Du visar för närvarande OBV – Låt elefanterna visa vägen

OBV – Låt elefanterna visa vägen

Ny söndag och det innebär en ny Söndagsstrategi. Vi kommer idag att låta elefanterna visa vägen. Vi ska gå de stigar de har trampat upp och inte behöva kämpa mot djungeln, vi ska alltså ta rygg på de stora aktörerna och agera som dem gör. 

Likt en elefant kan de stora aktörerna inte förflytta sig obemärkt i marknaden, det kommer att lämna spår efter sig i volymen. Detta är en fördel som vi små aktörer har som fördel, vi kan agera enkelt utan att synas. 

Tobbe Rosén brukar säga att det finns bara en sorts aktör som får lov att ha penseln och burken med målarfärg på börsen. Det är dem stora aktörerna, bankerna och de stora institutionerna som bestämmer färgen på dagens kursstapel. Det är dem som bestämmer om dagen ska sluta på minus eller plus.

Ta och skicka in Tobbe Rosén, han är utmärkt på TA och en stor förebild för mig, du finner hans hemsida och veckoanalyser här.

Vi ska försöka utnyttja de situationer då marknaden rör sig på ett specifikt sätt men de stora elefanterna hänger inte på, detta kommer troligtvis att resultera i en vändning i marknaden. 

För att leta upp dessa tillfällen kommer vi använda oss av indikatorn On Balance Volume (OBV). Detta är en indikator som mäter volymen för perioden och om perioden slutade på minus eller plus, denna summa adderas därefter till gårdagens, men mer om denna indikator lite längre ned.

Vi kommer försöka hitta de lägen då priset fortsätter ned men rörelsen bekräftas inte med OBV indikatorn, alltså att OBV indikatorn gör inte någon ny lägsta nivå. Vi kommer alltså leta efter divergenser mellan priser och OBV indikatorn.

Nu kanske du tänker “Oh, inte en strategi med divergenser igen, du har redan visat tre strategier tidigare”

Ja, det är sant, jag har visat en strategi med MACD, en med RSI och en med Stochastic. Denna strategi kommer dock att skilja sig lite från de tidigare, detta eftersom vi inte riktigt mäter samma sak.

I detta fall mäter vår indikator inte momentumet på samma sätt sin tidigare indikatorer utan mer hur investerade de stora elefanterna är i rörelsen, med detta kommer vi förhoppningsvis hitta lägen du elefanterna inte vill vara med på en rörelse vilket troligtvis kommer att göra att priset snart vänder.

Likt mina tidigare strategier med divergenser kvarstår en del problem, några av dessa problem är:

Hur lång tid måste det gått sen senaste högsta/lägsta nivå?

Hur utstickande måste den föregående högsta/lägsta nivån vara?

Det finns alltså lite diskretionära inslag i den. Detta blir ett problem om vi ska försöka koda upp en indikator som signalerar när vi fått en divergens. Den indikator jag kommer att koda kommer därför inte vara perfekt, den kommer att missa några divergenser.

Jag har skapat ett paket med diverse indikatorer för Hitta Kursvinnare som har i avsikt att leta upp divergenser mellan pris och diverse indikator. Detta är ett väldigt utarbetat paket som du finner här.

Som jag nämnde tidigare kommer vi använda oss av momentum indikatorn OBV. Innan jag går in på strategin kommer jag först att gå igenom OBV och förklara lite mer om divergenser. Kan du redan allt du behöver veta om detta går det jättebra att hoppa över denna del.

Kort om OBV

Likt många utav de indikatorer vi använder idag är OBV indikatorn ingen ny uppfinning. År 1963 upptäckte Joseph Granville vikten av volym i förhållande till rörelserna på börsens för den framtida utvecklingen på börsen.

Detta är en så kallad momentum indikator och Granville menar volymen är en ledande indikator framför kursförändringar. Med volymen kan vi få ytterligare information.

Granville bestämde sig därför för att koda upp en indikator som hade avsikt att mäta volymförändringar relativt kurstrenden. Idag används OBV-indikatorn flitigt inom alla tidshorisonter för trading.

Själva grundtanken bakom indikatorn är att försöka förutspå var de “smarta” pengarna är på väg jämfört med de “mindre smarta” pengarna. Med de “smarta” pengarna menar jag de stora institutionernas pengar jämfört med småspararna.

OBV indikatorn fungerar på ett sådant sätt att den visar summan av volymen i förhållande till den aktuella periodens utveckling. Om priset stiger kommer OBV indikatorn addera periodens volym till den totala summan. Om det motsatta inträffar, att priset sjunker, subtraheras periodens volym ifrån den totala summan.

Själva värdet på OBV är inte intressant, eftersom indikatorn är kumulativ kommer värdet att variera kraftigt beroende på vilken tidsperiod du studerar. Det som är intressant är hur utvecklingen ser ut i jämfört med utvecklingen av aktiens pris eller hur utvecklingen ser ut i förhållande till sig själv. När OBV indikatorn stiger kan det ses som ett starkt intresse bland placerarna för aktien.

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men OBV visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men OBV gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men OBV inte bekräftar detta med en ny lägsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i OBV kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Strategin

De lägen vi vill åt är alltså då priset gör en ny lägsta nivå men inte OBV indikatorn. Det betyder alltså att mindre stora aktörer är med denna rörelse ner jämfört med föregående och vi har förhoppningsvis en större chans att aktien kan vända. Detta då mindre stora aktörer är med på resan. 

Likt ett tåg, ju tyngre det är, desto svårare är det att stoppa. När de stora aktörerna inte är med på resan, är det lättare för aktien att göra en vändning.

Vi kommer att leta efter tillfällen då aktien gör en ny lägsta nivå och OBV står högre än vid tidigare lägsta nivå som penetreras.

Som jag nämnde tidigare finns det några parametrar vi måste ta hänsyn till. En parameter är föregående botten, hur många dagars lägsta nivå måste det vara?

Jag tycker att den föregående lägsta nivån måste vara signifikant, alltså utstickande. Jag har valt att sätta ett gränsvärde på att föregående lägsta nivå måste vara minst en femtio dagars lägsta nivå.

Nästa parameter vi måste ta hänsyn till är hur länge måste de ha gått innan vi får en ny lägsta nivå. Räcker det att det har gått en dag? 

Nej, jag tycker att det måste ha gått lite tid innan vi får en ny lägsta nivå. Jag har därför valt att det måste gått minst tio dagar innan vi får en ny lägsta nivå.

I den andra änden av spektrumet finner vi då frågan, kan det ha gått hur lång tid som helst från senaste botten?

Nej, det tycker jag inte heller, om vi måste leta flera hundra dagar tillbaka för att hitta en botten vi penetrerar tycker jag inte vi kan använda oss av divergenser för att hitta köplägen.

Därför kommer jag att begränsa indikatorn att titta max 100 perioder bak för att hitta en botten.

Vi kommer att titta på en kort exit för denna strategi, vi kommer att sälja aktien när den har stängt över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Detta leder till att strategin ser ut på följande vid:

Entry:
Kursen idag är lägre än senaste femtio dagars lägsta
Den senaste lägsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
OBV är högre idag än vid föregående botten

Exit:
Stängning över MA5

Studien

Jag har valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. Studien är gjord i Hitta Kursvinnare.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-01-21 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum
Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat 

OBV DivergensMA5
Snittavkastning1.36%
Hitratio71.80%
AvgProf./bar0.36%
Antal affärer291

Sammanfattning

Som vi kan se av resultaten får vi faktiskt några bra affärer. Vi får inte så många, 291 på 10 år, men de affärer vi får har oftast en bra kvalité. 

Snittavkastningen för strategin är 1.36% och i 72% av fallen slutar de med vinst. Snittavkastningen per dag är 0.36% vilket betyder att vi i genomsnitt ligger inne i en affär i ungefär 4 dagar. 

Vi har alltså kommit fram till en ny strategi som utnyttjar divergenser, det fina med den är att den inte endast får affärer samtidigt som t.ex. vår divergens strategi med MACD. Resultatet för MACD strategin såg ut på följande vis:

OMXS30 MA5
Snittavkastning 1.35%
Hitratio 76.40%
AvgProf./bar 0.38%
Antal affärer 386

Om vi lägger till att vi även tar en affär när vi har en OBV divergens blir resultatet följande:

OBV/MACD Divergens MA5
Snittavkastning 1.29%
Hitratio 74.30%
AvgProf./bar 0.34%
Antal affärer 538

Genom att även ta affärer med OBV divergenser har vi ökat antalet affärer med ungefär 150 stycken men vi har tyvärr fått lite sämre snittavkastning och hitratio. Trots att vi har minskat vår snittavkastning och hitratio kan det ändå vara värt att tänka på att använda sig av OBV divergenser eftersom det ökar antalet tillfällen att handla på markant.

Ökningen av antalet tillfällen att handla på är hela 40%.

Som jag nämnt i tidigare strategier kan vi säkert få dessa resultat att bli ännu bättre med diskretionära inslag.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som lite inspiration för dig och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig genom mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att dessa tester är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta fungera lika bra.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar