Du visar för närvarande Korrelation Sverige och Tyskland – DAX – OMXS30

Korrelation Sverige och Tyskland – DAX – OMXS30

Du har säkert hört och sett analyser om det tyska indexet DAX och kanske undrat varför är detta intressant för mig, jag handlar inte tyska aktier, jag handlar svenska.

Svenska börsen är en väldigt liten sådan, och indexet OMXS30 har väldigt liten inverkan på andra länder och index.

Till skillnad från det svenska indexet OMXS30 är det tyska indexet DAX ett stort och inflytelserikt index. Likt OMXS30 består DAX utav de 30 största och mest likvida bolagen i Tyskland. 

Jag har fått lära mig att den svenska börsen är beroende av den tyska. Vi har svårt att göra nya toppar om Tyskland inte gör det och faller den tyska börsen kraftigt gör så även den svenska. 

Men stämmer verkligen detta, finns det en stark korrelation mellan det svenska och det tyska indexet.

Bara för att vi har fått höra saker betyder det inte att det är sant. Jag har till exempel i en tidigare studie visat att det inte finns någon korrelation mellan den svenska börsen och guldet. Alltså för att börsen går ner betyder det inte att guldet kommer att gå upp. Du finner artikeln här.

Vi kommer att studera den dagliga utvecklingen för OMXS30 och DAX för att se hur stark korrelationen är mellan dessa två index. Finner vi att det finns en stark korrelation blir det alltså viktigt för oss att även analysera DAX för att skapa oss en så bra bild om framtiden som möjligt.

Innan vi går in på studien tänkte jag att vi tar oss en snabb titt på vad korrelation är för något, kan du allt om detta går det jättebra att hoppa över denna del.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra är att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Ett exempel på två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar uppvisa ett samband.

En korrelation kan variera i hur stark den är och dess riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallas korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning, sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas korrelationen för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Studien

Vi kommer alltså att titta på korrelationen mellan det tyska indexet DAX och det svenska OMXS30. Vi kommer att använda oss av dagsupplöst data, alltså att data för varje dag. Vi kommer att titta på hur korrelationen ser ut för de dagliga procentuella förändringarna. Alltså ger en stor procentuell daglig förändring i DAX också en stor daglig procentuell skillnad i OMXS30.

Den data jag kommer att behandla sträcker sig från 2000-01-01 fram till 2019-11-14.

För att kunna analysera korrelationen använder jag mig av Python.

Går OMXS30 upp när DAX går upp?

Innan vi börjar titta på korrelationen i siffror tänkte jag att vi först kunde titta på hur utvecklingen ser ut för de två indexen i en och samma graf och se om vi kan se om det redan här ser ut som att det skulle finnas en korrelation.

I denna första bild kan vi inte riktigt se om det finns någon korrelation. Vi kan ana att det finns en liten korrelation men det är väldigt svårt att se med tanke på att Y-axeln i grafen inte är logaritmerad. 

DAX handlas på nivåer från 2000 upp till runt 14000 och OMXS30 har aldrig handlats för över 1800. Detta gör att vi inte kan jämföra de två graferna utan att logaritmera y-axeln. Vi testar att göra detta och se om vi kan se med endast våra ögon om det finns någon korrelation.

Nu kan vi se att det ser ut som att det finns en tydlig korrelation mellan de två indexen. Vi kan se att alla bottnar och toppas sker samtidigt och kurvorna följer varandra åt. Det verkar alltså som att det stämmer att den svenska börsen är starkt korrelerad med den tyska.

Nästa steg i vår analys är att göra en korrelationsanalys. Resultatet av denna analys blir följande:

 DAX30OMXS30
DAX3010,791098
OMXS300,7910981

Som vi kan se av resultatet är korrelationen mellan DAX och OMXS30 stark. Om en korrelation ligger över 0.7 brukar den anses som stark och i vårt fall ligger den på hela 0.79. 

Stora positiva rörelser i det enda indexet brukar leda till stora positiva rörelser i det andra och vice versa för negativa rörelser.

Sammanfattning

Det finns alltså en stark korrelation mellan det tyska och det svenska indexet. Korrelation betyder dock inte automatiskt att det finns en kausalitet. Alltså att en förändring i det ena leder till det andra, utan det kan vara andra faktorer.

Utan att ha analyserat detta är jag villig att påstå att det finns en stark korrelation och en kausalitet. Jag är också villig att påstå att det är rörelser i DAX som dikterar rörelserna i OMXS30. 

Denna slutsats drar jag men vetskapen att det svenska indexet är litet jämfört med det tyska och om något index borde vara beroende av det andra är det OMXS30 som borde vara beroende av DAX.

Genom att analysera DAX kan vi alltså skapa oss lite mer information om hur utvecklingen i OMXS30 kommer att se ut.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig med mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa tester är gjorda på historisk data och det finns inga garantier att korrelationen kommer att fortsätta vara lika hög.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar