Du visar för närvarande Nästa veckas vinnare – Förklaring

Nästa veckas vinnare – Förklaring

Jag kommer starta ett nytt projekt, “Nästa veckas vinnare”, och det som är superintressant med detta projekt är att det inte direkt kommer att bygga på rykten, tekniska analys eller fundamental analys. Vilka som blir nästa veckas vinnare kommer att grunda sig på The Wisdom of Crowds.

The Wisdom of Crowds, som jag kommer gå igenom senare, grundar sig på att stora grupper av människor ofta har gjort klokare val än mindre homogena grupper. Jag själv ingår i en grupp som sysslar med Teknisk analys på stora bolag. Vi som grupp, likt alla andra homogena grupper, har en tendens till att se det vi vill se och endast se det som vi tror att det finns att se. Det vill säga att vi har en risk att missa mycket. 

Att då bredda denna grupp med personer som sysslar med Fundamental analys, personer som sysslar med mindre bolag, som köper på nyheter, som har olika kunskapsnivåer kommer att bidra med väldigt mycket. 

Genom att samla in vad alla dessa olika personer tror kommer bli nästa veckas vinnare kommer leda till att vi troligtvis kommer att få fram superintressanta aktier. Detta då dessa aktier kommer att grunda sig på beslut från alla olika typer av stilar och från olika kunskapsnivåer.

Men för att genomföra detta kommer jag behöva ER!

Jag kommer varje fredag fråga ER vilka tre aktier ni tror kommer att vara nästa veckas vinnare. Därefter kommer jag att sammanställa alla era svar och varje söndag kommer jag publicera detta. 

Jag kommer även föra statistik på hur VI sköter oss och hur bra vi är på att hitta nästa veckas vinnare. 

Som jag skrev kommer “Nästa veckas vinnare” fungera genom att varje fredag svarar NI och jag på vilka aktier ni tror att nästa veckas vinnare kommer vara. Du kommer kunna skriva in TRE olika bolag, ett var från Large, Mid och Small Cap. Om du t.ex. skriver in tre Small Cap bolag kommer endast det första att komma med. Detta kan du antingen göra på nineambell.com eller på Instagram.

Anledningen till varför du inte kan svara på Twitter, Facebook eller LinkedIn är att dessa plattformar inte kan hantera att du själv skriver in svar. Svaren kommer dock att publiceras på alla plattformar.

Därefter sammanställer jag alla våra svar och kommer att publicera de 3 aktier som har fått flest röster på söndagen den veckan. Därefter kommer jag följa utvecklingen för dessa bolag och publicera vårt resultat nästa vecka. Jag kommer även föra statistik för att se hur bra VI som grupp är på att välja nästa veckas vinnare.

Nästa veckas vinnare i punktform

  • Varje fredag svarar du på vilka tre aktier du tror kommer att vara nästa veckas vinnare, ett bolag var från Large, Mid och Small Cap. Om du t.ex. skriver in tre Small Cap bolag kommer endast det första att komma med.
  • För att det ska fungera ska du svara EN gång
  • Jag sammanställer alla svar och publicerar resultatet på söndagen den veckan
  • Söndagen efter publicerar jag vårt resultat, det vill säga hur gick de aktier som vi tillsammans valde ut

Lite saker för att projektet ska fungera

För att en grupp ska anses som en smart måste den uppfylla en del kriterier. Det är nämligen så att en alltför homogen grupp gör inte bättre beslut endast för att det är en grupp. Om alla tänker likadant hade det i princip räckt med en person, fler personer bidrar inte med något till gruppen.

Förutom detta är det viktigt att DU inte blir färgad innan du ger ditt svar, det vill säga att om du hade fått sett vad andra har svarat innan du själv gör det kommer detta att påverka dig och du kommer inte längre att bidra till gruppen lika mycket.

Till sist är det viktigt att du ger ditt svar utefter din kunskap och erfarenhet, det är extremt viktigt att du skriver det DU tror och inte vad någon annan tror. Detta kommer att bidra som mest till gruppen, vilket förhoppningsvis gör att vi tillsammans kommer hitta riktigt intressanta aktier.

Varför projektet är konstruerat som det är

Att sprida ut på vilka plattformar du kan svara fyller två olika funktioner, dels kommer vi få in fler svar vilket troligtvis kommer att leda till att vi får bättre svar. Den andra aspekten är att vår grupp kommer bli smartare. Som du kunde läsa tidigare krävs det vissa saker för att en grupp ska vara smart. En av dessa kriterier är att gruppen måste ha diversifierade åsikter. 

Genom att öppna upp för svar på fyra olika plattformar kommer vi troligtvis att få en större spridning på åsikterna och därmed får vi en smartare grupp. Jag har märkt en tydligt skillnad mellan användarna på Twitter, Instagram, LinkedIn och Facebook.

Det andra kravet för att en grupp ska vara smart är att du får inte lov att påverkas av några andra innan du gör ett val. Här är det lite svårare, vi påverkas ständigt av andra människor men jag försöker minska detta genom att du inte kommer få se vad andra har röstat på förens efter du själv har svarat. Svaren är också anonyma vilket minskar risken för rädslan att man ska ge ett “fel” svar.

Vad är “The Wisdom of Crowds”?

Detta är ett koncept som bygger på att historiskt sett har en stor grupp av människor ofta tagit bättre beslut än individuella experter. Detta koncept gäller på många olika områden, detta kan t.ex. vara inom popkultur, biologi men även inom finans.

Detta koncept är inget nytt utan har funnits väldigt länge. Redan på Aristoteles tid skrev han om detta koncept i sin verk Politics. Han tog då som exempel när man ska fixa en måltid för ett stort antal människor. Han menade på att om varje person tog med sig en sak skulle detta resultera i en betydligt bättre måltid än att en person skulle fixa all mat själv.

I sin bok “The Wisdom of Crowds” skrev James Surowieckis om en historia om en amerikansk ubåt som hade förlist ute på Atlanten. Amerikanarna visste inte exakt var båten hade förlist utan hade endast fått en radiomeddelande från båten några dagar innan den förliste. Man hade alltså en stor del av Atlanten att leta på, och saker blev inte bättre att även Ryssland letade efter ubåten, man behövde hitta ubåten snabbt.

Hur skulle man gå tillväga för att hitta ubåten?

En forskare vid namn John Craven kom på en udda lösning på problemet. Han samlade ihop ett antal olika grupper med forskare på olika ämnen, detta var ämnen såsom matematik, oceanografi och ubåtsteknik. 

Han bad därefter varje grupp att peka ut på kartan var de trodde att ubåten hade förlist. Därefter ritades en ring runt alla prickar och sökandet började i mitten på dessa ringar. Ubåten hittades, den låg 200 meter från mitten på ringen.

Genom att utnyttja svar från forskare som hade expertis på olika områden lyckades man hitta ubåten genom att ta genomsnittet på deras svar. Det fungerar nästan alltid såhär, jag tror du blivit utsatt för en tävling där du ska gissa hur många kulor det finns i en burk, den som gissar närmast får ett pris. 

Detta är en extremt svår uppgift och det är nästan aldrig någon som gissar exakt rätt, men om man tar hela gruppen svar och tar genomsnittet på det ligger genomsnittet väldigt nära svaret. Genom att utnyttja en stor grupp av människor har man alltså lyckats få en uppgift som var extremt svår till att bli betydligt enklare, det finns dock en del krav på denna grupp.

Detta går även att utnyttja inom finansmarknaden!

Men vänta lite här nu Calle, om detta verkligen går att utnyttja på finansmarknaden, varför är det inte bara då att samla ihop alla analytikers rekommendationer och därefter borde detta vara de aktier som har högst potential till att stiga?

Nja, här stöter vi på några problem, för att The Wisdom of Crowds ska fungera måste en stor grupp, som jag skrev, uppfylla ett antal kriterier. En grupp måste vara väl diversifierad och ha olika åsikter, de flesta experter inom finansvärlden har samma typ av utbildning, är kring 40-50 årsåldern och är överrepresenterade av män. 

Denna grupp är alltså inte väl diversifierad och många kommer att ha samma åsikt, alltså redan här fallerar hoppet om att experterna på börsen ska anses vara en smart grupp.

För det andra måste varje individs svar vara självständigt och inte vara påverkat av andra. Även här fallerar denna “smarta” grupp. Experters utlåtande är inte självständiga och påverkas ständigt av andra, det kan även finnas en rädsla för att sticka ut hakan och därför leder till ofta till att man svarar som de andra inom området. Experterna på börsen kan därför inte anses som en smart grupp.

Men genom att utnyttja människor med olika typer av bakgrund och kunskapsnivåer kan vi skapa oss en smart grupp. Det är precis detta jag vill försöka göra genom att 

En stor smart grupp är alltså smartare än en liten homogen grupp, trots att denna lilla homogena grupp har den rätta utbildningen.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Verkligen intressant.Har hört om detta att en stor grupp kommer väldigt när sanningen..

    1. Ja, kommer blir spännande att följa och se om det blir något bra

Lämna ett svar