Här kan du se de största transaktionerna den senaste veckan respektive månaden.

Top 10 största transaktioner den senaste veckan

Transaktionsdatum Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Karaktär Volym Summa Pris
2021-05-10 12:05:00 2021-05-11 09:05:31 Evolution Gaming Group AB (publ) Fredrik Österberg Styrelseledamot Avyttring 4246540 6284879200 1480
2021-05-10 12:05:00 2021-05-10 01:05:52 Scandinavian Credit Fund I AB (publ) Per Michael Gunnarsson-Ferm Styrelseordförande Avyttring 545107 55110318 101.1
2021-05-10 12:05:00 2021-05-12 12:05:00 Wihlborgs Fastigheter AB Lennart Mauritzson Styrelseledamot Förvärv 294896 54644229 185.3
2021-05-10 12:05:00 2021-05-12 01:05:03 Fabege AB Lennart Mauritzson Styrelseledamot Förvärv 305882 41049364 134.2
2021-05-07 12:05:00 2021-05-07 02:05:18 LMK Group AB (publ) Klaus Nørgaard Annan ledande befattningshavare Tilldelning 345163 27440458 79.5
2021-05-07 12:05:00 2021-05-10 10:05:43 Fortinova Fastigheter AB (publ) Ole Salsten Styrelseordförande Utdelning lämnad 574072 25259168 44
2021-05-06 12:05:00 2021-05-10 10:05:20 Wihlborgs Fastigheter AB Lennart Mauritzson Styrelseledamot Förvärv 132298 23746168 179.49
2021-05-07 12:05:00 2021-05-07 05:05:22 OssDsign AB Viktor Drvota Styrelseledamot Teckning 3014074 23359074 7.75
2021-05-07 12:05:00 2021-05-10 09:05:30 Fortinova Fastigheter AB (publ) Ole Salsten Styrelseordförande Utdelning mottagen 287036 12629584 44
2021-05-06 12:05:00 2021-05-10 10:05:40 Fabege AB Lennart Mauritzson Styrelseledamot Förvärv 84000 10838520 129.03

Top 10 största transaktioner den senaste månaden

Transaktionsdatum Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Karaktär Volym Summa Pris
2021-05-10 12:05:00 2021-05-11 09:05:31 Evolution Gaming Group AB (publ) Fredrik Österberg Styrelseledamot Avyttring 4246540 6284879200 1480
2021-04-22 12:04:00 2021-04-27 10:04:28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Nunzio Mirtillo Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv 24290745 2880892073 118.6
2021-04-27 12:04:00 2021-04-28 07:04:26 SSAB AB Annareetta Lumme-Timonen Styrelseledamot Avyttring 65000000 2811250000 43.25
2021-04-22 12:04:00 2021-04-27 10:04:19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Majbritt Arfert Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv 20097264 2383543549 118.6
2021-04-22 12:04:00 2021-04-27 10:04:09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Torbjörn Nyman Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant Förvärv 19111096 2266583630 118.6
2021-04-22 12:04:00 2021-04-27 10:04:50 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Erik Ekudden Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv 15584783 1848361498 118.6
2021-04-22 12:04:00 2021-04-27 10:04:18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Fredrik Jejdling Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv 12438801 1475246774 118.6
2021-04-19 12:04:00 2021-04-21 05:04:36 Embracer Group AB Matthew Karch Styrelseledamot Pantsättning 3772419 950649588 252
2021-04-22 12:04:00 2021-04-27 10:04:21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Niklas Heuveldop Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan Förvärv 4580212 543214975 118.6
2021-04-26 12:04:00 2021-04-29 10:04:57 Hemnet Group AB (publ) Sprints Euphrasia S.à r.l. Styrelseledamot Avyttring 3473596 399463540 115

Informationen uppdateras dagligen.
Korta positioner mindre än 0,5 procent inkluderas ej.
Källa: Finansinspektionen.

Updaterad senast: 2021-05-12