Du visar för närvarande INSYNC – När strategin är i synk med marknaden

INSYNC – När strategin är i synk med marknaden

Idag dagens Söndagsstrategi ska vi titta på om det har någon betydelse att en strategi är i synk med marknaden, det vill säga att tidigare affärer med strategin har slutat med en positiv avkastning. Det vi kommer att göra är att skapa oss en indikator som testar hur strategin har gått de senaste 100 dagarna.

Därefter beroende på hur strategin har gått de senaste 100 dagar kommer vi att välja om vi vill applicera strategin på nästkommande affär.

Vi kommer att testa en väldigt simpel strategi som involverar en kort jämviktspendling i kombination med ett volatilitetskriterium. Dessa två aspekter kommer att mätas med hjälp av RSI(2) (Relative Strength Index) och BBW (Bollinger Bands Width). 

Den strategi vi kommer fram till idag har historiskt haft en genomsnittsavkastning på 1.54% och en hitratio på 77%.

Innan vi går in på hur indikatorn som jag skapat fungerar kommer vi snabbt att titta på hur just RSI(2) och BBW fungerar. Om du redan kan allt du behöver veta om dessa indikatorer kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två Bollinger banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

Vill du lära dig mer om Bollinger Bands kan du läsa mitt intressanta inlägg om ämnet här.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersta bandet) * 100

Backtestindikator

Jag har alltså skapat en indikator som signalerar när RSI(2) ligger under 5 och BBW ligger över 5. Därefter noterar indikatorn ut var aktien står fem dagar senare och räknar ut hur den totala avkastningen. Denna avkastning läggs till de affärer som gjorts inom de senaste 100 dagarna.

Vi kommer då få reda på hur väl strategin har presterat de senaste 100 dagarna.

Test – Har historien betydelse?

Så vi börjar med att testa hur det ser ut om avkastningen för strategin de senaste 100 perioderna har varit positiv. Det vill säga att avkastningen ska vara över 0. Så om vi får en ny köpsignal och avkastningen för strategin de senaste 100 dagarna har varit positiv så köper vi. 

Vi säljer efter fem dagar.

Därefter kommer vi göra precis samma sak fast omvänt, det vill säga att vi köper när vi får en ny signal om avkastningen de senaste 100 dagarna har varit negativ.

Samma här så säljer vi efter fem dagar.

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-08-06 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat – Test

Positiv historik

Positiv historik

Negativ historik

Negativ historik

Slutsats – Test

Som vi kan se är där faktiskt en skillnad, vi kan se att om historiken är positiv är snittavkastningen 0.616% och annars är den 0.531%. Det vill säga att om historiken har varit positiv presterar strategin 16% bättre i framtiden.

Detta är inte jättemycket men vi ska se om skillnaden blir större om vi tänjer lite mer på gränserna, vilket vi kommer göra i vår strategidel.

Strategi – INSYNC

Som vi kunde se av testet fanns det en skillnad, vi ska nu i strategin ta med oss denna kunskap och skapa oss en lite vassare variant av de tester vi gjort. Vi kommer att göra detta med att kräva att historiken för strategin har en bättre avkastning. Vi ska därefter jämföra denna strategi med om vi hade gjort precis tvärtom, det vill säga att historiken ska vara sämre.

Vår strategi kommer att köpa på samma kriterier, att RSI(2) ska vara under 5 och BBW ska vara över 10. Förutom detta vill vi även att den historiska avkastningen för strategin de senaste 100 dagar ska vara över 5%. Vi kommer därefter att sälja när aktien återigen befinner sig över fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Vi kommer även testa strategin och se hur den ser ut om vi istället köper när historiken för de senaste 100 dagarna är under -5%.

Positiv historik:
Entry:
RSI(2) under 5
BBW över 10
Historiken de senaste 100 dagarna är över 5%

Exit:
Aktien stänger över MA5

Negativ historik:
Entry:
RSI(2) under 5
BBW över 10
Historiken de senaste 100 dagarna är under -5%

Exit:
Aktien stänger över MA5

Resultat – INSYNC

Positiv historik

Negativ historik

Sammanfattning

Om vi börjar att titta på strategin som köper när vi haft en positiv historik får vi en riktigt bra snittavkastning på 1.54% per affär och 77% av affärerna har slutat med vinst. Den som är riktigt bra är att standardavvikelsen för affärerna är låg relativt denna höga snittavkastningen.

Det som är lite negativt är att vi endast fått 163 affärer på drygt 10 år. Förutom det ser alla parametrar väldigt intressanta ut, vi kan även se att vi sällan får mer än en affär per dag. Vilket gör att vi löper mindre risk att missa affärer för att vi är fullinvesterade. 

De senaste 100 affärerna är lite sämre än genomsnittet för alla affärer men med tanke på hur börsen sett ut de senaste halvåret och hur slaktade alla jämviktspendlande strategier har blivit är detta enligt min mening fortfarande bra.

Om vi då jämför detta med den strategi med negativ historik kan vi se en väldigt stor skillnad, här ligger snittavkastningen på blyga 0.197% och 68% av affärerna har slutat med vinst. Utöver det är standardavvikelsen väldigt hög och grafen ser inte speciellt trevlig ut. Vi kan se att strategin drabbades hårt av corona raset, vilket faktiskt inte vår andra strategi gjorde.

Om vi tittar på de senaste 100 affärerna är snittavkastningen faktiskt negativ och har legat på -0.46% per affär.

I detta fall verkar det faktiskt som att det är bättre när marknaden är i synk med din strategi. Det är dock inte säkert att detta även gäller för andra typer av strategier. 

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som inspiration till dig och har du några frågor är det bara att höra av sig. Tänk på att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fungera lika bra i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar