Nästa veckas vinnare

Nästa veckas vinnare - Omröstning

Nästa veckas vinnare - Sammanställning föregående vecka

Nästa veckas vinnare - Resultat föregående vecka

Viktigt är att denna information bygger på ett stort antal personers åsikter. Detta betyder inte att information är korrekt. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Nästa veckas vinnare i punktform

  • Varje fredag svarar du på vilka tre aktier du tror kommer att vara nästa veckas vinnare, ett bolag var från Large, Mid och Small Cap. Om du t.ex. skriver in tre Small Cap bolag kommer endast det första att komma med.
  • För att det ska fungera ska du svara EN gång
  • Jag sammanställer alla svar och publicerar resultatet på söndagen den veckan
  • Söndagen efter publicerar vårt resultat, det vill säga hur gick de aktier som vi tillsammans valde ut

Lite saker för att projektet ska fungera

För att en grupp ska anses som en smart måste den uppfylla en del kriterier. Det är nämligen så att en alltför homogen grupp gör inte bättre beslut endast för att det är en grupp. Om alla tänker likadant hade det i princip räckt med en person, fler personer bidrar inte med något till gruppen.

Förutom detta är det viktigt att DU inte blir färgad innan du ger ditt svar, det vill säga att om du hade fått sett vad andra har svarat innan du själv gör det kommer detta att påverka dig och du kommer inte längre att bidra till gruppen lika mycket.

Till sist är det viktigt att du ger ditt svar utefter din kunskap och erfarenhet, det är extremt viktigt att du skriver det DU tror och inte vad någon annan tror. Detta kommer att bidra som mest till gruppen, vilket förhoppningsvis gör att vi tillsammans kommer hitta riktigt intressanta aktier.

Varför projektet är konstruerat som det är

Att sprida ut på vilka plattformar du kan svara fyller två olika funktioner, dels kommer vi få in fler svar vilket troligtvis kommer att leda till att vi får bättre svar. Den andra aspekten är att vår grupp kommer bli smartare. Som du kunde läsa tidigare krävs det vissa saker för att en grupp ska vara smart. En av dessa kriterier är att gruppen måste ha diversifierade åsikter. 

Genom att öppna upp för svar på fyra olika plattformar kommer vi troligtvis att få en större spridning på åsikterna och därmed får vi en smartare grupp. Jag har märkt en tydligt skillnad mellan användarna på Twitter, Instagram, LinkedIn och Facebook.

Det andra kravet för att en grupp ska vara smart är att du får inte lov att påverkas av några andra innan du gör ett val. Här är det lite svårare, vi påverkas ständigt av andra människor men jag försöker minska detta genom att du inte kommer få se vad andra har röstat på förens efter du själv har svarat. Svaren är också anonyma vilket minskar risken för rädslan att man ska ge ett “fel” svar.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.