Du visar för närvarande Komma in sent i en trend

Komma in sent i en trend

Förra veckan i Söndagsstrategin tittade vi på två strategier, en strategi som följde med i en positiv trend och en som följde med i en negativ trend. Vi valde att definiera en positiv trend så som det görs i klassiskt teknisk analys. Det vill säga att en positiv trend är när vi har stigande bottnar och en negativ trend är när vi har fallande toppar.

Förra veckan applicerade vi dessa två strategier på aktier som har en tendens till att trenda bra, vi fick då en positiv snittavkastning för båda strategierna, snittavkastningen för den positiva trenden var dock lite bättre.

Vi kom fram till att resultaten skiljer inte så mycket eftersom vi kommer in sent i en trend, detta gör att vi ofta köper dyrt i positiva trender och köper billigt i de negativa trenderna. De positiva trenderna hade fortfarande en bättre snittavkastning men detta på grund av vilka aktier vi applicerade strategin på.

Idag ska vi istället för att applicera strategierna på aktier som trendar bra ska vi applicera de på aktier som jämviktspendlar bra och på OMXS30. Större bolag och index har en tendens till att jämviktspendla bättre då det är en större volym och ojämnheter “rättas till” snabbare.

Att investera i en “negativ trend” på OMXS30 har sedan 2010 gett en snittavkastning på 4.11% och en sannolikhet för en vinstaffär på 91.3%, men mer om resultaten senare.

Innan vi går in på strategin ska vi titta på hur jag definierar en topp och botten i dessa strategier.

Topp

För att jag ska anse att vi fått en topp måste en aktie har gjort en notering som har haft tio dagar innan där priset har varit lägre, därefter måste även priset vara lägre i tio dagar efter. Detta kommer att resultera i att vi hittar utstickande toppar.

Botten

För att jag ska anse att en notering är en botten måste aktien ha gjort tio noteringar innan som är högre och efter botten ska aktien också göra tio stängningar som är högre. Varje dag måste inte vara högre utan det räcker att de är högre än botten. När jag gör på detta sätt hittar jag utstickande bottnar.

Strategierna

Vi kommer alltså skapa två strategier som köper när vi fått en botten som är högre än en tidigare botten och säljer när vi fått en topp som är lägre än en tidigare topp. Det vill säga att vi kommer att vara investerade när trenden är positiv.

Vi kommer även testa att göra det motsatta, det vill säga att vi köper när vi fått en topp som är lägre än föregående topp och därefter kommer vi att sälja när vi fått en botten som är lägre än föregående botten. Vi kommer alltså att vara investerade när trenden är negativ.

Med trenden:
Entry:
Köp när vi fått en botten som är högre än föregående botten

Exit:
Sälj när vi fått en topp som är lägre än föregående topp

Mot trenden:
Entry:
Köp när vi fått en topp som är lägre än föregående topp

Exit:
Sälj när vi fått en botten som är högre än föregående botten

Studien

Eftersom vi studerar trend kommer studien vara utförd på de aktier som har en tendens till att trenda sämre. Bolag på OMXS30 har en tendens till att trenda sämre och därför har jag valt att utföra studien på dessa bolag. Jag kommer även testa att köra strategierna på OMXS30.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-06-29.

Följande aktier är med i studien:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

OMXS30-aktier

Med trenden

 Med trenden
Snittavkastning0.71%
Hitratio42.50%
AvgProf./bar0.01%
Antal affärer630

Mot trenden

 Mot trenden
Snittavkastning1.85%
Hitratio68.60%
AvgProf./bar0.04%
Antal affärer633

OMXS30

Med trenden

 Med trenden
Snittavkastning-1.54%
Hitratio27.30%
AvgProf./bar-0.02%
Antal affärer22

Mot trenden

 Mot trenden
Snittavkastning4.11%
Hitratio91.30%
AvgProf./bar0.08%
Antal affärer23

Sammanfattning

Om vi förra veckan kunde komma fram till att det inte var en katastrof att vi kom sent in i trenden kan vi denna vecka säga att det verkligen kostar oss att komma in sent. Om vi börjar med att titta på OMXS30 där resultaten är solklara.

När vi försöker hänga på i positiva trender och kommer in lite sent, och går ur lite sent, har vi en negativ snittavkastning. Snittavkastningen är -1.54% och endast 27% av affärerna har slutat med vinst. 

Istället när vi ska hänga på i negativa trender verkar vi komma in väldigt billigt och snittavkastningen här är 4.11% och hela 91% av affärerna har slutat med vinst. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi endast har haft 22 affärer vilket betyder att vi inte ska dra alltför stora slutsatser.

Men hur ser det ut för aktierna i OMXS30?

Resultaten är likartade, vi kan se att det är sämre när vi försöker haka på en positiv trend jämfört med när vi gör det i negativa trender. När vi kommer in sent i positiva trender i aktier som trendar dåligt lyckas vi nästan alltid köpa dyrt och därefter vänder aktien ner.

Alltså i stora bolag och index är det viktigare att vi är snabbare in än i mindre bolag. På OMXS30 har det en enorm skillnad om vi agerar direkt och på lite chans jämfört med om vi väntar på en bekräftelse att vi fått en botten.

Jag hoppas dagens inlägg har gett dig en större förståelse för hur börsen fungerar och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa resultat bygger på historisk data och det finns inga garantier på att börsen kommer att fortsätta agera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar