Du visar för närvarande Rapportförlorare – Fortsätter de vara förlorare?

Rapportförlorare – Fortsätter de vara förlorare?

Denna söndag ska vi fortsätta på samma spår som föregående söndag, vi ska titta på vad för effekt rapporter har på bolagets framtid. Förra veckan tittade vi på hur positiva rapport reaktioner påverkar utvecklingen av bolaget de kommande 50 dagarna efter en rapport.

Det visade sig att bolag som stiger på rapportdagen har en fördelaktig utveckling de kommande 50 dagarna. Det är även så att de bolag som stiger mest på rapportdagen har oftast en bättre snittavkastning de kommande 50 dagarna.

Förutom detta visade det sig även att trenden, marknadsfasen, volymen, dagen efter rapporten och hur stark stängningen är på rapportdagen har en betydelse för den framtida utvecklingen.

Du kan se alla resultat och slutsatser från förra veckans Söndagsstrategi här.

Men om då en uppgång leder till fortsatt uppgång de närmsta 50 dagarna, gäller även det omvända för motsatsen? Att en nedgång på rapportdagen leder till en nedgång de nästkommande 50 dagarna?

Inom många saker fungerar det att vända på kriterier för att få ett motsatt resultat, inom trading är det sällan så. Det går väldigt sällan att ta en strategi som går lång och vända på dess kriterier och få en lika bra strategi för att gå kort.

Innan vi kan säga att nedgångar på rapportdagen leder till fortsatta nedgångar måste vi därför undersöka dessa rapporttillfällen.

Det finns tidigare studier på detta ämne och en strategi vid namn TN-info som blev publicerad en bok av författarna Peter Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellström. Boken, som jag varmt kan rekommendera. heter “Framgångsrik Aktiehandel – 10 vinnande strategier”. TN-info säger att de bolag som reagerar positivt på rapportdagen har en positiv utveckling de kommande tre månaderna.

Precis som att TN-info säger att aktier som har haft en positiv reaktion på rapportdagen kommer att fortsätta vara stark gäller även att aktier som reagerar negativt på rapportdagen kommer att fortsätta gå ned de näst kommande 60 dagarna.

Denna bok gavs ut 2013 och det är mycket som har ändrats sen dess och jag tänkte att det därför vore intressant att själv göra en studie på detta. 

Idag ska vi ta oss en titt på hur negativt tolkade rapporter har för betydelse för den framtida utvecklingen hos aktier. Innan vi går in på testerna ska jag gå igenom “Post-Earnings-Announcement Drift”. Lägg märke till att vi inte kommer att bry oss om vad som faktiskt står i rapporten utan vi kommer låta marknaden tolka rapporten åt oss. Kan du allt du behöver veta om denna anomali går det hemskt bra att hoppa över denna bit.

Även denna vecka i Söndagsstrategin har jag gjort väldigt många tester, upp mot 400, vilket leder till att utformningen på dagens inlägg kommer att vara lite annorlunda. Istället för att vi kommer att gå igenom alla resultat först för att därför sammanfatta dem kommer jag gå igenom och sammanfatta resultatet för varje studie först innan jag gör en stor sammanfattning av alla studier.

Post-Earnings-Announcement Drift

Det har gjorts många studier på just detta ämne om att aktier som överraskar på rapportdagen tenderar till att fortsätta utvecklas i samma riktning som på rapportdagen. Denna anomali har fått namnet Post-Earning-Announcement Drift eller PEAD. 

Denna anomali innebär alltså att aktier som gör överraskningar på rapportdagen ofta fortsätter i riktningen som överraskningen. Om ett bolag gör ett överraskande bra resultat tenderar detta till att smitta av sig på den framtida utvecklingen i aktien i upp till ungefär 60 dagar. Detsamma gäller för bolag som gör en överraskande dålig rapport.

Enligt teorin om en effektiv marknad borde ny information, såsom en rapport, bli läst och tagen i åtanke direkt efter att den har blivit publicerad. Detta borde leda till att priset på aktien ändras direkt och därefter förblir på samma nivå tills ny information når marknaden.

Som du kanske har märkt fungerar inte teorin på samma sätt som verkligheten. Anpassningen till ny information är inte omedelbar på aktiemarknaden och det tar lite tid för aktörerna att smälta och ta in den nya informationen. 

Detta är en av anledningarna till varför denna effekt finns. När ny information släpps tar det tid innan aktörer kan ta hänsyn till den. Alla aktörer kan inte läsa rapporten direkt när den släpps, vissa kan t.ex. inte läsa den förrän dagen efter vilket gör att priset inte kan anpassas direkt. 

Det är även så att en bra rapport ofta leder till att banker och analyshus behöver göra analyser av bolaget. Dessa analyser tar tid och göra och kommer ofta dagarna efter rapporten. Dessa nya analyser leder ofta till nya köprekommendationer vilket i sin tur eldar på uppgången.

Efter en bra rapport kan det även vara så att vissa fonder bestämmer sig för köpa eller öka innehavet i denna aktie vilket också i sin tur gör att uppgången fortsätter.

Tolkandet av en rapport

Testerna

Idag ska vi alltså testa och se om aktier som reagerar negativt på en rapport kommer att fortsätta ha en negativ utvecklingen i framtiden. Vi kommer att göra 8 olika typer av tester för att verkligen försöka förstå vad det är som har för betydelse för denna effekt. 

Test “Rapportförlorare”

Vi kommer att börja med att testa om effekten fortfarande fungerar. Vi kommer därför att testa och se vad som händer när en aktie går ned på rapportdagen med mer än 0-10% med 1% intervaller. Vi kommer även att testa och se hur utvecklingen ser ut efter 1, 2, 3, 4, 5, 20 och 50 dagar.

Jag har valt max 50 dagar eftersom jag vill inte att det ska ske en ny rapport innan jag har hunnit gå ur den nuvarande affären.

Test “De största aktierna”

Det första testet kommer vara utfört på 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. I test två ska vi testa och se om det finns någon skillnad för de största bolagen på OMXS30. 

Test två kommer därför vara en kopia av testet “Rapportförlorarna” fast med 27 aktier från OMXS30.

Test “De mindre aktierna”

Test tre kommer även vara samma som testet “Rapportförlorarna” fast med alla aktier från test “Rapportförlorarna“ förutom de 27 från test två. 

I TN-info studien kom de fram till att trenden, marknadsfasen och volymen på rapportdagen har betydelse för hur stark denna effekt är. Vi kom även fram till i förra veckan att dessa kriterier fortfarande har en betydelse för denna effekt och tänkte därför att vi ska kolla om de också har en betydelse när det gäller nedgång.

Test “Volymen”

Test fyra kommer därför vara ett test för att se hur volymen på rapportdagen har för betydelse för denna effekt. Vi kommer att göra detta genom att endast titta på de aktier som faller på rapportdagen. Vi kommer därefter titta på om volymen har varit större än det dagliga genomsnittet de senaste tre månaderna för volymen. 

Därefter kommer vi även att studera de tillfällen då volymen är 200%, 300%, 400% och 500% större än det dagliga genomsnittet de senaste tre månaderna för volymen.

Test “Trenden”

När det kommer till att testa vad trenden i aktien har för betydelse tittar vi på alla tillfällen då aktierna faller på rapportdagen men vi delar upp aktierna i två fack. I det ena facket placerar vi de aktier som befinner sig i en positiv trend, i vårt fall de aktier som befinner sig över MA200. I det andra facket placerar vi alltså de aktier som är i en negativ trend, alltså under MA200.

Test “Marknadsfasen”

När vi tittar på vad marknadsfasen har för betydelse kommer vi att titta på alla tillfällen då en aktie faller på rapportdagen och OMXS30 ligger över sitt 12 månaders glidande medelvärde (MA12). Vi kommer även att studera de tillfällen då OMXS30 är i en negativ marknadsfas och har stäng under MA12.

Test “Dag ett och två”

Det är inte sällan så att en aktie har en reaktion på rapportdagen men dagen gör aktien en 180 graders vändning och går på andra hållet. Jag tycker därför det vore intressant att titta på dessa två dagar som en och studera hur utvecklingen under dessa två dagar har för betydelse. 

Därför kommer vi göra ett test som liknar test ett fast vi kommer att titta på hur utvecklingen ser ut för dessa två dagar ihop.

Test “Var i candlesticket”

Till sist kommer vi göra ett test där vi studerar hur stängningen i candlesticket under rapportdagen påverkar utvecklingen. Vi kommer alltså att titta på alla gånger då en aktie har fallit på rapportdagen men vi kommer att dela in tillfällena beroende på var de har stängt i candlesticket. 

Studien

I denna studie vill jag ha ett stort urval på aktier för att se hur företag reagerar på en positiv rapportreaktion. Därför har jag valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. I testet där vi testar aktierna i OMXS30 har jag valt att ha med de fetmarkerade aktierna i listan och i testat där jag endast testar de ”mindre” bolagen väljer jag alltså alla bolag som inte är fetmarkerade.

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och vill du ha hjälp med att göra samma studie själv är det bara att skicka ett mejl till mig.

Data

Studien sträcker sig från år 2009-08-28 till 2019-08-29 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B

Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum

Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A

Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company

Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat “Rapportförlorare”

Snittvinst

NerAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
0%10640.13%0.24%0.25%0.31%0.41%0.53%1.54%
-1%8180.06%0.20%0.20%0.26%0.37%0.59%1.50%
-2%6240.06%0.18%0.10%0.23%0.34%0.59%1.42%
-3%4650.07%0.24%0.19%0.30%0.40%0.67%1.27%
-4%3450.04%0.18%0.06%0.13%0.26%0.39%0.80%
-5%2620.05%0.09%0.02%0.12%0.24%0.25%0.58%
-6%196-0.08%-0.08%-0.10%0.03%0.19%-0.01%0.58%
-7%139-0.22%-0.13%-0.29%-0.27%-0.06%-0.35%0.58%
-8%97-0.36%-0.18%-0.46%-0.33%-0.03%-0.31%-0.27%
-9%75-0.12%0.16%-0.20%-0.11%0.21%-0.04%0.79%
-10%54-0.05%0.28%0.11%0.44%0.81%-0.23%0.96%

Sannolikhet för en vinstaffär

NerAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
0%106450.70%52.50%53.20%52.40%52.90%53.30%57.50%
-1%81850.10%51.60%51.70%51.50%52.40%53.60%58.00%
-2%62450.30%51.60%50.50%50.50%52.20%52.90%57.50%
-3%46551.80%52%51.60%52.00%52.90%53.80%57.00%
-4%34552.50%51.00%49.90%51.00%52.80%52.60%57.20%
-5%26253.40%51.10%51.10%51.10%53.80%50.60%55.00%
-6%19650.50%49.00%49.00%50%52.00%47.70%54.50%
-7%13947.50%47.50%46.00%46.00%47.50%47.40%54.40%
-8%9746.40%45.40%45.40%45.40%47.40%48.40%52.90%
-9%7549.30%46.70%48.00%45.30%49.30%49.30%56.90%
-10%5448.10%48.10%55.60%51.90%57.40%45.30%51.10%

Det vi kan se av detta test är att aktier som går ned på rapportdagen inte automatiskt fortsätter ned de kommande 50 dagarna. Vi kan dock se är aktier som sjunker på rapportdagen har tendenser till att ha en dålig utveckling de kommande 5, 22 och 50 dagarna.

Det vi även kan se att ju kraftigare nedgång på rapportdagen desto större är effekten av PEAD, upp till ungefär en nedgång på 8%. Alltså de aktier som sjunker mycket har den sämsta utvecklingen de kommande månaderna. Det verkar dock som större nedgångar i sin tur leder till att snittavkastningen ökar igen. Vi kan även se att mönstret inte alls är lika klart som när det kommer till Rapportvinnarna.

De aktier som har reagerat med en nedgång på över 8% på rapportdagen har gått ned med -0.27% i snitt i de kommande 50 dagarna. 

Det är även intressant att se att aktier som har sjunkit med mer än 8% på rapportdagen i snitt inte har återhämtat sig efter fem dagar utan snittavkastningen efter fem dagar är -0.03%.

Slutsats:
Desto kraftigare nedgång, förutom riktigt stora nedgångar, på rapportdagen ju sämre utvecklingen de kommande 50 dagarna.

[bctt tweet="Desto kraftigare nedgång, förutom riktigt stora nedgångar, på rapportdagen ju sämre utvecklingen de kommande 50 dagarna."]

Resultat “De största aktierna”

Snittvinst

Ner OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 379 0.24% 0.38% 0.36% 0.38% 0.33% 0.41% 1.32%
-1% 303 0.18% 0.32% 0.25% 0.32% 0.26% 0.56% 1.32%
-2% 240 0.14% 0.27% 0.18% 0.20% 0.14% 0.62% 1.45%
-3% 178 0.18% 0.38% 0.28% 0.33% 0.26% 1.01% 1.47%
-4% 137 0.20% 0.47% 0.31% 0.39% 0.32% 0.94% 1.53%
-5% 98 0.25% 0.50% 0.30% 0.51% 0.38% 0.97% 1.54%
-6% 68 0.20% 0.44% 0.23% 0.46% 0.28% 0.52% 1.56%
-7% 46 0.37% 0.87% 0.50% 0.59% 0.59% 0.73% 1.61%
-8% 28 0.68% 1.41% 0.95% 1.12% 1.26% 1.74% 1.59%
-9% 23 0.92% 1.82% 0.93% 1.14% 1.44% 1.55% 2.35%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 379 53.30% 55.90% 56.50% 56.20% 54.90% 53.60% 56.50%
-1% 303 53.10% 53.10% 53.80% 54.50% 52.80% 54.50% 56.20%
-2% 240 52.90% 51.70% 51.70% 52.10% 51.70% 55.40% 56.70%
-3% 178 54.50% 53.40% 51.70% 54.50% 52.80% 57.90% 58.20%
-4% 137 54.00% 51.80% 49.60% 52.60% 53.30% 56.20% 59.70%
-5% 98 58.20% 53.10% 50.00% 52.00% 55.10% 54.10% 58.90%
-6% 68 55.90% 51.50% 50.00% 52.90% 52.90% 48.50% 58.10%
-7% 46 58.70% 54.30% 52.20% 54.30% 52.20% 50.00% 57.10%
-8% 28 64.30% 57.10% 57.10% 53.60% 53.60% 53.60% 56.00%
-9% 23 69.60% 60.90% 56.50% 52.20% 56.50% 56.50% 60.00%

I de två föregående Söndagsstrategierna kom vi fram till att större bolag har tendenser till att jämviktspendla mer. Alltså att om de går upp kraftigt faller de kort därefter tillbaka eller om de går ner kraftigt går de upp kort därefter.

Det verkar som att fallet även är så när det kommer till rapportförlorarna. Som vi kan av resultatet ser det ut som att ju sämre reaktion aktien har på rapportdagen ju bättre blir den framtida utvecklingen. Likt förra testet är mönstret inte alls lika klart som för Rapportvinnarna.

Slutsats:
Stora bolag tenderar till att jämviktspendla mer vilket leder till att ju sämre reaktion de stora bolagen har på rapportdagen desto bättre blir deras framtida utveckling. Den framtida utvecklingen är dock inte bra, men mönstret finns där.

[bctt tweet="Stora bolag tenderar till att jämviktspendla mer vilket leder till att ju sämre reaktion de stora bolagen har på rapportdagen desto bättre blir deras framtida utveckling."]

Resultat “De mindre aktierna”

Snittvinst

Ner LC/MC – OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 650 0.06% 0.14% 0.16% 0.24% 0.41% 0.76% 2.10%
-1% 485 -0.04% 0.07% 0.11% 0.16% 0.36% 0.70% 2.06%
-2% 362 -0.08% 0.02% -0.05% 0.11% 0.31% 0.68% 2.00%
-3% 267 -0.07% 0.07% 0.05% 0.16% 0.35% 0.54% 1.96%
-4% 193 -0.18% -0.10% -0.19% -0.15% 0.12% 0.19% 1.45%
-5% 153 -0.18% -0.31% -0.32% -0.29% 0.01% -0.06% 0.91%
-6% 119 -0.36% -0.56% -0.47% -0.40% -0.03% -0.21% 1.02%
-7% 87 -0.73% -0.98% -1.01% -0.96% -0.57% -0.77% 1.04%
-8% 65 -0.93% -1.21% -1.40% -1.24% -0.83% -1.17% -0.68%
-9% 48 -0.54% -0.71% -0.77% -0.63% -0.34% -0.51% 0.87%
-10% 35 -0.78% -0.77% -0.77% -0.44% -0.06% -1.07% 1.24%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner LC/MC – OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 650 49.50% 50.60% 51.10% 49.70% 51.10% 54.30% 59.50%
-1% 485 48.20% 50.50% 49.70% 48.70% 51.30% 53.90% 60.30%
-2% 362 47.50% 51.10% 48.60% 48.30% 50.80% 52.60% 59.40%
-3% 267 48.30% 50.20% 50.20% 49.80% 51.30% 52.70% 58.50%
-4% 193 49.70% 49.70% 48.70% 50.30% 51.30% 52.40% 58.80%
-5% 153 49.00% 48.40% 49.70% 50.30% 51.60% 51.00% 55.60%
-6% 119 46.20% 45.40% 46.20% 48.70% 50.40% 49.60% 55.50%
-7% 87 39.10% 40.20% 39.10% 41.40% 43.70% 48.80% 55.00%
-8% 65 36.90% 36.90% 36.90% 41.50% 43.10% 48.40% 51.70%
-9% 48 39.60% 37.50% 41.70% 43.80% 45.80% 48.90% 58.10%
-10% 35 31.40% 34.30% 45.70% 48.60% 51.40% 41.20% 53.30%

Med tanke på att de mindre bolagen har en tendens till att jämviktspendla mindre än stora bolag borde en sämre reaktion på rapportdagen leda till sämre framtida utveckling. 

Detta är precis vad vi kan se av testat, att “mindre” bolag som har en dålig reaktion på rapporten får en mindre bra framtida utveckling. 

Det finns även ett mönster där ju större nedgång på rapportdagen leder till desto sämre snittavkastning framöver.

Bolag som går ned med över 7% på rapportdagen fortsätter till och med att gå ned på fem dagars sikt. Snittavkastningen på fem dagar är -0.6% och endast 44% av aktierna står högre efter fem dagar.

Det är dock värt att nämna att endast ett test visar på att aktierna står lägre efter 50 dagar. I de tidigare testerna som gjorts på denna effekt visades sig att aktierna stod lägre efter 60 dagar. Alltså finns inte detta mönster längre, effekten verkar ha avtagit.

Slutsats:
Mindre bolag följer ett mönster där sämre rapportreaktion leder till sämre framtida avkastning. På längre sikt verkar dock bolagen till att återhämta sig lite men snittavkastningen är dock inte bra.

[bctt tweet="Mindre bolag följer ett mönster där sämre rapportreaktion leder till sämre framtida avkastning."]

Resultat “Volymen”

Snittvinst

Ner + % volymAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
V>V669280.10%0.18%0.18%0.26%0.34%0.54%1.57%
V>200%V665960.03%0.11%0.08%0.17%0.32%0.50%1.58%
V>300%V663340.20%0.40%0.39%0.57%0.76%0.92%2.57%
V>400%V661840.10%0.36%0.35%0.50%0.80%0.88%2.31%
V>500%V6697-0.21%0.14%0.20%0.52%1.04%0.43%2.53%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner + % volymAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
V>V6692850.40%52.00%52.60%52.40%52.70%53.50%57.40%
V>200%V6659650.00%50.80%50.50%52.50%53.50%53.70%57.70%
V>300%V6633452.40%54.20%54.50%56.00%57.50%55.60%60.50%
V>400%V6618451.60%52.70%52.70%53.30%57.60%56%60.90%
V>500%V669749.50%46.40%50.50%53.60%56.70%54.20%60.90%

Förra veckan när vi tittade på hur volymen påverkade positiva rapportreaktioner fanns det ett tydligt mönster att högre volym gav en bättre snittavkastning.

I detta fallet när vi studerar de aktier som sjönk på rapportdagen finns det inte ett lika tydligt mönster. Jag tycker mig kunna se ett mönster som är likartat som vad som gällde för Rapportvinnarna. Alltså att en större volym på rapportdagen leder till att aktien får en bättre snittavkastning jämfört med om volymen är låg.

Med tanke på att mönstret inte är lika tydligt ska vi dock inte dra så stora slutsatser av dessa resultat.

Slutsats:
Högre volym verkar få de aktier som har gått ned på rapportdagen till att få en bättre snittavkastning de närmsta 50 dagarna.

[bctt tweet="Högre volym verkar få de aktier som har gått ned på rapportdagen till att få en bättre snittavkastning de närmsta 50 dagarna."]

Resultat “Trenden”

Snittvinst

Ner + TrendAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över MA2006270.04%0.06%0.07%0.03%0.03%0.24%1.26%
Under MA2004370.25%0.51%0.51%0.72%0.95%0.97%1.98%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner + TrendAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över MA20062748.30%51.00%51.70%49.80%49.40%50.60%59.00%
Under MA20043754.00%54.70%55.40%56.30%57.90%57.00%55.70%

Vi kan även se att trenden har en betydelse för hur aktien kommer att gå framöver. I alla fall är det bättre om aktien har en negativ trend vid en dålig rapportreaktion jämfört med en positiv trend.

Vi kan även se i jämförelse med testet “Rapportvinnare” får vi en bättre snittvinst och sannolikhet för en vinstaffär om aktien befinner sig i en negativ trend.

Aktier som har en positiv trend har i jämförelse en sämre snittavkastning jämfört med testet “Rapportförlorarna”.

Slutsats:
Trenden i aktien har betydelse och det är en fördel om trenden är negativ vid en negativ rapportreaktion.

[bctt tweet="Trenden i aktien har betydelse och det är en fördel om trenden är negativ vid en negativ rapportreaktion."]

Resultat “Marknadsfasen”

Snittvinst

Ner + MarknadsfasAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Positiv6930.07%0.17%0.23%0.27%0.33%0.11%1.53%
Negativ3710.24%0.38%0.28%0.40%0.55%1.33%1.54%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner + MarknadsfasAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Positiv69349.80%51.40%52.40%51.10%51%49.60%57.80%
Negativ37152.30%54.70%54.70%55.00%55.80%60.10%57.10%

Även marknadsfasen har betydelse. Även i detta test kan vi se att i alla fall är det en fördel om OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas när rapporten kommer.

En negativ marknadsfas leder till en mer fördelaktig utveckling jämfört med om vi inte tar hänsyn till marknadsfasen, t.ex. i testet “Rapportvinnare”.

Vi kan se att skillnaden mellan snittavkastningen på 20 dagar är väldigt stor om OMXS30 befinner sig i en negativ kontra positiv marknadsfas. I en positiv marknadsfas är snittvinsten 0.11% medans i en negativ marknadsfas är den hela 1.33%.

Slutsats:
Det är en fördel om OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas när rapporten kommer om rapporten tas emot negativt. På 20 dagars sikt är det en stor fördel om OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas.

[bctt tweet="Det är en fördel om OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas när rapporten kommer om rapporten tas emot negativt."]

Resultat “Dag ett och två”

Snittvinst

Ner dag 1 + dag 2 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 1011 0.05% 0.08% 0.12% 0.23% 0.33% 0.57% 1.40%
-1% 811 0.05% 0.03% 0.06% 0.13% 0.26% 0.49% 1.32%
-2% 664 0.06% 0.03% 0.07% 0.18% 0.32% 0.53% 1.41%
-3% 532 0.07% 0.08% 0.12% 0.22% 0.33% 0.56% 1.54%
-4% 419 0.08% 0.04% 0.10% 0.13% 0.20% 0.27% 1.12%
-5% 304 0.08% -0.01% 0.08% 0.15% 0.23% 0.17% 1.60%
-6% 214 0.12% 0.05% 0.07% 0.21% 0.35% 0.02% 0.59%
-7% 159 0.08% -0.02% 0.07% 0.34% 0.46% -0.11% 0.71%
-8% 119 0.12% -0.05% 0.09% 0.51% 0.58% 0.08% 0.44%
-9% 94 0.05% -0.13% 0.04% 0.42% 0.46% -0.15% 0.45%
-10% 70 0.02% -0.01% 0.14% 0.64% 0.67% -0.11% -0.39%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner dag 1 + dag 2 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 1011 50.00% 51.80% 51.40% 51.60% 54.50% 53.10% 59.10%
-1% 811 50.40% 51.30% 49.90% 49.90% 53.80% 53.10% 59.00%
-2% 664 50.00% 50.80% 48.80% 49.80% 53.20% 53.40% 59.10%
-3% 532 50.00% 51.10% 49.10% 49.60% 53.40% 53.30% 59.50%
-4% 419 50.60% 49.60% 47.70% 48.00% 51.60% 50.40% 59.00%
-5% 304 50.30% 49.70% 46.40% 48.70% 51.60% 49.00% 61.50%
-6% 214 52.30% 50.50% 46.30% 52.30% 53.70% 48.60% 56.90%
-7% 159 51.60% 47.80% 44.70% 52.20% 56.00% 46.50% 60.10%
-8% 112 52.10% 46.20% 42.90% 53.80% 58.80% 47.90% 61.50%
-9% 94 48.90% 44.70% 43.60% 51.10% 56.40% 46.70% 63.10%
-10% 70 50.00% 47.10% 44.30% 57.10% 60.00% 46.40% 60.30%

Det vi kan se av resultatet är att det finns ett likartat mönster som i test ett om “Rapportförlorare”. Alltså att en sämre reaktioner på rapportdagen leder till en sämre framtida utveckling. Mönstret är inte lika klart som i testet “Rapportförlorarna” men jag tycker mig kunna se ett mönster.

Det som är intressant är att trots att en aktie går upp på rapportdagen men dagen efter går ner igen och stänger på minus totalt sett för de två dagarna har en relativt dålig snittavkastning framöver. Detta betyder alltså att utvecklingen för dagen efter rapporten också har betydelse. 

Slutsats:
Även utvecklingen dagen efter rapporten har betydelse för den framtida utvecklingen, bolag som går upp på rapportdagen men går ned dagen efter och totalt är minus har en en relativt dålig utveckling de kommande 50 dagarna.

[bctt tweet="Även utvecklingen dagen efter rapporten har betydelse för den framtida utvecklingen, bolag som går upp på rapportdagen men går ned dagen efter och totalt är minus har en en relativt dålig utveckling de kommande 50 dagarna."]

Resultat “Var i candlesticket”

Snittvinst

Ner + % stängning i candlesticketAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över 90%390.41%0.96%0.60%0.98%1.48%0.17%-0.12%
Över 80%790.30%0.46%0.38%1.01%1.37%0.49%1.42%
Över 70%1330.18%0.37%0.34%0.73%1.05%0.49%1.53%
Över 60%1900.29%0.43%0.38%0.68%0.86%0.57%1.52%
Över 50%2840.31%0.46%0.36%0.63%0.75%0.64%1.35%
Under 50%7720.06%0.16%0.19%0.17%0.25%0.46%1.50%
Under 40%6880.08%0.17%0.20%0.17%0.28%0.55%1.78%
Under 30%5720.08%0.17%0.19%0.17%0.28%0.45%1.82%
Under 20%4020.11%0.29%0.37%0.37%0.52%0.82%1.96%
Under 10%2280.01%0.10%0.21%0.13%0.32%1.02%2.55%

Sannolikhet för en vinstaffär

Ner + % stängning i candlesticketAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över 90%3948.70%56.40%56.40%53.80%61.50%48.70%51.40%
Över 80%7946.80%53.20%54.40%59.50%62.00%55.70%54.70%
Över 70%13349.60%54.10%54.10%57.90%61.70%54.10%54.40%
Över 60%19054.20%55.80%54.70%58.90%59.50%55.80%53.90%
Över 50%28453.90%54.20%53.50%57.00%56.70%55.70%54.80%
Under 50%77249.50%51.70%52.70%50.60%51.40%52.10%57.80%
Under 40%68850.10%52.20%53.50%51.30%51.70%52.80%59.00%
Under 30%57249.50%52.80%53.10%50.90%51.40%52.20%58.30%
Under 20%40250.20%53.20%54.70%52.00%52.70%54.90%58.70%
Under 10%22850.00%51.30%54.40%51.80%52.20%54.60%60.70%

På kort sikt, upp till fem dagar, kan vi se att det är en fördel om stängningen är stark. Alltså att stängningen sker högt upp i candlesticket. Om en aktie har stängt ned på rapportdagen men i det övre 70% av candlesticket är snittavkastningen på fem dagar hela 1,1% och hela 62% av fallen stor aktien högre.

När det dock kommer till längre sikt, från 20 till 50 dagar, är sambandet det motsatta. Alltså att en stängning längre ned i candlesticket leder till en bättre snittavkastning. 

Då aktier har stängt ned på rapportdagen men gjort det i de lägre 10% har snittavkastningen varit 2,6% på 50 dagars sikt. Detta är en väldigt stor skillnad om vi jämför med testet “Rapportförlorarna” där snittavkastningen ligger på 1,5%.

Slutsats:
Var i candlesticket som aktien stänger på rapportdagen verkar ha betydelse för den framtida utvecklingen, på kort sikt leder en stark stängning till bättre snittavkastningen medans på längre sikt ger svagare stängning en bättre snittavkastning.

[bctt tweet="Var i candlesticket som aktien stänger på rapportdagen verkar ha betydelse för den framtida utvecklingen, på kort sikt leder en stark stängning till bättre snittvinst medans på längre sikt ger svagare stängning en bättre snittvinst."]

Sammanfattning

Det finns alltså en hel del saker som påverkar snittavkastningen efter en rapport.

  • Hur stor reaktionen är på rapportdagen har betydelse, ju större reaktion desto sämre framtida utveckling. På lång sikt är dock inte snittvinsten negativ som har visats i tidigare studier.
  • Även storleken på bolaget har betydelse, större bolag jämviktspendlar mer än mindre bolag. Detta betyder att ett bolag som går ned på rapportdagen har tendenser till att återhämta sig på kort och på lång sikt. Sambandet är också det motsatta, att en större nedgång på rapportdagen leder till bättre snittvinst framöver.
  • För de mindre bolagen gäller dock att desto större nedgång bolaget har på rapportdagen ju sämre kommer snittvinsten att bli.
  • Volymen har en betydelse för utvecklingen framöver, dock inte alls lika stor som när de kommer till Rapportvinnarna och mönstret är inte alls lika tydligt. 
  • Trenden i aktien vid ett rapporttillfälle har betydelse, en negativ trend vid en negativ rapport reaktion leder till en bättre snittavkastning jämfört med en positiv trend.
  • Även marknadsfasen har en betydelse, negativ marknadsfas ger en bättre framtida utveckling jämfört med om marknadsfasen är positiv vid aktiens rapporttillfälle. 
  • Det visar sig att utvecklingen dagen efter en rapport har betydelse. Även aktier som har haft en positiv reaktion på rapportdagen men totalt sett en negativ reaktion om man tar hänsyn till dagen efter rapporten är utvecklingen framöver relativt dålig, den är inte negativ men dålig. 
  • Till sist har även hur stark stängning aktien har på rapportdagen en betydelse. Om aktien stänger starkt, högt upp i candlesticket, ger detta en bättre snittavkastning jämfört med en svag stängning på kort sikt. Studerar vi dock snittavkastningen på lite längre sikt är sambandet det motsatta, alltså en svagare stängning ger en bättre snittavkastning.  

Sammanfattningsvis ger en dålig reaktion på en rapport sämre utsikter för aktien framöver.

Denna effekt anser jag vara en bra pusselbit att ha med sig när man investerar eller tradear. Det kan vara en stor fördel att endast tradea i de aktier som enligt statistiken kommer att ha en positiv utveckling framöver.

Efter varje rapportperiod gör jag en lista där jag skriver in de olika rapportreaktionerna och delar in aktierna i “Rapportvinnare” och “Rapportförlorare”. När jag har gjort detta vet jag vilka aktier som kommer ha ett driv uppåt tack vare rapporten och kan vara lite mer aggressiv i dessa aktier när jag tradear.

Jag hoppas att denna information har varit till nytta för dig och har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på epost eller via vår chat. Som vanligt är denna information byggd på historisk data och det finns ingen garanti på att aktier som gör negativa rapportreaktioner kommer att fortsätta reagera på ett likartat vis.

Rapportförlorare

Bolag Resultat Marknadsfas Stängning Trend Volume
Kindred Group -26.70% 1 0 0 7.9
Ratos B -15.80% 1 0 0 4.7
NetEnt B -14.00% 1 0 0 5.9
MTG B -12.70% 1 0 0 3.7
Ericsson B -11.80% 1 0 0 3.5
Indutrade -11.20% 1 1 1 4.81
Alfa Laval -10.30% 1 0 0 4.2
Securitas B -9.50% 1 0 0 3.3
LeoVegas -9.30% 1 0 0 11.4
Collector -9.10% 1 0 1 5
BillerudKorsnäs -7.80% 1 0 0 5.3
Hexpol B -7.70% 1 0 0 5.3
Essity B -7.10% 1 0 1 2.4
Swedbank A -7.10% 1 0 0 3
Dometic Group -6.70% 1 1 1 3.9
Getinge B -6.70% 1 0 1 3.4
Nordea Bank -6.30% 1 0 0 2.4
Nibe -6.10% 1 1 1 2.8
Handelsbanken A -5.90% 1 0 0 1.7
Husqvarna B -4.90% 1 0 1 3.7
NCC B -4.60% 1 1 1 3.1
Tieto -4.30% 1 0 0 1.5
Hemfosa -4.30% 1 0 1 1.5
Thule Group -4.00% 1 0 1 5.1
Sandvik -3.80% 1 0 1 2
Attendo -3.30% 1 1 0 1.5
Elekta B -3.20% 1 0 1 3.5
Swedish Match -3.10% 1 0 0 2.3
ABB -2.50% 1 0 0 1.5
Lifco B -2.50% 1 1 1 1.6
Balder B -2.40% 1 0 1 1.3
Arjo -2.30% 1 1 1 1.6
Volvo B -2.30% 1 0 1 1.5
LUMI -2.20% 1 0 1 1
Ahlstrom-Munksjö -2.20% 1 0 1 3.1
Fabege -2.10% 1 0 1 0.6
Boliden -1.80% 1 1 0 2.2
Hexagon -1.60% 1 0 1 1.3
Skanska B -1.60% 1 0 1 2.8
Stora Enso R -1.60% 1 1 0 2.3
ÅF -1.50% 1 1 1 1.2
Wallenstam B -1.00% 1 1 1 1.2
Sweco B -0.80% 1 1 1 1.8
Electrolux -0.70% 1 0 1 2.5
SSAB A 0.70% 1 1 0 1.6
Industrivärden C -0.60% 1 1 1 0.8
Hufvudstaden A -0.30% 1 1 1 1.7
Loomis B -0.20% 1 1 1 0.6
Peab B -0.20% 1 0 1 1.3
Kinnevik -0.10% 1 0 1 0.78
Uppdaterad 2019-09-04

Resultat – visar hur bolaget gick på rapportdagen i %.
Marknadsfas – visar om det var en positiv eller negativ marknadsfas när bolaget rapporterade. 1 = positiv marknadsfas och 0 = negativ marknadsfas.
Stängning – visar om bolaget stängde i de övre eller undre 50% av candlesticket. 1 = stängde i de övre 50% och 0 = stängde i det undre 50%.
Trend – visar om bolaget befann sig i en negativ eller positiv trend när bolaget rapporterade. 1 = positiv trend (stängning över MA200) och 0 = negativ trend (stängning under MA200).
Volume – visar hur stor volymen var på rapportdagen. Volymen visas i antal gånger 66 dagars genomsnittliga volymen. En 2:a betyder alltså att volymen var dubbelt så stor den dagen som den genomsnittet de 66 senaste dagarna.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar