Du visar för närvarande Investerad under veckan eller helgen – OMXS30

Investerad under veckan eller helgen – OMXS30

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Förra veckan tittade jag på om det är så att OMXS30 visar upp ett mönster under dagen. Alltså att vissa timmar är mer fördelaktiga att vara investerad under. 

Mina tester kom fram till att den första timmen på dagen ofta är den mest volatila och har sämst snittavkastning. Ofta följer en återhämtning kring lunch för att därefter sjunka igen innan USA öppnar. Till sist brukar OMXS30 avsluta dagen relativt starkt. Du kan läsa studien här.

När jag satt och gjorde dessa tester blev det ganska uppenbart att den första timmen är den absolut mest volatila. Detta antagligen på grund av att börsen har varit stängd och det är många förväntningar och tankar som ska få utlopp i aktiegrafen. 

Det fick mig att börja undra hur snittavkastningen för OMXS30 är fördelad mellan att vara investerad under hela veckan eller endast under helgen. Alltså hur ser det ut om vi köper måndag morgon och säljer fredag kväll jämfört med att vi köper fredag kväll och säljer måndag morgon.

Du kanske nu tänker, hur ska vi kunna tjäna pengar när börsen är stängd?

Det vi kommer att tjäna pengar på är det gap som sker när OMXS30 öppnar igen på måndagen.

Det troliga är att det kommer vara betydligt mer fördelaktigt att vara investerad under hela veckan jämfört med endast under helgen, men det är ändå ett intressant test att göra. Detta eftersom vi får ett svar på om det är bra att även vara investerad under helgen eller om detta endast för med sig en förhöjd risk. Risken är att någon händer under helgen och vi inte kan agera eftersom börsen är stängd.

Jag vill också testa och se om det finns någon skillnad i snittavkastning beroende på i vilken marknadsfas vi befinner oss i. Det är ganska rimligt att anta att det är bättre att vara investerad under helgen i en positiv marknadsfas jämfört med i en negativ marknadsfas.

Under en positiv marknadsfas är fredagen och måndagen de två dagar med bäst snittavkastning och det motsatta gäller för en negativ marknadsfas. Om du är intresserad av hur statistiken ser ut för de enskilda dagarna kör jag ut statistik för detta dagligen. Du finner statistiken här.

Testerna

Vi ska alltså testa och se hur det ser ut att vara investerad under veckan jämfört med att endast vara investerad under helgen. 

Vi kommer att göra fyra olika tester. Vi kommer först att testa och se hur det ser ut från 2007 och framåt. Vi kommer därefter testa och se hur det ser ut när OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas jämfört med i en negativ marknadsfas.

Jag anser i dessa tester att OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas om OMXS30 har gjort en månadsstängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde.

Därefter kommer vi även att testa och se hur det har sett ut de senaste fem åren. 

Vi kommer att fokusera på två nyckeltal, snittavkastning (edge) och standardavvikelse (stdev).

Testerna idag kommer att göras med hjälp av Autotrader från Autostock. Detta är ett väldigt flexibelt och bra program med tillförlitlig intradag data. Autotrader är mitt ”go-to” program när jag behöver göra tester på intradag data. 

En stor fördel med Autotrader är att jag kan göra dessa tester idag som om jag handlade live, vi kommer alltså inte använda oss av stängningskursen eller öppningskurser. Istället kommer vi att titta på de kurser som vi hade fått om vi hade handlat på riktigt. Det finns få program där du kan testa strategier nere på ticknivå och Autotrader är ett utav dem.

Speciellt när vi gör tester som idag är Autotrader bra då jag kan enkelt välja att köpa precis innan callen på fredagen och sälja direkt efter öppningen på måndagen.

Om du är intresserad av att titta vidare på Autotrader från Autostock kan du göra det här.

Studien

Vi kommer att testa hur det ser ut om vi köper vid stängning på fredag och säljer direkt på måndag morgon i relation till att köpa på måndag morgon och sälja vid stängning på fredagen. Vi kommer att testa dessa skillnader i sin grund, i positiv marknadsfas, i negativ marknadsfas och hur det har sett ut de senaste fem åren.

Eftersom att jag endast testar hur det ser ut fredag-måndag och måndag-fredag kommer vissa veckor eller helger att falla bort eftersom veckan kanske avslutas med en torsdag istället för en fredag. Detta måste vi tänka på när vi gör vår slutsats att vårt resultat kan ha blivit påverkat utav detta. 

Data

Studien sträcker sig från 2004-10-01 till 2019-10-04. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Resultat

Grund

Name IVIH IVIH
Entry signal Fredag close Måndag open
Exit signal Måndag open Fredag close
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions
Edge (%) 0,042 0,095
Stdev 0,649 2,592
Hitratio 54,1% 57,2%
Avg win (%) 0,423 1,728
Avg loss (%) -0,417 -2,104
Max win (%) 4,070 10,800
Max loss (%) -3,910 -16,650
Edge/Stdev 0,065 0,037
Trades 701 624
ProfitFactor 1,23 1,11
Start date 2004-10-04 2004-10-01
End date 2019-10-07 2019-10-04

Positiv marknadsfas

Name IVIH IVIH
Entry signal Fredag close Måndag open
Exit signal Måndag open Fredag close
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions PF PF
Edge (%) 0,029 0,169
Stdev 0,539 2,036
Hitratio 54,3% 57,8%
Avg win (%) 0,346 1,517
Avg loss (%) -0,359 -1,692
Max win (%) 3,130 4,830
Max loss (%) -3,910 -7,270
Edge/Stdev 0,054 0,083
Trades 494 445
ProfitFactor 1,185 1,239
Start date 2004-10-04 2004-10-01
End date 2019-10-07 2019-10-04

Negativ marknadsfas

Name IVIH IVIH
Entry signal Fredag close Måndag open
Exit signal Måndag open Fredag close
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions NF NF
Edge (%) 0,073 -0,040
Stdev 0,857 3,593
Hitratio 53,6% 56,2%
Avg win (%) 0,608 2,288
Avg loss (%) -0,552 -3,020
Max win (%) 4,070 10,800
Max loss (%) -2,830 -16,650
Edge/Stdev 0,085 -0,011
Trades 207 187
ProfitFactor 1,287 0,970
Start date 2006-08-07 2006-08-11
End date 2019-07-01 2019-07-05

Sedan 2015

Name IVIH IVIH
Entry signal Fredag close Måndag open
Exit signal Måndag open Fredag close
Stocks OMXS30i OMXS30i
Market conditions
Edge (%) 0,068 0,033
Stdev 0,669 2,127
Hitratio 56,6% 57,9%
Avg win (%) 0,440 1,470
Avg loss (%) -0,431 -1,967
Max win (%) 2,740 4,830
Max loss (%) -3,910 -6,240
Edge/Stdev 0,102 0,016
Trades 226 202
ProfitFactor 1,376 1,041
Start date 2015-01-01 2015-01-01
End date 2019-10-07 2019-10-04

Sammanfattning

När vi tittar på resultaten för grund testet blir jag lite förvånad. Som jag anade är snittavkastningen för att endast vara investerad under helgen lägre än för att vara investerad under hela veckan, men skillnaden är inte så stor som jag trodde den skulle vara. 

Om vi endast är investerad under helgen får vi en snittavkastning på 0.042% jämfört med 0.095% om vi är investerad under hela veckan. Snittavkastningen är ungefär dubbelt så hög om vi är investerad under hela veckan men jag trodde ändå att skillnaden skulle vara större.

Skillnaden för standardavvikelsen mellan helgen och veckan är hela fyra gånger så hög. Alltså genom att vara investerad under hela veckan får vi endast en ökning av snittavkastningen på runt 100% men standardavvikelsen ökar med 400%. 

Dessa resultat föreslår alltså att vara investerad under helgen är en risk vi tar till ett relativt lågt pris. Att vara investerad under helgen ger oss en extra avkastning med låg standardavvikelse jämfört med resten av veckan.

Frågan är dock om detta beteende även finns i en positiv eller negativ marknadsfas.

Positiv marknadsfas

Studerar vi den positiva marknadsfasen skiljer sig resultatet väsentligt. Istället för att snittavkastningen “endast” ligger 100% ifrån varandra är skillnaden nu betydligt större. I en positiv marknadsfas är snittavkastningen på helgen endast 0.029% och under veckan är den hela 0.16%. 

Denna skillnad är ungefär sex gånger så stor och standardavvikelsen ökar även i detta fall med ungefär 400%. 

I en positiv marknadsfas bidrar alltså inte helgen med lika mycket avkastning.

Negativ marknadsfas

När vi tittar på hur det ser ut i en negativ marknadsfas börjar resultatet bli riktigt intressant. Som jag nämnde tidigare är det fredagen och måndagen som är de sämsta dagarna i en negativ marknadsfas. Detta får mig att vilja tro att även helgen då skulle vara en stor risk att vara investerad under. 

När jag ser resultatet av testet blir jag väldigt förvånad att snittavkastningen under helgen i en negativ marknadsfas är positiv, det är inte bara positiv utan hela 0.073%. Den är alltså mer än dubbelt så stor som i en positiv marknadsfas. 

Tittar vi på hur snittavkastningen ser ut om du är investerad under hela veckan är avkastningen negativ och ligger på -0.04%. 

I en negativ marknadsfas har det alltså sedan 2004-10-01 varit betydligt bättre att endast vara investerad under helgen.

Sedan 2015

Om vi studerar hur resultatet har sett ut för de senaste fem åren är även här resultatet väldigt intressant. Snittavkastningen för helgen har legat på 0.068% och för hela veckan har den endast legat på 0.033%. 

Sedan 2015 har det alltså varit bättre att endast ha varit investerad under helgen jämfört med att endast ha varit investerad under veckan. 

Slutsats

Beroende på marknadsfas bidrar alltså helgen med en extra avkastning till ett relativt lågt pris, läs standardavvikelse. 

Skillnaden är som störst i en negativ marknadsfas där helgen faktiskt ger en positiv snittavkastning medans veckan ger en negativ. I en positiv marknadsfas ger veckan en betydligt högre snittavkastning än helgen.

De senaste fem åren har faktiskt helgen haft en högre snittavkastning än veckorna.

Betyder då detta att vi ska endast vara investerade under helgen?

Nej, det betyder det inte. Oftast när vi tradear gör vi detta på grund av att vi har en edge i en specifik situation och vi är inte investerade hela tiden. Dessa resultat gäller för om vi har varit investerade under varje helg/vecka under perioden.

Men det får mig i alla fall att se lite annorlunda på helgen, jag har ofta tänkt att det medför en förhöjd risk att vara investerad under helgen. Det finns alltid en risk för att nyheter eller världshändelser kan komma att påverka börsen och ju fler dagar vi är investerade ju högre blir denna risk. Eftersom att börsen inte är öppen på helgen kan vi inte agera på dessa nyheter och blir fångade av nyheten.

Men om vi befinner oss i en negativ marknadsfas förslår resultaten att det är ett mindre klokt beslut att sälja inför helgen endast på grund av att det kommer bli helg. Vi måste i alla fall vara medvetna om det pris vi betalar för att undvika denna extra risk.

Även de senaste fem åren har vi gått miste om mycket avkastning om vi har sålt inför helgen för att skydda oss mot eventuella nyheter. Det intressanta är också att denna avkastning har kommit till priset av en relativt låg standardavvikelse.

Dessa resultat är baserade på historisk data och det finns inga garantier att resultaten kommer att vara samma i framtiden. Resultaten kommer från att vi har varit investerade under varje helg/vecka och resultaten från enskilda veckor och helger skiljer sig.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar