Du visar för närvarande MA20 Bollingerband – Strategi

MA20 Bollingerband – Strategi

Denna vecka i Söndagsstrategin ska vi enligt mig göra något väldigt intressant. Vi ska skapa oss en indikator som bygger på glidande medelvärden och Bollinger Bands. 

Vi kommer alltså inte använda originalet av Bollinger Bands där indikatorn tittar på standardavvikelsen för prisrörelser. Istället kommer Bollingerbanden vara på skillnaden mellan stängningskursen och ett glidande medelvärde. 

Vi kommer därefter utnyttja vår nya indikator för att skapa oss en strategi som har ett bra resultat på OMXS30 aktierna. 

Mer om denna indikator och strategin längre ner under rubriken strategin, men innan vi går vidare tänkte jag att vi först ska gå igenom just Bollinger Bands, BBW och glidande medelvärden. Om du redan är insatt i dessa indikatorer går det hemskt bra att hoppa över denna del.

Om du skulle vara intresserad av göra en litet större djupdyk ner i Bollinger Bands innan vi börjar kan du göra det här.

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Bollinger Bands på OMXS30

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollinger Bands är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och det övre bandet är 2 standardavvikelser över MA20 och det undre bandet är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Banden fungerar som stöd och motstånd, litet avstånd mellan banden betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre bandet i kombination med ett långt avstånd mellan banden betyder oftast att en vändning är på gång.

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersta bandet) * 100

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på MA20 och se hur detta medelvärde kan hjälpa oss att hitta bra jämviktspendlande affärer.

OMXS30 med glidande medelvärden

Strategin

Vi kommer alltså först att skapa oss en indikator med hjälp av MA20 och Bollinger Bands, därefter kommer vi använda denna indikator för att skapa vår strategi.

Ett tecken på att en aktie har fallit lite väl mycket under en lite för kort tid är om det blir ett för stort avstånd mellan stängningskursen och ett 20 dagars glidande medelvärde (MA20) rent procentuellt. Frågan är dock vad är FÖR stort avstånd. Svaret på denna fråga kommer att bero lite på hur volatil en aktie är. 

Tittar vi t.ex. på Lundin Mining, som är en volatil aktie, är kanske ett avstånd på 10% inte tillräckligt stort medans i Swedish Match, en mindre volatil aktie, är 10% extremt stort.

En lösning på detta kan vara att applicera Bollinger Bands på skillnaden mellan stängningskursen och det glidande medelvärdet. Därefter kan vi använda oss av indikatorn på samma sätt som om vi hade applicerat Bollinger Bands på priset. 

Alltså om avståndet faller ner under det nedre Bollingerbandet är avståndet större än vad det brukar vara för den rådande perioden.

I skapandet av indikatorn kommer jag att använda mig av standardinställningar på Bollinger Bands, alltså ett 20 perioders glidande medelvärde och därefter kommer det övre bandet ligga två standardavvikelser över medelvärdet och det undre bandet kommer ligga två standardavvikelser under medelvärdet.

Uträkningen för indikatorn kommer alltså att se ut på följande vis:
Avstånd% = (Stängning – MA20) / MA20
Glidande medelvärde = 20 perioders glidande medelvärde av Avstånd%
Övre bandet = Glidande medelvärde + 2 standardavvikelser
Undre bandet = Glidande medelvärde – 2 standardavvikelser

Likt när vi använder oss av Bollingerband på priset är det en fördel om det har varit en viss volatilitet i aktien innan vi tar en affär. Detsamma gäller även om vi applicerar Bollinger Bands på det procentuella avståndet mellan stängningskursen och 20 dagars glidande medelvärde.

Vi kan räkna ut BBW för vår indikator för att försäkra oss om att indikatorn har uppvisat en viss volatilitet innan vi tar en affär. Problemet är dock att det glidande medelvärdet för Avstånd% riskerar att ligga nära eller till och med vara 0. Detta är ett problem då uträkningen för BBW ser ut på följande sätt:

BBW = ((Övre bandet– Undre bandet) / Avstånd%) * 100

Vi kommer alltså att riskera att dividera med 0 vilket är omöjligt rent matematiskt. Detta kan vi lösa genom att uträkningen för BBW ser ut på följande sätt.

Modifierat BBW = ((Övre bandet – Undre bandet ) / Mittersta bandet + 10)  – 2

Gör vi på detta vis kan vi nu använda oss av vårt modifierade BBW. Anledningen att jag har löst det på just detta vis är att jag kan visa både Bollinger banden och BBW i samma indikator och det ser bra ut rent visuellt. Vi måste dock komma fram till vilket gränsvärde vi måste sätta på BBW, efter lite tester kom jag fram till två värden, 0.012 och 0.015. Där 0.012 kommer ge oss fler affärer än 0.015.

För att köpa kommer vi alltså att kräva att Avstånd% ligger under det undre Bollingerbandet och det modifierade BBW ligger över 0.012 eller 0.015.

Vi kommer att använda oss av en vanlig exit strategi vid jämviktspendlande strategier, nämligen att vi säljer när aktien stänger över sitt fem dagars glidande medelvärde. 

Strategin kommer alltså att se ut såhär:

MA20 Bollingerband high:
Entry:

Avstånd% under nedre Bollingerbandet
Modifierat BBW är över 0.015

Exit:
Stängning är över MA5

MA20 Bollingerband low:
Entry:

Avstånd% under nedre Bollingerbandet
Modifierat BBW är över 0.015

Exit:
Stängning är över MA5

Två affärer i MA20 Bollingerband high

Studien

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och jag kommer endast att testa de två strategier vi kom fram till tidigare.

Data

Studien sträcker sig från år 2009-10-18 till 201-10-18 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

MA20 Bollingerband high

BBW 0.015 MA5
Snittavkastning 1.69%
Hitratio 73.30%
AvgProf./bar 0.43%
Antal affärer 206

MA20 Bollingerband low

BBW 0.012 MA5
Snittavkastning 1.44%
Hitratio 73.30%
AvgProf./bar 0.35%
Antal affärer 356

Sammanfattning

Genom att skapa en indikator som studerar det procentuella avståndet mellan stängningskursen och MA20 i relation till dess Bollingerband har vi fått en strategi som gett oss en hög snittavkastning per affär.

Snittavkastningen för MA20 Bollingerband high ligger på hela 1,7% och sannolikheten för en vinstaffär är 73%. Vi kan även se att snittavkastningen per dag är hög och ligger på 0,43% per dag. 

Tyvärr får vi inte speciellt många affärer, vi har endast fått 206 affärer på tio år.

Om vi då istället tittar på MA20 Bollingerband low där vi har lite lägre krav på vårt modifierade BBW får vi fler affärer. Genom att använda kriteriet 0.012 har vi nästan dubblat antalet affärer till 356 stycken på tio år. 

Snittavkastningen sjunker dock till 1.44% men sannolikheten för en vinstaffär ligger kvar på 73%. Även snittavkastningen per dag sjunker till 0.35%.

Jag tycker att detta är en intressant strategi och framförallt ett väldigt intressant sätt att använda sig av Bollingerband. 

Jag hoppas detta har gett dig lite inspiration och tankar om hur du kan använda Bollingerband i din trading för att förbättra ditt resultat.

Alla tester är gjorda på historisk data och det finns inga garantier att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig genom vår chat.

Om du är intresserad av indikatorn kommer du att finna den i vårt forum.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

 1. Palle

  Tack för fin inspiration! Det skulle vara kul om du klurade kring strategier som nyttjar dubbla Bollinger bands, t.ex. BB 20/2 + BB 20/1 och entry över/under BB 20/1. Det ser ut att finnas en del kött där, om man bara kan lista ut en bra exit/stopp.

  1. Hur menar du? Entry om vi befinner oss nedanför båda eller enbart den ena? Kan kolla lite mer på det. Tack för tipsen!

   1. Palle

    Lägg upp två BB-indikatorer på dagschart. Den ena med inställningarna 20(MA),2(SA) och den andra med 20,1. Entry när stapel stänger _över_ (OBS, inte en jämviktspendlande strategi, utan trendföljade) BB 20,1 och t.ex. BBW är över ett visst värde (valfritt med filter här). Man kan också låta ett högre MA/EMA filtrera när man får lov att ta lång position. Exit när t.ex. stapel stänger över övre BB 20,2-bandet, eller när kurs bryter ner genom MA20, alt. en trailing stop som t.ex. ATR stop. Det finns många idéer där. Hoppas du blev klokare, fråga annars. 🙂

    1. Okej, som en trendföljande strategi. Intressant, ska sätta mig ned i helgen och försöka spåna på hur man kan göra det bra. Körde lite tester igår och insåg att man vi väldigt många falska signaler, måste komma på ett sätt att minska dem.

Lämna ett svar