Du visar för närvarande Hur du kan tjäna pengar på OMXS30 med Connors RSI

Hur du kan tjäna pengar på OMXS30 med Connors RSI

Det är söndag och det betyder att en ny strategi skall presenteras. Vi fortsätter denna vecka med att gå igenom en ”gammal” strategi/indikator. Jag tycker det är väldigt intressant att studera gamla strategier då jag kan göra tester och se hur strategin har fungerat sen dess introduktion.

Den strategin jag kommer komma fram till visar sig kunna ge 1% per affär med en hitratio på hela 79%. 

För er som inte delar min syn på att studera gamla strategier så kan jag berätta att nästa söndag kommer jag att presentera en egenkomponerad strategi som jag inte har sett publicerad någon annanstans.

Strategin som jag skall analysera denna söndag är egentligen ingen färdig strategi i sig utan jag skall analysera strategier byggda på indikatorn Connors RSI.

Connors RSI

Connors RSI är en indikator skapad utav den kända tradern och författaren Larry Connors.

Denna indikator är en sammansättning av tre olika komponenter. En del består av indikatorn Relative Strength Index (RSI) som är utvecklad av J. Welles Wilder. RSI har en stor betydelse för Connors RSI då två utav komponenterna är byggda med hjälp av denna indikator. Det är troligtvis därför Larry Connor valde att döpa indikatorn till just Connors RSI.

Vill du veta mer om Relative Strength Index och hur denna indikator kan användas för att göra bättre aktieaffärer kan du läsa min artikel om det här.

Jag har även gjort två studier som visar på att Relative Strength Index kan användas som en momentumindikator eller som en indikator för jämviktspendling. För att se studien om RSI som momentumindikator kan du klicka här och för studien om RSI som en indikator för jämviktspendling kan du klicka här.

Indikatorn är skapad med tanke att göra en mer robust version av indikatorn RSI. Larry Connors menar på att denna indikator kommer att ge bättre köp och sälj signaler än RSI-indikatorn.

De tre delarna i Connors RSI är RSI, antal up/ned dagar och en Rate-of-Change del. Dessa tre komponenter är därefter kombinerade i form av en momentum oscillator. En oscillator, inom tradingvärlden, är en indikatorn som endast kan anta värden inom en bestämd räckvidd. I detta fallet är räckvidden mellan 0 och 100.

Indikatorn används för att identifiera potentiella lägen i aktier då de kan tänkas vara överköpta/översålda. Vi kommer endast använda indikatorn för att upptäcka potentiella lägen då OMXS30 index är översålt.

De tre delarna av Connors RSI är följande:

RSI – vanligt Relative Strength Index, parametervärdet på RSI är kortare än i vanliga fall. I Connors RSI används ett period värde på 3. Denna indikator kommer att ge ett värde på mellan 0-100.

Upp/Ned-perioder – Denna del tittar på hur många dagar instrumentet har gått upp eller ned. Om instrumentet har en oförändrar kurs kommer värdet 0 att returneras. Ju fler dagar en aktie går ned desto större är chansen att aktien kommer få en uppstuds.

På dessa värden beräknas därefter ett kort RSI, med parametervärde 2. Vill du veta hur RSI beräknas kan du läsa mer om det här. Detta kommer i sin tur att ge värden på mellan 0-100.

ROC-nivå – denna sista del tittar på hur stor rörelsen har varit i instrumentet sedan dagen innan jämfört med en period på 100 dagar bakåt. Den tittar alltså på hur stor rörelsen har varit sedan gårdagen och tittar på hur många gånger instrumentet har haft en rörelse som är större än detta. Även denna del kommer att returnera ett värde på mellan 0-100.

För att beräkna indikatorn Connors RSI görs därefter följande beräkning:

(RSI + Upp/Ned-perioder + ROC-nivå) / 3

Som jag har nämnt tidigare används denna indikator för att hitta potentiella lägen då aktier är överköpta eller översålda. De värden som ofta används är 10 och 90 där värden på under 10 räknas som översålda och värden på över 90 är överköpta.

Ett problem med denna indikator är att det ofta händer att den signalerar för tidigt att en aktie är överköpt eller översåld. Det kan hända att i en upptrend kommer Connors RSI signalera för att aktien är översåld men aktien fortsätter att stiga.

Därför använder många tekniska analytiker inte denna indikator ensam utan kombinerar indikatorn med andra tekniska indikatorer eller chart patterns.

Kriterierna för strategin

Jag kommer att titta på hur väl indikatorn signalerar för köpsignaler i OMXS30 indexet. Vi kommer att använda Connors RSI som en ett entry krav. Vi kommer att kombinera detta entry kriterium med ett antal olika exits.

Det första exiten vi kommer att titta på är en fem dagars exit. Detta gör jag enbart för att se hur stor avkastning per affär som Connors RSI genererar på en period på fem dagar utan att blanda in någon bra exit.

Vi kommer därefter titta på lite andra kriterium för att se om entry-signalen kan bli bättre. Vi kommer att titta på hur volatiliteten i index påverkar entry-signalen. Detta eftersom de flesta jämviktspendlande strategier fungerar bättre med hög volatilitet. 

För att mäta volatiliteten kommer jag använda mig av BBW.

Bollinger band

Indikatorn bollinger bands används för att räkna ut BBW. Bollinger bands är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med en övre och en undre priskanal. De olika priskanalerna representerar standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Den vanligaste inställningen är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och den övre pris kanalen är 2 standardavvikelser över MA20 och den undre pris kanalen är 2 standardavvikelser under MA20. Det är även dessa inställningar jag använder mig utav.

För att beräkna BBW gör man följande:

((Övre priskanalen – Undre priskanalen) / MA20) * 100

Det kriterium vi kommer att sätta för BBW är 5. Detta värde betyder att index har haft en relativt stor volatilitet.

Vill du lära dig mer om Bollinger Bands och BBW, vilka strategier du kan applicera med hjälp av indikatorerna och om indikatorn %b. Då kan du läsa mitt inlägg om just detta här.

Därefter kommer vi att applicera olika typer av exit kriterier för att se om det kan förbättra strategin. Vi kommer att titta på en exit där vi stänger positionen när indexet stänger över sitt tre och respektive fem dagars glidande medelvärde.

Vi kommer även att titta på hur väl indikatorn, Connors RSI, fungerar som ett exit kriterium.

Studien

Jag tänkte berätta hur jag har tänkt att gå igenom denna studie. Jag kommer att testa indikatorn i sin grundform och därefter testa beståndsdelarna för att se om vi kan förbättra resultatet.

Data

Studien sträcker sig från 2005-01-01 till 2019-01-27. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Metod

Som jag skrev kommer jag att testa strategin i sin grundform och se hur den står sig idag. 

Jag kommer därefter lägga på några ytterligare filter för att se om det kan förbättra resultatet. Jag kommer även att ändra exiten för att se om det kan förbättra resultatet.

Jag använder mig inte av någon sorts money management för att förbättra resultatet utan jag köper en förutbestämd storlek varje gång jag köper.

Resultat

Grund

NameConnorsRSI
Entry signalConnorsRSI under 10
Exit signal5D
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,83
Stdev3,05
Hitratio60,17%
Avg win (%)2,69
Avg loss (%)-2,02
Max win (%)9,08
Max loss (%)-12,73
Edge/Stdev0,27
Trades118
ProfitFactor2,05
TiM5
Edge/Day (%)0,17
Start date2005-01-31
End date2019-01-04
Graf över Connors RSI strategi med entry kriterium på under 10 och en fem dagars exit.

Variation på entry

NameConnorsRSIConnorsRSI
Entry signalConnorsRSI under 10ConnorsRSI under 7.5
Exit signal5D5D
StocksOMXS30iOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,830,92
Stdev3,052,87
Hitratio60,17%65,48%
Avg win (%)2,692,56
Avg loss (%)-2,02-2,21
Max win (%)9,087,60
Max loss (%)-12,73-8,58
Edge/Stdev0,270,32
Trades11884
ProfitFactor2,052,20
TiM4,954,94
Edge/Day (%)0,170,19
Start date2005-01-312005-01-31
End date2019-01-042019-01-07

Variation på exit

NameConnorsRSIConnorsRSIConnorsRSIConnorsRSI
Entry signalConnorsRSI under 10ConnorsRSI under 10
ConnorsRSI under 10ConnorsRSI under 10
Exit signalConnorsRSI > 60ConnorsRSI > 70MA3MA5
StocksOMXS30iOMXS30iOMXS30iOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,750,760,640,78
Stdev2,443,052,062,47
Hitratio76,5%76,0%71,2%77,0%
Avg win (%)1,722,041,511,72
Avg loss (%)-2,41-3,28-1,53-2,38
Max win (%)9,296,919,299,29
Max loss (%)-10,93-11,49-9,92-9,92
Edge/Stdev0,310,250,310,31
Trades115104125113
ProfitFactor2,321,962,452,42
TiM3,445,442,323,82
Edge/Day (%)0,220,140,280,20
Start date2005-01-272005-01-272005-01-252005-01-26
End date2018-12-282019-01-042018-12-282019-01-02

Variation på volatilitet

NameConnorsRSIConnorsRSI
Entry signalConnorsRSI under 10 + BBW > 5ConnorsRSI under 10 + BBW < 5
Exit signal5D5D
StocksOMXS30iOMXS30i
Market conditions
Edge (%)0,920,29
Stdev3,612,18
Hitratio63%51%
Avg win (%)3,012,02
Avg loss (%)-2,59-1,60
Max win (%)9,083,91
Max loss (%)-12,73-6,13
Edge/Stdev0,250,13
Trades8343
ProfitFactor1,951,39
TiM4,954,96
Edge/Day (%)0,190,06
Start date2005-05-062005-01-31
End date2019-01-042018-11-19

Kombination

NameConnorsRSI
Entry signalConnorsRSI under 10 + BBW > 5
Exit signalMA5
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)1,00
Stdev2,70
Hitratio79,0%
Avg win (%)1,98
Avg loss (%)-2,70
Max win (%)9,29
Max loss (%)-9,92
Edge/Stdev0,37
Trades81
ProfitFactor2,76
TiM3,84
Edge/Day (%)0,26
Start date2005-05-03
End date2019-01-02
Connors RSI under 10 + BBW > 5 applicerat på OMXS30 index

Slutsats

Det vi kan se är att Connors RSI som en strategi där vi tar en affär när indikatorn är under 10 och vi håller affären i fem dagar ger en genomsnittlig avkastning på 0,83%.

Strategin får även en hitratio på 60% vilket är ganska bra med fem dagars exit. Det är sällan en fem dagars exit resulterar i mycket bättre hitratios.

Utöver detta kan vi se i grafen att strategin ser ut att fungera lika bra under hela tidsperioden. Det är väldigt ofta jag ser att strategier byggda på RSI är sämre de senaste 3-4 åren. Detta är alltså en fördel för strategin att den ser ut att fortsätta fungera väl även de senaste åren.

Vi kan även se att lägre värde på Connors RSI resulterar i en bättre snittavkastning och en högre hitratio. Det får mig att tro att lägre värden på Connors RSI kommer att resultera i bättre affärer.

Utöver detta kan vi även se att det är fördelaktigt att använda sig utav en annan typ av exit än en fem dagars exit. Vi kan se att Connors RSI kan fungera bra som en exit men att ett glidande medelvärde fungerar ännu bättre.

Connors RSI som exit ger hög snittavkastning per affär men problemet ligger i att du kommer vara i affären en längre tid än om du gör en exit när du stänger över fem dagars glidande medelvärde.

Beroende på om du vill ligga lite längre i affären eller enbart en kortare tid kan du välja mellan att gå ur affären när OMXS30 stänger över sitt tre respektive fem dagars glidande medelvärde. De två exit strategierna ger snarlika värden, med viss fördel till MA3, om man tittar på hur länge du ligger inne i affären.

Likt många andra jämviktspendlande strategier fungerar strategin betydligt bättre när det finns en viss volatilitet i instrumentet innan en affär tas. Vi kan se en väldigt stor skillnad när det kommer till Connors RSI.

Om BBW ligger under fem har vi en snittavkastning på 0,23% och ligger BBW över fem är den 0,92%. Edgen är alltså 217% bättre när vi har haft en lite högre volatilitet i OMXS30 innan vi tar en affär. Det bekräftar min tro om att snittavkastningen skulle bli betydligt bättre med en högre volatilitet i indexet innan vi tar en affär.

[bctt tweet="Om BBW ligger under fem har vi en snittavkastning på 0,23% och ligger BBW över fem är den 0,92%. Edgen är alltså 217% bättre när vi har haft en lite högre volatilitet i OMXS30 innan vi tar en affär."]

Som avslutningsvis kan vi få en relativt bra strategi om vi kombinerar allt detta vi har tittat på. Om vi tar affärer när Connors RSI under 10, BBW > 5 och stänger affären när OMXS30 stänger över MA5 får en strategi med en edge på 1% och en hitratio på hela 79%. Detta anser jag vara bra med tanke på hur simpel strategin är.

Jag hoppas du har fått en liten inblick i indikatorn Connors RSI och hur du kan använda den för att skapa strategier till dig. Kom ihåg att de värden jag har kommit fram till är historiska och det betyder inte att du kommer få liknande värden i framtiden.

FAQ om Connors RSI

Connors RSI är en indikator som bygger på RSI, antal upp/ned dagar och Rate of Change. Denna indikator skapades i förhoppning att den skulle ge mer robusta signaler än RSI.

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

Rate of Change är en indikator som brukar förkortas ROC och mäter styrkan i en kursförändring. ROC mäter alltså hur mycket ett instrument har utvecklats under det periodvärdet som du väljer i indikatorn.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 6 kommentarer

  1. Robin

    Har gjort en automatisering av detta i Prorealtime. Fantastisk winrate i backtestet men kommer nog inte använda den på omxs30 eftersom det är väldigt få trades/år

    1. Ja, tyvärr ger den inte så många signaler, men som du själv sa har den bra historik

Lämna ett svar