Du visar för närvarande Inverse Head and Shoulders

Inverse Head and Shoulders

Att testa formationer kan vara klurigt, detta då vissa saker uppfattar vi människor enklare med blotta ögat än vad en maskin kan göra. Vi kan se att en formation ser rätt ut och behöver inte fasta regler. En maskin behöver detta, vilket för med sig vissa nackdelar, men även fördelar.

I dagens Söndagsstrategi ska vi just titta på formationer, eller vi ska titta på en formation, Inverse Head and Shoulders. En Inverse Head and Shoulders är, som du kanske kan räkna ut, motsatsen till Head and Shoulders formationen.

Vi kan ganska enkelt se med blotta ögat när vi får en Inverse Head and Shoulders formation, vi kan tumma på några regler och ändå tycka att det fortfarande ser rätt ut. Detta medför att vi lyckas få med fler signaler men kan även medföra att vi endast ser det vi vill se.

Att vi kommer se de formationer som historiskt har fört med sig en vinst och de formationer som slutat dåligt förkastar vi eftersom vi hittar någon parameter som inte var på plats. Om vi istället låter en maskin göra det kommer vi kanske missa någon formation men maskinen kommer inte låtas luras. Den kommer inte ta någon hänsyn till hur utvecklingen blev och vi kommer få ett mer korrekt resultat.

Vi ska alltså utforska och se vad en Inverse Head and Shoulders formation för med sig för edge. Innan jag går in på hur jag har definierat min version av en Inverse Head and Shoulders ska vi kort titta på formationen Head and Shoulders och därefter Inverse  Head and Shoulders. Känner du redan till dessa formationer kan du hoppa över denna del med gott samvete.

Den strategi vi kommer fram till i dagens Söndagsstrategi har gett oss en snittavkastning på 4.69% Och en sannolikhet för en vinstaffär på 69.7%

Head and Shoulders

Head and Shoulders är en formation inom Teknisk analys som består utav tre olika toppar. Dessa tre toppar liknar namnet på formationen, alltså två axlar och ett huvud. Formationen består av två toppar (axlar) som står lägre än toppen i mitten (huvudet)

Denna formation anses som en av de mest pålitliga omslagsformation för en trend, alltså ett tecken på att köparna har fått slut på bränsle och att säljarna håller på att ta över.

Psykologin för en Head and Shoulders formation är att köparna först skapar en ny topp, därefter faller priset tillbaka något, därefter lyckas köparna igen skapa en ny topp, denna topp högre än den första. Efter detta faller priset tillbaka ännu en gång. Nästa gång köparna pressar upp aktien lyckas man inte nå upp till tidigare nivåer, man har alltså inte med sig samma styrka denna gång. Detta är ett tydligt svaghetstecken.

När priset faller ner under den imaginära linje, som kallas nacklinjen, som kan dras mellan bottnarna har omslagsformationen effektuerats och det är nu säljarna som har makten.

Som du kan se i bilden nedan bildas tre toppar, där de två yttre är axlar och toppen i mitten är huvudet. Mellan bottnarna dras en nacklinje och när priset bryter denna nivå effektueras en säljsignal, i detta fall händer detta tre gånger.

Inverse Head and Shoulders

Motsatsen till en Head and Shoulders formation är då en Inverse Head and Shoulders. Detta är då en positiv omslagsformation som kan indikera att köparna nu har makten. Till skillnad från en Head and Shoulders består en Inverse Head and Shoulders av tre bottnar.

Där de två yttre bottnarna är högre än bottnen i mitten. Psykologin i formationen fungerar på ett likartat sätt, alltså att säljarna visar att de har tappat kraft när de inte orkar pressa ner priset till en ny lägre botten. När priset stiger över nacklinjen har köparna tagit makten.

Inverse Head n’ Shoulders indikator

För att kunna testa Inverse Head and Shoulders formationen måste jag skapa mig en indikator som visar när vi har fått en Inverse Head and Shoulders i en aktie. För att kunna göra detta har jag använt mig av två indikatorer som jag tidigare har skapat. Dessa indikatorer signalerar när vi fått en botten eller en topp i en aktie.

Dessa två indikatorer fungerar på följande sätt:

Topp

För att jag ska se att vi fått en topp måste en aktie har gjort en notering som har haft tio dagar innan där priset har varit lägre, därefter måste även priset vara lägre i tio dagar efter. Detta kommer att resultera i att vi hittar utstickande toppar vilket indikatorn kommer att signalera.

Botten

Likt topp indikatorn fast tvärtom anser jag att en notering är en botten måste aktien ha gjort tio noteringar innan som är högre och efter botten ska aktien också göra tio stängningar som är högre. Varje dag måste inte vara högre utan det räcker att de är högre än botten. När jag gör på detta sätt hittar jag utstickande bottnar som du kan se i bilden nedan.

Båda indikatorerna visar var en botten/topp har inträffat i efterhand, om vi hade kört indikatorerna live hade vi inte vetat att vi har en botten förrän tio dagar efter. Att signalen visas just där är en efterhandskonstruktion.

