Du visar för närvarande On Balance Volume (OBV) – inblick i indikatorn

On Balance Volume (OBV) – inblick i indikatorn

Tobbe Rosén brukar säga att det finns bara en sorts aktör som får lov att ha penseln och burken med målarfärg på börsen. Det är dem stora aktörerna, bankerna och de stora institutionerna som bestämmer färgen på dagens kursstapel. Det är dem som bestämmer om dagen ska sluta på minus eller plus.

Förresten vet du inte vem Tobbe Rosén är rekommenderar jag dig att ta en titt på hans hemsida, läsa en av hans böcker eller gå en av hans kurser. Tobbe är enligt mig en av de absolut bästa tekniska analytikerna och han blandar analys med psykologi på ett utomordentligt bra sätt.

Vi småsparare har inte mycket att säga till om hur dagen ska sluta. Vi får infinna oss i att vi inte kommer kunna bestämma detta. Men att vi kan agera utan att bli märkta, vilket kan vara en av våra fördelar.

Likt en elefant kan inte de stora aktörerna förflytta sig omärkbart. Var de går kommer att synas i volymen i de olika aktierna. Detta är något vi som småsparare kan utnyttja. Genom att studera volymen kan vi få ytterligare information om vad de stora aktörernas agenda är.

[bctt tweet="Likt en elefant kan inte de stora aktörerna förflytta sig omärkbart. Var de går kommer att synas i volymen i de olika aktierna. Detta är något vi som småsparare kan utnyttja."]

En aktie som stiger men volymen i uppgångsdagarna minskar kan vara ett tecken på att de stora aktörerna har köpt så mycket aktier som de hade tänkt sig vilket kan leda till en nedgång framöver.

Ett bra verktyg för att upptäcka dessa fotspår som elefanterna lämnar efter sig är On Balance Volume (OBV).

On Balance Volume (OBV) – Låt elefanterna visa vägen

Likt många utav de indikatorer vi använder idag är OBV indikatorn ingen ny uppfinning. År 1963 upptäckte Joseph Granville vikten av volym i förhållande till rörelserna på börsens för den framtida utvecklingen på börsen.

Detta är en så kallad momentum indikator och Granville menar volymen är en ledande indikator framför kursförändringar. Med volym kan vi få ytterligare information.

Granville bestämde sig därför för att koda upp en indikator som hade avsikt att mäta volymförändringar relativt kurstrenden. Idag används OBV-indikatorn flitigt inom alla tidshorisonter för trading.

Själva grundtanken bakom indikatorn är att försöka förutspå var de “smarta” pengarna är på väg jämfört med de “mindre smarta” pengarna. Med de “smarta” pengarna menar jag de stora institutionernas pengar jämfört med småspararna.

De stora bankerna kan ha stora ordrar de måste fylla den närmsta tiden och då har de redan facit, de vet att kursen kommer att stiga eftersom de kommer vara dem som driver den. OBV indikatorn ska då kunna upptäcka detta så du kan vara med på denna resa.

Idén är även att du ska kunna se när de stora elefanter har slutat köpa och det är småspararna som fortsätter att driva kursen högre. Detta kan då indikera att en trendvändning är på gång.

OBV indikatorn fungerar på ett sådant sätt att den visar summan av volymen i förhållande till den aktuella periodens utveckling. Om priset stiger kommer OBV indikatorn addera periodens volym till den totala summan. Om det motsatta inträffar, att priset sjunker, subtraheras periodens volym ifrån den totala summan.

Själva värdet på OBV är inte intressant, eftersom indikatorn är kumulativ kommer värdet att variera kraftigt beroende på vilken tidsperiod du studerar. Det som är intressant är hur utvecklingen ser ut i jämfört med utvecklingen av aktiens pris eller hur utvecklingen ser ut i förhållande till sig själv. När OBV indikatorn stiger kan det ses som ett starkt intresse bland placerarna för aktien.

Vi kommer senare gå igenom hur du kan läsa av indikatorn och vilka användningsområden den har.

Hur beräknas OBV

Denna indikator är väldigt enkel att räkna ut och den ser ut på följande vis:

Om den aktuella periodens stängningskurs är högre än föregående periods:

  • Tidigare värde på OBV + aktuell volym = OBV

Om den aktuella periodens stängningskurs är lägre än föregående periods:

  • Tidigare värde på OBV – aktuell volym = OBV

Om den aktuella periodens stängningskurs är samma som föregående periods:

  • Tidigare värde på OBV = OBV

Utgångsvärdet för indikatorn är 0.

Användningsområden för OBV

De exempel jag kommer att ge kanske får dig att tro att indikatorn alltid fungerar men så är verkligen inte fallet. Det är dock värt att nämna att jag inte behövde leta exempel speciellt länge innan jag hittade bra signaler.

Divergenser

Ett sätt att använda indikatorn på är leta divergenser mellan OBV indikatorn och priset. Om priset stiger och bildar nya toppar medans OBV indikatorn inte gör detta kan det vara en indikation om en trendvändning.

Det motsatta gäller också, om aktien bilder nya lägre bottnar medans OBV indikatorn inte gör det kan det vara en första indikation på att en trendvädning är på gång.

Vi kan ta oss en titt på Boliden och dess utveckling. Vi kan se att Boliden har bildat en ny lägre botten men OBV indikatorn har inte gjort det.

Det visar sig att trendvändningen inte kom då och aktien fortsätter ned, men nästa gång vi får en botten är divergensen ännu tydligare och vi får även denna gång en indikation om att en trendvändning är på gång.

Jag anser att OBV indikatorn inte är tillräckligt bra för att stå för sig själv och behöver andra indikatorer eller tekniska formationer för att ge bra signaler. Detta är en av de brister som finns mer indikatorn, vilket vi kommer att diskutera senare.

Aktien bryter därefter uppåt och vi får en fin trend uppåt i någon månad framöver.

Stöd- och motståndsnivåer

Du kan även vara fördelaktigt att leta utbrott över/under stöd och motståndsnivåer. Om vi får ett utbrott över en motståndsnivå kan detta leda till en spännande resa i aktien framöver. Jag använder dock detta endast som ett komplement till mina andra indikatorer och tar inga trades enbart på detta.

Som vi kan se i Investor gör OBV indikatorn ett utbrott över motståndsnivåer och aktien får en spännande resa några månader framåt.

MA66

Om du lägger till ett 66 dagars glidande medelvärde, MA66, på OBV indikatorn kommer du att se något väldigt intressant. Jag tror du kommer att upptäcka att detta medelvärde kommer ha en stor betydelse och ofta fungerar som stöd och motståndsnivå.

Tror du även kommer att märka att när OBV indikatorn ligger över sitt 66 dagars glidande medelvärde är placerar kollektivet väldigt intresserade för uppgång i aktien och det motsatta gäller när OBV ligger under MA66.

Vi kan se här i Skanska att när OBV indikatorn kommer över MA66 är intresset högt för en vidare uppgång i aktien.

MA66 är den röda linjen i den nedre grafen

När OBV i Klövern sjunker ner under MA66 ser vi att aktien fortsätter nedåt.

MA66 är den röda linjen i den nedre grafen

Konsolidering

Indikatorn kan även användas som en förvarning om i vilken riktning en aktie troligtvis kommer att bryta ut från i en konsolidering.

Om en aktie konsoliderar och OBV stiger i konsolideringen finns det en förhöjd chans att utbrottet kommer att ske uppåt.

Om istället OBV indikatorn håller på att sjunka medans en aktie konsoliderar är det är förhöjd risk att aktien kommer att bryta ut nedåt.

Som vi kan se i Securitas har aktien konsoliderat under en månad med OBV indikatorn stiger under perioder och då är chansen större att Securitas kommer att bryta ut uppåt.

Brister med indikatorn

OBV är inte en indikator som kan stå helt för sig själv. Jag anser att du måste ha andra indikator till hjälp eller andra tekniska bekräftelser för att du skall ta en affär.

OBV indikatorn kommer ofta att ge falska signaler och kan därför snarare ses som en “heads-up”. Men använder du indikatorn på rätt sätt kan de bli en väldigt värdefull indikator för dig.

Liknande indikatorer

Det finns en hel del indikatorer som liknar OBV indikatorn på så sätt att de försöker lista ut var de smarta pengarna är på väg.

En indikator som försöker göra detta är Accumulation/Distribution indikatorn. Båda indikatorerna är så kallade momentum indikatorer men förutom dessa två saker skiljer sig indikatorerna väldigt mycket åt.

Det är stora skillnader i hur indikatorerna är beräknade och OBV indikatorn är då väldigt simpel om man jämför med Accumulation/Distribution indikatorn. Utan att bli allt för avancerad går Accumulation/Distribution ut på att jämföra prisets position relativt till den senaste tiden trading range och multiplicera det med den aktuella periodens volym.

Vill du lära dig mer om denna artikel kan du göra det här. (extern länk)

Sammanfattning

OBV är alltså en indikator som försöker identifiera var de “smarta” pengarna är på väg. Alltså i vilka aktier som de stora institutionerna är aktiva. Det kan vara betydligt enklare att tradea i riktning med de stora elefanterna eftersom de ofta sitter på facit.

OBV indikatorn summerar alltså den volym som sker på uppdagar och subtraherar den volym som sker på neddagar. I de aktier där det finns ett stort intresse kommer OBV indikatorn att stiga och i de aktier där de stora aktörerna vill distribuera ett stort antal aktier kommer indikatorn att falla.

Aktier som stiger och där OBV indikatorn inte stiger lika mycket kan vara ett tecken på att det är inte de stora aktörerna som driver upp kursen utan småspararna. Risken är då att de stora aktörerna bara sitter och väntar på att själva sälja ett stort antal aktier som därefter kommer att trycka ner kursen igen.

Du kan använda indikatorn på en rad olika sätt men det vanligaste är att studera divergenser mellan OBV indikatorn och prisgrafen. Ett annat vanligt sätt är att studera OBv indikatorn i jämförelse med sitt 66 dagars glidande medelvärde (MA66). Det är ofta fördelaktigt att vara aktiv i de aktier där OBV ligger över sitt MA66 och vara lite mer passiv i de aktier där OBV ligger under MA66.

Jag anser att detta är en väldigt användbar indikator men jag skulle aldrig själv ta en trade som endast är baserad på OBV. Jag använder OBV som en extra pusselbit i mina trades eller som en “heads up” på att det kan komma en trendvändning eller ett utbrott i en viss riktning.

Jag vill tillägga att det finns säkert fler sätt att använda denna fantastiska indikator på, om du använder den på något annat sätt lämna gärna hur du gör det i en kommentar.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar