Du visar för närvarande Multipla divergenser – RSI – MACD – StoS

Multipla divergenser – RSI – MACD – StoS

Ibland händer det att jag är fast i ett tankesätt och det är inte förrän någon annan påpekar detta eller visar att de tänker på ett annat sätt som det blir uppenbart för mig att det finns ett annat sätt att se på problemet. Detta hände mig för några dagar sedan.

Jag har sedan länge sett på divergenser på ett specifikt sätt, om du har läst några av mina inlägg om ämnet så vet du, att jag först letar efter en X dagars lägsta nivå. Det vill säga att om vi passerar en X dagars lägsta nivå kan vi börja kolla om det råder en divergens. Problemet med detta är att för att vi ska få bra kvalité på våra signaler måste de ske en relativt stor lägsta nivå. 

Utöver detta krävs det att en aktie har fallit en hel del innan vi kan få en signal. Detta gör att vi missar en hel del divergenser som har en potential att blir bra. 

Det var inte förrän en läsare visade för mig att det går att tänka annorlunda. Att tänka på X dagars bottnar, det vill säga att dagens notering ska ha X antal dagar innan som är högre och X antal dagar efter som är högre. Genom att tänka på detta sätt kan vi få med fler signaler men fortfarande behålla kvalitén på signalerna.

Efter att ha kodat ihop en indikator för detta insåg jag att detta sätt gav signaler som mitt tidigare tankesätt inte gjorde, men mer om detta i inläggets sammanfattning. Den strategi jag därefter skapade kommer att kräva tre olika divergenser samtidigt. När fler pusselbitar är på plats får vi förhoppningsvis en bättre signal.

Men innan vi går in på strategin ska vi först gå igenom de tre olika momentumindikatorer jag kommer att använda mig av för att hitta en divergens, Relative Strength Index (RSI), MACD och Slow Stochastic. Jag kommer även snabbt gå igenom divergenser och hur jag byggt indikatorn för att signalera detta. Om du har full koll på detta går det jättebra att hoppa ner till strategidelen.

Strategin som vi idag kommer fram till har historiskt haft en snittavkastning på 1.29% och en sannolikhet för en vinstaffär på 76%.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Vad är MACD?

År 1979 skapade amerikanen Gerald Appel indikatorn MACD som skulle bli en av de mest omtyckta indikatorerna i världen. Detta eftersom dess enkelhet och att den är så flexibel. Den kan både användas som en momentumindikator men även som en trendindikator. 

MACD är uppbyggd av tre olika delar, MACD linjen, Signal linjen och Histogrammen. 

MACD Linjen

Detta är själva kärnan i indikatorn och är skillnaden mellan ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av priset. Det längre medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde och det kortare är ett 12 perioders. Skillnaden mellan dessa två medelvärden bygger alltså upp MACD linjen. Signal linjen, som är nästa beståndsdel, byggs upp utefter detta värde.

Signal linjen

Nästa del i indikatorn är Signal linjen som byggs från MACD linjen. Signal linjen är nämligen ett 9 perioders exponentiellt glidande medelvärde av MACD linjen. Detta är alltså en utjämning av MACD linjen.

Histogrammen

En av de intressanta saker att hålla koll på i MACD indikatorn är skillnaden mellan MACD linjen och Signal linjen. När MACD linjen ligger ovanför Signal linjen och avståndet ökar betyder det att momentumet i aktien eller instrumentet ökar. När avståndet mellan de två linjerna minskar avtar momentumet. 

För att enklare kunna se detta avstånd har man valt att skapa histogram av detta avstånd.

Förutom dessa tre beståndsdelar finns det ytterligare en linje som har betydelse i MACD indikatorn och detta är Noll-linjen. Om MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen betyder det att det kortare glidande medelvärdet ligger ovanför det längre och vice versa för det motsatta.

MACD indikatorn applicerad på Klövern B

Fast Stochastic

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

Slow Stochastic

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics. Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D.

Slow Stochastic använder sig av samma utjämning för %D som Fast Stochastic alltså ett tre perioders glidande medelvärde.

Slow Stochastic %K = Fast Stochastic %D
Slow Stochastic %D = Tre perioders glidande medelvärde på Slow Stochastic %K

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägre botten men RSI visar inte en ny lägre botten. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta topp men RSI gör ingen ny högsta toppär detta en bearish divergens.

Divergens i RSI

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men RSI inte bekräftar detta med en ny lägre botten betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i RSI kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Bottom – Divergence – Indikator

För att enkelt kunna hitta dessa divergenser jag är ute efter byggde jag mig en indikator som signalerar när dessa kriterier är uppfyllda. Denna indikator bygger på min Botten indikator, om du läst mina senaste Söndagsstrategin kan du redan allt om denna indikator. 

Denna indikator signalerar när vi fått en botten som har X antal dagar före respektive efter sig som är högre. Den fungerar kort på följande sätt:

Om fem dagar innan denna lägsta notering för dagen är högre och fem dagar efter är högre anser indikatorn att detta är en fem dagars lägsta botten och noterar detta. Indikatorn tittar alltså på lägsta noteringar och inte på stängningskursen. Indikatorn justerar och plottar bakåt i tiden så att signalen ser ut att komma på den dagen då vi fick en botten. Men detta vet inte indikatorn förrän fem dagar efter denna notering. 

Du kan se i bilden nedan hur indikatorn pekar ut bottnar:

När man backtestar detta är det en risk att vi använder data som vi inte har i dagsläget, detta är dock inte ett problem i denna strategi då vi inte köper vid denna botten utan vi köper vid ett senare tillfälle. 

Det Bottom – Divergence indikatorn kräver är alltså att vi ska passera en X dagars botten, vi ska alltså i dagsläget vara lägre än denna nivå, och därefter ska en momentumindikator vid denna lägre notering stå högre än vad den gjorde vid tidigare botten.

Detta är allt som krävs, jag har inte specifika krav på att en indikator ska vara under en viss nivå eller dylikt. De 8 olika indikatorerna i indikatorn är RSI, MACD, StoS, SMACD, OBV, CCI, CMF och Mom. Om en det råder en divergens ritar därefter indikatorn ut i grafen mellan vilka bottnar det råder en divergens, som du kan se i bilden nedan:

Strategin – Multipla divergens

Vi kommer alltså leta efter lägen då en aktie gör en ny lägre notering än en tidigare botten. Om RSI, MACD och Stochastic Slow (StoS) alla visar upp en högre notering än vad de gjorde vid den tidigare botten råder det en divergens och vi vill köpa. Alla dessa indikatorer har sina grundinställningar.

Men vi måste först bestämma hur stor denna tidigare botten ska vara, desto lägre antal dagars botten ju fler signaler, vilket kan vara en stor fördel om man använder detta i kombination med andra köpsignaler. Men fler signaler innebär nästan alltid att kvalitén på signalerna ta stryk. 

Eftersom vi endast kommer titta på divergenser har jag krävt att föregående botten ska minst vara en 20 dagars botten, det vill säga att botten har 20 dagar innan som är högre och 20 dagar efter som är högre.

Det som krävs för att vi ska ta en affär alltså att vi ska enligt vår indikator har en divergens mellan pris och RSI, MACD och StoS. Den tidigare botten måste befinna sig inom spannet av 5 till 100 dagar. När detta sker tar vi en affär, vi kommer därefter sälja när RSI(2) är över 60.

Men Calle, du brukar använda dig av en fem dagars glidande medelvärde (MA5) exit, varför ändrar du nu?

Svaret är enkelt, roligt att variera sig, det går jättebra att använda sig av en MA5 exit, men denna gång kände jag för att använda en annan typ av exit.

Detta gör att strategin ser ut på följande sätt:
Entry:
Inom spannet av 5 till 100 dagar ->
Priset sjunker ner under en 20 dagars botten
I dagsläget är RSI, MACD och StoS högre än vad de var vid tidigare botten

Exit:
RSI(2) är högre än 60

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-08-16 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Sammanfattning

Som vi kan se får vi faktiskt en relativt bra strategi, snittavkastningen är 1.287% och hitration ligger på 76%. Det som är bra är att standardavvikelsen är relativt låg jämfört med snittavkastningen. Om man dividerar snittavkastningen med standardavvikelse blir detta 0.38. För att jag ska tycka en strategi är bra krävs det minst 0.3 i detta värde, vilket denna strategi klarar av.

Utöver detta är vi ute ur en affär relativt snabbt, genomsnittsaffären varar i 3.9 dagar och och vi kan faktiskt se att snittvinsten är större än snittförlusten, alltså är strategin väldigt intressant.

Vi kan även i histogrammet för avkastningen se att vi har en avtagande svans på de negativa affärerna och att staplarna på den positiva sidan är betydligt större än de på den negativa sidan.

Det är även så att det inte är jätteofta som affärerna klustrar sig, alltså att vi får flera affärer igång samtidigt, det händer ibland men ofta får vi enskilda affärer, vilket är positivt. Vi kan även se att oftast får vi endast en eller två affärer på en och samma dag.

Till sist kan vi se att statistiken för de sista 100 affärerna är till och med bättre än för hela perioden. Snittavkastningen här är 1.4% och hitration är 77% (står fel i bilden).

Men förutom att denna strategi ger oss bra affärer bidrar den med ytterligare en sak, att vi fångar divergenser som vi inte hade gjort med mina tidigare indikatorer. Vi kan se i bilden nedan att denna nya indikator signalerar en divergens.

Vi har alltså fått ett nytt sätt att hitta divergenser vilket kan resultera i bra affärer. Kan vi dessutom kombinera dessa divergenser med andra pusselbitar har vi något riktigt bra framför oss.

Jag hoppas att du tyckt om denna Söndagsstrategi och du fått lite inspiration till din egna handel. Kom ihåg att strategin är testat på historiska data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera lika bra.

Har du några frågor är det bara att höra av sig till mig på mejl eller genom min chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Lars

    Stort tack för du delar med dig! ????

Lämna ett svar