Du visar för närvarande Illa, men inte så illa – SRSI Strategi

Illa, men inte så illa – SRSI Strategi

Denna gång i Söndagsstrategin ska vi titta på en jämviktspendlande strategi men i lite annorlunda tappning. Ofta är det så att “fallande knivar”, aktier som faller kraftigt på kort tid, för med sig en väldigt stor edge. Det finns dock stora risker med att försöka fånga dessa fallande knivar och det är ofta en god idé att invänta en andra rörelse nedåt och vänta på att se att köparna är på väg in igen.

Vi ska i dagens strategi försöka ta lärdom av detta, vi ska gå in i aktier som har jämviktspendlat nedåt, men som inte har jämviktspendlat extremt mycket nedåt. Därav valde jag namnet ”Illa, men inte så illa” för strategin.

För att fånga aktier som har fallit kommer vi använda oss av indikatorn Relative Strength Index (RSI). Sen för att se till att aktien inte har jämviktspendlat för hårt nedåt ska vi använda oss av en version av indikatorn StochRSI. Detta är en indikator som jämför RSI med sina historiska noteringar.

Denna kombination kommer förhoppningsvis leda till att vi fångar många “andra rörelser” nedåt och chansen att vi träffar rätt ökar. Men innan vi ger oss in i strategin ska vi ta oss en titt på RSI och StochRSI. Kan du redan allt om dessa två indikatorer kan du hoppa över denna del med gott

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Vad är StochRSI?

StochRSI är en oscillerande indikator som pendlar mellan 0 och 100. Indikatorn är uppbyggd genom att applicera Stochastic på indikatorn Relative Strength Index. Det är alltså en indikator på en indikator, vilket för med sig några för- och nackdelar. 

En fördel är att när man gör på detta vis tittar indikatorn på indikatorns historiska värden och inte på de nivåer som “anses” vara överköpta och översålda lägen. StochRSI ger dig som trader alltså en förståelse för om dagens RSI värde är ett överköpt eller översålt läge jämfört med det historiska värdet på RSI.

Detta i sin tur gör att vi inte behöver sätta några absoluta värden på RSI indikatorn för att vi ska kunna gå in i en aktie utan StochRSI anpassar sig efter aktiens tidigare rörelser.

Om du vill lära dig mer om indikatorn kan du läsa mitt informationsrika inlägg om indikatorn här.

Jämförelse mellan RSI(14) och StochRSI

Strategin

Vi kommer som jag skrev att leta efter situationer där priset har sjunkit, men inte så kraftigt att det är den kraftfullaste rörelsen nedåt för de senaste tre månaderna. Genom att göra på detta sätt kommer vi förhoppningsvis fånga många “andra rörelser” nedåt. Det vill säga att aktien fallit kraftigt nedåt, för att därefter göra en liten uppstuds och därefter falla igen. 

För att säkerställa att aktien har jämviktspendlat nedåt kommer vi att kräva att RSI(2) ligger under 5. 

För att se till att RSI(2) värdet inte är ett av de lägsta de senaste tre månader har jag kodat upp en version av StochRSI som istället för att titta på RSI(14) tittar på RSI(2). Denna indikator tittar på hur dagens RSI(2) värde ställer sig till värdet på RSI(2) för de senaste 66 dagarna (ungefär tre månader).

Visar att RSI(2) är under 1 och är det lägsta värden för de senaste 66 dagarna

Vi kommer att kräva att SRSI(2), som jag valt att kalla indikatorn, ligger över 0.03. Detta innebär att värdet på RSI(2) inte är ett av de lägsta 3% av värdena för de senaste 66 dagarna.

Till sist kommer vi även att kräva att det finns en viss volatilitet i aktien när vi tar en signal. Dels för att RSI(2) ger oss mycket bättre signaler när vi har en viss volatilitet i aktien men även för att de lägen vi letar efter ofta är volatila.

Vi kommer att kräva att indikatorn Bollinger Band Width (BBW), en indikator som är byggd från Bollinger Bands, har ett värde på över 10.

När det kommer till exit kommer vi att använda oss av en vanlig exit för jämviktspendling, nämligen att vi säljer när aktien åter stänger över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5)

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
RSI(2) under 5
SRSI(2) över 0.03
BBW över 10

Exit:
Stängning över MA5

Visar en signal i vår strategi med våra kriterier uppfyllda

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-02-019 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är kommer från OMXS30 och är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat 

 MA5
Snittavkastning1.32%
Hitratio77.20%
AvgProf./bar0.38%
Antal affärer202
Två affärer i vår strategi "Illa, men inte så illa"

Sammanfattning

Snittavkastningen för strategin är bra, den ligger på 1.32% per affär och sannolikheten för en vinstaffär är väldigt hög, hela 77%. Det som sticker ut är att snittavkastningen per dag ligger på 0.38% per dag, vilket är högt. 

Det vill säga att strategin ofta har rätt och när den har rätt har den rätt direkt. Men hur står sig denna strategi jämfört med om vi tar bort vårt kriterium för SRSI(2) och tittar endast på en jämviktspendling med RSI(2) och BBW.

Endast RSI2 och BBWMA5
Snittavkastning0.99%
Hitratio74.70%
AvgProf./bar0.26%
Antal affärer937

Även denna strategi är bra, dock inte riktigt lika vass. Alla nyckeltal är sämre och framförallt snittavkastningen per dag. En fördel som denna strategi har är att den får betydligt fler affärer. Vår första strategi gav oss endast 202 på 10 år.

Strategin är därför bra som ett litet komplement till dina andra strategier, en signal som kan vara bra att bevaka.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa studier är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera lika bra.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Palle

    Gör gärna bilderna klickbara och av bra kvalitet. De är så gryniga att det är svårt att se detaljer. Tack annars för ännu en intressant strategi.

    1. Ska se om jag kan göra dem klickbara, anledningen till varför bilderna inte har en superbra kvalité är på grund av att sidan tar betydligt längre att ladda då.

Lämna ett svar