Du visar för närvarande Nollorna som styr – Viktiga stödnivåer

Nollorna som styr – Viktiga stödnivåer

Jag tror inte det har gått dig förbi att butiker prissätter sina varor på ett specifikt sätt, nämligen att de väljer att en vara t.ex. ska kosta 199 kr istället för 200 kr. Men varför gör butikerna så? Uppfattar kunden verkligen 199 kr som en mycket bättre affär än 200 kr?

Ja, studier visar faktiskt på att det har en betydelse. Vi i västvärlden läser från vänster till höger och när vi först ser t.ex. en 1:a istället för en 2:a anser vi att detta är bättre. Undermedvetet anser vi att det verkar vara ett bättre köp om priset börjar med ett lägre tal.

Jag har skrivit mycket om hur irrationella vi är på aktiemarknaden. Pengar, svåra beslut och stress får oss till att handla irrationellt. Aktiemarknaden har alla dessa tre komponenter vilket leder till att vi ofta handlar ologiskt på börsen.

Kan det vara så, att även på börsen anser vi att en aktie är mer köpvärd om den kostar 199 jämfört med 200 och lägger vi som traders och investerare vikt vid dessa nivåer? Är det så att aktier ofta vänder vid 0-nivåer?

Vi ska i detta inlägg försöka svara på dessa frågor och ta reda på om 0-nivåer faktiskt har en betydelse på aktiemarknaden.

Testet – Har noll-nivåer någon betydelse och i så fall när?

Vi ska alltså försöka ta reda på om det faktiskt är så att 0-nivåer har någon betydelse på börsen. Vi kommer börja våra tester med att okulärt titta igenom lite index och se om vi finner några situationer då 0-nivåer har fått en betydelse. Om vi börjar med att bara titta för några dagar sedan befann sig OMXS30 vid 1900.

Här ser det onekligen ut som att 0-nivåer har en betydelse, vi vänder nästan precis på punkten och därefter rasar OMXS30. Om vi tittar på S&P500 innan IT-bubblan får vi samma utseende.

Här ser vi att S&P500 testar av 1500 nivån vid några tillfällen för att därefter inleda en bearmarket. När vi studerat dessa två exempel ser det ju ut som att 0-nivåer har en stor betydelse.

Men det är tyvärr inte så lätt, tittar vi exempelvis på S&P500 några år innan IT-kraschen kan vi se att en 0-nivå först inte har någon betydelse för att sedan få stor betydelse.

Här kan vi se S&P500 swisha förbi 900 nivån, vilket ”borde” vara en väldigt signifikant nivå, för att därefter använda 900 nivån som ett stöd.

Det vill säga att ibland har 0-nivåerna en betydelse och ibland inte.

Genom att studera tillfällen okulärt kommer vi troligtvis hitta fler tillfällen då 0-nivåer faktiskt fick en betydelse och vi kommer i princip att missa alla de gånger de inte fick en betydelse. Vi tenderar att se det vi letar efter, och missa det som motstrider det vi letar efter.

Därför ska vi även utföra lite mekaniska tester som tittar på om 0-nivåer faktiskt har en betydelse.

Vi kommer att skapa oss en indikator som berättar för oss om vi befinner oss i närheten av en 0-nivå och som berättar för oss om trenden innan har varit positiv eller negativ. Indikatorn kommer även berätta för oss hur lång tid sen det var vi var vid en 0-nivå.

Detta eftersom jag tror att en 0-nivå har en större betydelse om det var längesen vi var vid denna nivå. Likt ATH nivåer har de en större betydelse om det var längesen vi var på denna nivå. Men om det bara var för ett par dagar sedan vi var vid denna nivå kommer den ha en mindre betydelse.

Eftersom att 0-nivåer, likt andra stöd- och motståndsnivåer, måste anses som zoner och inte exakta linjer kommer vår indikator att signalera till oss om vi befinner oss 0.5% under eller över en 0-nivå.

Indikatorn är även uppbyggd på följande sätt att om priset på aktien är under 100 kr kommer 0-nivåer med en 0:a att räknas, t.ex. 30, 40, 50 … 

Men om aktiens pris är över 100 kr kommer endast dubbel 0-nivåer att räknas, det vill säga 100, 200, 300 etc.

Vi kommer därefter, med hjälp av vår indikator, testa och se vad vår snittavkastning är för OMXS30, och ett urval aktier när vi närmar oss en 0-nivå. De tester vi kommer utföra är följande:

  • Nära 0-nivå som stödnivå, minst 10 dagar sedan
  • Nära 0-nivå som motstånd, minst 10 dagar sedan

I testerna säljer jag indexet eller aktierna efter fem dagar.

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2009-11-06 till 2019-11-06 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är aktier från OMXS30.

En viktig aspekt när vi studerar 0-nivåer är att vi måste ta hänsyn till om aktien gjort en split under perioden vi studerar. För om aktien gjort en split förändras alla nivåer och då kommer de tidigare 0-nivåerna inte på en 0-nivå i dagsläget. Därför har jag valt att ta bort alla bolag som har gjort en split efter 2010 eller delat ut en större del av bolaget så att kursen förändrats.

De bolag vi kommer applicera våra tester på är följande, plus OMXS30:

ABB
Alfa Laval
Autoliv
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Getinge B
Hexagon B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SEB A
Securitas B
Skanska B
SKF B
Swedbank A
Swedish Match
Volvo B

Resultat 

OMXS30

Stödnivå 0-nivå – minst 10 dagar sedan

 OMXS30
Snittavkastning0.84%
Hitratio64.00%
AvgProf./bar0.17%
Antal affärer25

Motstånd 0-nivå – minst 10 dagar sedan

 OMXS30
Snittavkastning0.03%
Hitratio51.60%
AvgProf./bar0.01%
Antal affärer31

Aktier

Stödnivå 0-nivå – minst 10 dagar sedan

 5D
Snittavkastning0.43%
Hitratio60.00%
AvgProf./bar0.09%
Antal affärer160

Motstånd 0-nivå – minst 10 dagar sedan

 5D
Snittavkastning0.12%
Hitratio57.60%
AvgProf./bar0.02%
Antal affärer205

Sammanfattning

Som vi kan se ser det faktiskt ut som att 0-nivåer har en betydelse. Vi kan att att hos OMXS30 fungerar 0-nivåer som ett bra stöd och vi har en relativt bra snittavkastning efter fem dagar. Hos aktier är snittavkastningen betydligt sämre men i fler fall står aktierna högre fem dagar senare.

Som motståndsnivå fungerar 0-nivåerna inte lika bra, men hos index är snittavkastningen nästan 0 och hos aktier är den väldigt lite. Detta är något vi kan ta med oss att när vi kommer upp till dessa nivåer är edgen inte speciellt stor.

Problemet med dessa nivåer är att ibland håller dem och ibland inte, jag hade själv inte vågat handla enbart på dessa nivåer. Det är t.ex. så att ofta om vi passerar dessa nivåer accelererar aktien och vår förlust kommer då blir relativt stor (Se bilden nedan).

Det kan därför vara lite svårt att handla med hjälp av 0-nivåer, ibland har de stor betydelse och ibland inte.

Det kan dock vara en god idé att använda nivåerna som ett komplement till sina andra strategier och edgar. Det verkar även som att 0-nivåer har en större betydelse i index än i aktier.

Det är viktigt att komma ihåg att jag gjort dessa studier mekaniskt, det innebär att min indikator kommer att ha missat några tillfällen. Det är fullt möjligt att få ett betydligt bättre resultat om man handlar 0-nivåer diskretionärt. Jag anser dock att studien är av visst värde då vi faktiskt kan se att 0-nivåer bidrar med en viss edge.

Jag hoppas denna lilla studie har givit dig något och har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa studier är utförda på historisk data och det finns inga garantier att 0-nivåer kommer fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar