Du visar för närvarande När i månaden ska du köpa aktier och fonder – kring vilket datum

När i månaden ska du köpa aktier och fonder – kring vilket datum

I dagsläget är det bäst att investera i fonder och aktier i mitten på månaden. Detta eftersom vi ofta har en lågpunkt kring dessa datum.

Det är starten på en ny månad och lönen har trillat in hos de flesta utav er för ett tag sedan. Det är fantastisk att månadsspara och en enormt viktig del i att en dag kunna bli ekonomiskt oberoende. Utöver att månadsspara kan det vara en god idé att faktiskt investera de sparade pengarna i aktier eller fonder.

De flesta banker idag erbjuder tjänster där man kan månadsspara direkt i fonder. Detta kan vara ett väldigt bra alternativ för dig som inte har så mycket tid att lägga på att göra egna analyser av bolag.

Många banker menar även att det är en fördel att månadsspara i fonder eftersom att man sprider ut köptillfällena och därför minskar man risken för att man köper vid en topp. Köppriset jämnas alltså ut genom att dela upp tillfällena då man köper i fonden.

Även fast man väljer att månadsspara i fonder, och därigenom undvika att alla ens fondandelar blev köpta på toppen, står du inför ett val. När i månaden skall jag månadsspara i fonder? De flesta, har ingen data på detta utan en ren hypotes, månadssparar troligtvis precis efter de har fått sin lön. Är detta det bästa tillfället i månaden att investera i fonder?

Jag tänkte därför vi skulle ta oss en titt på detta och se om vi kan besvara dessa frågor.

Vi kommer först studera om det finns ett bästa tillfälle att köpa aktier, detta eftersom det är aktier som bygger upp fonder. Om vi kan besvara när det är bäst att köpa aktier kan vi även med stor sannolikhet även applicera detta på fonder.

När i månaden är det bäst att köpa aktier?

Finns det verkligen något tillfälle varje månad då det är bäst att köpa aktier?

Innan 2012 fanns det ett väldigt tydligt mönster där man kunde se en överavkastning i slutet på månaden och början på nästa. Alltså om man köpte aktier i slutet på månaden och sålde i början på nästa fick man en klar fördel jämfört med att köpa under andra tillfällen under månaden.

Det har gjorts många studier på just detta ämne och många har kommit fram till att det faktiskt har funnits ett bästa tillfälle att köpa aktier. Det tillfället historiskt har varit att köpa i slutet på varje månad och sälja i början på nästa månad.

Denna effekt var så pass stor att den fick ett namn, Turn of the Month effekten (TOM-effekten). Det var till och med så att fonder skapades som var byggda efter denna effekt. Alltså att de endast köpte i slutet på månaden och sålde i början på nästa månad.

Turn of the Month effekten

Den effektiva marknadshypotesen är en teori inom nationalekonomi som innebär att det är omöjligt att skaffa sig en riskjusterad överavkastning på börsen baserad på historisk data.

Detta är en teori och empirin fungerar inte som ett sådant sätt. När något avviker från den effektiva marknadshypotesen kallas detta för en anomali. Det finns en hel del säsongsanomalier på den svenska börsen.

En av dessa anomalier är “januarieffekten” som upptäcktes tidigt 80-tal där man observerade att avkastningen kring årsskiftet var exceptionellt hög.

En annan av dessa anomalier är Turn of the Month effekten (TOM-effekten) eller Månadsskifteseffekten. Detta är kanske en utav de äldsta anomalier och blev introducerad redan på 70-talet av Norman G. Fosback i sin bok “Stock Market Logic”.

Denna anomali utgår från att köpa aktier precis innan månadens slut och sälja direkt efter skall ge en riskjusterad överavkastning. Du tar alltså inte hänsyn till något annat, du köper en dag innan månadsskiftet och säljer tre dagar efter.

Det finns en hel del studier på detta ämne och en studie gjord av Xu och McConnell tittade på TOM-effekten på den amerikanska marknaden från 1926-2005.

Vill ni läsa deras studie kan ni göra det här. 

Att vara investerad fyra dagar över månadsskiftet resulterade i en genomsnittsavkastning per dag på 0,16% och de resulterande dagar gav  0,1%. Detta betyder alltså att nästan all avkastning på den amerikanska börsen har historiskt skett dessa fyra dagar.

Det är inte enbart på den amerikanska börsen som denna anomali har blivit bevisad utan i 30 av 34 länder, som studien tittade på, har detta beteende blivit bevisat. Sverige är ett av de länder där denna anomali har fungerat, jag skriver har för det råder en del osäkerhet kring om den fortfarande fungerar.

Månadsskifteseffekten på den svenska börsen

En av de bästa analyser av denna effekt jag har läst är i “Boken om Gerillatrading” skriven av Peter Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellström. Dock är analysen skriven av en gästförfattare vid namn Emil Norström.

Detta är för övrigt en väldigt bra bok om man är intresserad av teknisk analys och små formationer som kan göra mycket för din trading. Du kan köpa boken här.

I analysen som Norström gjorde tittade han på data från 1987 fram till 2013. Under den tiden hade OMXS30 haft en årlig genomsnittlig avkastning på 8,95%. Hade du bara varit investerad den siste och förste varje månad hade du haft en genomsnittlig årsavkastning på 6,27%.

Genom att vara investerad två dagar varje månad kunde man alltså uppnå 70% av den totala årsavkastningen för OMXS30.

Om jag själv gör ett test där jag köper antingen 28:e, 29:e eller 30:e och säljer 1:e, 2:a eller 3:e får vi följande resultat.

Name TOM
Entry signal Köp 28, 29 el. 30
Exit signal Sälj 1, 2 el. 3
Stocks OMXS30i
Market conditions
Edge (%) 0,56
Stdev 2,78
Hitratio 63,8%
Avg win (%) 1,95
Avg loss (%) -1,95
Max win (%) 14,66
Max loss (%) -8,01
Edge/Stdev 0,20
Trades 138
ProfitFactor 1,80
TiM 2,63
Edge/Day (%) 0,21
Start date 2000-02-01
End date 2011-12-01

Detta resulterar i en daglig avkastning på 0,21%, vilket betyder att över två dagar avkastar månadsskifteseffekten 0,42%. Detta motsvarar en årsavkastning på ungefär 5,2%. Under perioden gick OMXS30 ned 17,6% och hade en genomsnittlig årsavkastning på -1,6%.

Det var alltså en enormt stor fördel att bara vara investerad under månadsskiftet under denna period.

Försök till förklaring av varför det fungerar

Att testa att denna effekt fungerar är väldigt enkelt men det är betydligt svårare att förklara varför den fungerar. Eftersom det troligtvis finns fler än en faktor till varför den fungerar. Jag tänkte dock ta upp lite anledningar till varför jag tror att det har fungerat.

I Sverige, likt många andra länder, får vi lön i slutet på månaden. Detta kan i sin tur leda till att mycket pengar kommer att förflyttas in i fonder och aktier i slutet på månaden vilket kan vara en faktor till denna effekt.

En annan faktor kan vara ett många av de stora makroekonomiska nyheterna släpps på bestämda datum i slutet på månaden. Många investerare och förvaltare använder sig av dessa nyheter för att skapa sig en uppfattning om framtiden.

Detta medför troligtvis en ökad volym i slutet på månaden. En ökad volym har bevisats ha en positiv korrelation till börsens utveckling.

En tredje och sista faktor kan vara så kallad “window dressing”. Förvaltare sammanställer ofta deras kundportföljer till den siste varje månad. Det är inte alltid att en förvaltares prioritet är att skapa en så bra avkastning som möjligt utan det kan vara att behålla ett uppdrag eller sitt arbete.

Genom att sälja aktier som gått dåligt och köpa aktier som gått bra i slutet på månaden kan förvaltare få portföljer att se ut som att de är bättre skötta än vad det verkligen är.

Det kan även vara så att förvaltare har vissa krav att pengarna skall vara fördelat på ett visst sätt mellan räntor och värdepapper. Genom att ändra denna fördelning under månaden för att därefter ändra tillbaka fördelningen i slutet på månaden kan förvaltare få portföljen till att se mer välskött ut.

Dessa tre faktorer, troligtvis fler, är anledningar till varför månadsskifteseffekten har fungerat.

Men hur ser det ut i dagsläget?

Det ser lite annorlunda ut idag. Tittar man sedan 2012 och man köper antingen 28:e, 29:e eller 30:e och säljer 1:e, 2:a eller 3:e får vi följande resultat.

NameTOM
Entry signalKöp 28, 29 el. 30
Exit signalSälj 1, 2 el. 3
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,15
Stdev1,68
Hitratio59,3%
Avg win (%)1,18
Avg loss (%)-1,34
Max win (%)4,83
Max loss (%)-6,40
Edge/Stdev0,09
Trades81
ProfitFactor1,28
TiM2,84
Edge/Day (%)0,05
Start date2012-01-02
End date2018-12-03

Som vi kan se är det fortfarande en positiv effekt över månadsskiftet men inte alls lika stor som tidigare. Vi kan se att i snitt genererar dessa dagar 0,05% i snitt. Dessa resulterar i en årsavkastning på 1,2%. Om vi jämför det med årsavkastningen för OMXS30 för samma period, 5,2%, kan vi se att månadsskifteseffekten inte alls fungerar lika bra.

Jämför vi med de tidigare tester vi gjorde kan vi se att månadsskifteseffekten nu avkastar 0,05% jämfört med tidigare då den avkastade 0,21%, effekten är alltså inte alls lika stark.

Försök till förklaring varför det inte fungerar längre

Att svara på varför månadseffekten inte fungerar längre är lite som att svara på varför den fungerar. Det finns antagligen många faktorer och de är svårt att testa detta eftersom det inte går att isolera de olika faktorerna och testa.

Jag tror dock att en stor anledning till varför effekten inte är lika stor är för att den blev för känd.

Jag tror att för många vet om den och försöker utnyttja den. När effekten hade sin peak fanns det många fonder med strategin att öka sin exponering kring månadsskiftet.

Många människor försöker vara smartare än sina konkurrenter och köper därför lite tidigare och säljer tidigare. Detta i förhoppning att hinna köpa innan alla har drivit upp priset och sälja innan alla har hunnit sänka priset. Gör tillräckligt många detta förflyttas effekten och det finns inte lika stor överavkastning kring månadsskiftet längre.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå inte miste om nya strategier och studier tack vare vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera accepterar du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta din prenumeration när du vill.

Finns det någon bättre period i dagsläget?

Idag kan vi istället se att vi har en överavkastning i mitten på månaden fram till slutet och att OMXS30 har en lite sämre period vid månadsskiftet.

Tittar man sedan 2012 och man köper antingen 15:e, 16:e eller 17:e och säljer 18:e, 19:e eller 20:e får vi följande resultat.

NameTOM
Entry signalKöp 15, 16 eller 17
Exit signalSälj 18, 19 eller 20
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,360
Stdev1,363
Hitratio66,7%
Avg win (%)1,057
Avg loss (%)-1,034
Max win (%)3,810
Max loss (%)-4,330
Edge/Stdev0,264
Trades81
ProfitFactor2,045
TiM2,338
Edge/Day (%)0,154
Start date2012-01-18
End date2018-11-19

Det är alltså betydligt bättre att köpa kring den 15:e varje månad och hålla i två dagar jämfört med om du gör det vid månadsskiftet. På två dagar får du en snittavkastning på 0,308%, vilket i sin tur motsvarar en årsavkastning på 3,8%. Under samma period hade OMXS30 en genomsnittlig årsavkastning på 5,2%.

Det finns alltså en fördel att vara investerad i mitten på månaden nu istället för i slutet.

Dela upp månaden i en bättre och sämre del

Studerar man den dagliga utvecklingen för OMXS30 index sedan 2012 kan man se att det finns en bättre halva i månaden och en sämre.

Den bättre halvan startar kring den 10:e, detta eftersom OMXS30 ofta har en liten rekyl kring den 10:e. Dock betyder inte detta att det är så varje månad.

Jag kör statistik på detta dagligen och publicerar det här, mer om detta verktyg lite längre ned. Det du kan se är att OMXS30 starkaste period är från den 10:e till runt den 25:e och den sämre perioden är från den 25:e till runt den 10:e.

Om du köper OMXS30 kring den 10:e och håller affären tills den 25:e, detta sedan 2012, har givit en genomsnittsavkastning på 0,62% och en hitratio på 61%.

NameTOM
Entry signalKöp 8,9 el. 10
Exit signalSälj 25, 26 el. 27
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,62
Stdev3,23
Hitratio61,3%
Avg win (%)2,63
Avg loss (%)-2,55
Max win (%)6,83
Max loss (%)-9,36
Edge/Stdev0,19
Trades80
ProfitFactor1,63
TiM12,60
Edge/Day (%)0,05
Start date2012-01-25
End date2018-11-26

Har du gjort det motsatta och istället köpt kring den 25:e och sålt kring den 10:e har detta resulterat i en genomsnittsavkastning på -0.07% och en hitratio på 53%.

NameTOM
Entry signalKöp 25, 26 el. 27
Exit signalSälj 8, 9 el. 10
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)-0,07
Stdev2,77
Hitratio52,5%
Avg win (%)1,90
Avg loss (%)-2,25
Max win (%)6,43
Max loss (%)-7,96
Edge/Stdev-0,03
Trades80
ProfitFactor0,93
TiM9,05
Edge/Day (%)-0,01
Start date2012-02-08
End date2018-12-10

Sedan 2012 har det alltså funnits en bättre och en sämre del av månaden. Senaste skall vi testa om vi kan utnyttja detta och även testa och se om det har någon betydelse för dig om du månadssparar.

Nineambell datum verktyg

Som jag nämnde ovan kör jag statistik dagligen på hur den dagliga utvecklingen beroende på datum ser ut för OMXS30. Vill du ta dig en titt på verktygen kan du göra det här.

Det du kan se i verktyget är hur mycket i genomsnitt som OMXS30 går upp eller ned beroende på datum sedan år 2000 men även sedan år 2012.

Du kan även se hur stor utvecklingen har varit i snitt sett på fem dagar framåt om du köper vid ett specifikt datum.

Bild på verktyg för att se OMXS30 utveckling beroende på datum

Vilken dag är det bäst att köpa aktier?

Tidigare har den bästa dagen varit att köpa den siste i månaden. Men som vi har kommit fram till är det inte på detta vis längre.

Enligt mina studier är den bästa dagen att köpa aktier på den 16:e. Detta är den dag, sedan 2012, som har den bästa fem dagars avkastningen av alla dagar i månaden. Vill vi istället ha svar på vilken dag som brukar gå bäst är den bästa dagen den 22:a varje månad.

Det är dock en stor fördel sedan 2012 att köpa aktier i mitten på månaden jämfört med i slutet.

Hur kan jag använda månadsskifteseffekten i min trading?

Det finns olika sätt att använda denna information på. Dels kan du testa dina strategier och se om det finns någon skillnad om de kommer i den bättre eller sämre delen av månaden. Jag har testat en jämviktspendlande strategi för att se om vi får ett bättre resultat om vi tar de affärer som sker i den bättre halvan- jämfört med de som uppstår i den sämre halvan av månaden.

Testet kommer att bestå av att jag köper när RSI(2) under 10 och säljer efter fem dagar. Vill du lära dig mer om hur RSI(2) indikatorn fungerar kan du göra det här. Jag har även gjort en studie om hur bra RSI(2) är på att fånga beteende jämviktspendling, du kan ta del av den studien här.

Jag har gjort testet på data från 2012-01-01 till 2018-12-31 och detta är aktierna jag har gjort testet på.

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

NameBHMSHM
Entry signalRSI2 under 10 + BHMRSI2 under 10 + SHM
Exit signal5D5D
StocksOMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)0,570,31
Stdev3,623,76
Hitratio56,5%52,8%
Avg win (%)2,822,79
Avg loss (%)-2,38-2,49
Max win (%)23,0434,34
Max loss (%)-20,81-31,04
Edge/Stdev0,160,08
Trades14731493
ProfitFactor1,561,26
TiM55
Edge/Day (%)0,110,06
Start date2012-01-202012-01-13
End date2018-12-282018-12-14

Som vi kan se fungerar alltså denna strategi bättre i den bättre halvan på månaden. Snittavkastningen är nästan dubbelt så bra. Detta kan vara en bra sak att ha i åtanke i sin trading.

Har det någon betydelse när i månaden jag köper fonder?

Som vi såg tidigare har det en betydelse för en jämviktspendlande strategi när i månaden vi köper. Men om du nu månadssparar i fonder har det någon betydelse när i månaden du köper?

Köper du varje månad skulle jag säga att det mest troliga är att det inte har någon större betydelse. Men för att vara på den säkra sidan har jag gjort lite tester. Om vi i första testet från 2012-01-01 köper en termin av OMXS30 varje månad runt den 10:e och säljer alla positioner slutet på 2016. I det andra testet köper vi kring den 25:e och säljer 2016. Jämför vi därefter dessa två tester lär vi få svar på om det har någon större betydelse.

Om vi köper kring den 10:e kommer vi få en avkastning på 14,73% på hela kapitalet. Köper vi istället kring den 25:e får vi en avkastning på 14,4%. Det är alltså inget större skillnad.

För att bekräfta min teori att det inte har någon större betydelse om man månadssparar i fonder har jag gjort ett test till. Istället för att sälja i slutet på 2016 så säljer vi i slutet på 2018 istället. Då får vi följande resultat.

Att köpa kring den 10:e ger en avkastning på 0,72% och att köpa ger dig en avkastning på 0,55%. Resultatet liknar alltså vårt tidigare test, det är bättre att köpa kring den 10:e men skillnaden kommer inte vara speciellt stor.

Månadssparar du i fonder kommer det ha en ytterst liten betydelse för din avkastning när i månaden du köper dina fonder.

[bctt tweet="Månadssparar du i fonder kommer det ha en ytterst liten betydelse för din avkastning när i månaden du köper dina fonder."]

Förutom detta kommer det såklart ha en betydelse i vad för typ av fonder du investerar, fonder med utdelning kommer ha ett annat resultat. Alla fonder följer inte OMXS30 och deras resultat kommer därför troligtvis att skilja sig från detta resultat. Skulle du dock investera i indexfonder kommer du få ett liknande resultat.

Dåligt resultat av att månadsspara i fonder?

Jag vet inte om du blev chockad över avkastningen som vi fick i testerna av att månadsspara i OMXS30 men jag blev det i alla fall. Jag tyckte att det verkade lite väl “dåligt”, en avkastning på 0,72%, med tanke på att pengarna har varit investerade i 6 år.

Jag ifrågasatte mina resultat och tänkte att detta kan inte stämma. Men jag är ganska säker på att det gör det. Om vi tittar på bilden nedan kan vi se att så som marknaden har sett ut på sistone har vi köpt många gånger när vi befinner oss i den övre delen av grafen.

Vårt utjämnade inköpspris kommer därför att bli ganska högt vilket i sin tur hämmar potentialen för en riktigt bra avkastning. Detta får mig att undra om det inte finns bättre sätt att investera sina pengar på. Att köpa fonder blint varje månad är kanske inte en jättebra lösning.

Jag har dock inte räknat in den potentiella utdelningen du får när du investerar i fonder. Detta kommer dock inte påverka inköpspriset utan endast den totala utvecklingen av ditt kapital.

Detta är dock ett ämne för ett helt ny studie som jag förhoppningsvis kan ta mig an inom en snar framtid.

Sammanfattning

Det finns alltså bättre tillfällen i månaden att investera dina pengar. Innan 2012 var det månadsskifteseffekten som var väldigt stark och som innebar att du kunde få en rejäl riskjusterad överavkastning genom att vara mer aggressiv i din trading kring månadsskiftet.

Efter 2012 har denna effekt slutat fungera och det ser snarare ut som att denna effekt har förflyttats till kring i mitten på månaden.

I dagsläget är det alltså bäst att investera i fonder och aktier i mitten på månaden. Detta eftersom vi ofta har en lågpunkt kring dessa datum.

[bctt tweet="I dagsläget är det alltså bäst att investera i fonder och aktier i mitten på månaden. Detta eftersom vi ofta har en lågpunkt kring dessa datum."]

Förutom detta verkar det som att det finns en bättre och en sämre del av månaden. Under den bättre delen verkar det som jämviktspendlande strategier uppvisar ett bättre resultat jämfört med den sämre delen av månaden.

Den bättre delen av månaden är från ca den 10:e till kring den 25:e varje månad. Den sämre delen är då kring den 25:e till runt den 10:e.

Det verkar som att dessa saker har betydelse när du är lite mer kortsiktig i din handel. Månadssparar du i fonder har det inte någon större betydelse när i månaden du köper. Det är dock en liten fördel att köpa kring den 10:e

FAQ om när i månaden det är bäst att köpa aktier och fonder

Turn of the Month effekten (TOM-effekten) eller Månadsskifteseffekten. Detta är kanske en utav aktiemarknadens äldsta anomalier. Denna anomali utgår från att köpa aktier precis innan månadens slut och sälja direkt efter skall ge en riskjusterad överavkastning.

Det finns en tendens att jämviktspendlande strategier fungerar bättre från ungefär den 10:e till den 25:e varje månad.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

  1. Linus

    Tjena!

    OMX aktieägarna är ju inte precis vanliga retail kunder som köper och säljer beroende på löning.

    Håller på att testa detta på smallcap tillväxtbolag i biotech / healthtec / gaming etc.

    Skulle man kombinera en sådan här modell, det ovanstående, med ett socialt (facebook/twitter/forum) index så tror jag säkert det finns möjlighet att plocka ut lite varje månad

Lämna ett svar