Your second opinion before the stock market bell rings

Your second opinion before the stock market bell rings

Cookies

Samtycke till cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Besökarens samtycke krävs om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att cookies accepteras i webbläsaren.

Du kan stänga av cookies i din webbläsare
Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Privacy - Din integritet

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kommunicera med dig som kund. Vi behöver även dessa uppgifter för att du ska kunna prenumerera på vårt forum och blogginlägg. 

Vi har fått dina uppgifter från dig när du har registrerat dig eller använt vår chattfunktion. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du vill utnyttja vårt forum eller chattfunktion.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ingen. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Carl Ekberg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@nineambell.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.