Your second opinion before the stock market bell rings

Your second opinion before the stock market bell rings

Nedan finner du en sammanfattningar av de villkor och integritetspolicy som gäller för vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet används som marknadsföringssyfte för Nineambells studier, blogginlägg och tips. Nyhetsbrevet är helt kostnadsfritt och du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi respekterar din integritet och kommer inte missbruka de uppgifter du har angivit till oss genom att sälja dem till en tredje part.

Syfte och ansvarsfriskrivning

Nyhetsbrevet används i marknadsföringssyfte för Nineambells studier, artiklar, blogginlägg, produkter, guider och verktyg. Nyhetsbrevet är helt kostnadsfritt och du kan närsomhelst avregisterar dig från nyhetsbrevet. Den information som anges i nyhetsbrevet ska inte ses som ekonomiskt rådgivning och är inte under några omständigheter ansedd att vara grunden till några ekonomiska beslut. Nineambell tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av informationen.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas i nyhetsbrevet är din e-postadress, för- och efternamn (frivilligt) och teknisk information om användnings av webbplatsen och nyhetsbrevet. Detta innefattar ip-adresser, besökta sidor och tidsstämplar.

Hur får vi informationen?

Vi får din information genom att du frivilligt delger den genom nyhetsbrevets formulär på hemsidan. Om du inte uppger denna information kommer vi inte kunna ge dig tillgång till vissa produkter och tjänster.

Varför inhämtar vi informationen?

Anledningen till att vi inhämtar informationen är för att kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig med de senaste studierna, artiklarna, blogginläggen, guiderna och verktygen.

Hur lagras informationen?

Den information som inhämtas lagras i vårt verktyg för nyhetsbrev MailChimp.

Hur tas informationen bort?

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken som finns i varje nyhetsbrev eller via Mailchimps hemsida.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter som vi behandlar lämnas aldrig ut till en tredje part. Dock använder Nineambell underleverantören MailChimp för att kunna skicka ut nyhetsbrev. Detta innebär alltså att MailChimp behandlar personuppgifter åt Nineambells vägnar.

Rättigheter

När de kommer till behandling av personuppgifter är den baserad på samtycke, detta betyder att du närsomhelst kan dra tillbaka detta samtycke. Skulle du anse att Nineambell missköter dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.