Du visar för närvarande Investerad under dagen eller natten – OMXS30

Investerad under dagen eller natten – OMXS30

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Börsen är uppbyggd av individer, individer som blir påverkade av stress och svåra ekonomiska beslut. Dessa faktorer påverkar aktörerna på marknaden till att inte agera logiskt eller rationellt. Dessa handlingar leder i sin tur till att det finns ett antal anomalier på börsen. 

Detta betyder att börsen inte fungerar på samma sätt i verkligheten som i teorin. En av dessa anomalier är att det finns ett bättre och ett sämre halvår. Det är ofta en fördel att endast vara investerad från november fram till maj månad jämfört med maj till november. Du kan läsa mer om denna effekt i mitt inlägg om ämnet här.

Utöver detta har även OMXS30 en tendens till att följa ett mönster under dagen. OMXS30 öppnar ofta svagt för att återhämta sig kring lunch. Du hittar mitt inlägg om ämnet här.

Idag ska vi titta på en annan tendens, jag läste nämligen i ett blogginlägg från Nordnet att börsen har haft en bättre avkastning när den är stängd jämfört med när den är öppen. Alltså att avkastning från stängning till öppning är bättre än avkastningen från öppning till stängning.

Hur ska vi kunna tjäna pengar när börsen är stängd?

Det vi kommer att tjäna pengar på är det gap som sker när OMXS30 öppnar igen dagen efter.

I blogginlägget behandlades data från 2010 fram till slutet på 2018. Jag tänkte att vi kunde göra samma studie men göra ett lite djupare dyk ner i statistiken. Jag tänkte även att vi kunde testa och se hur beteendet ser ut för en negativ- och positiv marknadsfas. 

Jag anser att det även är intressant att se hur fördelningen av avkastningen ser ut för de senaste fem åren.

Testerna

Det vi ska testa idag är alltså att se hur avkastningen ser ut för om vi köper vid öppning och säljer vid stängning kontra att vi köper vid stängning och säljer vid öppning dagen efter.

Vi kommer att göra fyra olika tester. Vi kommer först att testa och se hur det ser ut från 2007 och framåt. Vi kommer därefter testa och se hur det ser ut när OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas jämfört med i en negativ marknadsfas.

Jag anser i dessa tester att OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas om OMXS30 har gjort en månadsstängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde.

Därefter kommer vi även att testa och se hur det har sett ut de senaste fem åren. 

Vi kommer att fokusera på 3 olika nyckeltal, snittavkastning (edge), sannolikhet för en vinstaffär (hitratio) och standardavvikelse (stdev).

Testerna idag kommer att göras med hjälp av Autotrader från Autostock. Detta är ett väldigt flexibelt och bra program med tillförlitlig intradag data. Autotrader är mitt ”go-to” program när jag behöver göra tester på intradag data. 

Ofta är det så att analysprogram använder sig av stängningskurser när man backtestar, detta gör att testen utförs på kursen och priset som vi inte hade kunnat ha fått om vi hade handlat live. 

En stor fördel med Autotrader är att jag kan göra dessa tester idag som om jag handlade live, vi kommer alltså inte använda oss av stängningskursen eller öppningskurser. Istället kommer vi att titta på de kurser som vi hade fått om vi hade handlat på riktigt. Det finns få program där du kan testa strategier nere på sekundnivå och Autotrader är ett utav dem.

Autotrader gör det alltså möjligt för oss att kunna köpa precis innan callen vid stängning och sälja direkt på morgonen efter öppning.

Om du är intresserad av att titta vidare på Autotrader från Autostock kan du göra det här.

Studien

Vi kommer att testa hur det ser ut om vi köper vid stängning och säljer direkt på morgonen i relation till att köpa på morgonen och sälja vid stängning. Vi kommer att testa dessa skillnader i sin grund, i positiv marknadsfas, i negativ marknadsfas och hur det har sett ut de senaste fem åren.

Data

Studien sträcker sig från 2007-01-01 till 2019-10-04. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Resultat

Grund

Name IDIN IDIN
Entry signal Köp open Köp close
Exit signal Sälj close Sälj open
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions
Edge (%) -0,017 0,038
Stdev 1,161 0,615
Hitratio 51,1% 53,1%
Avg win (%) 0,767 0,416
Avg loss (%) -0,847 -0,401
Max win (%) 9,460 6,070
Max loss (%) -6,200 -6,170
Edge/Stdev -0,015 0,063
Trades 3009 3053
ProfitFactor 0,957 1,211
Start date 2006-12-29 2007-01-04
End date 2019-10-08 2019-10-08

Det första jag lägger märke till är att ”all” avkastning som har skett i OMXS30 sedan 2007 har sett utanför börsens öppettider. Under natten har OMXS30 i snitt avkastat 0.038% jämfört med -0.017% under dagen. Detta är liknande resultat som den artikel från Nordnet kom fram till.

En annan intressant sak är att standardavvikelsen för dagen är nästan dubbelt så hög som för natten. Alltså är snittavkastningen högre på natten men inte lika volatil. 

Det är även så att fler nätter har slutat på plus än vad de har slutat på minus. I 53% av fallen har nätterna medfört en positiv avkastning jämfört med dagarna där 51% har medför en positiv avkastning.

Sammanfattning:
Sedan 2007 har nätterna haft en positiv snittavkastning medans dagarna haft en negativ.

Sedan 2015

Name IDIN IDIN
Entry signal Köp open Köp close
Exit signal Sälj close Sälj open
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions
Edge (%) -0,012 0,034
Stdev 0,797 0,575
Hitratio 51,8% 51,8%
Avg win (%) 0,568 0,394
Avg loss (%) -0,645 -0,365
Max win (%) 4,040 2,620
Max loss (%) -4,640 -6,170
Edge/Stdev -0,015 0,060
Trades 1142 1153
ProfitFactor 0,962 1,202
Start date 2015-01-01 2015-01-01
End date 2019-10-08 2019-10-08

Studerar vi hur avkastningen har sett ut för dag kontra natt de senaste fem åren får vi en likartat bild. Vi kan se att under dagen är snittavkastningen negativ och under natten är den positiv.

Det som skiljer sig för de senaste fem åren är att standardavvikelsen har varit betydligt lägre för dagen jämfört med hela perioden. 

Utöver detta är även sannolikheten för en positiv avkastning lika hög för dagen som för natten. 

Sammanfattning:
Beteendet där natten står för all avkastning gäller även för de fem senaste åren, dock är beteendet inte lika starkt.

Positiv marknadsfas

Name IDIN IDIN
Entry signal Köp open Köp close
Exit signal Sälj close Sälj open
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions PF PF
Edge (%) -0,002 0,031
Stdev 0,887 0,481
Hitratio 51,8% 53,4%
Avg win (%) 0,630 0,339
Avg loss (%) -0,692 -0,333
Max win (%) 4,040 3,800
Max loss (%) -3,890 -3,870
Edge/Stdev -0,003 0,065
Trades 1986 1997
ProfitFactor 0,993 1,209
Start date 2006-12-29 2007-01-04
End date 2019-10-08 2019-10-08

I en positiv marknadsfas kan vi se att beteendet inte alls är lika starkt, vilket är en väldigt intressant iakttagelse då börsen oftast befinner sig i en positiv marknadsfas. Vi kan se att snittavkastningen är nästan positiv för dagen och skillnaden mellan snittavkastningen mellan dag och natt är inte alls lika stor. 

Dock skiljer sig fortfarande standardavvikelsen relativt mycket mellan dag och natt och det är fler nätter som slutar med positiv avkastning jämfört med dagar-

Sammanfattning:
Beteendet är inte alls lika starkt i en positiv marknadsfas.

Negativ marknadsfas

Name IDIN IDIN
Entry signal Köp open Köp close
Exit signal Sälj close Sälj open
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions NF NF
Edge (%) -0,047 0,052
Stdev 1,552 0,810
Hitratio 49,9% 52,5%
Avg win (%) 1,031 0,562
Avg loss (%) -1,128 -0,524
Max win (%) 9,460 6,070
Max loss (%) -6,200 -6,170
Edge/Stdev -0,031 0,064
Trades 1041 1056
ProfitFactor 0,916 1,215
Start date 2007-11-01 2007-11-02
End date 2019-07-01 2019-07-01

Störst skillnad för snittavkastningen mellan dag och natt finner vi i negativa marknadsfaser. Vi kan se att snittavkastningen för dagen under en negativ marknadsfas ligger på -0.047% och för natten ligger den på 0.052%. 

I en negativ marknadsfas finner vi alltså de tillfällen då det är som mest fördelaktigt att vara investerad under natten och som mest negativt att vara investerad under dagen.

Standardavvikelsen följer samma mönster som tidigare, alltså att den är betydligt högre under dagen jämfört med natten.

Även sannolikheten för en vinstaffär följer samma mönster, alltså att det är mer troligt för en vinstaffär om vi är investerad under natten jämfört med under dagen.

Sammanfattning:
Beteendet är som starkast under en negativ marknadsfas där det är mer fördelaktigt att vara investerad under natten jämfört med under dagen.

Slutsats

När jag gick igenom resultatet av studien fick det mig direkt att tänka på ett citat från Warren Buffett.

If you can't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.

Här kan vi verkligen snacka om att vi som har investerat våra pengar på Stockholmsbörsen i bolag som tenderar att följa OMXS30s utveckling har funnit ett sätt att låta våra pengar arbeta när vi sover. Överlag har alltså all avkastning från 2007-01-01 fram till 2019-10-04 kommit under natten. 

Detta beteende har varit som störst under de negativa marknadsfaserna och som lägst under de positiva. Även de senaste fem åren har detta beteende fortsatt att gälla. 

Men hur utnyttjar vi då detta beteende?

Ja, detta är lite svårare. Rent hypotetiskt skulle en bra långsiktig investeringsstrategi vara att varje kväll köpa OMXS30 terminen och morgonen efter sälja den och göra detta varje dag. Det finns dock en hel del problem med detta hypotetiska sätt att investera. Först och främst kommer vi få höga transaktionskostnader och för det andra är det inte säkert att vi kommer kunna få lika bra pris som i våra tester. Trots att testerna är gjorda med Autotrader där vi kan simulera som om vi handlade live riskerar vi ändå att komma in till ett sämre pris.

En stor fördel med Autotrader är att du kan bygga dina egna börsrobot. Det skulle alltså gå att bygga en börsrobot som utnyttjar detta beteende. En annan stor fördel med Autotrader är att du får tillgång till Nordnets Supermarket där du kan handla courtagefritt på över 6000 ETP:er om du handlar för över 1000 kr.

Trots att vi kanske har svårt att utnyttja detta beteende är det väldigt intressant att känna till. Som daytrader är det intressant att känna till eftersom draget under dagen har generellt varit nedåt de senaste 13 åren. Att vara en daytrader som endast försöker gå lång i OMXS30 är kanske inte den lättaste strategin.

Jag hoppas att denna studie har gett dig lite mer insikt i hur OMXS30 beter sig och har du några frågor eller funderingar går det jättebra att höra av sig till mig genom mejl eller vår chat. Studien är gjort på historisk data och det finns inga garantier att detta beteende kommer att fortsätta finnas.

 

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar