Du visar för närvarande MA12 – Söndagsstrategin

MA12 – Söndagsstrategin

Jag läser ofta uttalanden om att det inte går att timea marknaden. Att det ska vara omöjligt att skapa sig en riskjusterad överavkastning och det som räknas är endast hur länge i marknaden du är.

Jag vill inte påstå att det är bättre att försöka timea marknaden men att påstå att det är omöjligt är inte sant.

Ett bevis på detta är den Söndagsstrategi vi tittade på förra söndagen. Förra söndagen tittade vi på en säsongsanomali, en anomali där vi sålde vårt innehav i maj för att därefter köpa tillbaka det i november.

Genom att göra på detta sätt kunde vi förbättra vårt resultat sedan 1986 från 1187% till 1853%. Detta är en förbättring på hela 56% genom att vara investerad halva tiden, alltså från november till maj. Vill du kolla in denna studie lite närmre kan du göra det här.

Vi ska idag titta på ett annat väldigt känt sätt att försöka timea marknaden. Vi ska nämligen titta på den kända strategin MA12.

Denna strategi går ut på att du endast ska vara investerad när OMXS30 ligger över sitt 12 månaders glidande medelvärde. Denna strategi ska ge dig en bättre avkastning än om du hade varit investerad under hela tidsperioden.

Men innan vi går in på strategin ska vi ta oss en kort titt på glidande medelvärden, kan du redan allt du behöver veta om glidande medelvärden kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi titta på MA12, alltså ett 12 perioders glidande medelvärde. Skillnaden är dock att vi kommer applicera medelvärdet på månadsstängningar och inte på dagsstängnignar.

MA12

Detta är alltså då ett 12 perioders glidande medelvärde som vi applicerar på månadsstängningar. Det är alltså ett glidande medelvärde för det senaste året.

Du kanske då undrar varför använder vi inte MA200 istället?

Fördelen med att använda månadsstängningar är att vi eliminerar alla dessa falska signaler som uppstår när priset flippar under och över ett glidande medelvärde. Genom att använda oss av en längre period längd minskar vi denna risk för flippningar och falska signaler.

Om du är mer intresserad av MA200 har jag gjort en studie på detta ämne och du finner den här.

Tanken med att använda det glidande medelvärdet i strategin är att vi kommer ur vår position i tid och följer inte med ner index i bearmarkets. Efter att OMXS30 har etablerat en botten och därefter börjar stiga igen kommer vi att komma in i indexet igen när vi gör en månadsstängning över MA12.

Den stora fördelen med detta blir då att vi inte följer med i bearmarkets men även att vi får extra chanser att få avkastning på vårt kapital. Om du inte säljer efter en nedgång på 50% krävs det en uppgång på 100% för att du ska vara tillbaka på din ursprungsnivå. Att inte sälja i en nedgång på 50% går du alltså miste om en potentiell uppgång på 100%.

Hade du t.ex. köpt aktier år 2000 och “suttit still i båten” tog det 14 år innan ditt portföljvärde var tillbaka på positiv mark igen.

Strategin

Denna strategi är väldigt simpel och bygger endast på MA12. Det som krävs för att vi ska köpa är att OMXS30 stänger över sitt 12 månaders glidande medelvärde. Det som krävs för att vi ska sälja är att OMXS30 stänger under sitt 12 månaders glidande medelvärde.

Detta resulterar i att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
Månadsstängning > MA12

Exit:
Månadsstängning < MA12

Studien

Studien är gjord på OMXS30 och data sträcker sig från 1986 till dagens datum (2019-05-10). Studien är gjord med hjälp av Hitta Kursvinnare.

Vill du lära dig hur du gör liknande studier i Hitta Kursvinnare råder jag dig att ta del av mina guider om Hitta Kursvinnare och framförallt backtesting/vinsttest. Vill du veta exakt hur jag har gjort skicka ett mejl eller nå mig på chat:en nere i det högra hörnet.

Vi kommer först att testa och se hur resultatet blir om vi hade börjat investera år 1986 och år 2000. Detta eftersom 1986 är den tidigaste datapunkten jag har och år 2000 eftersom många studier startar detta år.

Vi kommer att titta på två alternativ, ett alternativ där vi väljer att “sitta still i båten” och ett där vi kommer att applicera vår MA12-strategi.

Därefter kommer vi även att studera hur resultatet hade blivit om vi hade börjat att investera i början på varje enskilt år sedan 1986. På detta sätt kan vi se hur många gånger det är potentiellt bättre att “sitta still i båten” jämfört med att försöka timea marknaden.

I studien kommer vi titta på total avkastning, det jag räknar med då är att du återinvesterar ditt kapital varje gång.

Resultat

Börja investera 1986

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning21.87%1182%
Hitratio62.50%100%
Trades161
Time in market70.70%100%
Total avkastning2186%1182%

Börja investera 2000

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning23.33%32.3%
Hitratio77.80%100%
Trades9100%
Time in market65%100%
Total avkastning263%32.3%

Total avkastning för varje enskilt år

 MA12”Sitta still i båten”
19862186%1182%
19872163%1160%
19882260%1441%
19891928%950%
19901398%675%
19911668%1004%
19921881%864%
19931801%775%
19941145%473%
19951324%458%
19961091%367%
1997783%246%
1998576%165%
1999505%120%
2000263%32.30%
2001256%53.80%
2002256%92.40%
2003256%211%
2004187%149%
2005147%114%
200691.80%66.20%
200769.80%37.60%
200869.20%51.30%
200969.20%131%
201036.90%66.30%
201113.10%37.50%
201226.90%60.40%
201332.90%41.90%
201413.40%21.10%
20152.60%9.60%
20162.20%15.00%
2017-5.10%5.00%
2018-8.30%1.50%

Sammanfattning

Börjar vi att studera tillfället om vi hade börjat köpa 1986. Det vi kan se är att det har varit betydligt bättre att försöka timea marknaden. Har vi använt vår MA12 strategi har vi fått en total avkastning på 2186% istället för 1182%. Det har alltså varit 85% bättre att använda sig av MA12.

Hade vi då börjat investera är 2000 hade vi med MA12 strategin fått en total avkastning på 263% jämfört med 32.3% om vi hade suttit “still i båten”. Denna gång har det varit 714% bättre att använda sig av MA12 strategin.

[bctt tweet="Hade vi då börjat investera är 2000 hade vi med MA12 strategin fått en total avkastning på 263% jämfört med 32.3% om vi hade suttit “still i båten”. Denna gång har det varit 714% bättre att använda sig av MA12 strategin."]

Börjar nu studera varje årtal för sig inser vi ganska snart att ända fram till år 2009 har det varit bättre att använda sig av MA12-strategin. Efter har det varit bättre att “sitta still i båten”. Sedan 1986 har det varit bättre i 70% utav åren att ha använts sig av MA12-strategin.

Vad beror detta på?

Sen 2009 har vi inte haft någon större bearmarket, de två största bearmarkets vi har haft har OMXS30 endast sjunkit med ungefär 30%. Detta har inte varit en tillräckligt stor nedgång för att MA12 ska fungera bättre än att “sitta still i båten”. För att MA12-strategin ska fungera bra krävs det alltså en större nedgång.

Om MA12 ska fungera i framtiden krävs det alltså några större sättningar. Om vi tror att börsen kommer att fortsätta stiga i all evighet kommer det vara bättre att “sitta still i båten”.

Men Carl, kan det inte vara så att detta är en ren slump att MA12 fungerar så bra?

Det är en väldigt befogad fråga, låt oss titta på hur denna strategi fungerar på några andra marknader.

S&P500 sedan 1986

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning17.30%1481%
Hitratio58.80%100%
Trades17100%
Time in market77%100%
Total avkastning1325%1481.0%

 

DAX30 sedan 1986

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning10.95%1315%
Hitratio45.80%100%
Trades24100%
Time in market68%100%
Total avkastning1009%1315.0%

 

OMXH25 sedan 2000

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning22.95%40.8%
Hitratio50.00%100%
Trades8100%
Time in market64%100%
Total avkastning422%40.8%

 

OMXC20 sedan 1996

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning25.78%691%
Hitratio63.60%100%
Trades11100%
Time in market66%100%
Total avkastning1165%691%

Som vi kan se har MA12 fungerat mindre bra på S&P 500 och DAX och bra på OMXC20 och OMXH25. Det är dock viktigt att inte dra för stora slutsatser från denna lilla analys eftersom hur bra strategin fungerar beror på vilket år du börjar räkna från.

Eftersom MA12 faktiskt fungerar väl på OMXC20 och OMXH25 tycker jag ändå att vi kan utesluta att det är en ren slump.

Men Carl, du har inte tagit hänsyn till utdelningar!

Nej, men applicerar vi strategin på OMXSGI, ett index som räknar med utdelningar, från 2002 får vi följande resultat:

 MA12”Sitta still i båten”
Snittavkastning26.60%275%
Hitratio50.00%100%
Trades8100%
Time in market71%100%
Total avkastning552%275.0%

MA12 har alltså även fungerat bra med tanke på utdelningar.

Jag vill dock påminna dig om att jag försöker inte säga att använda MA12-strategin är bättre eller sämre än något annat, vill bara belysa att det faktiskt inte är omöjligt att timea marknaden.

All data jag visat dig beskriver endast historien och inte framtiden. Om MA12 kommer att fortsätta fungera bra vet vi inte men jag anser att det finns goda möjligheter för detta. Jag hoppas du får nytta av denna information och har du några frågor eller funderingar kan du lämna en kommentar, skicka ett mejl att nå mig på vår chat.

Jag spenderar väldigt mycket tid på dessa analyser och jag hade varit enormt tacksam om ni hade delat med er av detta inlägg.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar