Du visar för närvarande NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 6

NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 6

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Målet med lektion 6 i NAS HT 20 Kodkurs var att gå igenom grunderna för den strategi som vi kommer att bygga. Denna strategi är en version av en tidigare strategi som byggdes i NAS VT 20 kursen. Strategin de byggde i denna kurs fick namnet SISO, som står för Scale In Scale Out. Om du vill veta mer om denna kodkurs finner du information om den här.

Detta är en multi asset strategi som handlade index, valutor och råvaror. I vår kodkurs var målet att istället bygga om strategin så att den handlar svenska och amerikanska aktier. SISO som skapades i VT20 är byggd på en generellt stark edge och kan då appliceras även på aktier.

Jag kan, som ni kanske förstår, inte berätta själva strategin men den bygger på många av de element som vi gått igenom i kursen. Men som du kanske kan lista ut är en viktig del av strategin att den skalar in och ut, och det var också detta som var huvudpunkten i lektion 6. Det vill säga att visa hur man kan koda så att en robot skalar in och ut.

Detta är verkligen något kraftfullt som jag tack vare denna kodkurs fick upp ögonen för. Jag har länge varit emot att “snitta ner” / ”skala in” sig och tyckt att det är något man bör hålla sig ifrån. Detta med tanke på att jag har ofta sett handlare som snittar ner sig endast för att priset på en aktie har gått ner. Det vill säga att man bara snittar ner sig för att få ett lägre GAV. Min motvilja till att skala in sig gäller såklart endast för jämviktspendlande strategier och inte för trendföljande.

Problemet med att snitta ner sig är att endast för att en aktie har gått ner innebär det inte att kommer att sluta att gå ner. Ericsson B var, med splittar inräknat, uppe på 800 kr år 2000, därefter började den gå ner. Att snitta ner sig på denna resa endast för att Ericsson B föll hade inte varit en bra affär, och 20 år senare står aktien i ungefär 100 kr och har aldrig varit nära på att komma upp i samma pris igen. Jag tycker därför att snitta ner sig bara för att priset på en aktie är lägre in är en god idé och något man bör hålla sig borta ifrån.

Men, om det finns en bakomliggande tanke med att snitta ned sig, är det faktiskt en edge i sig. Det vill säga att om vi har en strategi där vi köper när en aktie gått ned 5 dagar i rad. Vår edge är då att om en aktie har gått ner fem dagar i rad är det troligare att vi får en vändning inom en snar framtid än att aktien kommer att fortsätta falla.

Om nu aktien går ner en dag till, borde vår edge vara ännu starkare, detta med tanke på att ju fler dagar det går ned, desto närmre en vändning är vi. Detta är inte helt sant men det fungerar generellt så.

Så om det fortsätter att går ner en dag till har alltså vår edge för en uppgång ökat och att då snitta ner sig är ingen dum idé. Vi kommer alltså få ett lägre pris med en högre edge än om vi endast köpt dag 1. 

Men det viktiga här är att vi snittar ner oss med en baktanke och “vetskapen” att vår edge är större. Vi gör det inte endast för att sänka vårt GAV.

I Autotrader är det alltså möjligt att bygga strategier som skalar in sig i situationer då edgen har ökat. Detta är intressant då vi får ytterligare en edge i vårt verktygsbälte. Att skala in sig går såklart att göra manuellt men det är en stor fördel om en “robot” kan sköta det åt oss.

Detta är något jag redan har börjar implementera i mina andra strategier, vilket har förbättrat resultatet betydligt i några av dem.

Strategin utnyttjar även samma teknik på säljsidan, det vill säga att den skalar ut. Styrka föder oftast styrka och det kan vi också utnyttja genom att skala oss ur en aktie som uppvisar styrka.

Förutom allt detta gick vi även igenom V.A.P indikatorn som är en volatilitets indikator som Autostock har tagit fram, du finner mer information om V.A.P i mitt inlägg om indikatorn.

Detta är lite av vad som vi lärde oss i Lektion 6, om du är intresserad av kursen kan du läsa mer om den här eller i något av mina inlägg om kursen.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar