,42 0,69 0,70 0,65 0,68 0,59 0,71 0,88 0,79 0,79 0,83 0,68 0,60 0,66 0,81 0,79 0,80 0,69 0,72 0,41 0,65 0,69 0,85 1,00

Slutsats

Vi kan se att oberoende av marknadsfas har alla aktier en positiv korrelation med varandra. Du kan se ganska tydligt att grafen för den negativa marknadsfasen är betydligt grönare än den för den positiva marknadsfasen. Detta säger oss att min tes är korrekt. OMXS30:s aktier korrelerar mer med varandra och index i en bearmarket än i en bullmarket. Vi kan även se det på siffrorna. Om vi tittar på korrelationen mellan index och aktierna ser det ut på detta vis.
ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SEK SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B
Bullmarket OMXS30 0,64 0,69 0,55 0,69 0,80 0,56 0,34 0,62 0,59 0,59 0,57 0,48 0,62 0,85 0,60 0,80 0,77 0,38 0,76 0,54 0,74 0,72 0,73 0,60 0,68 0,39 0,50 0,61 0,70
Bearmarket OMXS30 0,73 0,77 0,52 0,76 0,80 0,80 0,42 0,69 0,70 0,65 0,68 0,59 0,71 0,88 0,79 0,79 0,83 0,68 0,60 0,66 0,81 0,79 0,80 0,69 0,72 0,41 0,65 0,69 0,85
Vi kan se att nästan alla aktier har en större korrelation med OMXS30 i en bearmarket. Hur mycket ökar då korrelationen för varje aktie?
ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SEK SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B
13,5% 12,2% -5,5% 9,1% -0,3% 42,4% 23,3% 12,5% 18,0% 11,4% 19,3% 22,8% 15,2% 4,3% 32,0% -1,8% 9,0% 78,1% -21,6% 22,7% 8,6% 10,0% 9,5% 15,3% 5,4% 4,9% 29,8% 13,2% 21,0%
Det vi kan se är att många utav aktierna har en stor ökning. SCA B har till och med en ökning med 78%. Korrelationen ökar i genomsnitt med 15%. Jag anser att detta är en betydande ökning och något man bör ha i åtanke om man skall vara aktiv under en bearmarket. Detta betyder att aktierna har en tendens till att röra sig i bilden nedan.

I en positiv marknadsfas lever aktierna sina egna liv och i en bearmarket följs de åt betydligt mer. Nu är såklart bilden en överdrift men jag hoppas du förstår poängen.

Nu kanske du undrar, vad för värde tillför denna information mig?

Denna information säger dig att i en bullmarket är det fördelaktigt att ägna sig åt stockpicking. De individuella aktiernas parametrar är viktigare i en bullmarket än i en bearmarket. Såklart kommer index att ha en betydande roll i deras utveckling men inte lika stor som i en bearmarket.

Det säger även dig att i en bearmarket är det betydligt viktigare att faktiskt ta hänsyn till hur OMXS30 beter sig. Det kommer vara viktigare att handla i indexets riktning. I en bullmarket kanske du kommer undan med att handla i motsatt riktning till indexet men i en bearmarket är detta betydligt svårare.

Om du är mer intresserad av hur marknadsfasen har för betydelse har jag gjort en studie där vi endast är investerade i OMXS30 under en positiv marknadsfas jämfört med att vara investerad hela tiden. Resultatet är väldigt intressant och kanske leder till att vi måste tänka om lite hur vi definierar en positiv marknadsfas. Vill du läsa artikeln kan du göra det här.

Tankar till vidare studier

Under studiens gång fick jag lite idéer till vidare studier på området som jag tänkte dela med mig i förhoppning att du själv kanske vill titta vidare på det. Jag vet i alla fall att i mån om tid kommer jag göra det.

Påverkas korrelationen utav volatiliteten i marknaden?

Har nedgångsdagar på OMXS30 en större korrelation än uppgångsdagar?

Jag hoppas att denna lilla ministudie har tillfört dig något. Är det något du undrar över kan du kontakta mig genom detta formulär. Du kan även nå mig genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

Lämna ett svar