Nu när vi vet när vi har fått en 10 dagars topp eller botten kan vi börja leta efter en Inverse Head and Shoulders formationer. Det jag letar efter är då att en aktie först ska göra en botten. Därefter måste aktien stiga och göra en ny topp som är högre än denna nivå. 

Därefter ska aktien falla till en ny botten som är lägre än den första bottnen. Därefter krävs det att aktien stiger igen men till en nivå som är lägre än den föregående toppen. Till sist måste aktien göra en ny botten som är högre än botten i mitten (huvudet). 

När allt detta har hänt har vi en Inverse Head and Shoulders på plats och indikatorn signalerar detta. Från och med nu kommer indikatorn att rita ur nacklinjen och när aktien stiger över nacklinjen har vi en köpsignal

*Märk att jag har inget krav på att de två topparna måste ligga på ungefär samma nivå för att det ska räknas som en Inverse Head and Shoulders, jag godkänner alla toppar så länge de följer reglerna ovan.

Bild som visar hur Botten och Topp fungerar i kombination med Inverse Head and Shoulders
Bild som visar hur indikatorn IHS fungerar

Strategi – Inverse Head n’ Shoulders

Om du har lyckats följa med i denna komplicerade Söndagsstrategi kommer strategin nu att vara relativt straight forward. Vi vill att priset ska stiga upp över nacklinjen som ritas ut av indikatorn. Förutom detta vill vi även att formationen skulle effektueras under aktiens 200 dagars glidande medelvärde (MA200).

Detta då Inverse Head and Shoulders är en omslagsformation och det måste finnas en trend att ändra riktigt på för att formationen ska vara giltig, därför kommer vi kräva att trenden ska vara negativ när vi får omslagsformationen.

Till slut måste vi även vänta i minst 10 dagar innan vi kan köpa då vi fått omslagsformationer. Detta eftersom att som du säkert kommer ihåg använder indikatorn de två andra indikatorerna Topp/Botten. Dessa indikatorer plottar bakåt i tiden och justerar var botten finns, men kör man live kommer man inte veta att det är en botten förrän tio dagar efter. 

Just därför måste vi vänta i minst 10 dagar innan vi köper så att vi säkert vet att det är en botten. 

När det kommer till att sälja kommer vi använda oss av en taget och en stop loss. Om du vill lära dig mer om stop loss kan jag rekommendera mitt inlägg om ämnet här.

Vi kommer att använda avståndet från huvudet och den högra axeln, om vår vinst är lika stor som detta avstånd kommer vi att sälja. Detsamma gäller för andra hållet, har vår förlust blivit så stor att den är lika stor som avståndet från den mittersta botten och den högra toppen så säljer vi vår position.

Entry:
Stänger ovanför nacklinjen
Inverse Head and shoulders effektuerad under MA200
Vänta i minst 10 dagar innan vi köper

Exit:
Stänger positionen när vår target eller stop loss löser ut

Studien

Därför har jag valt att ha med 56 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. I testet har jag valt att inte ha med OMXS30 aktier då dessa aktier har en tendens till att trenda sämre.

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och vill du ha hjälp med att göra samma studie själv är det bara att skicka ett mejl till mig.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2000-01-01 till 2020-08-19 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
Ahlström-Munksjö
Arjo
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege

Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum

JM
Kindred Group SDB
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding

Stora Enso R
Sweco B
SOBI
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter

ÅF Pöyry B

Resultat – Inverse Head n’ Shoulders

Sammanfattning

Som vi kan se av resultatet för en Inverse Head and Shoulders med sig positiv avkastning, snittavkastningen för strategin har under hela perioden varit 4.68% och hela 69.7% av affärerna har slutat med vinst. Trots att standardavvikelsen är hög, är den inte jättehög med tanke på den snittavkastning vi får.

Detta är relativt bra statistik för en “trendföljande” strategi och vi kan se att i genomsnitt ligger vi i en affär 49 dagar. Vi har endast fått 132 affärer på alla dessa år vilket säger oss att signalen inte är speciellt vanlig.

Utöver det kan vi se att det är sällan vi får mer än en affär på en dag, vilket är positivt. Snittavkastningen för de senaste 50 affärerna är något sämre och ligger på 3.3% och hitration är något större och ligger på 74% (står fel i bilden).

Som vi ser för faktiskt denna formation med sig en edge, och nu har vi till och med varit väldigt noga genom att låta en maskin göra jobbet. När du gör detta okulärt kommer du säkert finna fler signalen men tänk på att det är lätt hänt att endast se det du vill se, det kan då vara en god idé att låta en indikator göra jobbet åt dig.

Som en liten bonus ska vi snabbt titta på statistiken för OMXS30 aktierna, som ser ut på följande sätt:

Alltså inte alls lika bra, vissa aktier trendar bättre än andra och OMXS30 aktier tenderar att trenda dåligt och jämviktspendla bra.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som härlig inspiration till din handel och har du några frågor kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom min chat. Tänk på hur jag testat detta och allt är utfört på historiska data vilket inte garanterar att det kommer fungera på likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar