Du visar för närvarande MA200 – kungen av medelvärden

MA200 – kungen av medelvärden

Det är en ny söndag och det börjar kännas som vår här. Solen tittar fram allt oftare och den börjar avge en härlig värme. I dag skall vi titta på en av de kanske mest kända indikatorer. Vi skall titta på ett 200 dagars glidande medelvärde, MA200. Vi kommer att titta på en trendföljande strategi med MA200 som grund.

Om du är någorlunda bekant med Arne “Kavastu” Talving vet du hur viktig MA200 är för honom. För att han skall ta en affär i en aktie kräver han en positiv trend i aktien. Enligt honom pekar MA200 indikator ut trenden i en aktie.

Jag använder själv MA200 frekvent i min trading och anser att detta glidande medelvärde visar “primärtrenden” i en aktie, alltså den långsiktiga trenden. Det är nämligen så att beroende på vilket tidsperspektiv man tittar på kan en aktie ha olika trender.

Den korta trenden kan peka nedåt, medellånga trenden går åt sidan och den långsiktiga trenden pekar uppåt.

Men innan vi går vidare med strategin skall vi titta på vad en trend är för något, vad det innebär att vara trendföljare, vad det finns för nackdelar med det och till sist en liten titt på glidande medelvärden.

Jag har skrivit en artikel där jag förklarar dessa begrepp lite mer ingående och vill du ta dig en titt på den artikeln kan du göra det här.

Trend

Teknisk analys är uppbyggt av många olika delar och den kanske absolut viktigaste delen är trend. Men vad är då en trend? En trend är enkelt beskrivet riktningen i en aktie.

“The trend is your friend”

Det gamla ordspråket har du säkert hört ett x antal gånger. Vad innebär det egentligen och är alltid trenden din vän?

Problemet med denna vän är att den är bara din vän ungefär 20% av tiden. Det är nämligen så att aktier trendar ungefär bara 20% av tiden. Resterande tid befinner aktier sig i konsolidering, utbrott eller rekyler.

Trading och investering är svårt och det är dumt att göra det ännu svårare genom att försöka gå emot trender. Det är lättare att cykla i medvind än i motvind.

Som jag nämnde tidigare är det även så att trender finns i olika tidsperspektiv, vilket gör det ännu viktigare att du håller koll på i vilket tidsperspektiv du handlar. För dig som är långsiktig är såklart den långsiktiga trenden viktigare än den kortsiktiga.

Eftersom aktier trendar så pass lite av dess tid blir det då extra viktigt att kunna identifiera när en aktie faktiskt trendar.

Fingerprint som en gång i tiden var drömmen för en trendföljare

Trendföljare

Vi skall nu ta oss an begreppet trendföljare. Trend och trendföljare är inte samma sak. En trend, som vi kom fram till innan, är själva riktningen i en aktie. Att vara en trendföljare innebär att försöka följa denna trend och försöka profitera på stora trendrörelser.

Att vara en trendföljare handlar absolut inte om att att fånga toppar och bottnar. Om du skall vara trendföljare kan du glömma att fånga toppar och bottnar. Att fånga toppar och bottnar är extremt svårt men som tur är, är du som trendföljare inte intresserad av detta

Vi kan alltså inte förutse en trend och vi måste vänta och se att priset faktiskt stiger i en aktie innan vi agerar. Du som trendföljare kommer du alltid att komma in lite sent i rörelsen. Detta har dock ingen betydelse för att hur hittar du en aktie s.om kommer att stiga 1000%? Jo, genom att titta på de aktier som redan har stigit 100%. Det gör alltså inget att du kommer att komma in lite sent.

Själva grundtanken med att vara trendföljare är att du investerad i uppgångar men skyddar ditt kapital genom att inte vara investerad under nedgångar.

Nackdelar med att vara trendföljare

Att vara trendföljande låter väldigt bra men finns det då inga nackdelar?

Jo, självklart finns det nackdelar med att vara trendföljare. Hade det inte funnits det hade ju alla varit det.

Ett stort problem med att vara trendföljare är just det att aktier faktiskt inte trendar så mycket. Mycket av tiden ägnar aktier att att konsolidera, rekylera eller göra utbrott. När aktier befinner sig i dessa faser och du försöker applicera trendföljande strategier kommer resultatet bli att får en hel del “falska” signaler.

Du kommer alltså få en hel del signaler som visar sig att inte vara rätt. Detta leder oss in på det andra “problemet” med att vara trendföljare.

Detta är egentligen inget problem i sig men jag tror att det kan vara ett problem för många människor. Eftersom att du i periodvis kommer få en hel del signaler som inte visar sig vara rätt kommer en hel del av dina affärer sluta med förlust.

I de flesta trendföljande strategier kommer du alltså ha fel fler gånger än du har rätt. Vi människor älskar att ha rätt och detta kan vara ett stort problem för många traders och investerare. Det är till och med så att många människor tycker det är viktigare att ha rätt än att faktiskt tjäna pengar.

Det gäller att komma ihåg att vårt mål med börsen är inte att ha rätt utan att tjäna pengar.

Utöver detta kan det vara väldigt påfrestande att vara trendföljare. Klarar du av att ha 10 förluster i rad men ändå ta den där 11:e affären? Är svaret nä på denna fråga kommer du inte klara av att vara en trendföljare. Att ha 10 förluster i rad är långt ifrån någon överdrift och beroende på din strategis träffsäkerhet kan du ha betydligt fler förlust affärer i rad än så.

Men om du oftast har fel fler gånger än du har rätt hur kommer det då sig att du tjänar pengar som trendföljare?

När du väl har rätt kommer förhoppningsvis dina vinster bli så pass stora att de väger upp för alla förluster. Detta främst genom att du “rider” dina vinnare och inte låter dina förluster bli för stora.

Felsignaler för trendföljande strategi, kursen flippar under och över MA200

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på MA200 och se hur detta medelvärde kan hjälpa oss fånga trender i aktier.

OMXS30 med glidande medelvärden

Strategin

Strategin vi kommer att testa för att fånga trender i aktier är en väldigt enkel sådan. Detta är som jag nämnt tidigare en utav de absolut mest kända trendföljande strategier. Vi kommer att köpa när aktien stänger över MA200 och sälja när aktien stänger under MA200. Detta kommer alltså resultera i att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
Close över MA200

Exit:
Close under MA200

I ett försök att minska antalet flippningar över och under MA200 kommer jag även testa att endast köpa och sälja aktier på fredagar. Alltså aktien måste ligga över MA200 på fredagen för att en affär skall tas och aktien måste ligga under MA200 på fredagen för att jag skall sälja.

Studien

Jag kommer att testa strategin på de aktier som bygger upp OMXS30 index.

Data

Studien sträcker sig från år 2005-01-01 till 2018-12-31 för aktierna i studien och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Close > MA200

NameMA200
Entry signalClose under MA200
Exit signalClose över MA200
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)1,85
Stdev17,86
Hitratio16,7%
Avg win (%)22,10
Avg loss (%)-2,23
Max win (%)385,05
Max loss (%)-25,50
Edge/Stdev0,10
Trades1603
ProfitFactor2,00
TiM35,28
Edge/Day (%)0,05
Start date2005-01-04
End date2018-12-28

Close > MA200 (Veckobasis)

NameMA200
Entry signalClose (W) under MA200
Exit signalClose (W) över MA200
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)5,15
Stdev29,31
Hitratio27,0%
Avg win (%)29,95
Avg loss (%)-4,04
Max win (%)381,61
Max loss (%)-25,53
Edge/Stdev0,18
Trades790
ProfitFactor2,76
TiM77,20
Edge/Day (%)0,07
Start date2005-02-02
End date2018-12-28

Sammanfattning

Resultaten får mig att lyfta lite på ögonbrynen. Det visar sig att köpa när vi får en stängning över MA200 är inte en speciellt bra strategi. Jag har sett många studier på just denna strategi och de har alla visat upp bättre resultat än detta.

Dock har dessa studier tittat på perioden från 2000 fram till ungefär 2015. Denna period har varit betydligt bättre för trendföljande strategier om man jämför med de fyra senaste åren på börsen.

Vi kan se att edgen för strategin ligger på låga 1,8% per affär. Detta är väldigt lågt för en trendföljande strategi och hitration ligger på 17%. Alltså ungefär 5 av 6 affärer slutar med förlust. Det krävs alltså en väldigt stor mental styrka att köra denna strategi.

Detta visar då en av en trendföljande strategis stora nackdelar, du kommer ofta få många falska signaler vilket leder till förlust affärer. De flesta, alla jag vet, trendföljande strategier är laggande vilket betyder att man kommer in lite sent. Jämviktspendlar då börsen väldigt mycket leder detta till att du kommer in fel väldigt ofta.

Edgen genom standardavvikelsen är väldigt låg och ligger på 0,1. Detta är alltså inte en bra strategi, för att jag skall anse en strategi att vara bra krävs en edge/stdev över 0,3. Vi ligger inte inne i en affär speciellt länge i heller, endast 35 dagar i snitt. Detta är väldigt lågt för att vara en långsiktig trendföljande strategi.

Om du tittar på grafen och ser att strategin har avkastat 3000% kanske du tycker att detta verkar vara jättebra. Ha då i åtanke att om du skulle köra denna strategi precis så som jag har testat den behöver du kunna ta 28 affärer samtidigt. Skulle du ha 280 000 i kapital kan du bara köpa för 10 000 kr åt gången. Detta betyder i sin tur att du kommer att ha gjort 3000% på 10 000 kr, inte på 280 000 kr. 

Detta är dock aldrig något jag vill blanda in när jag gör sådana här tester, detta kallas för Money Managemanet och beroende på hur du utför detta kommer dina resultat se betydligt annorlunda ut. Det som jag tittar på är att jag ser att edgen, grafen, är stabil och lutar uppåt. 

Grafen skall helst vara så rak som möjligt och gå upp lite på slutet så att jag ser att edgen fungerar bra även i dagsläget.

Om vi istället tittar på strategin där vi bara tar beslut på fredagar ser vi att antalet affärer har minskar betydligt och vi har en mycket högre hitratio. En ökning av hitration på ungefär 50% ger oss en 27% hitratio. Istället för att 5 utav 6 affärer slutar med förlust är det nu istället 4 utav 5.

Snittavkastningen är också den mycket bättre, den ligger på 5,2% per affär. Detta är fortfarande ingen jättebra edge för en långsiktig trendföljande strategi men den är bättre än den strategi vi såg innan.

Edgen/Stdev är fortfarande låg och ligger på 0,18 och likt föregående strategi anser jag inte att detta är någon bra strategi.

Okej, nu kanske du tänker att om nu detta inte är någon bra strategi varför har du valt att kalla MA200 för kungen av medelvärden?

Jo, det är nämligen så att använda MA200 som en strategi där vi köper när stänger över och säljer när vi stänger under inte är en speciellt bra strategi har vi fortfarande en väldigt stor nytta av MA200.

MA200 pekar ut den långsiktiga trenden, när medelvärdet stiger har vi en uppåtgående trend, när det sjunker en nedåtgående och när det är parallellt en sidledes marknad.

[bctt tweet="MA200 pekar ut den långsiktiga trenden, när medelvärdet stiger har vi en uppåtgående trend, när det sjunker en nedåtgående och när det är parallellt en sidledes marknad."]

Detta kan vi utnyttja genom att när vi ser att MA200 pekar uppåt kan vi applicera trendföljande och jämviktspendlade strategier med lite lägre kriterier eftersom trenden pekar uppåt. Detta kan vi enkelt se med hjälp av lite data som jag beräknar varje dag.

Vi kan se att när OMXS30 befinner sig över MA200 är snittavkastningen per dag just nu 0,1%, ligger vi istället under MA200 är den -0,13%. Du kan hitta dessa värden här.

Om vi istället tittar på en enkel jämviktspendlande strategi där vi köper när RSI under 10, säljer efter fem dagar och studerar resultatet beroende på om OMXS30 ligger under eller över sitt 200 dagars glidande medelvärde får vi följande resultat.

Ligger vi över MA200 avkastar strategin i snitt 0,8% per affär och 62% av affärerna slutar med vinst. Om vi ligger under MA200 får vi en snittavkastning på 0,28% och 53% av affärerna slutar med vinst. Det finns alltså en stor skillnad om vi ligger över eller under MA200. Du kan se dagligen uppdaterad data på detta här.

Detta betyder även att om MA200 pekar nedåt kanske vi behöver vara lite tuffare i våra kriterier.

Utöver detta fungerar MA200 väldigt ofta som ett stöd- och motståndsområde.

MA200 har alltså väldigt många användsningsområden och jag hoppas detta har hjälpt dig att förstå hur bra MA200 är, och att du kan ha lika mycket nytta av MA200 och medelvärden som jag har.

Som vanligt är studien byggd på historisk data och säger inget om hur framtiden kommer att se ut. Kommer börsen fortsätta jämviktspendla är dock det mest troliga att trendföljande strategier fortsätter att fungera lite si sådär.

MA200 – Bonus

Om du vill snabbt på ett 200 dagars glidande medelvärde för alla aktier på den svenska börsen har jag skapat ett kalkylark i Google kalkylark. Här kan du snabbt och enkelt välja vilken lista och vilken aktie du vill titta på. Därefter kan du välja vilken typ av glidande medelvärde du vill applicera på grafen. 

FAQ om MA200 och glidande medelvärden

MA200 är ett 200 perioders, ofta dagar, glidande medelvärde. Alltså ett genomsnittspris för de senaste 200 perioderna. Detta ses ofta som primärtrenden i en aktie och är den generella trenden i en aktie.

För att räkna ut MA200 adderar du priset för aktien för de senaste 200 perioderna och därefter dividerar du detta med 200.

Ett 200 perioders glidande medelvärde kan användas på lite olika sätt. Man kan använda det som ett filter för att filtrera bort brus och se den primära trenden i en aktie men man kan även använda medelvärdet i en kombination med andra MA så som MA50. Denna kombination bildar t.ex. den välkända signalen Golden Cross.

Ett glidande medelvärde är ett medelvärde för de X senaste perioderna. Detta medelvärde kommer att förändras då en ny period tillkommer och man tar då bort den första perioden i spannet.

Ja, det går utmärkt att använda glidande medelvärden på fonder. Det är dock inte säkert att det kommer att fungera lika bra på alla typer av fonder.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

Lämna ett svar