Du visar för närvarande Investeringssparkonto – information och en hjälpsam illustrerad guide

Investeringssparkonto – information och en hjälpsam illustrerad guide

Att ägna sig åt trading eller att investera i aktier är något som är svårt och det krävs en del för att få bra ett resultat. För att underlätta detta är det viktigt att du får din bas korrekt.

Med detta menar jag att om du har rätt konto med lägsta möjliga kostnader för dina affärer underlättar det att du kommer att gå med vinst i slutändan.

Det finns tre olika kontotyper för dig att välja mellan. Det finns investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkringskonto (KF) och en vanlig aktiedepå. Alla konton har olika för- och nackdelar. Sedan införandet av ett ISK har detta blivit det vanligaste kontot bland privatpersoner.

Jag tänkte därför att vi skulle ta oss en titt på en utav de kontotyperna som du har en möjlighet att välja mellan. Den kontotyp som vi skall studera närmare är investeringssparkonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Denna typ av konto skapades 2012 i åtanke att förenkla sparandet för småsparare i olika värdepapper, aktier och fonder. ISK är en kombination av de två konton som tidigare har funnits, kapitalförsäkring (KF) och vanlig aktiedepå.

ISK-kontot är ett försök till att kombinera de goda sidorna av KF och en vanlig aktiedepå.

Fördelarna med ett investeringssparkonto är att de enskilda vinsterna på kontot varken behöver deklareras eller beskattas. Istället för att varje enskild affär utgör underlag för din beskattning, som på en vanlig aktiedepå, bestäms skatten på ett ISK-konto lite annorlunda.

Skatten på ett ISK-konto bestäms istället genom att hela beloppet på ditt ISK-konto beskattas med en viss procentsats. Detta kallas för en schablonskatt.

Skatteverket beräknar denna skatt automatiskt på det totala värdet du har på ditt konto vid ingången av varje kvartal inklusive de insättningar du har gjort under kvartalet. Jag kommer att illustrera hur detta fungerar senare.

Därefter kommer detta totala värde att multipliceras med statslåneräntan. Detta kommer att bli din schablonintäkt som därefter kommer att beskattas som inkomst av kapital med en 30% skattesats.

En utav de stora fördelarna med detta konto är just att du slipper deklarera dina affärer. Gör du bara några affärer per år är detta kanske inte något problem för dig, men jag själv gör runt 100-200 affärer per år och om jag hade gjort dessa affärer på en vanlig aktiedepå blir deklarationen väldigt tidskrävande.

Utöver blir den skatt du måste betala oftast mindre än om du hade haft en vanlig aktiedepå. Det finns vissa fall då du hade tjänat på att ha en vanlig aktiedepå och de situationerna kommer vi att gå igenom längre ned i artikeln.

Nackdelen är dock att du kommer att betala skatt fast än att du inte tjänar pengar. Går du minus på dina affärer kommer fortfarande en schablonskatt tas på ditt konto.

När du köper aktier genom ett ISK-konto kommer du stå som ägare för aktierna. Detta kanske låter som en självklarhet för dig men det är så att på vissa kontotyper är det inte du som står som ägare för aktierna. Att du står som ägare öppnar upp en möjlighet för dig att påverka bolaget eftersom du har rösträtt. Detta medför även att du kommer kunna gå på bolagsstämmor.

Beskattning

Som jag tidigare har nämnt sker beskattningen av ISK lite annorlunda jämfört med en vanlig aktiedepå.

För att du enkelt skall förstå kommer beräkningen av skatten att illustreras med ett exempel.

Låt säga att du bestämmer dig för att börja spara i aktier och du vill börja lite försiktigt så du väljer att i kvartal 1 att sätta in 10 000 kr på ett konto. Det går bra och vid slutet på kvartal 2 har värdet ökat med 20%.

Du väljer då att stoppa in 10 000 kr till i det tredje kvartalet och det fortsätter att gå bra och värdet fortsätter att öka med 10% till slutet av året.

Kapitalunderlaget för ett ISK konto beräknas genom att det ingående värdet varje kvartal adderas ihop. Du lägger därefter till de totala insättningar som du har gjort under året. Därefter kommer denna summa att divideras med fyra (antal kvartal).

Den skatt du kommer att betala kommer att räknas ut på följande sätt.

Kapitalunderlag * statslåneränta + 1% * kapitalskatt = din skatt.

Vi tittar på hur det blir med exemplet ovan:

Värdet i början av kvartal 10
Värdet i början av kvartal 212000
Värdet i början av kvartal 312000
Värdet i början av kvartal 424200
Totala summa48200

Kapitalunderlaget kommer då att bli:

48 200 kr (totala ingående värde vid varje kvartal) + 20 000 kr (dina totala insättningar) = 68 200 kr.

Skatten på ISK kommer därefter att beräknas på följande sätt.

68 200/4 * aktuell statslåneränta + 1% * kapitalskatt = din skatt.

År 2019 kommer beräkningen att se ut på följande sätt:

(17 050 * 1,51% * 30% ) kr = 77 kr

Hade du istället valt att använda dig av en vanlig aktiedepå hade skatten istället beräknats på den vinst du hade gjort. Vinsten du gjorde är 4 200 kr och du hade då betalt 30% skatt på detta. Detta kommer leda till en skatt på 1 260 kr.

Jämförelse med kapitalförsäkring

Som jag nämnde innan är ISK ett försök att kombinera de bra sidorna av KF och en vanlig aktiedepå. Detta leder då såklart till att det finns en del likheter med en KF.

En kapitalförsäkring innebär att du sparar i en försäkring. Spartiden på försäkringen är ofta bunden. Till skillnad mot ISK står inte du som ägare på tillgångarna i en KF utan det är försäkringsbolaget. Du har istället en fordran på försäkringsbolaget som motsvarar tillgångarna.

Att du inte står som ägare till aktierna resulterar i att du inte har någon rösträtt i bolaget och har heller ingen rätt att gå på bolagsstämmor. Detta är en utav KF-kontots nackdelar.

Att du inte står som ägare av tillgångarna medför även att investerarskyddet inte gäller för värdepapper i en KF.

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut.”
(Riksgälden)

En annan skillnad mellan KF och ISK är att bolag kan vara ägare av en KF. Det är bara privatpersoner som kan stå som ägare av ett ISK.

En annan stor skillnad finns när det kommer till om du funderar på att köpa och sälja utländska aktier. Om du köper utländska aktier i syfte att ta del av deras utdelning är då en KF att föredra eftersom du kommer att kunna få tillbaka all skatt du betalar för utdelningar.

Claes Hemberg menar på att KF är helt överlägset om du skall äga utländska aktier och du kan läsa mer om det om du klickar på länken ovan.

När du får en utdelning från utländska aktier dras automatisk den skattesats som gäller för det landet.

Har du dock aktierna på ett KF konto är det försäkringsbolaget som står som ägare av aktierna. Detta medför att om de är bra kan begära en avräkning för den utländska källskatten.

Detta betyder att du kan få tillbaka källskatten inom ett år vilket i sin tur betyder att du inte betalar någon skatt på utdelningen.

En likhet mellan de två kontotyperna är att de båda beskattas med en schablonskatt. Dock skiljer det sig lite i hur beräkningen av kapitalunderlaget görs.

Om du vill lära dig mer om Kapitalförsäkringar har jag lagt ner över 20 timmar för att skriva ett så informationsrikt inlägg som möjligt om just Kapitalförsäkringar. Du kan läsa inlägget här.

Jämförelse med en vanlig aktiedepå

Den stora skillnaden mellan en vanlig aktiedepå och ISK är, som du kanske nu har förstått, hur de olika kontotyperna beskattas. Att de beskattas olika medför olika för- och nackdelar.

En av fördelarna med detta konto är att du kan kvitta vinster mot förluster. Det vill säga att om det går mindre bra ett år kan du kvitta potentiella förluster mot vinster och på så sätt minska din skatt.

Nackdelen är att du måste deklarera varje enskild affär, gör du ett fåtal affärer varje år är detta inte något stort problem. Gör du dock runt 50-300 affärer kommer detta vara väldigt tidskrävande.

En annan nackdel är att skattesatsen är 30% på den vinst du gör. Går det bra för dig kommer du att betala betydligt mer i skatt om du har en vanlig aktiedepå jämfört med om du hade haft ett ISK- eller KF-konto.

Är din avkastning högre än statslåneräntan plus en procentenhet kommer det i flesta fall vara fördelaktigt för dig att ha ISK istället för en vanlig aktiedepå.

En likhet mellan de två kontotyperna är att du står som ägare för värdepapperna. Som jag tidigare har nämnt kommer detta medföra ett antal potentiella fördelar för dig.

När är det lönsamt att ha ett ISK-konto

I de flesta fall är ett ISK-konto eller en KF det mest gynnsamma valet för dig, gentemot att ha en vanlig aktiedepå, om du tror att du kommer att ha en avkastning som är högre än statslåneräntan plus en procentenhet.

Detta kan illustrerar med ett förenklat exempel, uträkningen av den exakta skatten på ett ISK är lite mer komplicerad och vi kommer att titta på sämsta tänkbara scenario för dig rent skattemässigt.

Startkapital100000
Förväntad avkastning år 20196%
Vinst 2019100 000 * 6 % =6000 kr
Statslåneränta året innan + 1 procentenhet0,51 % + 1 % = 1,51 %
På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 60001800
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 1,51 %) * 106 000 kr480
Startkapital100000
Förväntad avkastning år 20191%
Vinst 2019100 000 * 1 % =1000 kr
Statslåneränta året innan + 1 procentenhet0,51% + 1 % = 1,51 %
På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 1000300
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 1,51 %) * 101 000 kr458

Som du kan se är det fördelaktigt för dig att ha ett ISK om du har en avkastning som är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. Det är fördelaktigt att ha en vanlig aktie depå om du har en avkastning som är lägre än statslåneräntan. 

Det är även fördelaktigt de år som du har en negativ avkastning eftersom du kan kvitta dina förluster mot vinster. Du kan även kvitta dina förluster mot andra typer av inkomster.

Du kan läsa mer om detta i min artikel om när man kan köpa tillbaka aktier för att kvitta förlust mot vinst.

Fast än att du går med förlust kommer du att behöva betala skatt på ditt ISK.

Deklarera

Har du ett ISK-konto behöver du inte deklarera utan beräkningen av den skatt du kommer att behöva betala räknar skatteverket ut automatiskt till dig. Detta kan vara en stor fördel om du gör väldigt många affärer under ett år.

Om du har gjort ett hundratal affärer är deklarationen en väldigt tidskrävande uppgift och då är ett ISK-konto en stor fördel.

Så blir skatten på ett ISK-konto 2019

Eftersom skatten på ett ISK-konto beräknas med statslåneräntan kommer skatten att variera från år till år. År 2019 kommer att skatten att vara 1,51 * 0,3 = 0,453 % av ditt kapitalunderlag.

Är ditt kapitalunderlag 250 000 kr kommer du att betala 250 000 kr * 0,453% = 1132,5 kr i skatt.

Om du vill se vad din potentiella skatt kommer bli kan du använda dig utav detta excelblad. I bladet finns olika parametrar du kan ändra för att se hur din skatt troligtvis kommer att bli.

Du kan ladda ner excelbladet här

Kvittning

Som jag har nämnt tidigare kan du inte kvitta dina förluster mot vinster på samma sätt på ett ISK-konto som på en vanlig aktiedepå.

Det som dock kan kvittas är den schablonintäkt du har på ditt ISK-konto. Den schablonintäkt kan kvittas mot en ränteutgift till 100%.

Har du inga ränteutgifter kan du kvitta schablonintäkten mot 70% av en kapitalförlust. Detta kan vara aktier eller andra värdepapper. Förluster måste då vara på ett annat konto än ditt ISK-konto.

*Källa

Kostnader ISK

Utöver den skattekostnad du får kan det tillkomma vissa avgifter. Oftast kostar inte själva ISK-kontot, men beroende på vad för sparande du har på ditt konto kan vissa kostnader att uppstå.

Om du investerar i fonder kommer du ofta att få betala en förvaltningsavgift.

Om du istället köper och säljer värdepapper kommer du troligtvis att få betala courtage. Detta är en avgift som banken tar ut för att genomföra dina affärer. Ta reda på vad för avtal banken har välj därefter en courtageklass som passar dig.

Som jag nämnde i början av artikeln är trading och investering av aktier svårt och det är onödigt att göra det ännu svårare med onödigt stora kostnader.

Avräkning utländsk källskatt – ISK

Du kan få avräkning för utländsk källskatt på ett ISK-konto.

Måste du då göra något speciellt för att få denna avräkning?

Nej, du behöver inte göra något speciellt för att få tillbaka den utländska källskatten. Detta kommer att göras automatisk utav Skatteverket.

Fördelar

  1. Du står som ägare för dina värdepapper vilket medför att du har rösträtt och kan gå på bolagsstämmor.
  2. Du betalar ingen skatt för reavinster när du handlar med värdepapper på kontot. Detta är en stor fördel i tider då börsen går upp.
  3. Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar från ditt konto.
  4. Eftersom du inte måste redovisa dina vinster och förluster underlättar det din deklaration avsevärt.
  5. Du täcks av statens insättningsgaranti och investerarskydd.

Nackdelar

  1. Eftersom du måste betala skatt oavsett om du går med vinst eller förlust är detta en nackdel i tider då börsen går ned.
  2. Eftersom du inte kan göra avdrag för eventuella förluster kan du inte kvitta vinster mot förluster i deklarationen.
  3. Att flytta över dina värdepapper till ett ISK-konto räknas som att du säljer dina värdepapper först.
  4. Endast privatpersoner kan äga ett ISK-konto, juridiska personer såsom bolag får inte äga ett ISK-konto.
  5. Eftersom att storleken på beskattningen av ett ISK-konto kan förändras medför detta en viss osäkerhet kring sparformen.

Hur öppnar man upp ett ISK

Att öppna upp ett ISK är väldigt enkelt och här hittar du två olika illustrerade guider hur du öppnar upp ett ISK-konto hos Nordnet och Avanza. Det tar ungefär 3 minuter för att öppna ett konto och allt du behöver är BankID.

Avanza

Vi kan börja med att titta på hur du öppnat ett ISK-konto hos Avanza. Du kan börja med att öppna upp https://www.avanza.se/start

Det första du skall göra är att skriva in dina personuppgifter och därefter klicka på bli kund.

Därefter skall du fylla i den mejladress och ange ditt telefonnummer.

Därefter skall du välja om du vill ta emot specifik information som gäller dina innehav. Jag anser att det inte finns någon nackdel med detta och du kan alltid avregistrera dig när du vill.

Sedan skall du ange i vilka länder som du är medborgare.

Därefter skall du ange din skatterättsliga hemvist. Bor du eller arbetar i ett annat land är det mest troliga att du har skatterättslig hemvist i ett annat land. Om du är osäker råder jag dig att kontakta skatteverket.

Därefter skall du bestämma ditt användarnamn och lösenord.

Avanza vill sedan att du skall svara på två frågor angående din erfarenhet och risknivå.

Nu är det dags för dig att välja kontotyp och det är bara att klicka i att du vill ha ett investeringssparkonto. Därefter måste du godkänna att du har förstått villkoren och att du intygar att din skatterättsliga hemvist är sann.

Sedan skall du bara godkänna att du har läst och förstått informationen om insättningsgarantin. Därefter är det bara att klicka registrera och du kommer tas till en ny sida där du skall bekräfta med BankID så är allt klart.

Nordnet

Vi skall nu ta oss en titt på hur du öppnat ett ISK-konto hos Nordnet istället. Du kan börja med att gå till https://www.nordnet.se/mux/page/register?cmpi=start-loggain&state=signup#/

Du börjar med att skriva in ditt personnummer och klickar därefter på ”Gå vidare”.

Det första Nordnet vill att du gör är att skriva in ditt telefonnummer och mejladress.

Därefter skall du välja den kontotyp du vill ha. Du vill ha ett ISK-konto och i de flesta fall kommer detta val redan vara ifyllt. Är det inte det skall du klicka till vänster om texten där det står Investeringssparkonto.

Därefter vill Nordnet att du svarar på ett antal frågor. En del utav frågorna behandlar om hur många insättningar eller dylikt du kommer göra per år. Det är inte jätteviktigt att det blir exakt utan svara det du tror.

Därefter skall du klicka vidare till avtal och signering. Du kommer att läsa igenom avtalet och därefter godkänner du allt med ditt BankID.

Sammanfattning

 ISKKFVanlig aktiedepå
Vilka kan använda denna typ av konto?PrivatpersonerPrivatpersoner och företagPrivatpersoner och företag
Rösträtt i bolaget?JaNejJa
Hur många konton kan du ha?ObegränsatObegränsatObegränsat
Hur beräknas skatten?Skatten beräknas på en fjädedel utav: summan av alla ingångsvärden varje kvartal inklusive insättningar. Denna summa kommer därefter att multipliceras med föregående års statslåneränta och därefter kommer 30% skatt beräknas på denna summaSumman av värdet på årets start + insättningar under första halvåret + insättningar under andra halvåret multiplicerat med 0,5. Denna summa kommer därefter att multipliceras med föregående års statslåneränta + 1%. 30% skatt kommer därefter att beräknas på denna summa.Din vinst kommer att beskattas med 30%. Du har möjlighet att göra avdrag för potentiella förluster.
Kvittning?Nej, men du kan kvitta schablonintäkten på ett ISK konto mot t.ex. ränteutgifter.NejJa
Vem sköter deklarationenDin bankDin bankDu själv måste sköta deklarationen.
Vad kan du ha på ditt konto?Fonder, aktier, likvida medel och andra typer av värdepapperFonder, aktier, likvida medel och andra typer av värdepapperFonder, aktier, likvida medel och andra typer av värdepapper
Omfattas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet?JaNejJa

FAQ om investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto är ett typ av konto som är en kombination av den vanliga aktiedepån och en kapitalförsäkring. Skatten bestäms av en schablonskatt och du behöver inte deklarera för varje enskild aktieaffär.

Du måste betala skatt oavsett om du går med vinst eller förlust är detta en nackdel i tider då börsen går ned. Eftersom du inte kan göra avdrag för eventuella förluster kan du inte kvitta vinster mot förluster i deklarationen. Att flytta över dina värdepapper till ett ISK-konto räknas som att du säljer dina värdepapper först. Endast privatpersoner kan äga ett ISK-konto, juridiska personer såsom bolag får inte äga ett ISK-konto. Eftersom att storleken på beskattningen av ett ISK-konto kan förändras medför detta en viss osäkerhet kring sparformen.

Skatten på ett ISK-konto bestäms genom att hela beloppet på ditt ISK-konto beskattas med en viss procentsats. Detta kallas för en schablonskatt. Skatteverket beräknar denna skatt automatiskt på det totala värdet du har på ditt konto vid ingången av varje kvartal inklusive de insättningar du har gjort under kvartalet. Därefter kommer detta totala värde att multipliceras med statslåneräntan. Detta kommer att bli din schablonintäkt som därefter kommer att beskattas som inkomst av kapital med en 30% skattesats.

I de flesta fall är ett investeringssparkonto det mest gynnsamma valet för dig, gentemot att ha en vanlig aktiedepå, om du tror att du kommer att ha en avkastning som är högre än statslåneräntan plus en procentenhet.

En schablonskatt innebär att du betalar en skattesats på hela ditt innehav istället för att betala skatt för de reavinster du gör.

Du står som ägare för dina värdepapper vilket medför att du har rösträtt och kan gå på bolagsstämmor. Du betalar ingen skatt för reavinster när du handlar med värdepapper på kontot. Detta är en stor fördel i tider då börsen går upp. Du betalar heller ingen skatt när du tar ut pengar från ditt konto. Din deklaration blir betydligt enklare då du inte måste redovisa dina enskilda affärer. Du blir täckt av statens insättningsgaranti och investerarskydd.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar