Du visar för närvarande Nordnets aktielåneprogram – hur fungerar det?

Nordnets aktielåneprogram – hur fungerar det?

Aktiemarknaden är hård, det finns inte många ställen där som nybörjare kan kasta dig in bland proffs. Det låter helt bisarrt att världens bästa inom trading tävlar mot dem som precis har lagt sin första köporder, men så är verkligheten.

Tänk dig att du skall spela fotboll mot världens bästa lag med Christiano Ronaldo i täten och förlorar du matchen kommer det att kosta dig pengar.

Detta låter helt sjukt och det är sällan du som småsparare kommer kunna få något extra. Det finns såklart tillfällen där det är betydligt enklare att vara en småsparare men vi måste infinna oss i att det är inte vi som styr börsen.

2018 lanserade Nordnet ett verktyg som gjorde att även småsparare kan ta del av en stor fördel som stora aktörer på marknaden har. Detta verktyg blev tilldelad Privata Affärers utmärkelse “Årets sparinnovation”. Möjligheten att kunna låna ut sina aktier.

Vad är då fördelen med att kunna låna ut dina aktier?

Genom att låna ut dina aktier kan du få ränta för den tiden du lånar ut aktierna utan att du behöver gå miste om utdelning eller den potentiella tillväxten i aktien.

Att låna ut aktier är en väsentlig del för att börsen skall fungera som den gör. En sak som de utlånade aktier används till är för blankning. Vill du lära dig mer om blankning och hur det fungerar kan du göra det här.

Verktyget som Nordnet lanserades heter “Nordnets aktielåneprogram”

Aktielåneprogrammet innebär kort att Nordnet har skapat en tredje typ av avkastning för småsparare. Innan har småsparare endast kunnat ta del av värdeökning och utdelning men nu kan de även ta del av ränta på utlånade aktier.

Denna typ utav avkastning har tidigare varit reserverad för stora institutioner och är säkert en av anledningar till varför verktyget fick en av Sveriges finaste pris inom bankvärlden.

[bctt tweet="Denna typ utav avkastning har tidigare varit reserverad för stora institutioner och är säkert en av anledningar till varför verktyget fick en av Sveriges finaste pris inom bankvärlden."]

Om du har en kapitalförsäkring hos Nordnet kan du nu ta del av denna extra typ av avkastning. De aktier du har på din kapitalförsäkring kommer enkelt förklarat bli utlånade till institutionella placerare, vilket i sin tur kan ge dig en extra avkastning. Dina aktier blir inte låsta och du kan sälja dem när du vill precis som vanligt.

Innan vi fortsätter tänkte jag att vi kort går igenom vad en kapitalförsäkring är för något, vet du redan det kan du hoppa över denna bit.

Kort om kapitalförsäkringar

En Kapitalförsäkring eller en KF påminner om ett Investeringssparkonto, även kallat ISK. Dock är en kapitalförsäkring ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag.

Det är alltså en försäkringsprodukt och inte en bankprodukt. I denna försäkring har du valet att själv välja vad du vill köpa eller kan du överlåta förvaltningen till försäkringsbolaget.

När det kommer till skatteregler skiljer sig en KF sig från vanligt sparande. Vid vanligt sparande brukar du betala skatt på den vinst du gör när du t.ex. säljer värdepapper. En KF är schablonbeskattad och hur stor din skatt beror inte på din vinst utan på storleken av ditt sparande och de inbetalningar du har gjort under året.

Utöver detta har en KF även ofta en bindningstid. Det finns banker, såsom Nordnet och Avanza där en KF inte har bindningstid men det vanligaste är att bindningstiden är från 6 månader upp till 15 år.

Det är heller inte ovanlig med villkor som säger att du inte får lov att ta ut hela beloppet i förtid. När bindningstiden är slut kan du ofta välja om du vill få hela beloppet utbetalt på en gång eller få ett antal mindre betalningar över en längre tid.

Dessa villkor och möjligheter skiljer sig dock från bank till bank. Jag vet t.ex. att hos Nordnet har du möjligheten att ta ut pengar redan efter första dagen. Du kan även välja att avsluta kontot efter ett år.

Vissa KF har du möjligheten att få “betalningar” månadsvis och andra KF ger dig en engångssumma i slutet på bindningstiden. En unik sak med KF är att du kan välja vem som är förmånstagare, alltså den personen som tar emot pengarna ifall du skulle avlida.

Oftast kan du ta ut hela beloppet från och med år två men detta varierar mellan de olika kapitalförsäkringarna. Det kan även vara så att du blir tvingad att betala en extra avgift för att ta ut pengar från försäkringen i förtid. Att ta ut pengar i förtid från försäkringen kallas för återköp.

När du investerar i en KF kan du välja mellan att göra en engångsinsättning eller investera regelbundet. Detta kan t.ex. vara ett månadssparande. I dem flesta fallen kan du även göra extra insättningar.

Utdelning på utländska aktier

Har du tänkt äga utländska aktier är en kapitalförsäkring att föredra eftersom du kommer troligtvis att kunna få tillbaka all skatt du betalar för utdelningar. När du får en utdelning från utländska aktier dras automatisk den skattesats som gäller för det landet.

Har du dock aktierna på en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som står som ägare av aktierna. Detta medför att om de är bra kan begära en avräkning för den utländska källskatten.

Detta betyder att du kan få tillbaka källskatten inom ett år vilket i sin tur betyder att du inte betalar någon skatt på utdelningen.

Du är inte ägare av värdepapperen

Eftersom du sparar i en försäkring hos ett försäkringsbolag kommer detta att påverka vem det är som äger dina värdepapper. Det är inte du som äger de värdepapper eller likvider som du har i din KF utan det är försäkringsbolaget. Du har dock en fordran på försäkringsbolaget som ger dig rätten att få tillbaka dina värdepapper och likvider.

Detta har dock en viktig betydelse för en hel del saker. Det påverkar t.ex. din rösträtt i aktiebolag. Eftersom det inte är du som är ägare har du ingen rätt att gå på bolagsstämmor.

Nordnets aktielåneprogram

Aktielåneprogrammet kommer alltså innebära att du nu har en möjlighet att låna ut dina aktier. Det kommer inte att förändra något annat för dig som har en kapitalförsäkring. Det som dock kommer att tillkomma är att du har en potential till att få kvartalsvisa ränteutbetalningar.

Den ränta du potentiellt kommer att få beror på ett antal olika faktorer. Det beror på vad du har för innehav, hur mycket du har av dessa innehav, hur länge du äger dem samt vilken efterfrågan det finns på att låna just dessa aktier.

Det kommer inte ändra hur du kan köpa, sälja eller behålla dessa innehav i din kapitalförsäkring. Du kommer alltså kunna fortsätta din handel precis som innan du tog del av aktielåneprogrammet.

Alla kunder hos Nordnet som har en kapitalförsäkring ansluts automatiskt till programmet men du har möjligheten att säga upp sin medverkan. Jag finner dock ingen anledning till detta men vad jag tycker är mindre viktigt, det viktigaste är att det känns rätt för dig.

Som vi kom fram till tidigare är det inte du som är ägare för värdepapperen när du har dem på en kapitalförsäkring utan det är försäkringsbolaget. I detta fallet är det Nordnet Pension som står som ägare. De i sin tur lånar därefter ut dina värdepapper till stora institutionella låntagare.

Anledningen till varför stora institutionella kapitalförvaltare och banker vill låna aktier kan vara som säkerhet för olika typer av finansiell produktutveckling. Detta kan handla om för att genomföra blankning men även för att säkra upp underliggande tillgångar inom ETP:er.

Jag har själv inte testat detta och vet därför inte riktigt vad för typ av extra avkastning du kan få. Nordnet har dock gjort ett exempel, som illustreras nedan, på hur det kan se ut.

“Exempel: Säg att du har 100 000 kr investerade i en viss aktie och att 70 procent av detta innehav i genomsnitt lånats ut under ett år till en ränta på två procent. Då kommer den totala avkastningen att uppgå till 1 400 kr, förutsatt att aktiens värdeutveckling varit oförändrad.

Avkastningen (efter avdrag för kostnader till vår agent om tio procent) fördelas lika mellan dig som kund och Nordnet och kommer kvartalsvis att betalas in till din kapitalförsäkring. Din extra årsavkastning blir i exemplet 630 kr eller 0,63 procent på investerat belopp.

Observera att minsta belopp som betalas ut per kvartal är 1,00 SEK.” (Källa)

Hur bestäms räntan?

Räntan bestäms utifrån ett antal parametrar. Beroende på vilka innehav du har, hut stora dessa innehav är, hur länge du har innehaven och vad är efterfrågan på de aktier som du har. Därefter kommer din ränta att betalas ut kvartalsvis in till din kapitalförsäkring som likvida medel.

Räntan kan variera kraftigt mellan olika aktier men den kan även variera över tid i samma aktie. Detta beror då på efterfrågan på just denna aktie. Räntan brukar ligga på under 1% men kan i extrema fall hamna på runt 10%.

Kostnader för dig som kund

Det fina med detta verktyg är att det är helt gratis. Du som är kund hos Nordnet och har en kapitalförsäkring behöver alltså inte betala extra för att kunna få ta del av denna potentiella extra avkastning.

Vad måste man göra för att vara med i aktielåneprogrammet?

Det första du måste göra är såklart att skaffa dig en kapitalförsäkring hos Nordnet. Därefter kommer du automatiskt omfattas av aktielåneprogrammet. Aktielåneprogrammet omfattar både de privatägda och företagsägda kapitalförsäkringarna.

För att avsluta medverkan i aktielåneprogrammet kan du enkelt göra det på internet. Genom några knapptryck kan du avsluta all medverkan från alla dina kapitalförsäkringar. Om du har fler än en kapitalförsäkring och vill bara avsluta medverkan på en måste du ringa kundtjänst.

Vilka aktier kan lånas ut i dagsläget?

I dagsläget kan Nordnet bara erbjuda utlåning av svenska aktier. Jag kan personligen tycka att denna tjänst hade varit betydligt mycket mer intressant om man även kunde låna ut utländska aktier.

Utöver detta kommer de aktier där det finns efterfrågan att lånas ut, det är alltså inte Nordnet som bestämmer detta utan efterfrågan. För att du skall kunna skapa dig en uppfattning om vad för typ av aktier som lånas ut kommer här en lista på de tio mest utlånade aktierna i det fjärde kvartalet 2018.

  • HM B
  • SAAB B
  • NCC B
  • ICA
  • LATO B
  • BILL
  • LEO
  • INTRUM
  • MTRS
  • THQN B (Källa)

Vad tjänar Nordnet på detta?

Om aktier som du har på din kapitalförsäkring lånas ut uppstår det en ränta som låntagaren måste betala. Först kommer en tredje part ta 10% av denna ränta därefter den att delas lika mellan dig som kund och Nordnet. Nordnet tjänar alltså en del av räntan vid utlåningen.

Jag tycker själv att detta är rimligt då vi som småsparare aldrig hade haft möjligheten att skapa oss denna typ av avkastning utan Nordnet.

Vad finns det för risker?

Nordnet menar på att det inte kommer bli någon skillnad för dig som kund. De aktier du har på din kapitalförsäkring kan du sälja, köpa eller behålla precis som vanligt. Du kommer även få ta del av utdelningar på samma sätt som innan.

Nordnet menar även på att om det skulle uppstå konkurs situationer finns det säkerhet ställda hos en tredje part. Hur säkert detta är vågar jag inte svara på.

Mina tankar om Nordnets aktielåneprogram

Jag tycker att detta är en fantastisk innovation att vi som småsparare nu även skall kunna ta del av denna typ utav avkastning.

Det är nämligen så att jag i dagsläget inte har någon långsiktig portfölj med svenska aktier. Den ränta vi som kunder får i dagsläget från aktielåneprogrammet övertygar mig inte om att starta en långsiktig portfölj hos Nordnet endast för att få lov att ta del av denna avkastning.

För dig som redan har en långsiktig portfölj tycker jag att det är en jättebra idé. Det är inte ofta vi får något extra på börsen och när det sker tycker jag det är bara att tacka och ta emot.

I Nordnets räkneexempel kom de fram till en extra avkastning på 0,63%. Detta låter kanske inte speciellt mycket men beroende på din riskprofil och vad din förväntade årsavkastning är kan det vara väldigt intressant.

Om du förväntar dig en avkastning på 20% per år har denna extra avkastning ingen större betydelse. Siktar du istället på runt 5% ger denna extra avkastning dig 10% extra årsavkastning helt gratis.

Hade man även kunnat låna ut utländska aktier hade jag hoppat på tåget direkt. Detta eftersom jag har länge funderat på att skapa mig en utdelningsportfölj med utländska aktier. Det hade då varit väldigt intressant med detta aktielåneprogram i kombination med de fördelar en kapitalförsäkring ger dig när det kommer till utländsk källskatt.

Sammanfattningsvis tycker jag det är ett väldigt intressant program och jag måste applådera Nordnet för dess innovation.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar