Du visar för närvarande Kapitalförsäkring – hur fungerar det?

Kapitalförsäkring – hur fungerar det?

Att ägna sig åt trading eller att investera i aktier är något som är svårt och det krävs en del för att få bra ett resultat. För att underlätta detta är det viktigt att du får din bas korrekt.

Med detta menar jag att om du har rätt konto med lägsta möjliga kostnader för dina affärer underlättar det att du kommer att gå med vinst i slutändan.

Det finns tre olika kontotyper för dig att välja mellan. Det finns investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkringskonto (KF) och en vanlig aktiedepå. Alla konton har olika för- och nackdelar. Sedan införandet av ett ISK har detta blivit det vanligaste kontot bland privatpersoner.

Jag har tidigare skrivit om sparformen Investeringssparkonto, du kan läsa det här. Jag tänkte idag att vi skulle ta en titt på den sparform som Investeringssparkonto är delvis född från, kapitalförsäkring.

Kort om kapitalförsäkring

En Kapitalförsäkring eller en KF påminner om ett Investeringssparkonto, även kallat ISK. Dock är en kapitalförsäkring ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag.

Det är alltså en försäkringsprodukt och inte en bankprodukt. I denna försäkring har du valet att själv välja vad du vill köpa eller kan du överlåta förvaltningen till försäkringsbolaget.

När det kommer till skatteregler skiljer sig en KF sig från vanligt sparande. Vid vanligt sparande brukar du betala skatt på den vinst du gör när du t.ex. säljer värdepapper. En KF är schablonbeskattad och hur stor din skatt beror inte på din vinst utan på storleken av ditt sparande och de inbetalningar du har gjort under året.

Utöver detta har en KF även ofta en bindningstid. Det finns banker, såsom Nordnet och Avanza där en KF inte har bindningstid men det vanligaste är att bindningstiden är från 6 månader upp till 15 år.

Det är heller inte ovanlig med villkor som säger att du inte får lov att ta ut hela beloppet i förtid. När bindningstiden är slut kan du ofta välja om du vill få hela beloppet utbetalt på en gång eller få ett antal mindre betalningar över en längre tid.

Dessa villkor och möjligheter skiljer sig dock från bank till bank. Jag vet t.ex. att hos Nordnet har du möjligheten att ta ut pengar redan efter första dagen. Du kan även välja att avsluta kontot efter ett år.

Vissa KF har du möjligheten att få “betalningar” månadsvis och andra KF ger dig en engångssumma i slutet på bindningstiden. En unik sak med KF är att du kan välja vem som är förmånstagare, alltså den personen som tar emot pengarna ifall du skulle avlida.

Oftast kan du ta ut hela beloppet från och med år två men detta varierar mellan de olika kapitalförsäkringarna. Det kan även vara så att du blir tvingad att betala en extra avgift för att ta ut pengar från försäkringen i förtid. Att ta ut pengar i förtid från försäkringen kallas för återköp.

När du investerar i en KF kan du välja mellan att göra en engångsinsättning eller investera regelbundet. Detta kan t.ex. vara ett månadssparande. I dem flesta fallen kan du även göra extra insättningar.

Beskattning

Kapitalförsäkringar och investeringssparkonton beskattas enligt schablon, det vill säga med en viss fast skattesats per år. Denna skattesats är densamma för de båda sparformerna och fastställs genom att multiplicera föregående års statslåneränta den 30 november med 30%.

Där upphör dock likheterna. Själva kapitalunderlaget som ligger till grund för beskattningen beräknas på olika sätt för kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

För kapitalförsäkringar beräknas underlaget på följande sätt:

        värdet på din kapitalförsäkring vid årets ingång

    + belopp som du har satt in under första halvåret

    + hälften av belopp som du har satt in under andra halvåret

    = ditt kapitalunderlag för KF

Exempel: Din KF var värd 50 000 kr vid årets ingång. Du sparar 1 000 kr per månad.

Ditt kapitalunderlag blir då 50 000 kr + 6 000 kr + 3 000 kr = 59 000 kr.

För att få fram kapitalförsäkringens schablonavkastning multiplicerar du kapitalunderlaget med (statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 %).

Detta kommer att leda till att schablonavkastningen för detta exempel är 59 000 * 1,51% = 890,9 kr. Därefter skall du betala 30% skatt på denna schablonavkastning vilket betyder att du kommer betala 890,9 * 30% = 267,27 kr i skatt.

Ingen insättningsgaranti eller investerarskydd

Om du har ett investeringssparkonto eller en vanlig aktiedepå har du två extra skydd från staten. Insättningsgarantin och investerarskyddet är två skydd som Riksgälden står för. Dessa två skydd skyddar dig om din bank skulle gå i konkurs, du har då rätt att få tillbaka antingen en del av dina pengar eller alla beroende på hur mycket pengar det rör sig om.

Vill du lära dig mer om vad som händer om din bank går i konkurs och hur du är skyddad, kan du läsa mitt inlägg om just detta här.

Om du investerar i en kapitalförsäkring har du inte dessa två skydd. Anledningen till detta är att det är inte du som står som ägare för dina värdepapper eller fonder utan det är försäkringsbolaget. Detta medför då att dina pengar inte är skyddade av insättningsgarantin och investerarskyddet.

Men hur är då du som försäkringstagare skyddad mot en potentiell konkurs?

Det finns väldigt strikta regler för försäkringsbolag som är till för att motverka att försäkringsbolag går i konkurs. Ett försäkringsbolag måste ha kapital så att de kan täcka de fordringar som de har till sina kunder. Utöver detta måste de även ha ett buffertkapital.

Du som försäkringstagare har förmånsrätt vid en eventuell konkurs. Detta betyder att du har rätt till att få dina pengar före andra typer av fordringar. Det finns dock inga garantier på att du kan få tillbaka alla dina pengar.

Försäkringsmomentet i en kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är alltså en försäkringsprodukt och tillhandahålls av försäkringsbolag. Det är alltså inte en bankprodukt till skillnad från ett ISK. Bankprodukter tillhandahålls enbart av kreditinstitut och värdepappersbolag.

För att det skall vara en försäkring krävs det alltså någon form av försäkringsmoment. Trots att detta försäkringsmoment ofta är väldigt litet. Ofta i Sverige har kapitalförsäkringen ett dödsfallsskydd som motsvarar 101%, detta betyder att om du avlider kommer försäkringen att betala ut 101% av det värdet du har på kapitalförsäkringen. Försäkringsbolaget kommer alltså betala ut 1% extra mer än det aktuella marknadsvärdet på de tillgångar du har i försäkringen.

[bctt tweet="Ofta i Sverige har kapitalförsäkringen ett dödsfallsskydd som motsvarar 101%, detta betyder att om du avlider kommer försäkringen att betala ut 101% av det värdet du har på kapitalförsäkringen."]

Denna extra utbetalning är ofta det enda försäkringsmomentet i en kapitalförsäkring. Denna extra utbetalning är dock inte gratis och du betalar en avgift för detta varje månad. Beroende på din ålder kommer denna avgift att variera.

Extra försäkringar

Utöver detta försäkringsmoment kan du även utöka ditt försäkringsskydd. Beroende på din livssituation kan detta vara intressant alternativ för dig.

Premiebefrielseförsäkring

Inte sällan kan du välja att lägga till en premiebefrielseförsäkring. Detta innebär att försäkringsbolaget, under vissa omständigheter, betalar in pengar till din kapitalförsäkring. Detta kan vara t.ex. om du blir långvarigt sjukskriven.

Du bör dock läsa igenom avtalet noga innan du accepterar detta då avgifter och regler kan variera mellan olika kapitalförsäkringar.

Familjeskydd/Efterlevandeskydd

Även detta är ett tillval som ofta finns på en kapitalförsäkring. Detta är en extra pension som din familj eller förmånstagare får om du avlider före en viss ålder. Detta är såklart inte gratis och ett belopp kommer att dras från dina inbetalningar till kapitalförsäkringen.

Ibland kommer det att krävas en godkänd hälsodeklaration och likt premiebefrielseförsäkringen varierar avtalen mellan de olika kapitalförsäkringarna och det är därför viktigt att du läser igenom dem noga.

Olika versioner på kapitalförsäkringar

Det finns tre olika huvudtyper av kapitalförsäkringar.

 • Depåförsäkring – du själv placerar i aktier, fonder och andra värdepapper.
 • Fondförsäkring – du själv placerar i fonder som försäkringsbolaget erbjuder.
 • Traditionell försäkring – försäkringsbolaget placerar dina pengar i värdepapper, fonder och räntebärande papper. Försäkringsbolaget sköter alltså förvaltningen och erbjuder ofta någon sorts garanti.

Depåförsäkring

En depåförsäkring är den kapitalförsäkring som närmast kan liknas vid ett ISK-konto. Du själv bestämmer i vad för typ av aktier, fonder eller värdepapper som du vill investera i. Värdet på kapitalförsäkringen kommer att utvecklas i linje med värdeutvecklingen för de värdepapper du har i investerat i.

Fondförsäkring

En fondförsäkring liknar en depåförsäkring eftersom det är du som är “förvaltare”. Du måste alltså själv välja i vad du skall placera dina pengar, skillnaden är dock att i en fondförsäkring kan du bara investera i fonder. Värdet på din fondförsäkring kommer då att utvecklas i linje med värdeutvecklingen på de fonder som du har valt att placera ditt kapital i.

Traditionell försäkring

I denna typ av kapitalförsäkring är det inte du som är förvaltare utan det är försäkringsbolaget. Du kommer alltså inte välja i vad ditt kapital kommer att bli placerat. Försäkringsbolaget kommer istället att välja att placera dina pengar i en blandning av aktier, fonder, värdepapper och fastigheter.

Ofta kommer försäkringsbolaget ge en form av garanti för ditt sparande. Denna garanti räknas ut genom att försäkringsbolaget gör ett antal antaganden gällande garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.

Om försäkringsbolaget gör ett bättre resultat än väntat, alltså att resultatet överstiger den garanterade summan skapas ett överskott. Detta överskott kallas för återbäring och kommer att delas ut till dig.

Vem kan äga en kapitalförsäkring?

Du som privatperson kan äga en kapitalförsäkring men även företag kan det. Detta gör kapitalförsäkringar lite unika eftersom företag får inte lov att äga en ISK.

Det är därför ett bra alternativ för företag att investera i en kapitalförsäkring om de har likvider över som inte kan användas på något bättre sätt.

En sparform för olika ändamål

En kapitalförsäkring är som du kanske märkt en väldigt flexibel sparform som kan anpassas efter din unika situation och behov.

Pensionsspara

Att pensionssparar med hjälp av en kapitalförsäkring är enkelt och du slipper att deklarera under spartiden och när du har tänkt att gå i pension är alla pengar redan skattade och klara.

Det är även en fördel att du kan få löpande utbetalningar till ett lönekonto. Du kan själv välja hur stort belopp du vill få utbetalt och hur många år kapitalet skall räcka.

Spara till barn eller barnbarn

Ett annat sätt som du kan använda en kapitalförsäkring är till att spara till dina barn eller barnbarn. Att tidigt börja med detta kan ge dem en betydande fördel senare i livet.

En stor fördel med en kapitalförsäkring är att du kan öppna den i ditt barns eller ditt eget namn. Om du står som ägare av kapitalförsäkringen kan du välja vem som är förmånstagare och du kan själv bestämma när det är dags att börja ge bort pengarna.

Vill du att flera barn eller barnbarn skall ta del av din kapitalförsäkring är det enkelt att se till att alla får lika mycket. Eftersom värdet på kapitalförsäkringen kommer att utvecklas lika mycket för alla är det enkelt att se till att alla får lika mycket pengar. På så sätt behöver du inte vara orolig att de olika barnens portföljer inte utvecklas på samma sätt och att ett av barnen skall få mer pengar än ett annat.

Spara företagets pengar

Kapitalförsäkring är unik jämfört med ett investeringssparkonto på ett sådant sätt att företag kan äga en kapitalförsäkring. Företag kan då använda en kapitalförsäkring till att antingen placera företagets pengar eller som en extra pension till ägarna eller andra förmånstagare.

Om företaget har en överlikviditet är då en kapitalförsäkring ett enkelt, flexibelt och i många fall ett skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets pengar.

Företaget kan även välja att använda en kapitalförsäkring för att skapa en extra pension. En pension som kan komplettera en eventuell tjänstepension. Den stora fördelen med denna extra pension är att den är mer flexibel än en tjänstepension. Pengarna kommer inte vara bundna på samma sätt och kan användas för att tidigarelägga en pension.

Utdelning på utländska aktier

Har du tänkt äga utländska aktier är en kapitalförsäkring att föredra eftersom du kommer troligtvis att kunna få tillbaka all skatt du betalar för utdelningar. När du får en utdelning från utländska aktier dras automatisk den skattesats som gäller för det landet.

Har du dock aktierna på en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som står som ägare av aktierna. Detta medför att om de är bra kan begära en avräkning för den utländska källskatten.

Detta betyder att du kan få tillbaka källskatten inom ett år vilket i sin tur betyder att du inte betalar någon skatt på utdelningen.

Du är inte ägare av värdepapperen

Eftersom du sparar i en försäkring hos ett försäkringsbolag kommer detta att påverka vem det är som äger dina värdepapper. Det är inte du som äger de värdepapper eller likvider som du har i din KF utan det är försäkringsbolaget. Du har dock en fordran på försäkringsbolaget som ger dig rätten att få tillbaka dina värdepapper och likvider.

Detta har dock en viktig betydelse för en hel del saker. Det påverkar t.ex. din rösträtt i aktiebolag. Eftersom det inte är du som är ägare har du ingen rätt att gå på bolagsstämmor.

Kvittning kapitalförsäkring

Något som många missar är skillnaden när det kommer till kvittning mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Den skatt du har på en kapitalförsäkring är en definitiv källskatt. Detta betyder att denna skatt beräknas separat utan hänsyn till dina andra kapitalinkomster eller kapitalförluster. Den schablonavkastning du får på din kapitalförsäkring får alltså inte lov att bli kvittad mot andra förluster och utgifter i inkomstslaget kapital.

Om man istället jämför med ett investeringssparkonto får du lov att kvitta din schablonmässiga avkastning fullt ut mot förluster och utgifter i inkomstslaget kapital.

Detta har dock ingen större betydelse för de flesta sparare men kan ha betydelse om du har stora bostadslån och en stor aktieportfölj.

Villkor och avgifter skiljer sig åt mellan olika kapitalförsäkringar

Som jag redan har nämnt skiljer sig avgifter och villkor mellan olika kapitalförsäkringar. Det är därför väldigt viktigt att läsa igenom de villkor som gäller för den specifika kapitalförsäkringen. Eftersom en kapitalförsäkring är en försäkringsprodukt kommer det troligtvis att finnas lite termer som du inte är van vid att se. Ofta används t.ex. återköp i stället för uttag och premie i stället för insättning/sparande.

Faktablad för kapitalförsäkringar

Det måste finnas ett faktablad för alla kapitalförsäkringar som säljs. I detta faktablad finner du alla viktiga uppgifter för produkten. Det kan därför vara en väldigt god idé att begära ut detta faktablad innan du bestämmer dig för att öppna upp en KF.

Jämförelse med investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto är ett försök till att kombinera de bra sidorna av en kapitalförsäkring och en vanlig aktiedepå. Detta i sin tur leder såklart till att det finns en hel del likheter mellan en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto.

En av de stora skillnaderna är att det är du som är ägare för dina värdepapper när du sparar i ett investeringssparkonto till skillnad från en kapitalförsäkring där försäkringsbolaget står som ägare.

Detta medför att du har rösträtt när du investerar i ett investeringssparkonto och du får även lov att gå på bolagsstämmor.

Att du står som ägare gör även att du är extra skyddad vid konkurser. Ett investeringssparkonto är skyddat av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut.”
(Riksgälden)

Utöver detta kan inte företag vara ägare av ett investeringssparkonto.

En annan stor skillnad finns när det kommer till om du funderar på att köpa och sälja utländska aktier. Om du köper utländska aktier i syfte att ta del av deras utdelning är då en kapitalförsäkring att föredra eftersom du kommer att kunna få tillbaka all skatt du betalar för utdelningar.

“Mitt råd: En kapitalförsäkring är överlägset om du äger utländska aktier. Kontrollera bara så att kapitalförsäkringen är avgiftsfri och inlåsningsfri.” (Claes Hemberg, Avanza blogg)

Claes Hemberg menar på att KF är helt överlägset om du skall äga utländska aktier och du kan läsa mer om det här.

När du får en utdelning från utländska aktier dras automatisk den skattesats som gäller för det landet.

Har du dock aktierna på ett KF konto är det försäkringsbolaget som står som ägare av aktierna. Detta medför att om de är bra kan begära en avräkning för den utländska källskatten.

Detta betyder att du kan få tillbaka källskatten inom ett år vilket i sin tur betyder att du inte betalar någon skatt på utdelningen.

Hade du istället haft aktierna på ett investeringssparkonto hade du fått betala 0-15% i skatt. Detta eftersom att du betalar ingen skatt på svenska aktier men för utländska dras det en källskatt. Du har dock rätt att för automatisk avräkning för denna källskatt vid deklarationen. Detta betyder i sin tur att du får tillbaka källskatten.

Detta gäller om du inte har underskott av kapital, alltså större ränteutgifter än kapital-/ränteinkomster. Har du detta får du inte lov att göra större avdrag än 500 kr. Detta är ett problem som de flesta med bolån har, vilket i sin tur leder till att skatten oftast slutar på 15% på ett investeringssparkonto.

En likhet mellan de två kontotyperna är att de båda beskattas med en schablonskatt. Dock skiljer det sig lite i hur beräkningen av kapitalunderlaget görs.

Jämförelse vanlig aktiedepå

Den stora skillnaden mellan en vanlig aktiedepå och en kapitalförsäkring är hur det olika sparformerna beskattas. Dessa skillnader medför olika för- och nackdelar.

En fördel med en vanlig aktiedepå är att du kan kvitta vinster mot förluster. Det vill säga att om det går mindre bra ett år kan du kvitta potentiella förluster mot vinster och på så sätt minska din skatt.

Nackdelen är att du måste deklarera varje enskild affär, gör du ett fåtal affärer varje år är detta inte något stort problem. Gör du dock runt 50-300 affärer kommer detta vara väldigt tidskrävande.

En annan nackdel är att skattesatsen är 30% på den vinst du gör. Går det bra för dig kommer du att betala betydligt mer i skatt om du har en vanlig aktiedepå jämfört med om du hade haft ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Är din avkastning högre än statslåneräntan plus en procentenhet kommer det i flesta fall vara fördelaktigt för dig att ha en kapitalförsäkring istället för en vanlig aktiedepå.

Utöver detta är också en stor skillnad att det är du som står som ägare för dina värdepapper om du har en vanlig aktiedepå. Fördelarna och nackdelarna med detta har vi redan gått igenom.

Det är även en stor skillnad när det kommer till beskattning på utdelning. Utdelning kommer alltid att beskattas med 30% på en vanlig aktiedepå men kan bli beskattad med 0% om du har en kapitalförsäkring.

När är det lönsamt att ha en kapitalförsäkring

I de flesta fall är en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto det mest gynnsamma valet för dig, gentemot att ha en vanlig aktiedepå, om du tror att du kommer att ha en avkastning som är högre än statslåneräntan plus en procentenhet.

Detta kan illustrerar med ett förenklat exempel, uträkningen av den exakta skatten på kapitalförsäkringen är lite mer komplicerad och vi kommer att titta på sämsta tänkbara scenario för dig rent skattemässigt.

Startkapital100000
Förväntad avkastning år 20196%
Vinst 2019100 000 * 6 % =6000 kr
Statslåneränta året innan + 1 procentenhet0,51 % + 1 % = 1,51 %
På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 60001800
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 1,51 %) * 106 000 kr480
Startkapital100000
Förväntad avkastning år 20191%
Vinst 2019100 000 * 1 % =1000 kr
Statslåneränta året innan + 1 procentenhet0,51% + 1 % = 1,51 %
På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 1000300
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 1,51 %) * 101 000 kr458

Som du kan se är det fördelaktigt för dig att ha en kapitalförsäkring om du har en avkastning som är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. Det är fördelaktigt att ha en vanlig aktiedepå om du har en avkastning som är lägre än statslåneräntan.

Det är även fördelaktigt de år som du har en negativ avkastning eftersom du kan kvitta dina förluster mot vinster. Du kan även kvitta dina förluster mot andra typer av inkomster.

Du kan läsa mer om detta i min artikel om när man kan köpa tillbaka aktier för att kvitta förlust mot vinst.

Fast än att du går med förlust kommer du att behöva betala skatt om du har en kapitalförsäkring.

Enklare att deklarera

Har du en kapitalförsäkring behöver du inte deklarera utan beräkningen av den skatt du kommer att behöva betala räknar skatteverket ut automatiskt till dig. Detta kan vara en stor fördel om du gör väldigt många affärer under ett år.

Om du har gjort ett hundratal affärer är deklarationen en väldigt tidskrävande uppgift och då är en kapitalförsäkring en stor fördel.

Så blir skatten på en kapitalförsäkring 2019

Eftersom skatten på en kapitalförsäkring beräknas med statslåneräntan kommer skatten att variera från år till år. År 2019 kommer att skatten att vara 1,51 * 0,3 = 0,453 % av ditt kapitalunderlag.

Är ditt kapitalunderlag 250 000 kr kommer du att betala 250 000 kr * 0,453% = 1132,5 kr i skatt.

Kostnader kapitalförsäkring

Kostnader för en kapitalförsäkring kan variera kraftigt beroende på bank, försäkringsbolag, typ av konto, garantier och extra försäkringar m.m. Det är därför svårt att ge dig ett svar på vad en kapitalförsäkring kostar eftersom det kommer bero på vad du vill ha för typ av kapitalförsäkring.

Konsumenternas.se har dock en väldigt bra sida där du kan titta på vad olika typer av kapitalförsäkringar kostar. Du hittar sidan här.

Fördelar

 • Du kan välja förmånstagare
 • Företag kan äga denna sparform
 • Du betalar ingen skatt på dina vinster
 • Du betalar oftast ingen källskatt på utländska aktiernas utdelningar
 • Du har ofta en möjlighet att teckna ytterligare försäkringar
 • Du behöver inte deklarera dina transaktioner
 • Ofta finns en möjlighet att få din kapitalförsäkring förvaltad

Nackdelar

 • Du betalar skatt varje år även om du har en negativ utveckling på din kapitalförsäkring.
 • Du har ingen möjlighet att kvitta vinster mot förluster eller utgifter.
 • Sparandet är ofta bundet och du kan normalt inte sälja av hela ditt sparande det första året. Vill du göra förtida utdrag får du ofta betala en avgift för detta.
 • Sparformen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet.
 • Beroende på vad för typ av kapitalförsäkring du väljer kan avgifterna bli väldigt höga.

Sammanfattning

 ISKKFVanlig aktiedepå
Vilka kan använda denna typ av konto?PrivatpersonerPrivatpersoner och företagPrivatpersoner och företag
Rösträtt i bolaget?JaNejJa
Hur många konton kan du ha?ObegränsatObegränsatObegränsat
Hur beräknas skatten?Skatten beräknas på en fjädedel utav: summan av alla ingångsvärden varje kvartal inklusive insättningar. Denna summa kommer därefter att multipliceras med föregående års statslåneränta och därefter kommer 30% skatt beräknas på denna summaSumman av värdet på årets start + insättningar under första halvåret + insättningar under andra halvåret multiplicerat med 0,5. Denna summa kommer därefter att multipliceras med föregående års statslåneränta + 1%. 30% skatt kommer därefter att beräknas på denna summa.Din vinst kommer att beskattas med 30%. Du har möjlighet att göra avdrag för potentiella förluster.
Kvittning?Nej, men du kan kvitta schablonintäkten på ett ISK konto mot t.ex. ränteutgifter.NejJa
Vem sköter deklarationenDin bankDin bankDu själv måste sköta deklarationen.
Vad kan du ha på ditt konto?Fonder, aktier, likvida medel och andra typer av värdepapperFonder, aktier, likvida medel och andra typer av värdepapperFonder, aktier, likvida medel och andra typer av värdepapper
Omfattas av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet?JaNejJa

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar