Du visar för närvarande Gå med eller mot trenden

Gå med eller mot trenden

Idag ska vi titta på att gå med eller mot trenden och vad som är mest fördelaktigt. Enligt teknisk analys är en positiv trend stigande bottnar och en fallande trend är fallande toppar. I dagens Söndagsstrategi ska vi titta på denna definition och studera hur resultatet blir om vi följer detta synsätt.

Vi ska köpa när vi har fått en botten som är högre än föregående och sälja när en topp är lägre än tidigare topp. Vi kommer vara investerade när trenden är positiv.

Vi ska även titta på att köpa när vi fått en topp som är lägre än föregående topp och därefter sälja när en botten är högre än föregående botten. I detta fall kommer vi alltså vara investerade när trenden är negativ.

Strategin vi kommer fram till är en trendföljande som avkastar 2.9% i snitt per affär och sannolikheten för en vinstaffär ligger på 49%.

Innan vi går inte på strategin ska vi först titta på hur jag definierar en topp och botten.

Topp

För att jag ska anse att vi fått en topp måste en aktie har gjort en notering som har haft tio dagar innan där priset har varit lägre, därefter måste även priset vara lägre i tio dagar efter. Detta kommer att resultera i att vi hittar utstickande toppar.

Botten

För att jag ska anse att en notering är en botten måste aktien ha gjort tio noteringar innan som är högre och efter botten ska aktien också göra tio stängningar som är högre. Varje dag måste inte vara högre utan det räcker att de är högre än botten. När jag gör på detta sätt hittar jag utstickande bottnar.

Strategierna

Vi kommer alltså skapa två strategier som köper när vi fått en botten som är högre än en tidigare botten och säljer när vi fått en topp som är lägre än en tidigare topp. Det vill säga att vi kommer att vara investerade när trenden är positiv.

Vi kommer även testa att göra det motsatta, det vill säga att vi köper när vi fått en topp som är lägre än föregående topp och därefter kommer vi att sälja när vi fått en botten som är lägre än föregående botten. Vi kommer alltså att vara investerade när trenden är negativ.

Med trenden:
Entry:
Köp när vi fått en botten som är högre än föregående botten

Exit:
Sälj när vi fått en topp som är lägre än föregående topp

Mot trenden:
Entry:
Köp när vi fått en topp som är lägre än föregående topp

Exit:
Sälj när vi fått en botten som är högre än föregående botten

Studien

Eftersom vi studerar trend kommer studien vara utförd på de aktier som har en tendens till att trenda bättre. Bolag på OMXS30 har en tendens till att trenda sämre och därför har jag valt att plocka bort dem från studien och kvar är det bolag från Large Cap och några från Mid Cap som tidigare har funnits med på Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-06-29.

Följande aktier är med i studien:

AAK
Ahlström-Munksjö
Arjo
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege

Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum

JM
Kindred Group SDB
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding

Stora Enso R
Sweco B
SOBI
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter

ÅF Pöyry B

Resultat

Med trenden

 Med trenden
Snittavkastning15.13%
Hitratio92.20%
AvgProf./bar0.18%
Antal affärer986

Mot trenden

 Mot trenden
Snittavkastning-8.59%
Hitratio13.50%
AvgProf./bar-0.18%
Antal affärer986

Sammanfattning

WOW, vilket resultat!

Detta måste vara en ny Holy Grail! 15.1% i snittavkastning och en sannolikhet för en vinst på hela 92%.

Men innan vi hoppar upp på skrivbordet och firar måste vi tänka en gång till. På det sättet vi har testat har vi köpt på den dagen när vi fått en ny botten som är högre än tidigare botten. Men vi vet inte att detta är en ny botten förrän tio dagar efter. 

Detta eftersom det är så vi har definierat vår botten, genom att göra på detta sätt har vi köpt på information som vi egentligen inte skulle ha haft i dagsläget. 

Från det att vi misstänker att vi fått en ny botten måste vi vänta tio dagar innan vi kan köpa, så hur ser resultaten ut om vi väntar i tio dagar innan vi köper.

Med trenden:

 Med trenden
Snittavkastning2.87%
Hitratio48.80%
AvgProf./bar0.04%
Antal affärer992

Mot trenden:

 Mot trenden
Snittavkastning2.44%
Hitratio70.00%
AvgProf./bar0.05%
Antal affärer987

Det är fortfarande vinstgivande att handla med trenden men som du kan se är det inte alls lika bra, detta eftersom vi inte kommer in lika bra som vi gjorde innan. Eftersom vi kräver att priset ska stiga kommer vi ofta in dyrt och därför får vi inte en lika bra snittavkastning. Men vi kan se att det är bra att köpa när vi fått en botten som är högre än föregående botten. 

När det kommer att handla mot trenden kan vi också se en stor skillnad, från att gå från en negativ snittavkastning på 8.6% har vi nu en positiv avkastning. Detta beror på att tio dagar efter vi fått en ny lägre topp får vi ofta en botten, vi kommer alltså in billigt. 

I dessa aktier som trendar bra har vi “råd” med att komma in lite sent, men det är inte alltid så. Nästa vecka ska vi titta på något som är extremt intressant, hur det ser ut när vi applicerar denna strategi på lite större bolag men framförallt OMXS30.

Men trots att vi kommer in sent i en positiv trend får vi en bättre snittavkastning när vi handlar med trenden. Det är lättare att simma medströms jämfört med motströms. Men vi kan även se att det ”kostar” en hel del avkastning när vi väntar.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig en större förståelse för hur börsen fungerar. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att börsen kommer fortsätta att fungera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Mustafa

    Hej!
    Tack för att du delar med dig!
    Jag personligen håller på att lära mig mer om tekniska analysen och försöker bygga strategi som passar mig.
    Tack ?

Lämna ett svar