Hur kommer börsen att gå idag? Nedan visas gårdagens läge i OMXS30. Alltså vad för spelregler som vi måste ta hänsyn till idag. Med dessa regler skall vi försöka skapa oss en uppfattning om hur börsen troligtvis kommer att röra sig idag.

Dagens spelregler

Ovan visas gårdagens värden på ett antal indikatorer och data som jag använder mig utav när jag förbereder mig inför dagen. Det är dessa värden som jag använder mig utav för att skapa en uppfattning om hur dagen kommer att gå.

De första jag tittar på är hur brukar dagen gå om OMXS30 ligger under/över MA200. Därefter tittar jag på samma sak fast för den enskilda veckodagen. Det är även väldigt intressant att titta på var indexet befinner sig i relation till ett antal medelvärden. Om flowet är väldigt tydligt nedåt eller uppåt är det troligt att indexet kommer att fortsätta röra sig i den riktningen. Utöver detta använder jag mig utav ett antal andra indikatorer för att skapa mig en så bra bild som möjligt på hur dagen kommer att gå, dessa indikatorer och dess edgar finner du i menyn uppe till höger.

Länk till förklaring utav tabeller och uttryck.

Dagens edgar

ATR - Volatilitet

Sannolikhet för dagens volatilitet

Pivotpunkter

High/Low

Viktiga Toppar/Bottnar

Säsongsmönster

Här visas om vi just nu befinner oss i den bättre eller sämre delen av månaden/året.

augusti 8

Månadens mönster

Årets mönster