Du visar för närvarande MA200 Fondstrategi – Långsiktig strategi för fonder

MA200 Fondstrategi – Långsiktig strategi för fonder

Denna vecka ska besöka en gammal trotjänare MA200, ett 200 dagars glidande medelvärde. Jag har i en tidigare Söndagsstrategi studerat MA200 men idag ska vi inte applicera den på aktier, vi ska applicera den på Svenska PPM fonder. 

Om du vill se min tidigare studie om MA200 kan du göra det här.

MA200 är nog världens mest kända indikator och de flesta traders och investera har säkert använt sig av denna indikator. Har de inte det är det troligt att de utan dess vetskap har med denna indikator i deras grafer då den ofta är kommer som standard med olika analysprogram. 

Ett välkänt sätt att peka ut en trend i en aktie är med hjälp av MA200. Om aktiens pris ligger över sitt 200 dagars glidande medelvärde befinner sig aktien i en positiv trend och om priset ligger under MA200 har aktien en negativ trend. 

Det finns många traders och investerare som förespråkar MA200 och en av dem är Arne “Kavastu” Talving. 

Jag använder MA200 dagligen och framförallt som en indikator som pekar ut primärtrenden i aktier.

Som jag nämnde tidigare ska vi inte applicera indikatorn på aktier utan på fonder. Det är inte säkert att indikatorn fungerar på samma sätt på fonder som den gör på aktier.

Den strategi vi ska titta på idag är en trendföljande strategi som har MA200 som grund.

Innan vi tittar på strategin kommer jag förklara lite mer om trend, trendföljare och glidande medelvärden. Om du har läst Söndagsstrategin jag nämnde ovan eller vet allt du behöver veta om dessa ämnen och indikatorer går det jättebra att hoppa över denna delen och gå direkt till strategin.

Trend

Teknisk analys är uppbyggt av många olika delar och den kanske absolut viktigaste delen är trend. Men vad är då en trend? En trend är enkelt beskrivet riktningen i en aktie.

“The trend is your friend”

Det gamla ordspråket har du säkert hört ett x antal gånger. Vad innebär det egentligen och är alltid trenden din vän?

Problemet med denna vän är att den är bara din vän ungefär 20% av tiden. Det är nämligen så att aktier trendar ungefär bara 20% av tiden. Resterande tid befinner aktier sig i konsolidering, utbrott eller rekyler.

Trading och investering är svårt och det är dumt att göra det ännu svårare genom att försöka gå emot trender. Det är lättare att cykla i medvind än i motvind.

Som jag nämnde tidigare är det även så att trender finns i olika tidsperspektiv, vilket gör det ännu viktigare att du håller koll på i vilket tidsperspektiv du handlar. För dig som är långsiktig är såklart den långsiktiga trenden viktigare än den kortsiktiga.

Eftersom aktier trendar så pass lite av dess tid blir det då extra viktigt att kunna identifiera när en aktie faktiskt trendar.

Fingerprint som en gång i tiden var drömmen för en trendföljare

Trendföljare

Vi skall nu ta oss an begreppet trendföljare. Trend och trendföljare är inte samma sak. En trend, som vi kom fram till innan, är själva riktningen i en aktie. Att vara en trendföljare innebär att försöka följa denna trend och försöka profitera på stora trendrörelser.

Att vara en trendföljare handlar absolut inte om att att fånga toppar och bottnar. Om du skall vara trendföljare kan du glömma att fånga toppar och bottnar. Att fånga toppar och bottnar är extremt svårt men som tur är, är du som trendföljare inte intresserad av detta

Vi kan alltså inte förutse en trend och vi måste vänta och se att priset faktiskt stiger i en aktie innan vi agerar. Du som trendföljare kommer du alltid att komma in lite sent i rörelsen. Detta har dock ingen betydelse för att hur hittar du en aktie s.om kommer att stiga 1000%? Jo, genom att titta på de aktier som redan har stigit 100%. Det gör alltså inget att du kommer att komma in lite sent.

Själva grundtanken med att vara trendföljare är att du investerad i uppgångar men skyddar ditt kapital genom att inte vara investerad under nedgångar.

Nackdelar med att vara trendföljare

Att vara trendföljande låter väldigt bra men finns det då inga nackdelar?

Jo, självklart finns det nackdelar med att vara trendföljare. Hade det inte funnits det hade ju alla varit det.

Ett stort problem med att vara trendföljare är just det att aktier faktiskt inte trendar så mycket. Mycket av tiden ägnar aktier att att konsolidera, rekylera eller göra utbrott. När aktier befinner sig i dessa faser och du försöker applicera trendföljande strategier kommer resultatet bli att får en hel del “falska” signaler.

Du kommer alltså få en hel del signaler som visar sig att inte vara rätt. Detta leder oss in på det andra “problemet” med att vara trendföljare.

Detta är egentligen inget problem i sig men jag tror att det kan vara ett problem för många människor. Eftersom att du i periodvis kommer få en hel del signaler som inte visar sig vara rätt kommer en hel del av dina affärer sluta med förlust.

I de flesta trendföljande strategier kommer du alltså ha fel fler gånger än du har rätt. Vi människor älskar att ha rätt och detta kan vara ett stort problem för många traders och investerare. Det är till och med så att många människor tycker det är viktigare att ha rätt än att faktiskt tjäna pengar.

Det gäller att komma ihåg att vårt mål med börsen är inte att ha rätt utan att tjäna pengar.

Utöver detta kan det vara väldigt påfrestande att vara trendföljare. Klarar du av att ha 10 förluster i rad men ändå ta den där 11:e affären? Är svaret nä på denna fråga kommer du inte klara av att vara en trendföljare. Att ha 10 förluster i rad är långt ifrån någon överdrift och beroende på din strategis träffsäkerhet kan du ha betydligt fler förlust affärer i rad än så.

Men om du oftast har fel fler gånger än du har rätt hur kommer det då sig att du tjänar pengar som trendföljare?

När du väl har rätt kommer förhoppningsvis dina vinster bli så pass stora att de väger upp för alla förluster. Detta främst genom att du “rider” dina vinnare och inte låter dina förluster bli för stora.

Felsignaler för trendföljande strategi, kursen flippar under och över MA200

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på MA200 och se hur detta medelvärde kan hjälpa oss fånga trender i aktier.

OMXS30 med glidande medelvärden

Strategin

Dagens strategin kommer att vara en väldigt enkel sådan. Vi kommer att försöka fånga långsiktiga trender i fonder genom att köpa när priset stiger över 200 dagars glidande medelvärde och sälja när det motsatta händer.

Vi kommer att testa lite variationer på detta. Ofta är det så att priset har en tendens att flippa upp och ner över MA200. Detta orsakar då en hel del falska signaler, en av de nackdelar det finns med att vara trendföljare.

För att försöka minska risken för flippningar kommer vi att testa strategin då vi bara använder oss av priset i veckoupplösning. Vi kommer alltså endast kunna ta position den siste i varje vecka. Detta gör förhoppningsvis att vi kommer få lite mindre falska signaler.

I den sista strategin kommer vi ett slutgiltigt försök till att minska de falska signalerna att lägga till procentsatser på MA200. Det vill säga att för vi ska kunna ta en position krävs det att priset går upp 5% över MA200 och för att vi ska sälja måste priset sjunka 5% under MA200. Detta gör att vi har ett spann på 10% som förhoppningsvis gör att de falska signalerna minskar.

Detta gör att strategierna ser ut på följande vis:

Grund:
Entry:
Stängning över MA200

Exit:
Stängning under  MA200

Vecka:
Entry:
Stängning (Veckoupplösning) över MA200

Exit:
Stängning (Veckoupplösning) under MA200

Vecka med spann:
Entry:
Stängning (Veckoupplösning) över MA200 + 5%

Exit:
Stängning (Veckoupplösning) under MA200 – 5%

Studien

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och kommer att behandla PPM Fonder med fokus på Svenska aktier.

Jag har inte tagit hänsyn till Survivorship bias och resultatet kan därför vara något överskattat.

Data

Studien sträcker sig från år 2001-01-01 till 2019-09-25 och de fonder som jag har valt att titta på är:

Aktie-Ansvar Sverige
Aktiespararna Topp Sverige
AMF Aktiefond Sverige
Avanza Zero
C WorldWide Sweden 1A
Carnegie Sverigefond A
Catella Sverige Aktiv Hållbar A
Catella Sverige Hållbart Beta A
Danske Invest SICAV- Sverige SI
Didner & Gerge Aktiefond
Enter Select A
Enter Sverige A
Evli Sverige Aktieindex B
Folksam LO Sverige
Handelsbanken Sverige A1
Handelsbanken Sverige Index Criteria A1
Handelsbanken Sverige OMXSB Index A1
Lannebo Sverige
Lannebo Sverige Plus
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A
Länsförsäkringar Sverige Indexnära
Nordea Swedish Stars
Odin Sverige C
Prior & Nilsson Sverige Aktiv A
SEB Sverige Expanderad
Skandia Sverige Exponering A
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Sverige
SPP Aktiefond Sverige
Swedbank Robur Access Sverige A
Öhman Etisk Index Sverige A
Öhman Sverige Sverige

Resultat

Grund

Snittavkastning 1.74%
Hitratio 24.60%
AvgProf./bar 0.04%
Antal affärer 1618

Vecka

Snittavkastning 3.59%
Hitratio 38.40%
AvgProf./bar 0.04%
Antal affärer 887

Vecka med spann

Snittavkastning 20.91%
Hitratio 77.40%
AvgProf./bar 0.04%
Antal affärer 177

Sammanfattning

När vi tittar på resultatet kan vi se att våra farhågor om att grundstrategin ska råka ut för många falska signaler blev bekräftade. Vi kan se att endast 25% av affärerna slutar med vinst och snittavkastningen är 1.74%.

Denna snittavkastning är väldigt lågt för en långsiktig trendföljande strategi. Vi kan även se att vi har fått väldigt många affärer, hela 1618.

Att använda sig av grundstrategin på fonder kommer att ge oss väldigt många falska signaler.

Om vi istället studerar vår andra strategi där vi använder oss av veckoupplösning istället för dagsupplösning får vi en strategi som ger mindre falska signaler. Sannolikheten för en vinstaffär ökar från 25% till 38% och snittavkastningen ökar till 3.6%. 

Denna strategin är alltså bättre som en långsiktig trendföljande strategi, men jag anser inte att den är tillräckligt bra för att användas.

Tittar vi nu på vår sista strategi där vi väntar med att köpa till det att vi ser att fonder har stigit 5% över sitt 200 dagars glidande medelvärde får vi en väldigt intressant trendföljande strategi.

Snittavkastningen ökar markant till 21% per affär och sannolikheten för en vinstaffär är hela 77%. Dessa siffror är väldigt bra, nästan lite för bra, men mer om detta lite senare. 

Antalet affärer minskar till 177 och vi kan se att vi nu har en strategi som inte får så många falska signaler och som faktiskt verkar peka ut bra trendrörelser i fonder.

Jag vill tillägga att de fonder jag har valt att testa strategin på är de fonder som finns tillgängliga i dagsläget. Det kan vara så att vissa fonder har gått dåligt och tagits bort. Detta betyder i så fall att resultatet vi har fått är överskattat då vi endast har tittat på de fonder som historiskt har gått bra. 

Det som gör mig lite orolig är att sannolikheten för en vinstaffär är så pass hög, 77%, vilket är extremt högt för en trendföljande strategi.

Men även om resultatet är överskattat anser jag att strategin är intressant. Jag har tidigare inte sett strategier testade på fonder och därför tycker jag detta är extra intressant.

Jag hoppas dagens Söndagsstrategi har fungerat som en inspiration för dig och har du några frågor eller funderingar kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig genom vår chat.

Kom ihåg att dessa tester är utförda på historisk data och det finns inga garantier att strategierna kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt. Kom även ihåg att resultatet kan vara överskattat då jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

  1. Hannes

    Fungerar bra på Index också. Hur kom du på det här med plus minus 5 %?

    1. Kommer inte riktigt ihåg, tror inte jag har kommit på tekniken i sig utan något jag har snappat upp. Fördelen är den att vi slipper flippningarna under och över MA200. Löste det sig med strategin du testade?

Lämna ett svar