Du visar för närvarande Korrelation OMXS30 – Nikkei 225 – Hang Seng – SSE Comp

Korrelation OMXS30 – Nikkei 225 – Hang Seng – SSE Comp

Innan varje börsdag har startat har jag utfört mina förberedelser. Detta innefattar ett antal analyser men även meditation och bedömning av mitt psykiska tillstånd. 

Jag brukar analysera fem olika index inför varje dag, dessa fem index är OMXS30, OMXC20, OMXH25, DAX och S&P 500. Anledningen till varför jag studerar S&P 500 och DAX är att den svenska börsen är beroende av dessa två index.

Jag har i ett tidigare inlägg bevisat att OMXS30 och DAX har en väldigt stark korrelation, alltså att stora uppgångsdagar i Tyskland leder till stora uppsångsdagar i Sverige. Du finner studien om korrelationen mellan Tyskland och Sverige här.

Jag har märkt att det finns en hel del människor som även lägger till de asiatiska indexen i deras analys. En stor fördel med de asiatiska indexen är att de har öppet under vår natt och stänger lagom till vår öppning.

Öppettider:

Tokyo – N22501:00 – 03:30
 04.30 – 07.00
Shanghai – HSI – SSE02.30 – 04.30
 06.00 – 08.00

Frågan är då, har utvecklingen i asien verkligen någon betydelse för oss?

Jag tänkte vi skulle ta oss en titt på detta idag och reda ut om det finns någon korrelation mellan det svenska indexet OMXS30 och tre index från asien. De tre indexen vi ska fokusera på är det japanska indexet Nikkei 225 och de två kinesiska indexen Hang Seng och SSE Composite.

Det händer ofta att vi antar att saker och ting är på ett visst sätt. Jag trodde t.ex. länge att guldet gick upp när börsen sjönk. Jag gjorde en studie på detta och kom fram till att detta inte alltid stämde utan guldet och börsen har snarare en nollkorrelation, alltså att ibland går guldet upp när börsen går ner och ibland går guldet ner när börsen går ner. Du hittar min artikel om guldet här.

Det är därför viktigt att faktiskt testa saker för att se om de verkligen stämmer. Innan vi går in på studierna kommer jag gå igenom korrelation. Besitter du redan tillräckligt med kunskap om korrelation kan du hoppa över denna del.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut mellan det svenska indexet OMXS30 och de tre asiatiska indexen Nikkei 225, Hang Seng och SSE Composite. Vi kommer att titta på hur den dagliga procentuella förändringar ser ut för indexen. 

Leder alltså en kraftig procentuell uppgång i ett asiatiskt index till en kraftig uppgångsdag på Stockholmsbörsen.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2000-01-01 fram till 2019-11-14.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Går OMXS30 upp när Nikkei 225 går upp?

Vi ska börja med att titta på hur korrelationen ser ut mellan OMXS30 och det japanska indexet Nikkei 225. När jag studerar korrelation tycker jag om att först att studera korrelationen okulärt. Alltså att titta på de två indexens grafer och se om vi kan med ögat se någon korrelation.

Det ser faktiskt ut som det finns en viss korrelation mellan indexen. Lite grovt ser det ut som att toppar och bottnar infallet ungefär samtidigt och vi har likartade rörelser i de båda indexen.

Vi kan nu fortsätta vår analys med att kolla hur korrelationen ser ut numeriskt.

 OMXS30N225
OMXS3010,281757
N2250,2817571

Det finns alltså en liten positiv korrelation mellan OMXS30 och Nikkei 225. Det vill säga att vissa dagar går OMXS30 när Nikkei har gått bra och andra inte.

Följer OMXS30s utveckling Hang Sengs utveckling?

Härnäst tittar vi på det kinesiska indexet Hang Seng och ser om det finns en starkare korrelation med OMXS30 jämfört med fallet med Nikkei 225. 

Vi kommer göra på samma sätt som i föregående fall där vi först analyserar korrelationen okulärt.

Likt Nikkei 225 kan vi se att det finns en korrelation, bottnar och toppar ser ut att infalla ungefär samtidigt men vi kan även se att det finns skillnader i grafen. Det ser dock ut som att graferna följs åt mer än Nikkei 225 och OMXS30 gjorde. 

Vi måste komma ihåg att vi är mest intresserade av den dagliga utvecklingen och det räcker då inte att studera korrelationen såhär grovt. 

Vi får gå vidare i vår studie och titta på korrelationen numeriskt.

 OMXS30HSI
OMXS3010,356693
HSI0,3566931

Som vi kan se är korrelationen positiv och den är starkare än för Nikkei 225. Korrelationen är dock långt ifrån stark och vi kan inte dra slutsatsen att OMXS30 kommer att gå som Hang Seng.

Faller OMXS30 när SSE Composite faller?

Till sist kommer vi titta på korrelationen mellan OMXS30 och det andra kinesiska indexet SSE Composite. Vi börjar med att studera graferna.

Till skillnad från de två andra indexet kan vi se stora skillnader i graferna för OMXS30 och SSE Composite. Under vissa perioder följs graferna åt och under andra perioder är de varandras raka motsatser.

Vi fortsätter med att studera korrelationen numeriskt.

 OMXS30SSE
OMXS3010,096621
SSE0,0966211

Våra föraningar om att korrelationen är liten får vi bekräftat numeriskt då korrelationen ligger på 0.09, alltså nästan ingen korrelation alls. Det vill säga att vissa dagar då SSE Composite går upp faller OMXS30 och andra dagar går SSE Composite  upp och även så OMXS30.

Sammanställning alla index

 OMXS30SSEHSIN225
OMXS3010,098440,3478390,287954
SSE0,0984410,4000470,227584
HSI0,3478390,40004710,579995
N2250,2879540,2275840,5799951

Sammanfattning

Korrelationen mellan OMXS30 och de stora asiatiska indexen är alltså inte speciellt stark. Den starkaste korrelationen finns mellan OMXS30 och Hang Seng. 

Det vill säga att om vi ska lägga tid att analysera ett index eller titta på hur det har gått under natten ska vi göra det för Hang Seng. Detta eftersom de har en starkast korrelation och utvecklingen i Hang Seng är mer trolig att smitta av sig på OMXS30 jämfört med Nikkei 225 eller SSE Composite.

Jag tänkte att som en avslutade del även kunde studera korrelationen för de fem senaste åren för att se om den är likartad.

 OMXS30SSEHSIN225
OMXS3010,1952130,3843190,313726
SSE0,19521310,5580770,291033
HSI0,3843190,55807710,526386
N2250,3137260,2910330,5263861

Även de senaste fem åren är Hang Seng det index med högst korrelation med OMXS30. 

Om vi ska titta på asiatiska index för att skapa oss en större uppfattning om hur det kommer gå för OMXS30 under dagen ska vi alltså titta på Hang Seng men med vetskapen att det inte kommer att säga oss speciellt mycket.

Om du är ute efter att diversifiera våra investering är då SSE Composite en bra kandidat då korrelationen är liten mellan detta index och OMXS30.

Jag hoppas studien har bidragit med till inspiration och tankar, har du några frågor kan du nå mig genom mejl eller vår chat. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att korrelationen kommer att fortsätta ligga på samma nivå som tidigare.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar