Du visar för närvarande Ichimoku – Rätt sida molnen

Ichimoku – Rätt sida molnen

Inom trading är det viktigt att hitta det man är bra på och därefter ägna merparten av sin trading åt det. Men detta betyder inte att det kan vara en god idé att testa lite olika sätt att handla på för att förstå marknaden och sig själv lite bättre. Idag ska vi utforska ett ämne som jag själv inte är speciellt kunnig inom, Ichimoku. Detta är en indikator och “komplett” analyssystem som härstammar från Japan. 

Detta är ett visuellt tradingsystem, och om du har läst några av mina inlägg kanske du nu förstår varför jag inte är speciellt berest inom Ichimokus värld. Men tack vare att analyssystem har kommit till program där man kan testa dess olika komponenter har analyssystemet blivit intressant för mig och vi ska idag testa en strategi som jag hämtat från Trading Strategy Guides och modifierat lite.

Det är en trendföljande strategi som köper på styrka och som är inne i en affär lite längre än vad jag brukar, vilket är perfekt för mig då mina svagheter är just trendföljande strategier och strategier som köper på styrka.

Innan vi går in på hur strategin ser ut kommer jag snabbt att gå igenom Ichimoku, om du redan kan en hel del om detta analyssystem går det jättebra att hoppa över denna del.

Strategin som vi idag kommer fram till har historiskt haft en snittavkastning på 3.6% och en sannolikhet för en vinstaffär på 57%.

Kort om Ichimoku

Likt Candlesticks är Ichimoku ett analyssystem som härstammar från Öst, och lite närmare bestämt från Japan. I väst är detta analyssystem inte speciellt känt och det är inte förrän på senare år som detta analyssystem har fått spridning i västvärlden. 

Redan på sent 30-tal tog Goichi Hosoda med hjälp av ett stort antal studenter fram Ichimoku systemet, men det släpptes inte till allmänheten förrän 1968.

Ichimoku översatt från Japanska till engelska blir “one look”, vilket också är systemets styrka. Att det är en komplett visuellt analyssystem där använder med endast en blick ska kunna se om en aktie är intressant eller inte.

Ichimoku har “6” olika komponenter i sig och de heter följande:
Tenkan Sen (Turning line) – (Högsta + Lägsta)/2 för de senaste 9 perioderna
Kujin Sen (Standard line) – (Högsta + Lägsta)/ för de senaste 26 perioderna
Senkou Span A (Leading Span A) – (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2 plottat 26 perioder framåt i tiden 
Senkou Span B (Leading Span B) – (Högsta + Lägsta)/2 för de senaste 52 perioderna plottat 26 perioder framåt i tiden
Kumo (Cloud) – Molnet (arean) som bildas mellan de två olika Senkou Spans
Chikou Span (Lagging line) – Stängningskursen plottat 26 perioder bakåt i tiden

Grundinställningarna är 9, 26 och 52, alltså inga tal som känns självklara. Som du kan se har de olika komponenterna några grundinställningar som för oss västerlänningar kan anses vara lite annorlunda. 

Anledningen för dessa tal är att när systemet utvecklades var börsen öppen även på lördagar i Japan, det vill säga 26 dagar i en månad. 52 dagar var då två månader och 9 dagar utgör då en och en halv vecka. 

Om du vill lära dig lite mer om hur du ska tolka Ichimoku kan jag rekommendera dig att läsa lite här (Investopedia).

Strategi – Rätt sida molnen

Detta är alltså en strategi som jag modifierat från Trading Strategy Guides, deras strategi ser ut på följande sätt:

Först ska priset stiga upp över Kumo (molnet), lägsta nivån för denna dag kommer att utgöra stop loss
Därefter om Tenkan Sen korsar upp över Kujin Sen köper vi morgonen efter

När priset antingen är under vår stop loss eller att Tenkan Sen korsar ner under Kujin Sen så säljer vi

Jag har valt att modifiera denna strategi något, för det första vill jag att när priset stiger upp över molnet, därav namnet på strategin, ska molnet vara rött, detta innebär att priset på medellång sikt antingen har varit sidledes ellet sjunkit.

Därefter har jag valt att lägga till ett litet spann på 2% på Kujin Sen. Det vill säga att när Tenkan Sen ska korsa upp över Kujin Sen måste Tenkan Sen vara 1% över Kujin Sen för att jag ska köpa, när jag ska sälja måste Tenkan Sen ligga 1% under Kujin Sen. Detta har jag valt att lägga till för att slippa flippningar, det vill säga att Tenkan Sen ligger och pendlar upp och ner under Kujin Sen.

Jag har även valt att köpa på stängningskurs och inte på nästa dags öppning.

Till sist har jag även valt att lägga till att den långsiktiga trenden ska vara positiv, det vill säga att 200 dagars glidande medelvärde (MA200) ska peka uppåt.

Detta gör att våra strategier ser ut på följande sätt:
Handla i marknadens rytm
Entry:
Steg 1. -> Stängning ovanför molnet (Kumo), molnet är rött
Steg 2. -> Köp när Tenkan Sen korsar upp över Kujin Sen * 1.01 och om MA200 idag är högre än MA200 för fem dagar sedan

Exit:
Sälj om priset faller under lägsta nivån för dagen då vi fick en stängning ovanför Kumo
Sälj när Tenkan Sen faller ner under Kujin Sen * 0.99

Studien

Därför har jag valt att ha med 56 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. I testet har jag valt att inte ha med OMXS30 aktier då dessa aktier har en tendens till att trenda sämre.

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och vill du ha hjälp med att göra samma studie själv är det bara att skicka ett mejl till mig.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-09-12 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
Ahlström-Munksjö
Arjo
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege

Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum

JM
Kindred Group SDB
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding

Stora Enso R
Sweco B
SOBI
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter

ÅF Pöyry B

Resultat

Sammanfattning

Först och främst, strategin ger väldigt lite affärer, endast 99 stycken affärer sedan 2010 på 56 stycken aktier, det är inte bra. Men snittavkastningen för strategin är faktiskt relativt bra, 3.8% per affär och den är också relativt hög när vi jämför den med standardavvikelsen för strategin. Vi får en Edge/Stdev på 0.36 vilket jag klassar som bra.

Sannolikheten för en vinstaffär ligger på 52%, vilket också är relativt bra med tanke på att det är en trendföljande strategi.

När vi tittar på histogrammet för avkastningen ser vi att vi har fått väldigt många affärer som har gett oss en avkastning på över 10%, men väldigt få som har gett oss en avkastning på mer än -10%. Detta är bra och intressant, vårt stop loss hjälper oss alltså att hålla nere storleken på våra förluster. Vilket vi också kan se att snittet för vinsterna ligger på 11% medan snittet för förlusterna ligger på -4%.

Eftersom vi har så få affärer är det även så att vi historiskt inte har haft mer än 4 affärer igång samtidigt, vilket är bra, eftersom vi kan allokera vårt kapital bättre.

När vi gör en lite djupare forskning i statistiken kan vi se att strategin är känslig om vi tappar våra största vinster, det vill säga att missar vi någon affär, som blir en riktigt bra affär kommer strategin att försämras avsevärt. Det vill säga att om vi skulle handla denna strategi måste vi ta alla affärer.

Vi kan även se att om vi på något sätt kunde undvika de största förlusterna blir strategin mycket bättre.

Statistiken för de sista 50 affärerna är något sämre än för hela perioden men allt som allt är den ungefär lika bra.

För att sammanfatta är den en strategi som ger få affärer men när den gör det finns potentialen för riktigt bra affärer. Om du har någon annan strategi för Ichimoku som du tycker jag bör testa så hör av dig till mig.

Kom ihåg att strategin är testad på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fungera på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar