Du visar för närvarande NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 5

NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 5

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Denna gång i kodningskursen tittade vi på något väldigt intressant och kraftfullt, nämligen en “rankingmotor”. Det vill säga ett sätt att jämföra aktier och instrument med varandra. Det som är häftigt är att denna jämförelse kan göras med tanke på vad som helst, det går alltså att göra detta med tanke på en enkel indikator som Rate of Change (ROC) men även på mer komplicerade indikatorer som V.A.P.

En vanlig strategi är att handla aktier med starkt relativt momentum, det vill säga hur bra momentum en aktie har jämfört med en annan. Detta är en simpel men effektiv strategi som tyvärr ofta behövs göras för hand. Det vill säga att man själv måste sortera bolagen och välja ut de bästa kandidaterna.

Att göra detta någon gång i kvartalet är kanske inte något problem, men låt säga att man behöver göra det några gånger i veckan blir det mer problematiskt. 

I Autotrader är det då möjligt att bygga “rankingmotorer” som kan jämföra aktier med varandra, jag säger inte att det är superenkelt, men när man väl vet hur det fungerar, går det relativt lätt att applicera på olika indikatorer. Det vill säga att när man väl har grunden på plats går det fort att byta från en indikator till en annan. Detta kommer kodkursen att bidra med, den ger dig en väldigt bra grund att stå på för att fortsätta utveckla egna strategier. Om du är intresserad av kodkursen hittar du mer information om den här.

”Rankingmotorn” fungerar alltså lite som en screener där du kan sortera på en viss indikator, likt bilden nedan.

I denna screener har jag valt att sortera Large Cap aktier på indikatorn V.A.P. I ”Rankingmotorn” sker denna sortering bakom kulisserna och Autotrader vet själv vilka aktier som är bäst rankade och kan därefter exekvera affärer med tanke på denna lista.

“Rankingmotorn” fungerar på ett sådant sätt att den bygger ihop en lista på X antal kandidater utefter ett visst värde. Du kommer t.ex. få fram de 10 aktier som har lägst RSI(2) värde. Denna lista byggs ihop i realtid och du kan själv bestämma när denna lista ska byggas. Det vill säga att du har väldigt mycket frihet, vilket är en stor fördel. Det vill säga att helt beroende på hur din strategi ser ut kan du välja hur många aktier som ska ingå i listan, vad du ska ranka på, när rankingen ska utföras och hur ofta den ska göras.

Det vill säga att har vi en långsam strategi är det kanske relevant att endast ranka aktierna en gång per dag, har vi en lite snabbare strategi är det kanske bättre att utföra rankingen flera gånger per dag.

Utöver detta togs det även upp hysteres vilket är väldigt användbart att känna till när man tar fram mekaniska strategier, vi tittade även på lite andra smarta funktioner i kodspråket.

”Rankingmotorn” var lite av vad det vi lärde oss i lektion 5, om du är intresserad av att se kursen i efterhand kan du beställa den här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar