Du visar för närvarande Lägga pussel med Reversal formation

Lägga pussel med Reversal formation

Förra söndagen gick jag en igenom en så kallad “kort formation”. Detta är formationer som uppstår i en aktiegraf men som endast är en eller några få staplar långa. Tidslängden på dem är alltså väldigt korta. Dessa formationer kan hjälpa dig som trader att hitta bra lägen att timea aktier.

Den specifika “korta formationen” jag gick igenom var en Reversal formation som kan vara en första tecken på att en vändning kan vara på gång i en aktie. Det vi gjorde förra söndagen var att titta på hur stark denna formation är i sin grund. 

Vill du ta en titt på förra veckans Söndagsstrategi om Reversal formationen kan du göra det här.

Vi kom dock fram till att denna formation inte var speciellt stark i sin grund och kunde inte anses som en strategi, utan snarare som en pusselbit som kan användas i kombination med andra anomalier eller edgar.

Den närmsta tiden hade jag tänkt att gå igenom fler utav dessa “korta formationer” för att ge dig fler pusselbitar i din arsenal. Men först för att du ska inse hur du kan använda dessa pusselbitar tänkte jag, att jag idag skulle visa ett exempel på hur du kan använda pusselbiten Reversal formationen i kombination med andra pusselbitar för att skapa dig en skaplig strategi.

”Korta formationer” har väldigt många likheter med candlesticks formationer, jag är villig att påstå att i många fall beskriver de precis samma saker. Reversal formationen är väldigt lik en ”Bullish Hammer” och jag har i en tidigare Söndagsstrategi byggs en strategi med hjälp av en ”Bullish Hammer”. Strategin vi ska gå igenom idag liknar denna strategi och vill du titta lite mer på den kan du göra det här.

Innan vi går igenom strategin ska vi ta oss en titt på de beståndsdelar som strategin kommer vara uppbyggd av. Vi kommer först titta på Reversal formationen, därefter på Bollinger Bands, BBW och %b indikatorn. Kan du allt du behöver veta om dessa indikatorer och formationer går det jättebra att hoppa över denna del.

Reversal formation

En Reversal formation är en relativt vanlig formation och är en första signal på att en vändning kan vara på gång. 

Det finns lite olika sorters definition av en Reversal formation och den jag kommer använda mig utav inkluderar att aktien måste ha gjort en liten rekyl innan formationen uppstår. 

Min definition av en Reversal formation ser ut på följande vis:

  • Aktien gör en fem dagars lägsta.
  • Stängningskursen ligger i den övre fjärdedelen av dagens range.
  • Stängningskursen ligger över gårdagens stängningskurs.
  • Stängningskursen ligger under gårdagens högsta notering. (Anledningen för detta kriterium är att om stängningen sker ovanför gårdagens högsta blir det en Key-reversal formation istället för endast en Reversal.)

Det är dock viktigt att komma ihåg att när vi använder oss av bar-patterns och candlesticks formationer är det viktigt att vi sätter dem i sitt sammanhang. 

För att en Reversal formation ska kunna meddela om att en vändning är på gång måste det först finnas något att vända. Alltså att aktien måste ha haft en rekyl eller en liten negativ trend. Det är därför viktigt att sätta in formationerna i sitt rätta sammanhang.

Reversal formation i Bravida Holding

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Bollinger Bands på OMXS30

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollinger Bands är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och det övre bandet är 2 standardavvikelser över MA20 och det undre bandet är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Banden fungerar som stöd och motstånd, litet avstånd mellan banden betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre bandet i kombination med ett långt avstånd mellan banden betyder oftast att en vändning är på gång.

Indikatorn kan användas till för att signalera om relativt höga eller låga prissättningar på aktier. Enligt skaparen, John Bollinger, sker ungefär 88-89% av all prisrörelser innanför de två bandet. Detta resulterar i all rörelse utanför bandet skall ses som signifikant.

%b

Detta är en indikator som byggs från Bollinger Bands. Denna indikator är väldigt simpel och berättar för oss var stängningskursen ligger i förhållande till Bollingerbandet.

Uträkningen för indikatorn ser ut på följande vis:

%b = (Stängningskurs – Det undre Bollingerbandet)/(Det övre Bollingerbandet – Det undre Bollingerbandet)

Detta betyder alltså att om stängningskursen ligger precis i mitten mellan de två banden kommer %b att visa 0.5. Ligger stängningskursen över det övre bandet kommer indikatorn att vara större än 1 och den kommer vara under 0 om stängningskursen är under det undre bollingerbandet.

Indikatorn är till för att vi enkelt ska kunna se var stängningskursen är i förhållande till de två bandet.

Detta gör t.ex. att det blir enklare att se Bollinger Bands divergenser.

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersa bandet) * 100

Strategin

Som jag nämnde tidigare ska vi använda oss av Reversal formationen som en pusselbit för att skapa oss en bra strategi. 

Jag vill påpeka att jag spenderade inte speciellt mycket tid på att skapa just denna strategi utan det finns väldigt många andra och bättre sätt att använda Reversal formationen som en pusselbit.

Jag kommer använda mig av %b och BBW som två andra pusselbitar till strategin.

Jag vill använda %b för att försäkra mig och att vändningen faktiskt sker i ett ytterläge. Trots att vi har ett krav i Reversal formationen att aktien ska ha gjort en fem dagars lägsta notering betyder detta inte att vi befinner oss i ett ytterläge av aktien normala rörelser. 

Genom att sätta ett krav på att %b ska vara under 0.2, alltså befinna sig i de lägsta 20% av Bollingerbanden, har vi försäkrat oss om att vi befinner oss i en ytterläge för aktiens senaste tids rörelser. 

Jag vill även att aktien ska ha uppvisat en viss volatilitet innan jag tar en affär, anledningen till detta är tvåfaldig. 

Den första anledningen är att om volatiliteten är större och vi befinner oss långt ner mellan Bollingerbandet betyder det att aktien har gjort en större resa innan vi tar en affär. Detta i sin tur resulterar i att vi troligtvis kan se en vändning i aktien inom kort.

Den andra anledningen är att om vi agerar på en Reversal formation har vi per automatik redan missat en del av resan uppåt. Detta eftersom att ett krav för Reversal formationen är att stängningen ska ske i den övre 25% av dagens range och ska ske över gårdens stängning. En högre volatilitet kan då bidra med att resan upp blir lite längre än om volatiliteten hade varit låg. Vilket är fördelaktigt för oss eftersom vi redan missat en del av resan.

Detta leder mig in på exiten som jag har valt för denna strategi. Just eftersom vi missar lite av uppgången i och med vi inväntar en Reversal formation behöver vi en lite längre exit. Därför har jag valt att stänga positionen när aktien stänger över sitt fem dagars glidande medelvärde + 1%. Detta är alltså ett fem dagars glidande medelvärde för stängningskursen i aktien där jag även har förskjutit medelvärdet upp 1%.

Strategin kommer alltså att se ut på följande vis:

Entry:
Reversal formation
%b under 0.2
BBW > 10

Exit:
Stängning över MA5 + 1%

Två lyckade affärer för strategin i Alfa Laval

Studien

Trots att en Reversal formation är en vanlig formation så adderar jag ytterligare krav som gör att vi inte kommer få så många affärer. Eftersom jag vill ha lite fler affärer att studera kommer jag att utöka det universum av aktier jag brukar titta. De aktier jag har valt att lägga till är aktier som finns på Large Cap plus alla aktier från OMXS30.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Resultat

NameLägga pussel med Reversal
Entry signalReversal formation + %b under 0.2 + BBW > 10
Exit signalMA5 + 1%
StocksX18
Market conditions
Edge (%)1,19
Stdev3,97
Hitratio76,6%
Avg win (%)2,77
Avg loss (%)-4,27
Max win (%)15,50
Max loss (%)-22,38
Edge/Stdev0,30
Trades381
ProfitFactor2,28
TiM4,91
Edge/Day (%)0,24
Start date2010-01-28
End date2018-12-11

Sammanfattning

Som vi kan se får vi en strategi som avkastar 1,2% i genomsnitt och slutar med vinst i hela 76% av fallen, detta till stor grund av exiten.

Vi kan även se att vi ligger inne i en affär i snitt fem dagar, med tanke på att avkastningen är 1,2% är detta relativt bra.

Tittar vi på dessa tre tal har vi en strategi som verkar vara väldigt bra.

Vi kan dock se att standardavvikelsen är hög vilket drar ner vår Edge/Stdev till 0,3. Strategin ligger alltså precis på gränsen för att jag ska kalla det för en bra strategi. 

Tittar vi på hur grafen för strategin ser ut anser jag att den ser helt okej ut, vi har några tuffa drawdown perioder men överlag helt okej. Alltså i linje med vad statistiken säger oss. 

Det som dock är trevligt med grafen är att vi kan se att strategin ser ut att ha fungerat lika bra den senaste tiden som under tidigare perioder. Jag undviker helst strategier där lutningen på grafen blir allt flackare och flackare.

Vi har alltså skapat en helt okej strategi genom att använda Reversal formationen som en pusselbit.

Jag har helt säker på att med hjälp av diskretionära inslag kan denna strategi bli ännu bättre och detta är endast ett sätt att använda Reversal formationen på. Som jag nämnde tidigare var detta en väldigt snabbt ihopsatt strategi från min sida. Du kan säkert hitta ännu bättre sätt att använda denna pusselbit på.

Dessa siffror är byggda på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta agera på ett likartat sätt. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett e-post eller nå mig på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar