Du visar för närvarande Korrelation Svenska och Franska börsen – CAC40

Korrelation Svenska och Franska börsen – CAC40

Förra veckan tittade vi på hur korrelationen ser ut mellan det tyska indexet DAX och det svenska OMXS30. Det visade sig att det fanns en stark korrelation mellan dessa två index och det är troligtvis det svenska indexet som följer det tyska. Vill du läsa hela studien kan du göra det här

Detta gjorde mig nyfiken på hur OMXS30 korrelerar med andra europeiska index. Jag tänkte att vi skulle fortsätta utforska OMXS30 korrelation med andra börser. Jag tänkte vi skulle titta på hur det svenska indexet rör sig i relation till det franska indexet CAC40.

Varför just det franska kanske du undrar?

Att jag har bott i Frankrike i flertalet år har självklart en bidragande faktor med det är även så att indexet innehåller ett stort antal väldigt stora och intressanta bolag.

BolagTickerSektor
AccorEPA:ACHotel
Air LiquideEPA:AIRåvarukemikalier
AirbusEPA:AIRFlygteknik
ArcelorMittalAMS:MTStål
AtosEPA:ATOIT
AXAEPA:CSFörsäkring
BNP ParibasEPA:BNPBank
BouyguesEPA:ENKonstruktion
CapgeminiEPA:CAPIT
CarrefourEPA:CALivsmedel
Crédit AgricoleEPA:ACABank
DanoneEPA:BNLivsmedel
Dassault SystèmesEPA: DSYMjukvara
EngieEPA:ENGIGas och energi
EssilorEPA:ELMedicin
HermèsEPA: RMSKläder
KeringEPA:KERDetaljhandel
L’OréalEPA:ORDetaljhandel
LegrandEPA:LRElektriska komponenter och utrustning
LVMHEPA:MCKläder
MichelinEPA:MLDäck
OrangeEPA:ORATele
Pernod RicardEPA:RIDestilleri
PSAEPA:UGBil
PublicisEPA:PUBMedia
RenaultEPA:RNOBil
SafranEPA:SAFFlygteknik
Saint-GobainEPA:SGOByggnads material
SanofiEPA:SANLäkemedel
Schneider ElectricEPA:SUElektriska komponenter och utrustning
Société GénéraleEPA:GLEBank
SodexoEPA:SWMattjänster
STMicroelectronicsEPA:STMHalvledare
TechnipFMCEPA:FTIOlja och gas
ThalesEPA:HOFörsvar
TotalEPA:FPOlja och gas
Unibail-Rodamco-WestfieldAMS:URWFastighetsinvesteringar
VeoliaEPA:VIEVatten, transport, energi och avfall
VinciEPA:DGKonstruktion
VivendiEPA:VIVTV

Ett av dessa bolag är LMVH som jag har sett att många har i sina portföljer. Det är då intressant att veta om detta kan vara en bra diversifiering att investera i franska bolag eller om det faktiskt är så att de franska storbolagen generellt har en liknande utveckling som de svenska storbolagen.

Idag kommer vi alltså studera korrelationen mellan det franska indexet CAC40 och det svenska indexet OMXS30.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på korrelationen mellan det franska indexet CAC40 och det svenska OMXS30. Vi kommer att använda oss av dagsupplöst data, alltså att data för varje dag. Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut för de dagliga procentuella förändringarna. Alltså ger en stor procentuell daglig förändring i CAC40 också en stor daglig procentuell skillnad i OMXS30.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2000-01-01 fram till 2019-11-14.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Hur rör sig CAC40 i relation till OMXS30?

Oftast när jag studerar korrelation mellan aktier eller index tycker jag om att först studera  med blotta ögat hur dess utveckling ser ut. Vi kommer göra så även i detta fall och därför kommer vi att studera OMXS30s graf i relation till CAC40s.

Som vi kan se i grafen är korrelationen väldigt hög. Alla toppar och bottnar sker samtidigt och storleken på rörelserna är nästan identiska. Efter att studera korrelationen okulärt kan vi alltså komma fram till att OMXS30 och CAC40 följer varandra åt.

Vi kan nu gå vidare och studera korrelationen numeriskt.

 OMXS30CAC40
OMXS3010,827731
CAC400,8277311

Efter att ha studera graferna för de två indexen kom vi fram till att indexen troligtvis hade en stark positiv korrelation. Detta visade även den numeriska analysen, korrelationen ligger på 0.83 vilket är en stark korrelation.

Sammanfattning

Både den okulära och den numeriska analysen kom alltså fram till att det finns en stark positiv korrelation mellan de två börserna. Detta betyder alltså att om det ena indexet rör sig på ett visst sätt kommer även det andra att göra så.

Detta betyder alltså att investera i franska aktier som följer utvecklingen av CAC40 inte är en speciellt bra diversifiering då det troligtvis kommer att röra sig som det svenska stora bolagen som rör sig på ett likartat sätt som OMXS30.

Om vi ska investera i franska bolag ska vi alltså göra detta i syfte för att vi tycker bolaget är intressant men inte som en diversifiering till vår svenska portfölj.

Som vanligt är denna studie gjord på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen kommer att fortsätta ligga på en likartat nivå. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid nå mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar