Du visar för närvarande Mini futures – inblick och förklaring av instrumentet

Mini futures – inblick och förklaring av instrumentet

Mini futures är en börshandlad produkt med inbyggd hävstång och stop loss som är kopplad till en underliggande tillgång. Detta kan t.ex. vara en aktie, råvara eller index. Denna börshandlade produkt ger dig möjligheten att spekulera i både upp- och nedgång.

Att investeringsprodukten är kopplad till en underliggande tillgång betyder att Mini futures följer värdeutvecklingen av den underliggande tillgången.

Förutom detta är även mini futures en hävstångsprodukt. Denna hävstång är linjär för Mini futures vilket betyder att den kan öka och minska beroende på utvecklingen av den underliggande tillgången.

Hävstången gör att värdeutvecklingen på en Mini future är snabbare än den på den underliggande tillgången. Detta medför i sin tur att många anser att Mini futures innebär en förhöjd risk.

Likt Turbowarranter och Unlimited turbos har även Mini futures en inbyggd stop loss. Denna stop loss skyddar dig som investerare och ser till att värdet på din Mini future aldrig kan bli negativt.

Vad är en underliggande tillgång?

Jag har tidigare nämnt att en underliggande tillgång kan t.ex. vara en aktie, råvara eller index men finns det då Mini futures för alla aktier, råvaror och index?

Nej, det är nämligen så att det är den emittent av Mini futures som bestämmer vad för typ av produkt dem vill ge ut. Därför finns det inte Mini futures som är kopplade till alla aktier, råvaror eller index. Detta är något du måste kolla på innan du har tänkt göra en affär.

Två typer av Mini futures

Det finns två olika sorters Mini futures, en som rör sig i samma riktning som den underliggande produkten och en som rör sig i motsatt.

Om du tror att den underliggande produkten kommer att stiga i värde ska du köpa en Mini long, tror du istället att den kommer att minska i värde ska du köpa en Mini short.

En Mini short ger dig alltså möjligheten att även kunna tjäna pengar på tillgångar som minskar i värde.

Hur påverkar den underliggande tillgången utvecklingen på Mini futuren?

Beroende på vilken typ av Mini futures du har köpt påverkas de olika av den underliggande tillgången. Har du en Mini long kommer den att påverkas i samma riktning som den underliggande produkten, alltså stiger den underliggande produkten kommer Mini longen att öka i värde.

Har du istället investerat i en Mini short kommer den att stiga i värde om värde på den underliggande produkten minskar i värde.

Tra viktiga tal att hålla reda på när du handlar Mini futures

Det första talet som är viktigt att hålla reda på är Finansieringsnivån. Detta är den nivå som skapar hävstången i en Mini future. Detta är den del som emittenten lånar ut till dig och denna finansieringsnivå bestäms på utgivningsdagen av produkten. Denna finansieringsnivå kommer därefter att stiga beroende på den finansieringskostnad som finns förknippad med Mini futures.

Eftersom att du faktiskt lånar pengar när du köper en Mini futures kommer emittenten att ta ut en ränta i form av finansieringskostnad.

Låt säga att en underliggande tillgång kostar 100 kr och finansieringsnivån ligger på 80 kr. Dessa 80 kr är då den del som emittenten lånar ut till dig i “köpet” av den underliggande tillgången.

Skulle värdet på den underliggande tillgången öka till 150 kr kommer fortfarande finansieringsnivån att ligga kvar på 80 kr, bortsett från en finansieringskostnad.

Skillnaden mellan finansieringsnivån och värdet på den underliggande produkten dividerat med värdet på den underliggande produkten kommer att bestämma hävstången. Ju lägre skillnad desto större hävstång och vice versa. Den hävstång Mini futuren har när du köper den kommer att gälla för den totala utvecklingen av den underliggande tillgången under hela tiden du äger den. Det är därför viktigt att hålla reda på vad hävstången är när du köper din Mini future. Längre ner i inlägget kommer du få mer information om hur hävstången fungerar.

Det sista talet som är viktigt att hålla reda på är stop loss nivån. En Mini futures har förutom en inbyggd hävstång även en inbyggd stop loss. Detta innebär att om denna nivå kommer att nås förfaller Mini futuren. Du kan läsa mer om stop lossen och vad som händer när en Mini future förfaller längre ned i inlägget.

Vad är hävstång?

Hävstång gör, som jag har nämnt, att värdeutvecklingen på Mini futuren är snabbare än den på den underliggande produkten. Men hur fungerar då detta?

Hävstångseffekten beror på att när du köper en Mini future består en del av din investering av ett lån. Du står för en del av investeringen och emittenten av Mini futuren står för resten. Detta medför då att du kan vara med exponerad mot en underliggande tillgång utan att investera lika mycket pengar.

Detta kan fördelaktigt liknas vid ett bostadsköp. Låt säga att du tänker köpa en bostad och tar ett lån. Du står för 25% av pengarna och din bank står för 75%. I detta fallet skulle du ha en hävstång på 4 eftersom bostaden är värd 4 gånger mer än vad du har investerat.

Detta betyder i sin tur att värdeökningen på din investering kommer att förändras 4 gånger så fort som för bostaden.

Låt säga att när du köpte bostaden var den värd 2 000 000 kr, du investerade 500 000 kr och banken 1 500 000 kr. 10 år senare har värdet på huset stigit till 2 500 000 kr, alltså en värdeökning på 500 000. Värdeökningen på hela bostaden är 25% (500 000 / 2 000 000 = 0.25) medans värdet på din investering har ökat med 100% (500 000 / 500 000 = 1).

Värdeökningen på din investering har alltså skett fyra gånger så fort. Detta gäller såklart även i motsatt riktning. Skulle bostaden ha minskat i värde med 500 000 har du alltså förlorat hela din investering och din värdeminskning är 100%.

Hur påverkar hävstången utvecklingen?

Beroende på storleken på hävstången påverkas din Mini future olika fort. För att få utvecklingen på din Mini future tar du hävstången och multiplicerar den med värdeförändringen på den underliggande tillgången.

Låt säga att när du köper din Mini future har den en hävstång på 2 och den underliggande tillgången ökar med 2%. Om din Mini future är en Mini long kommer din Mini long att öka med 4%. Skulle du istället haft en Mini short hade den minskat med 4% istället.

Utöver detta så är inte värdet på hävstången kontinuerligt under löptiden. Beroende på värdeutvecklingen på den underliggande tillgången kommer hävstången att ändras. Detta gäller dock inte om du redan har köpt din Mini future. Den hävstång som gäller när du köper din Mini future kommer att fortsätta att gälla för den totala utvecklingen av den underliggande tillgången. Hävstången för den dagliga utvecklingen kommer dock att förändras men inte för den totala utvecklingen.

Som du kan se i tabellen nedan förändras hävstången dagligen men hävstången för den totala avkastningen är lika stor hela tiden.

Detta leder till att den avkastning du kommer få är den hävstång som Mini futuren hade när du köpte den multiplicerat med utvecklingen på den underliggande tillgången.

Hävstången för Mini long påverkas på följande sätt:
Underliggande produkt ökar i värde leder till en mindre hävstång.
Underliggande produkt minskar i värde leder till att hävstången ökar.

Hävstången för Mini short påverkas på följande sätt:
Underliggande produkt ökar i värde leder till en högre hävstång.
Underliggande produkt minskar i värde leder till att hävstången minskar.

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Total utv
Pris mini long 20 25 22 10,00 %
Värde underliggande tillgång 100 105 102 2,00 %
Finansieringsnivå 80 80 80
Hävstång 5 4.2 4.6
Veckovis utveckling Mini long 25,00 % -12,00 %
Veckovis utveckling underliggande tillgång 5,00 % -2,86 %

Hur beräknas hävstången hos en Mini future?

Det som behövs för att räkna ut hävstången är finansieringsnivån och den underliggande tillgångens aktuella värde. Beroende på om det handlar om en Mini long eller Mini short ser beräkningen lite annorlunda ut för att få priset på Mini futuren.

För att få priset på Mini long görs följande beräkning:

Pris på underliggande tillgång – Finansieringsnivå = Pris på Mini long

För att räkna ut priset på en Mini short görs följande beräkning:

Finansieringsnivå – Pris på underliggande tillgång = Priset på Mini short

Efter du har priset på Mini futuren får du hävstången genom att dividera värdet på den underliggande tillgången med priset på Mini futuren.

Pris på underliggande tillgång / Pris på Mini future = Hävstång

Kan man alltid sälja en Mini future?

En emittent till Mini futures ska under normala förhållanden se till att det finns både en köp- och säljkurs för Mini futures. Detta leder till att du kan både köpa och sälja Mini futures under börsens öppettider.

Det betyder dock även att vid kraftiga kursrörelser kan det finnas begränsningar i hur du kan köpa och sälja Mini futures.

Har Mini futures en lösendag?

Mini futures är en så kallad open-ended finansiell produkt vilket betyder att den inte har något förfallodatum. Detta betyder då att en Mini future lever tills att antingen emittenten väljer att avnotera produkten eller att Mini futuren har nått sin stop loss nivå.

Att emittenten väljer att avnotera en produkt är väldigt sällsynt, men något som de har rätt till att göra. De har rätt till att bestämma ett förtida förfallodatum men detta måste föregås av en kungörelse.

Avanza och Nordnet Mini futures

Det finns en hel del olika emittenter av Mini futures och två av dem är Avanza och Nordnet.

Vilka underliggande tillgångar som är kopplade till Mini futures hos Nordnet kan du se här.

Vilka underliggande tillgångar som är kopplade till Mini futures hos Avanza kan du se här.

Om du av någon anledning inte kan handla Mini futures från Avanza/Nordnet eller att du inte hittar de underliggande tillgångar du letar efter ger även BNP Paribas ut Mini futures. Du kan se deras utbud här.

Hur påverkas Mini futures av utdelning?

När en aktie ger utdelning sjunker även priser på aktien med lika stor summa som delas ut. Detta betyder att om en aktie kostar 100 kr och ger ut 5 kr kommer den att på utdelningsdagen att minska i värde från 100 kr till 95 kr.

Hur påverkar då denna värdeminskning en Mini futures. När en aktie sjunker i värde på grund av en utdelning justeras även finansieringsnivån med lika stor summa som delas ut. Om du har köpt en Mini long med finansieringsnivå på 90 kr och den underliggande produkten innan utdelning är värd 100 kr. Den underliggande produkten delar ut 5 kr och sjunker i värde till 95 kr.

Då minskas även värdet på finansieringsnivån till 85 kr och värdet på Mini futuren förblir densamma, alltså 10 kr. Innan utdelningen var värdet 10 kr (100 kr – 90 kr) och efter är värdet 10 kr (95 kr – 85 kr).

Detta i sin tur leder till att hävstången kommer att förändras. Äger du dock redan Mini futuren kommer den inte att förändras för den totala utvecklingen, den förändras dock för den dagliga utvecklingen av den underliggande tillgången.

Kostnader att handla med Mini futures

När det kommer till vilka kostnader det finns förknippat med att handla med Mini futures finns det tre olika typer av kostnader. Det finns räntekostnader, spread och courtage.

Räntekostnader

Eftersom att när du köper en Mini future lånar pengar av emittenten kommer de att kräva att du betalar ränta till dem. Räntekostnader kommer att variera beroende på hur länge du äger Mini futuren och hur stor hävstången är.

Hos Avanza markets ser räntan ut på följande vis:

 • Hävstång > 5: 3,0%
 • Hävstång = 5: 1,5%
 • Hävstång < 5: 1,0%
 • Certifikat med valuta som underliggande tillgång: alltid 2 % oavsett hävstång (Källa)

Skulle du köpa en Mini future med 3% ränta och finansiering nivån ligger på 100 kr kommer du att betala 3 kr per år i ränta för den Mini futuren. Köper du då t.ex. 1000 st kommer dina räntekostnad att bli 3000 kr om du håller dem ett helt år.

Spread

En spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs och när det kommer till börshandlade instrument, som Mini futures, är spreaden lite speciell eftersom det är emittenten som sätter köp- och säljpriser.

Detta betyder i sin tur att de kan påverka hur stor spreaden är och på ett sådant sätt tjäna pengar. Detta blir då en kostnad för dig som investerare.

Mini futures med en väldigt stor spread betyder att du köper till ett betydligt sämre pris än om spreaden hade varit väldigt liten.

Courtage

Likt handel med vanliga aktier betalar man oftast courtage även vid handel med Mini futures. Hur stor detta courtage är beror såklart på vilken bank du använder dig utav. Detta är alltså något du måste kolla upp själv beroende på vilken aktör du använder dig utav.

Är du dock kund hos Avanza kan du handla deras Mini futures courtagefritt om du handlar för med än 1000 kr.

Vad du måste tänka på om du handlar i underliggande tillgångar som inte handlas i SEK

Valutarisk

Värdet på en Mini future är uttryckt i svenska kronor (SEK), det vill säga att om du handlar i en underliggande tillgång som inte handlas i svenska kronor kommer du även att bli exponerad mot denna potentiella valutaförändring.

Värdet på Mini Futures påverkas alltså av valutaförändringar mellan den svenska kronor och den valutan som den underliggande tillgången handlas i. 

Om valutan den underliggande tillgången handlas i sjunker i värde under tiden du äger Mini Futuren kommer även Mini Futuren att minska i värde, om det motsatta händer kommer den att öka i värde. Du utsätts alltså för ytterligare en risk om du handlar i instrument som har en underliggande tillgång som handlar i en annan valuta.

Det är även så att den växelkurs som din bank växlar dina pengar i bestäms av dem, vilket troligtvis inte är jätte fördelaktig.

Mini futures har en inbyggd stop loss

En Mini future är konstruerad med en inbyggd stop loss, denna stop loss gör att när priset passerar denna nivå förfallen produkten. När vi pratar om Mini futures kallas detta för att den knockas.

Denna stop loss fungerar alltså som en stop loss som du hade kunnat använda i köp med vanliga aktier. Vill du veta mer om stop loss och hur det kan använda den kan du läsa mitt inlägg om ämnet här.

När detta sker kommer emittenten att avyttra de underliggande tillgångarna och om de eventuella pengar, restvärde, som blir kvar kommer att betalas ut till dig. Hur stort restvärde som blir kvar efter att en Mini future har knockats beror på hur snabbt den underliggande produktens utveckling var.

Stora och snabba rörelser kan leda till att restvärdet på en Mini future är 0.

Var stop loss nivån beror på finansieringsnivån. Stop loss nivån brukar ligga antingen 2-3% över eller under beroende på om det är en Mini- long eller short.

Vad är restvärde hos en Mini future?

Restvärde är den summa pengar som blir kvar efter att en emittent har sålt av underliggande tillgångar efter att en Mini future har knockats. Storleken på restvärdet beror hur väl emittenten har lyckats sälja av de underliggande tillgångarna.

Emittents intention är att restvärdet ska vara skillnaden mellan stop loss nivån och finansieringsnivån. Beroende på storleken och hastigheten på utvecklingen av den underliggande produkten kan detta restvärde vara 0.

Hur beskattas Mini futures

Beroende på var du har köpt Mini futures kommer de att bli beskattade på lite olika sätt. De borde dock att bli beskattade på samma sätt som t.ex. aktier. Har du köpt dina Mini futures på ett ISK kommer de att schablonbeskattas och om du har köpt dem på en vanlig aktiedepå kommer du att skatta 30% på vinster. (Källa)

Dock finns det risk att en Mini future kommer att beskattas annorlunda för företag jämfört med privatpersoner.

Hur handlar man Mini futures?

Hur du handlar Mini futures kommer att skilja sig lite beroende på vilken typ av bank du har. Har du Avanza eller Nordnet är det väldigt enkelt att handla Mini futures. Det första du ska göra är att leta upp den Mini future du vill handla.

För att se vilka Mini futures som är tillgängliga ber jag dig titta under denna rubrik.

Hos dessa två banker kan du se att Mini futuren har en börskod. Alltså varje Mini long eller Mini short har ett kortnamn. För Avanza kan de se ut på följande vis MINI L ABB AVA 3 och för Nordnet MINI L ABB NORDNET 3.

MINI L talar då om att det handlar om en Mini long, hade det varit en mini short hade det istället stått MINI S.

ABB talar om vilket underliggande tillgång som Mini futuren är kopplad till.

AVA eller NORDNET talar om vilken bank som är emittent för produkten. Den sista siffran är ett löpnummer som används för att hålla isär de olika Mini futuren.

Efter att du har valt vilken Mini future du vill ha fungerar det precis på samma sätt som när du handlar aktier annars. Det som kanske skiljer sig är att handeln är Mini futuren är betydligt mindre än i vanliga aktier och att spreaden oftast är betydligt större.

När ska jag handla Mini futures?

Om du vill göra en investering, och vill bli mer exponerad än vad du själva verket investerar, och tror att en tillgång kommer att minska eller öka i värde kan det vara en god idé att använda sig av Mini futures.

Har du även tänkt att hålla investeringen lite längre tid finns det ännu större anledningen till att använda sig av en Mini future. Detta eftersom att Mini futures saknar urholkningseffekt till skillnad från Bull- och Bearcertifikat.

Denna urholkningseffekt, i kombination av att emittenten kan göra omräkningar av produkten, gör att du som investerare kan få en ofördelaktig utveckling. Denna urholkningseffekt blir ofta större ju längre tid du är investerad och därför lämpar sig Mini futures bättre om du har en investeringshorisont på längre än en dag.

Tips till nybörjare

Innan du gör en investering med hjälp av Mini futures är det viktigt att du sätter dig in i produkten. Att du förstår hur den är uppbyggd och hur dess olika element fungerar.

Det är viktigt att du håller koll på hur stor hävstången är, var stop lossen ligger och vad finansieringsnivån är.

Utöver det bör du starta lite mer försiktig och välja de Mini futures med en lite mindre hävstång. Har du valt en väldigt stor hävstång kan utvecklingen på ditt investerade kapital röra sig väldigt fort och de behöver inte dröja länge innan du har förlorat hela ditt kapital.

Därefter när du börjar känna dig bekväm kan du gradvis öka storleken på din hävstång, efter behov.

Fördelar

 • Hävstång
 • Öppen löptid
 • Inbyggd stop loss (kan inte förlora mer än vad du satsar)
 • Volatiliteten påverkar inte priset
 • Ingen urholkningseffekt

Nackdelar

 • Hävstången verkar även i motsatt riktning
 • Risk för kraftiga rörelser beroende på hävstång
 • Eftersom det finns risk för kraftiga rörelser kräver det en noggrannare bevakning
 • Kan lösas in av emittenten
 • Förfaller när stop loss nivån nås

Sammanfattning

Mini futures är alltså en börshandlad produkt med inbyggd hävstång och stop loss som är kopplad till en underliggande tillgång. Jag anser att Mini futures har stora fördelar jämfört med t.ex. Bull och Bear certifikat då Mini futures saknar urholknings effekt.

Jag använder själv Mini futures t.ex. när jag ska hedga min långsiktiga portfölj. Jag kan göra detta väldigt smidigt genom att att utnyttja en Mini future och dess hävstång och slipper investera lika mycket pengar som jag har i min långsiktiga portfölj. Jag behöver heller inte vara rädd eftersom jag vet att Mini futuren har en inbyggd stop loss och jag kan inte förlora mer än vad jag satsat.

Utöver detta har även Mini futures ingen lösendag vilket i sin tur gör att jag inte behöver byta instrument om jag behöver hedga min långsiktiga portfölj över en längre tid.

Jag hoppas denna genomgång av Mini futures har kunnat hjälpa dig och har du några frågor kan du lämna en kommentar, skicka ett mejl eller höra av dig till mig på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 21 kommentarer

 1. Micke

  Riktigt bra genomgång – stort tack! Ska försöka läsa på mer och sätta mig in mer i Mini Futures då jag anser Bull/Bear cert är för urholkade.

  Tack!

  /Micke

  1. Jag tycker själv Mini futures är en bra lösning och använder dem en hel del. Har du några frågor kan du alltid nå mig på mejlen.

   /Calle

 2. Antonio

  Hej, uppskattade din artikel! En fråga: Hur avgör jag hur nära en minifuture är att bli knockad? Så att jag inte köper när den är för nära, eller kan se till att sälja om den börjar närma sig.

  1. En Mini future blir knockad när stop lossen nås, den nivån står alltid utmärkt. Det är även avståndet till stop lossen / finansieringsnivån som kommer bestämma hävstången.

 3. Toby

  Bra förklarat! En fråga, om man har ett index som underliggande tillgång , t.ex OMX. vad är då priset på den underliggande tillgången?

  1. Toby

   Äsch, dum fråga, det är index punkterna förstås.

 4. Filip

  Hej

  Varför sker handel/värdeförändring på en mini future efter börsen har stängt?

  Har tex en mini L DAX som fortsätter variera i värde efter 1730.

  Tack för svar

  1. Hej!

   Utan att veta exakt vilken Mini du har köpt skulle jag tro att detta beror på att den Mini Futuren du köpt är kopplad till DAX terminen, som är öppen 24 timmar om dygnet på vardagarna.

   Om du t.ex. tittar på Mini futures kopplade till S&P 500 kan du se att även denna rör sig när indexet är stängt, men terminen rör sig och det är den Mini futuren är kopplad till.

   Som sagt, jag är inte helt 100 på detta men skulle tro att detta är ”problemet”.

 5. Som vanligt är det enbart ETT teoretiskt exempel och då såklart en ”long” position. Men ”In a storm even a turkey can fly”. Jag hittar inget exempel på ”short” positioner och framför allt inte ett antal short positioner i en volatil marknad som nu. Hur väljer jag mellan:
  MINI S NASDAQ AVA 106
  Stop Loss 10 981,66 USD
  Finansieringsnivå 11 205,782 USD
  Indikativ Häv. 3,26

  MINI S NASDAQ AVA 116
  Stop Loss 9 181,6 USD
  Finansieringsnivå 9 368,985 USD
  Indikativ Häv. 10,83

  Nasdaq 100 ligger på 8 726,51 och ”106” ovan kostar ca 261 SEK och ”116” kostar 81 SEK – Vad är det jag betalar 180 extra för, dessutom är hävstången 3,2ggr mot 10,8ggr för den billigare ”116”?

  Det är ganska stor premie att betala för den högre stop-loss nivån på ”106”:
  10981,66 – 9181,6 = 1 800,06 USD

  Är det den diffen som utgör priskillnaden? 1800 USD * 10,07 = 18 000 SEK och sen delat på 100 paritet (18 000 SEK /100 = 180 SEK). Vad talar för och emot att välja 106 och den högre stop-loss nivån men mindre hävstången och högre priset?

 6. Kamil

  Tack för en mycket bra genomgång. Har tidigare använt Bull & Bear men varje gång jag behöll positionerna i några dagar så började det straffa sig. Kommer gå över till Mini Futures 😉

  1. Roligt att jag kunde hjälpa till, har du några frågor är det bara att höra av sig.

 7. Gustav

  Hej, Stort tack för en bra genomgång!
  Sitter och testar lite med Mini futures och undrar om det skadar att hålla längre perioder, 1 vecka / 1 månad? Är det enbart att min finansieringskostnad(räntekostnad) blir högre? För jag betalar bara courtage och Spread vid transaktion, stämmer det?

  Om det är som ovan, då KAN det vara en (ja riskfylld också) strategi att köpa en mini future och hålla över rapportsläpp?
  T.ex att jag köper en MINI L en måndag och rapport kommer fredag (som enligt min analys kommer överträffa marknaden)

  Tack!

 8. Curre

  Hej och tack för en bra sida!

  Jag förstår inte varför både mini futures och unlimited turbo finns? Jag ser att på Nordnet så är det högre hävstång på UT och jag har läst mig till att MF har en buffert medans UT inte har det utan det prisas in i produkten som en premie. Men jag förstår inte funktionen av bägge produkterna, vilken är att föredra om du har en syn på att DAX skall upp till en viss nivå och du hittar en MF och UT med snarlika häv?

 9. Daniel

  Mycket bra artikel! Hade en fråga om man alltid kan handla mini futures och då menar jag främst om det alltid går att sälja dom?

  Det står i artikeln att en emittent till Mini futures under normala förhållanden ska se till att det finns både en köp- och säljkurs för Mini futures. Sedan står det att detta kan betyda att det vid kraftiga kursrörelser kan det finnas begränsningar i hur du kan köpa och sälja Mini futures.

  Vad menas med begränsningar?

  Jag har personligen just nu lite problem med att handla kakao mini futures på Avanza. Jag har tex köpt en mini l men jag kan inte sälja den. Märkligt att jag sitter med en mini futures som jag inte kan sälja förrän emittenten väljer att man kan sälja den igen. Kontraktet har inte på något sätt nockats men jag har sett att dom lite hur som helst väljer att acceptera handel i kakao futures.

  1. Hej Daniel!

   Ja, precis, under ”normala” förhållanden ska emittenten se till att det finns kontrakt att köpa och sälja men under ”extrema” förhållanden har dem avskrivit sig det och kan då frysa köp/sälj när de anser att de inte kan sätta korrekta priset, lite lurigt men en risk men får leva med.

 10. DagsFormen

  TACK Calle!
  Mycket enkelt och bra förklarat även för en som inte har det i generna.
  Mvh

Lämna ett svar