Du visar för närvarande Kvartalsvinnarna – Söndagsstrategin

Kvartalsvinnarna – Söndagsstrategin

Det är söndag och det är dags för en Söndagsstrategi. I dag ska vi titta på en lite mer långsiktig strategi. Vi kommer nämligen att hålla våra affärer i 3 månader. Den strategi vi ska titta på är kvartalsvinnarna.

Det finns en strategi som går ut på att med hjälp av indikatorn Rate of Change (ROC) plocka ut de 5 eller 10 aktier som har högst ROC. Detta är de aktier som har gått bäst det senaste kvartalet. Dessa aktier har då en tendens till att även bli vinnarna nästa kvartal.

Vi ska idag titta på en strategi som liknar denna. Jag anser dock att denna strategi är bättre då den utnyttjar absolut- istället för relativt momentum.

Innan vi ger oss in på strategin ska vi gå igenom just relativt- och absolut momentum och hur indikatorn ROC fungerar.

Kan du allt du behöver om detta kan du med gott samvete hoppa över dessa bitar.

ROC

ROC står för Rate of Change och mäter styrkan i en kursförändring. ROC mäter alltså hur mycket ett instrument har utvecklats under det periodvärdet som du väljer i indikatorn. Det betyder alltså att om du väljet ett periodvärde på 5 kommer indikatorn visa utvecklingen på 5 dagar och om du väljer 66 kommer den att visa utvecklingen på 66 dagar. Formeln för indikatorn är enkel och ser ut som följande.

ROC är en väldigt enkel och bra indikator för att plocka ut vecko förlorare, månads förlorare och tre månaders vinnare.

Relativt- och absolut momentum

Momentum är en effekt som finns på börsen som betyder att starka aktier ofta förblir starka och svaga ofta förblir svaga.

Jag tänkte vi skulle jämföra relativt- och absolut momentum. Men innan vi kan jämföra dessa två måste vi först reda ut vad relativt momentum är och vad absolut momentum är.

Relativt momentum

Relativt momentum tittar på momentumet för aktien relativt andra aktier. Den tittar alltså på hur bra har aktien gått jämfört med andra aktier. En aktie kan därför vara relativt stark andra aktier men fortfarande sjunka i värde.

Absolut momentum

Absolut momentum svarar inte på hur bra aktien har gått jämfört med andra aktier utan jämfört med sig själv. Det svarar alltså på om aktien har gått bra eller dåligt. Stiger aktien kraftigt har den ett bra absolut momentum medans om aktien sjunker kraftigt har den ett dåligt absolut momentum.

Relativt- vs. absolut momentum

Skillnaden mellan absolut- jämfört med relativt momentum är att de aktier som har bäst relativt momentum behöver inte ha gått bra. Har alla aktier gått ner 20% men 5 aktier har endast gått ner 15% har dessa aktier bäst relativt momentum. Det betyder dock inte att dessa aktier är starka. När alla aktier är svaga är det bättre att sitta på händerna och inte alls vara investerad i några aktier.

När det kommer till absolut momentum får vi istället reda på om aktien har varit stark eller inte. Vi kan t.ex. sätta ett gränsvärde att vi vill att en aktie skall ha gått upp 20% den senaste tre månaderna för att vi skall kalla den för stark.

Vi kommer då aldrig råka ut för att vi väljer svaga aktier. Finns det inga aktier som har gått upp över 20% på tre månader väljer vi alltså inga aktier.

Detta är en stor fördel i tider då börsen går ned. Genom att ägna sig åt absolut momentum kommer du att sluta investera i aktier i takt med att de blir svagare. I en strategi med relativt momentum finns dock risken att du fortsätter att investera även när börsen går ned eftersom det alltid kommer finnas aktier som är relativt starkast.

Om du skall köra en strategi med relativt momentum krävs det att du har fler parametrar. Detta kan t.ex. vara att du inte använder strategin i negativa marknadsfaser.

[bctt tweet="Genom att ägna sig åt absolut momentum kommer du att sluta investera i aktier i takt med att de blir svagare."]

Strategin

Strategin kommer alltså gå ut på att fånga de aktier som har haft ett bra absolut momentum de senaste tre månaderna. Vi kommer bara att köpa aktier en gång per kvartal. Detta medför att denna strategi är väldigt enkel att följa. En gång per kvartal behöver du kolla vilka aktier som har presterat bra det senaste kvartalet.

För att vi ska köpa en aktie vill vi att den skall ha gått upp minst 20% de senaste tre månaderna.

Vi vill även att aktien ska vara stark den senaste månaden. Vi vill undvika aktier som har varit väldigt starka den första månaden för att ha fallit tillbaka de två senaste. En aktie som har fallit de senaste två månaderna är inte längre en stark aktie trots att den har kanske stigit med 20% de senaste tre månaderna.

Stark aktie, stiger under tre månader
Inte så stark aktie, stiger första två månaderna för att sjunka den sista

Vi vill alltså fånga de starka aktierna i förhoppning att de kommer att fortsätta vara starka de nästkommande tre månaderna.

För att fånga de aktier som har gått upp med över 20% kommer vi använda oss av ROC66 där vi sätter ett gränsvärde på 20.

För att se till att aktien fortfarande är en stark aktie kommer vi att använda oss av ROC22. Vi kommer att sätta ett kriterium där ROC22 måste vara över 5. Den sista månaden måste alltså ha stigit med 5%. Detta är då ett sätt för oss att se till att aktien fortfarande är stark.

Vi kommer att sälja aktien i slutet på varje kvartal. Vi kommer alltså att ha sålt av hela vårt innehav innan vi kan ta nya positioner.

Detta resulterar i att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
Sista datumet i slutet på antingen mars, juni, september eller oktober
ROC66 > 20
ROC22 > 5

Exit:
Säljer i slutet på varje kvartal

Studien

Eftersom vi har höga krav på entry signalen kommer vi inte få många affärer. Därför har jag valt att utöka de aktier jag tittar. De aktier jag har valt att lägga till är aktier som finns på Large Cap och som har tillräckligt stor volym.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Resultat

Name Kvartalsvinnarna
Entry signal ROC66 > 20 & ROC22 > 5
Exit signal Kvartalsvinnarna Exit
Stocks X17
Market conditions
Edge (%) 5,52
Stdev 15,60
Hitratio 61,8%
Avg win (%) 14,31
Avg loss (%) -8,70
Max win (%) 51,94
Max loss (%) -31,89
Edge/Stdev 0,35
Trades 110
ProfitFactor 2,66
TiM 60,89
Edge/Day (%) 0,09
Start date 2010-03-24
End date 2018-09-24
Kvartalsvinnarna utveckling med affärer som X-axel

Sammanfattning

Kvartalsvinnarna är alltså en långsiktig strategi som köper aktier fyra gånger per år. Trots detta avkastar strategin i snitt 5,5% per affär. Detta är bra, det hade kunnat vara bättre men det som enligt mig sticker ut lite är att sannolikheten för en vinstaffär är hela 62%. Detta är högt för en trendföljande strategi.

En av de stora nackdelarna med trendföljande strategier är att de ofta har en låg sannolikhet för vinstaffärer. Jag har skrivit en lite längre inlägg om just trend och trendföljare och dess för- och nackdelar, du kan läsa den här.

Utöver det kan vi se att standardavvikelsen för strategin är hög, dock är avkastningen också det vilket leder till en Edge/Stdev på 0,35. Detta är alltså en bra strategi enligt mig, värden på över 0,3 anser jag vara bra strategier.

Tittar vi även på grafen kan vi se att avkastningen pekar stabilt uppåt, vi har lite drawdown perioder men de är inte speciellt långvariga eller djupa.

Vi får inte speciellt många affärer, endast 110, och vi får ofta många trades samtidigt. Studerar vi detta kan vi se att över 50 av affärerna uppstår när vi får mer än sju affärer samtidigt.

Antal affärer som uppstår samtidigt - 7 betyder 7 eller mer

Detta betyder att om vi ska handla denna strategi måste vi anpassa vår money management strategi efter detta. Vi måste ta höjd för att kunna ta många affärer samtidigt.

Men sammanfattningsvis är det helt klart en intressant strategi som avkastar bra med tanke på att vi endast är aktiva fyra gånger per år. Vill du inte använda strategin för att köpa aktier kan du ha i åtanke att dessa aktier har en tendens att fortsätta stiga och det kan då vara fördelaktigt att applicera andra typer av strategier på dessa aktier de nästkommande tre månaderna.

Som vanligt är detta historiska siffror och hur strategin kommer att prestera i framtiden vet vi inte. Man kan även diskutera om 9 år är tillräckligt lång data period och jag hade kanske önskat att vi hade kunnat testa strategin i någon bearmarket mer. Dock är inte min data tillräckligt tillförlitlig för detta.

Har du några frågor eller funderingar, lämna en kommentar, skicka ett mejl eller hör av dig till mig på vår chat.

Om du är intresserad av andra trendföljande strategier kan jag rekommendera dig att spana in vår studie på Golden Cross signalen. Detta är en klassisk köpsignalen inom Teknisk Analys som kanske inte riktigt lever upp till sitt rykte. Du hittar inlägget här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 7 kommentarer

Lämna ett svar