Du visar för närvarande Nettoinkomst – en förklaring av begreppet

Nettoinkomst – en förklaring av begreppet

Vad är nettoinkomst?

Jo, nettoinkomst är summan av de skattefria och skattepliktiga inkomster en privatperson eller ett hushåll får efter det att skatt och övriga transfereringar har dragits av.

En nettoinkomst kan vara det som blir kvar av en reavinst efter skatt när du har köpt och sålt aktier.

Det kan även vara den del av din lön som du själv får behålla, alltså den del som kommer in på ditt konto. Hela summan som din arbetsgivare betalar ut kallas för bruttolön och den del du behåller kallas för nettolön.

Bruttolön är alltså den lönesumma du har utan några avdrag och skatter.

Skatten varierar beroende på vad för typer av bruttoinkomster du har.

Om du vet bruttolönen kan du räkna ut nettolönen. Nettolönen kommer att bero på hur stor den är, var du bor och om du är medlem i Svenska kyrkan.

Vet du din bruttolön men vill räkna ut din nettolön?

Då kan du använda dig utav denna sidan.

Det du behöver gör är att skriva in vad du har i bruttolön, i vilken kommun du bor och om du är medlem i Svenska kyrkan.

Exempel på din nettoinkomst

Låt säga att du får 40 000 kr varje månad från din arbetsgivare, detta är då din bruttoinkomst. Är du bosatt i Vellinge och medlem i Svenska kyrkan kommer din nettolön att vara 29 829 kr.

Översättning av nettoinkomst till engelska

Nettoinkomst = net income

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar