Du visar för närvarande NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 4

NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 4

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Jag är ett stort fan av NFL, har följt det i snart 10 år, och om du är som jag och ibland tittar på NFL på svensk TV med svenska kommentatorer kan du inte att ha undgått uttrycket “Steppa upp”. Det vill säga att höja sig en nivå.

Denna vecka kan man verkligen säga att NAS HT20 Kodningskurs “Steppade upp”.

Det vi gick igenom denna lektion var extremt intressant och kodningen togs till en helt ny nivå. Det som gör mig mest imponerad är hur mycket du kan få fram med väldigt lite kod. Jag har tidigare tyckt att detta kodspråk/syntax har varit en nackdel för Autotrader men börjar se det mer och mer som en fördel.

Att då kunna använda Autotrader i kombination med andra program är verkligen fröjd.

Fokuset för kvällen låg på följande punkter:

  • Backtrack
  • Kalkylforskaren
  • Loopar och dataserier

BackTrack kan man säga är en ”funktion” som gör att du kan se ett historiskt utfall av aktuella indikatorvärden. Det vill säga vi kan titta på hur ser ett, eller flera, indikatorvärden i dagsläget i en aktie och vad för avkastning har detta historiskt gett oss. Detta värde kommer vi kunna se i “realtid” och då kunna agera utefter.

Ett exempel på detta är att vi kan titta på hur stor sannolikhet är det att Boliden stiger från fredag till måndag eller vad har historiskt hänt om SSAB A har stängt under sitt undre Bollingerband. Detta låter relativt avancerat och som att det kommer kräva flera rader kod. I Autotrader kan man lyckas med detta med ungefär 7 rader kod, vilket är imponerande. 

Dessa BackTrack script som vi skapar kan vi därefter lägga in i programmets Kalkylforskare. Det vill säga ett verktyg där du kan screena fram aktier utefter de script du väljer att visa. Du kan se nedan att jag lagt in ett script som kör BackTrack på RSI och BBW och läser ut vad för historiskt resultat detta har gett oss, som visas i bilden nedan.

För att kunna göra detta har jag även använt en annan funktion som vi gick igenom i denna lektion, nämligen Loop. Detta är en funktion som gör att vi kan loopa fram till ett visst värde. Detta använde jag för att sätta ett värde på RSI och BBW. 

Låt säga att vi har ett värde på RSI(2) som är 4.9 och vi vill då inte testa exakt om värdet historiskt har varit 4.9. Det är kanske mer relevant att testa och få fram de gånger som värdet har varit under 5. Detta löser vi då genom att använda oss av en loop funktion som loopar fram ett gränsvärde tills dess att vårt gränsvärde är över 4.9, detta kan t.ex. göras i steg om 1.

Därefter gör jag samma sak med BBW och vi kan då få fram gränsvärden som RSI och BBW ska testas mot och därefter kör vi ett backtest på detta. Detta kommer då att uppdateras kontinuerligt under dagen utefter att värdena förändras på RSI och BBW. Dessa värden testas därefter emot den hitratio och edge som dessa värden har gett historsikt. I kalkylforskaren sen kan vi sortera efter hitratio eller snittavkastning.

Kalkylforskaren är alltså ett bra och kraftfullt verktyg där du kan screena fram aktier, index, valutor utefter kriterier som du sätter i dina script. Du kan t.ex. kolla hur månadscykeln ser ut för en specifik aktie och så vidare.

Detta är lite av vad som vi lärde oss i Lektion 4, om du är intresserad av kursen kan du läsa mer om den här eller i något av mina inlägg om kursen.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar