Du visar för närvarande Jämviktspendling med eller mot bredden

Jämviktspendling med eller mot bredden

I denna Söndagsstrategi ska vi titta på jämviktspendling, jag har byggt och testat många jämviktspendlande strategier men aldrig tidigare har jag testat en strategi som vi kommer att göra idag.

Vi ska titta på en jämviktspendlande strategi som tar hänsyn till hur bredden ser ut. Det vill säga hur den stora massan av aktier beter sig. Vi ska titta på hur det ser ut när vi tar en jämviktspendlande strategi och bredden antingen är med eller mot oss.

Blir det bättre att ta en jämviktspendlande affär när den stora massan stiger eller när den sjunker? Hur ser det ut om den stora massan beter sig på samma sätt kontra att den inte gör det.

Detta ska vi försöka svara på idag och komma fram till en intressant strategi. En indikator som ofta är bra på att indikera jämviktspendling är Relative Strength Index (RSI) med inställningen 2 perioder. Vi kommer därför använda denna indikator som grund i vår Söndagsstrategi. 

Därför kommer jag snabbt gå igenom denna indikator, om du redan kan allt om denna indikator kan du med gott samvete hoppa över denna del och gå direkt in på testet.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Testet

Vad händer när vi går emot den stora massan? Blir det bättre eller sämre affärer?

Vi kommer att testa och se vad som händer när vi köper en aktie som uppvisar jämviktspendling, i vårt fall att en aktie har ett RSI(2) värde på under 5, och bredden visar upp ett specifikt mönster. 

Vår bredd i detta fall kommer att innefatta 101 Large Cap aktier.

Vi kommer att titta på hur det ser ut när X antal % av dessa aktier har stigit eller fallit på 5 dagars sikt. Vi kommer att studera vad som händer när mer än 50% av aktierna har stigit eller när mindre än 50% av aktierna har stigit.

Vi kommer även studera och se hur det ser ut när mer än 75% av aktierna har stigit eller när mindre än 25% av aktierna har stigit på en veckas sikt.

Vi kommer alltså att köpa när RSI(2) ligger under 5 och bredden uppfyller dessa kriterier. Efter fem dagar säljer vi vår position.

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsdata och sker på 101 aktier från Large Cap. Om du vill få reda på exakt vilka aktier det handlar om kan du skicka ett mejl till mig.

Studien är utförd på data från 2013-01-01 till 2020-01-01.

Tänk på att jag har backtestat detta genom att själv göra det med Python kod, detta ökar dock risken att det är smugit in några fel.

Resultat – test

Mer än 50%

 Mer än 50%
Snittavkastning0.52%
Hitratio55.31%
Stdev3.775
Antal affärer1233
Max win38.99%
Max loss-31.19%
Edge/stdev0.139

Mindre än 50%

 Mindre än 50%
Snittavkastning0.53%
Hitratio55.58%
Stdev3.916
Antal affärer4138
Max win38.99%
Max loss-31.19%
Edge/stdev0.136

Mer än 75%

 Mer än 75%
Snittavkastning0.73%
Hitratio52.47%
Stdev4.482
Antal affärer223
Max win42.91%
Max loss-12.384
Edge/stdev0.162

Mindre än 25%

 Mindre än 25%
Snittavkastning0.72%
Hitratio56.03%
Stdev3.99
Antal affärer2863
Max win38.989
Max loss-31.191
Edge/stdev0.179

Slutsats – Test

Som vi kan se i vårt första test där vi testade hur det såg ut när mer än 50% av bredden steg eller föll är det ingen stor skillnad. Resultaten är nästan identiska och vi kan därför inte säga om det är bättre när mer än hälften faller kontra stiger.

Resultaten i nästa test är likartat men säger oss lite mer, vi kan se att mellan de två testen, alltså mer än 75% eller mindre än 25%, är det ingen stor skillnad. Vi kan dock se att vår snittavkastning har ökat betydligt vid dessa “extremer”.

Vi kan nästan säga att marknaden är lite mer “lätthandlad” när alla aktier rör sig på ett likartat sätt. Vi ska se om vi kan utnyttja detta och skapa oss en strategi utefter detta.

Strategin

Vi ska alltså skapa oss en strategi som köper när marknaden är i “sync”. Alltså när de flesta aktier beter sig på ett likartat sätt. Vi kommer att spetsa kriterierna lite från tidigare tester och endast köpa när antingen mer än 80% av aktierna stiger eller när mindre än 20% av aktierna stiger.

Vi kommer därefter köpa de aktier som har jämviktspendlat relativt mycket neråt, vi kommer att kräva att RSI(2) ligger under 3. Vi kommer även att addera ett volatilitetskriterium, detta gör ofta att RSI blir bättre på att signalera när en aktie håller på att jämviktspendla om man även inkluderar detta.

Vi kommer att använda oss av indikatorn BBW, om du vill lära dig mer om den kan du göra det här i mitt inlägg om ämnet. Vi kommer att kräva att BBW ligger över 10. 

Vi säljer aktien efter 5 dagar.

Resultat

 5D
Snittavkastning1.34%
Hitratio62.15%
Stdev4.294
Antal affärer967
Max win20.83%
Max loss-19.101
Edge/stdev0.311

Sammanfattning

Genom att utnyttja bredden och vad den kan säga oss har vi skapat oss en strategi som historiskt har gett oss en snittavkastning på 1.34% och en sannolikhet för en vinstaffär på 62%. Utöver detta är standardavvikelsen relativt låg jämfört med snittavkastningen vilket gör att vi får en Edge/stdev på 0.311. 

Detta är precis vad jag kräver av en strategi, mina strategier måste minst visa upp en Edge/stdev på 0.3 för att jag ska kalla dem en bra strategi.

Utöver detta har vi fått en hel del affärer och grafen ser även den bra ut.

Men hur mycket har verkligen vårt bredd kriterium hjälp oss?

Om vi hade tagit bort detta kriterium får vi följande statistik:

 5D
Snittavkastning1.01%
Hitratio58.90%
Stdev4.45
Antal affärer1691
Max win42.91%
Max loss-18.726
Edge/stdev0.226

Som vi kan se bidrar faktiskt vårt bredd kriterium med en hel del, snittavkastningen är 30% bättre med kriteriet och Edge/stdev blir nästan dubbelt så bra med den.

Vi kan även se att utan detta kriterium har grafen börjat sloka, vilket är ett utseende jag inte tycker om, grafen får gärna peka uppåt lite på slutet.

Marknaden blir alltså lite mer förutsägbar när alla aktier beter sig på samma sätt, vilket låter väldigt logiskt. Om vi kan utnyttja detta på ett smart sätt kan vi skapa oss bra strategier. 

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som inspiration till dig och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig. Kom ihåg att strategin är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta fungera lika bra.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar