Du visar för närvarande NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 7

NAS HT20 Kodningskurs – Lektion 7

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

I lektion 7 närmar vi oss slutet av denna kodkurs och fokuset ligger nu främst på den strategi som vi håller på att skapa. Under denna lektion gick vi igenom vår strategis, SISO HT 20, olika byggstenar. Strategin är alltså uppbyggd av ett antal olika byggstenar vilket för med sig att den kan sättas ihop på lite olika sätt beroende på användarens preferenser. Den strategi som vi kom fram till är alltså endast ett sätt att sätta ihop byggstenarna på.

Jag kan såklart inte berätta strategins olika byggstenar men förutom de olika byggstenarna gick vi även igenom under denna lektion två viktiga aspekter som man bör ha i åtanke när man konstruerar en strategi, nämligen Money management och tidsfönster.

En bra strategi tar dig långt, fast det är med en bra Money management strategi som du kan nå riktiga höjder. Hävstången man använder är en del av ens Money management strategi och i Autotrader kan man t.ex. påverka den hävstång man vill ta med hjälp av ett samspel mellan ett antalscript och ett triggerscript.

Det är nämligen så att en hel del aktier på Nordnet kan belånas, det vill säga att man kan handla dem med hävstång. Med Autotrader kan du alltså bestämma storleken på dina ordrar så att du får en hävstång, det är såklart inte ett måste, men om du är lite mer aggressiva finns denna möjlighet. Autotrader är uppbyggt på ett sådant sätt att du kan definiera alla dessa parametrar för sig i ett eget script, kallas för antalscript, som sköter hur mycket som roboten ska köpa för. Dessa parametrar i samband med ett triggerscript kan skapa situationer där du handlar med hävstång.

Utöver att man kan bestämma hur stor hävstång man vill ha har man även en stor frihet i beräkningen av den risk man vill ta. Hur mycket vi ska köpa för bestäms av vår Money Management och beroende på hur offensiva eller hur mycket risk vi vill ta kan man bestämma hur mycket vi ska köpa för på lite olika sätt.

Ett vanligt sätt att bestämma hur mycket man ska köpa för är genom att dela upp kontot på låt säga fyra olika köp, och köpa för lika delar vid varje köp. Men frågan kommer då, hur beräknar vi värdet på vårt konto? Låt säga att vi redan har köpt tre aktier och alla aktier ligger i dagsläget med vinst, ska vi räkna in denna orealiserade vinst eller räknar vi kontostorleken på inköpsvärdet av aktierna.

Svaret på denna fråga beror helt på hur mycket risk du vill ta.

Men eftersom Autostock är uppbyggt på det sätt som det är har du som användare möjlighet att anpassa detta utefter din egen risknivå, du kan alltså själv välja hur du ska beräkna värdet av ditt konto.

SISO är en relativt avancerad strategi och det är viktigt att vissa delar av strategin körs i rätt ordning. Det vill säga att de körs inom rätt tidsfönster. Autostock, som du kanske vid detta laget har förstått, är relativt fritt och öppet och det är i princip fritt för dig att välja när vissa delar av ditt script ska exekveras. Det vill säga att du kan t.ex. välja under vilken tid på dagen som en aktie ska köpas. I många fall när vi håller på med Swingtrading är det en fördel att köpa i slutet på dagen, men vissa strategier lämpar sig bättre att köpa vid öppning på dagen då volatiliteten är hög.

Du har alltså en stor frihet i att välja när du ska köpa, sälja, när du ska jämföra aktier med varandra och så vidare.

Till sist körde vi lite initial simulering utan optimering av strategin, i samband med detta tittade vi även då på vilka olika parametrar skaparna av Autostock tycker är viktiga i analysering av strategier. Därefter fortsatte vi med att lägga på de olika delarna av strategin och tittade på vad de bidrog med.

Detta är lite av vad som vi gick igenom i Lektion 7, om du är intresserad av kursen kan du läsa mer om den här eller i något av mina inlägg om kursen.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar