Du visar för närvarande Mr. Markets extremer – Keltner Channel strategi

Mr. Markets extremer – Keltner Channel strategi

Börsen har fortsatt upp denna vecka och stängningen i fredags gjorde att OMXS30 var upp 4% på endast fem dagar. Det var också den åttonde dagen i rad som OMXS30 har stängt på plus. OMXS30 har drivits av en stor optimism och girighet.

Sedan 2000 har detta hänt endast 13 gånger, alltså på nästan 20 år har detta hänt endast 13 gånger. 

13 gånger är för lite tillfällen för att vi ska kunna dra några slutsatser från statistiken men vi kan vara eniga om att det som OMXS30 har visat upp på sistone är något extremt. 

Detta leder mig in på en allegori skapad av investeraren och författaren Benjamin Graham. I sin bok “The Intelligent Investor” presenterade han Mr. Market. Detta är förresten boken som Warren Buffett anser vara den bästa boken skriven om investering.

Mr. Market är en hypotetiskt trader som drivs av extrema känslor som eufori, panik och likgiltighet. Mr. Market baserar alltså sina beslut i marknaden på känslor och humör istället för på logik, fundamentala- eller tekniska aspekter. Denna hypotetiska trader skulle alltså kunna beskrivas som en manodepressiv person som kastas mellan hopp och förtvivlan.

Men vad har detta med aktiemarknaden att göra?

Aktiemarknaden är uppbyggd av individer, individer som drivs av känslor. Vi vill nog alla tro att vi alltid gör logiska beslut men oftare än vad vi vill erkänna drivs våra beslut av känslor. I stressade situationer och i komplexa frågor klarar inte våra hjärnor av att fatta logiska beslut och förlitar sig istället på känslan.

Många beslut som sker på börsen är just detta, komplexa och sker i stressade situationer. Detta leder till att marknaden i princip är uppbyggd av ett stort antal individer som oftare än de vill gör beslut utefter deras känslor. Alla dessa beslut som görs utefter känslor leder till att börsen ofta agerar som Mr. Market.

Börsen kastas mellan hopp och förtvivlan och det är inte sällan är rörelser blir extrema. Om vi vet att Mr. Market finns kan vi utnyttja hans extrema beteende.

“The intelligent investor shouldn’t ignore Mr. Market entirely. Instead, you should do business with him- but only to the extent that it serves your interests."

Oftast ska du ignorera Mr. Market och de aktier han erbjuder att sälja dig, men det finns undantag.

När Mr. Market har blivit för pessimistisk och erbjuder sig att sälja sin aktier till dig för ett billigt pris kan du utnyttja detta. Men hur vet vi när Mr. Market, som driver börsen, har panik.

Ett sätt att se detta på är med hjälp av kanaler och band. Jag har i tidigare Söndagsstrategier pratat om Bollinger Bands. Detta är en indikator som består av en mittpunkt i form av ett glidande medelvärde och två band som bildar en kanal runt aktiekurserna. Denna indikator är ett sätt du som trader kan fånga Mr. Markets extremer.

Vill du veta mer om Bollinger Bands rekommenderar jag dig att läsa mitt lite längre inlägg om indikatorn här.

Idag ska vi dock inte använda Bollinger Bands, vi ska titta på ett annat sätt att fånga dessa extrema noteringar. Vi ska använda oss av Keltner Channels. 

Innan vi går in på strategin ska vi titta på hur Keltner Channels fungerar, kan du redan allt om Keltner Channels går det hemskt bra att hoppa över denna del.

Keltner Channel

Keltner Channel är en indikator utvecklad av Chester W. Keltner och presenterades redan på 1960-talet. Som jag tidigare skrev liknar Keltner Channels Bollinger Bands på det sättet att indikatorn består av ett övre- och undre band.

I originalet som presenterades av Chester W. Keltner användes ett simpelt glidande medelvärde för att räkna ut kanelens mittpunkt och därefter användes rangen för den lägsta och högsta punkten för att bestämma var det undre och övre bandet skulle vara.

Idag beräknas dock kanalens band med hjälp av Average True Range.

ATR

ATR står för Average True Range och det är ett sätt att mäta kursvolatilitet på. Höga värden på ATR betyder volatil handel och låga värden betyder lugn handel. ATR är det största värdet utav tre olika värden.

Dessa värden är dagens högsta kurs subtraherat med gårdagens stängningskurs, absoluta värdet utav dagens lägsta subtraherat gårdagens stängningskurs eller det sista värdet är dagens högsta kurs subtraherat med dagens lägsta kurs.

Eftersom banden beräknas med hjälp av ATR är kanalen volatilitets anpassad, precis som Bollinger Bands. Detta är en stor fördel då kanalen kommer att expandera i högvolatila tider och dra ihop sig när volatiliteten är lägre.

Användaren har mycket frihet när det kommer till inställningarna på Keltner Channels. Användaren kan välja att ha ett simpelt medelvärde i mitten eller t.ex. ett exponentiellt medelvärde.

Ett exponentiellt medelvärde kommer att göra att kanalen anpassar sig fortare efter prisförändringar.

I sin grund är idag Keltner Channels tre linjer som består av ett 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde, det övre bandet ligger 2 ATR över medelvärdet och den undre linjen ligger 2 ATR under medelvärdet.

Keltner Channel mittlinje = 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde
Keltner Channel övre band = 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde + 2 * 20 dagars ATR
Keltner Channel undre band = 20 dagars exponentiellt glidande medelvärde – 2 * 20 dagars ATR

Men som jag nämnde innan har användaren en hel del frihet i inställningarna för Keltner Channels. Ett längre glidande medelvärde kommer leda till långsammare reaktioner från kanalen.

Du kan också välja att låta det undre och övre bandet ligga längre eller kortare ifrån det glidande medelvärdet. Ju fler ATR ifrån medelvärdet banden ligger desto större blir kanalen. Detta leder i sin tur till att priset mer sällan kommer att röra vid banden.

Strategin

Idag ska vi alltså titta på en strategi där vi ska försöka fånga de tillfällen Mr. Market har blivit pessimistisk och vill sälja sina aktier till oss med en rabatt. 

Vi ska använda Keltner Channels för att fånga dessa tillfällen men vi kommer inte använda oss av grundinställningarna.

Kanalen för grundinställningarna är inte tillräckligt stor och signalerar vid fler tillfällen än när Mr. Market är allt för pessimistisk.

De inställningar jag kommer att använda har jag lärt mig från Alexander Elder. Han använder sig av ett 26 dagars exponentiellt glidande medelvärde och tre olika kanaler. En liten kanal som ligger 1 ATR ifrån det glidande medelvärdet.

Den lite större kanalen ligger 2 ATR ifrån det glidande medelvärdet och de flesta prisrörelser är fångade inom dessa två kanaler.

Den sista kanalen ligger 3 ATR ifrån det glidande medelvärdet och det är väldigt sällan priset når dessa band, endast i extrema fall när Mr. Market antingen är euforisk eller har panik.

Om du är intresserad av Alexander Elder har han skrivit en hel del böcker och jag kan rekommendera “The New Trading for a Living”

Vår köpsignal kommer alltså att bestå av att aktien ska ha gjort en stängning under det band som ligger 3 ATR under det glidande medelvärdet.

Detta är en jämviktspendlande strategi och en exit som ofta fungerar bra för denna typ av strategier är att sälja när kursen har nått upp över ett fem dagars glidande medelvärde.

Strategin kommer alltså att se ut på följande sätt:

Entry:
Stängning under EMA(26) – 3 ATR(26)

Exit:
Stängning över MA(5)

Affärer i strategin där aktien stänger under Keltner Channel

Studien

Jag valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan.

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och vill du ha hjälp med att göra samma studie själv är det bara att skicka ett mejl till mig.

Data

Studien sträcker sig från år 2009-09-11 till 2019-09-13 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum
Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat

Mr. Markets extremer MA5
Snittavkastning 0.96%
Hitratio 69.70%
Antal affärer 1171

Sammanfattning

Som vi kan se av resultatet verkar detta vara ett bra sätt att fånga de gånger Mr. Market vill sälja till oss för en billigt pris. 

I snitt står aktierna 0.96% högre när vi säljer dem och sannolikheten för en vinstaffär ligger på 70%.

På tio år har vi fått 1171 affärer vilket är relativt många, vilket lämnat utrymme för oss att vara ännu mer selektiva i valet när vi väljer att köpa av Mr. Market. 

Dessa möjligheter kommer vi dock inte utforska i denna studie.

Men jag pratade innan i inlägget om Bollinger Bands, det vore intressant att se hur bra Elders Keltner Channel är på att fånga när Mr. Market har fått panik jämfört med den oerhört populära indikatorn Bollinger Bands.

Gör jag ett snabbt test på samma aktier under samma tidsperiod där vi köper när aktien har stängt under det nedre Bollinger bandet och säljer efter en stängning över MA(5) får vi följande resultat.

Stängning under det nedre Bollingerbandet MA5
Snittavkastning 0.58%
Hitratio 67.50%
Antal affärer 4293

Snittavkastningen ligger på 0.58% och sannolikheten för en vinstaffär är 68%. Att använda sig av Keltner Channels med de inställningar vi har ger alltså en snittavkastning som är 69% bättre än för Bollinger Bands.

Som vanligt är dessa resultat baserade på historisk data och det finns inga garantier att denna strategi kommer att fortsätta fungera på samma sätt.

Jag hoppas denna studie har varit till nytta för dig och har du några frågor eller funderingar går det hemskt bra att skicka ett mejl, nå mig på vår chat eller genom vårt forum.

Jag kommer att lägga till indikatorer och script för denna strategi för Hitta Kursvinnare i vårt forum.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar