Du visar för närvarande Jämviktspendling – ett annorlunda sätt att använda MA

Jämviktspendling – ett annorlunda sätt att använda MA

Det är söndag och solen strålar utanför mitt “kontor”, som även är mitt sovrum. Dagen har tyvärr varit lite stressig eftersom vi har haft lite tekniska problem här hemma. Försöker dock att inte låta yttre faktorer påverka mig allt för negativt.

Men trots tekniska komplikationer har jag nu lyckats skriva klart en ny Söndagsstrategi. Denna söndag kommer vi titta på ännu en jämviktspendlande strategi. Det som dock skiljer sig från de tidigare strategierna är att vi kommer titta på jämviktspendling i ett litet större tidsperspektiv. Det finns nämligen jämviktspendling i olika sorters tidsperspektiv.

Innan vi skall titta på strategin i sig skall vi gå igenom jämviktspendling men även glidande medelvärden. Det är just glidande medelvärden som jag har tänkt använda för att fånga jämviktspendling i ett lite större tidsperspektiv.

Jämviktspendling

Vi människor är inte robotar, vi styrs av våra känslor och tillkortakommanden. Våra hjärnor tar ibland genvägar och under stress klarar vi oftast inte av att ta rationella beslut. Det är just sådana här situationer som ofta uppstår på börsen.

Utöver detta påverkas vi även av flockbeteende.

Hur påverkar då detta börsen? Börsen är summan av alla aktörers agerande. När en enskild aktör inte vet hur den skall agera kommer den troligtvis att titta på hur flocken har agerat och därefter göra likadant.

Detta är orsaken till varför beteendet på börsen skiljer sig från beteendet i andra ekonomiska situationer. När människor agerar rationellt tenderar dem till att köpa mer kött om priset sjunker och mindre smör om priset höjs.

På börsen fungerar det oftast precis tvärtom. Aktörer har en tendens till att köpa mer om priset går upp än om priset har gått ned. Intresset för aktier som har stigit är ofta mycket högre än för de aktier som har sjunkit.

Detta är en utav anledningarna till överreaktioner, att en aktie bara fortsätter att stiga eller att gå ner.

Alla dessa tillkortakommanden och känslomässiga filter leder till att det finns beteende på börsen som investerare kan utnyttja för att skapa en riskjusterad överavkastning. Ett utav dessa beteende är jämviktspendling.

Jämviktspendling innebär att priset fluktuerar kring en tänkt medelpunkt. Om priset har stigit för mycket kommer det därefter att falla tillbaka och om priset har sjunkit för mycket kommer priset att stiga. En indikator som kan fånga detta beteende är glidande medelvärden.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Ofta har glidande medelvärden använts för att fånga trender. Genom att köpa när ett kortare medelvärde korsar upp genom ett längre kommer detta ofta resultera i att aktien inleder en positiv trend.

En strategi, Golden Cross, som jag gick igenom för någon söndag sedan är uppbyggd på just detta. Vill du läsa den kan du göra det här.

Idag kommer vi använda de glidande medelvärdena precis tvärtom. Istället för att köpa när ett kortare glidande medelvärde korsar upp över ett längre medelvärde kommer vi nu istället att köpa aktier när ett kortare medelvärde korsar ned under ett längre medelvärde.

Detta i förhoppning att detta skall visa oss när en aktie har fallit för mycket på för kort tid och då kommer att jämviktspendla tillbaka upp.

OMXS30 med MA200, MA100, MA50 och MA20

Strategin

Som jag nämnde kommer strategin att gå ut på att vi köper när ett kortare medelvärde korsar ett längre medelvärde ovanifrån. Vi kommer att använda oss av ett 22 dagars glidande medelvärde och ett 100 dagars glidande medelvärde.

Anledningen till detta är att aktier som är svaga på en månads sikt har en tendens till att jämviktspendla tillbaka upp. Detta visade jag i min studie “När skall du köpa aktier – köpa på styrka eller svaghet”.

Vi kommer att använda ett 100 dagars glidande medelvärde eftersom detta är det medelvärde som jag anser visa den medellånga trenden.

Strategin kommer alltså att se ut på följande sätt:

Entry:
MA22 korsar ner under MA100

Exit:
MA22 korsar upp över MA100

Bild som visar köp och säljsignaler för strategin

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo 

Resultat

NameMean Reversion
Entry signalMA22 korsar under MA100
Exit signalMA22 korsar över MA100
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)3,02
Stdev9,62
Hitratio77,7%
Avg win (%)6,90
Avg loss (%)-10,64
Max win (%)34,47
Max loss (%)-37,82
Edge/Stdev0,31
Trades422
ProfitFactor2,29
TiM58,16
Edge/Day (%)0,05
Start date2010-03-02
End date2018-12-20

Sammanfattning

Som du kan se får vi en strategi som ger i snitt 3% per affär. Detta kan anses vara en bra snittavkastning men om tittar på att vi ligger inne i en affär i snitt 58 dagar är det inte en speciellt hög snittavkastning.

Hitration är dock enastående, ca 78% av affärerna slutar med vinst.

Standardavvikelsen för avkastningen är relativt låg jämfört med avkastningen vilket resulterar i att strategin för en Edge/Stdev på 0,31. Detta, över 0.3, brukar jag anse vara tillräckligt för att jag skall klassa en strategi som bra.

Dock så ser jag en hel del problem med denna typ av strategi. Ett stort problem är att du riskerar att ligga inne i en förlustaffär väldigt länge. Råkar du köpa precis vid en trendvändning finns det en risk att du kommer att ligga inne i aktien ända tills trenden har vänt och du kommer då att få en stor förlust.

Vi kan även se att vi har fått en stor drawdown, jag är osäker på om jag hade orkat fortsätta köra strategin efter en sådan stor drawdown.

Dessa problem med strategin får mig att undra om det finns perioder där denna typ av strategi skulle fungera bättre. Strategin hade kanske t.ex. blivit bättre om man bara tar affärer när MA100 pekar uppåt eller om man hade använt sig av någon typ av stop loss. Vill du veta mer om stop loss, hur du kan använda den och när det fungerar bra kan du läsa min artikel om stop loss här.

Stop loss brukar inte fungera bra när det kommer till jämviktspendlande strategier men i detta fallet hade det kanske varit till en hjälp eftersom vi inte vill riskera att vi åker med den negativa trenden ned i djupet.

[bctt tweet="Stop loss brukar inte fungera bra när det kommer till jämviktspendlande strategier men i detta fallet hade det kanske varit till en hjälp eftersom vi inte vill riskera att vi åker med den negativa trenden ned i djupet."]

Eftersom jag har haft tekniska problem under helgen hinner jag inte testa dessa saker i dagens Söndagsstrategi utan det får bli någon annan gång framöver.

För att sammanfatta, det går att skapa jämviktspendlande strategier med hjälp av glidande medelvärden. Denna strategi har en relativt låg snittavkastning med tanke på hur länge du kommer att vara investerad och det finns en överhängande risk att förlustaffärerna kommer bli stora och vara en längre tid. Dock kommer en stor del av dina affärer att resultera i vinst.

Jag anser inte att detta är en bra strategi. Jag hoppas dock att detta kanske har bidragit med ett nytt sätt för dig att använda glidande medelvärden och hur du kan skapa jämviktspendlande strategier utifrån detta.

Som vanligt är detta historisk data och detta säger inget om hur framtiden kommer att se ut.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar