You are currently viewing Rapportvinnare – Fortsätter de vara vinnare?

Rapportvinnare – Fortsätter de vara vinnare?

Förra Söndagen pratade jag om ICA Gruppen och om att deras rapport hade fått aktien till att nå ännu en ny “All Time High”-nivå. Vi tog oss då en titt på för att se hur ATH-nivåer påverkade den framtida utvecklingen i aktier. 

Det vi kom fram till var att en ny ATH-nivå i ICA Gruppen inte borde vara ett hinder för att aktien ska fortsätta stiga.

Förra veckan hade jag två frågor, hur påverkar en ny ATH-nivå och vad har rapportreaktionen för betydelse för en akties framtida utveckling?

Idag ska vi försöka svara på den andra frågan se vad rapporten i ICA Gruppen har för betydelse för utvecklingen framöver.

Är det så att en positiv rapport leder till fortsatt uppgång eller leder det till nedgång?

När jag började med trading läste jag en bok av Peter Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellström vid namn “Framgångsrik Aktiehandel – 10 vinnande strategier”. Detta är en fantastisk bok med många bra studier och en av dessa studier eller strategier var TN-info. 

TN-info säger att aktier som har haft en positiv reaktion på rapportdagen kommer att fortsätta vara stark och det motsatta gäller då för aktier som reagerar negativt på rapportdagen.

Så enligt TN-info borde den starka rapporten inte vara ett hinder för att ICA Gruppen ska kunna fortsätta stiga. Denna bok gavs ut 2013 och det är mycket som har ändrats sedan dess och jag tänkte att det därför vore intressant att själv göra en studie på detta. 

Så idag ska vi ta oss en titt på vad för betydelse positiva rapporter har för för den framtida utvecklingen hos aktier. Innan vi går in på testerna ska jag gå igenom “Post-Earnings-Announcement Drift”. Kan du allt du behöver veta om denna anomali går det hemskt bra att hoppa över denna bit.

Jag har i dagens Söndagsstrategi gjort väldigt många tester, upp mot en 400, vilket leder till att utformningen på dagens inlägg kommer att vara lite annorlunda. Istället för att vi kommer att gå igenom alla resultat först för att därför sammanfatta dem kommer jag gå igenom och sammanfatta resultatet för varje test var för sig innan jag gör en stor sammanfattning av alla tester.

Post-Earnings-Announcement Drift

Det har gjorts många studier på just detta ämne om att aktier som överraskar på rapportdagen tenderar till att fortsätta utvecklas i samma riktning som på rapportdagen. Denna anomali har fått namnet Post-Earning-Announcement Drift eller PEAD. 

Denna anomali innebär alltså att aktier som gör överraskningar på rapportdagen ofta fortsätter i riktningen som överraskningen. Om ett bolag gör ett överraskande bra resultat tenderar detta till att smitta av sig på den framtida utvecklingen i aktien i upp till ungefär 60 dagar. Detsamma gäller för bolag som gör en överraskande dålig rapport.

Enligt teorin om en effektiv marknad borde ny information, såsom en rapport, bli läst och tagen i åtanke direkt efter att den har blivit publicerad. Detta borde leda till att priset på aktien ändras direkt och därefter förblir på samma nivå tills ny information når marknaden.

Som du kanske har märkt fungerar inte teorin på samma sätt som verkligheten. Anpassningen till ny information är inte omedelbar på aktiemarknaden och det tar lite tid för aktörerna att smälta och ta in den nya informationen. 

Detta är en av anledningarna till varför denna effekt finns. När ny information släpps tar det tid innan aktörer kan ta hänsyn till den. Alla aktörer kan inte läsa rapporten direkt när den släpps, vissa kan t.ex. inte läsa den förrän dagen efter vilket gör att priset inte kan anpassas direkt. 

Det är även så att en bra rapport ofta leder till att banker och analyshus behöver göra analyser av bolaget. Dessa analyser tar tid och göra och kommer ofta dagarna efter rapporten. Dessa nya analyser leder ofta till nya köprekommendationer vilket i sin tur eldar på uppgången.

Efter en bra rapport kan det även vara så att vissa fonder bestämmer sig för köpa eller öka innehavet i denna aktie vilket också i sin tur gör att uppgången fortsätter.

Testerna

Idag ska vi alltså testa och se om aktier som gör en bra rapport kommer att fortsätta ha en positiv utvecklingen i framtiden. Vi kommer att göra 8 olika typer av tester för att verkligen försöka förstå vad det är som har för betydelse i denna effekt. 

Test “Rapportvinnare”

Vi kommer att börja med att testa om effekt fortfarande fungerar. Vi kommer därför att testa och se vad som händer när en aktie går upp på rapportdagen med mer än 0-10% med 1% intervaller. Vi kommer även att testa och se hur utvecklingen ser ut efter 1, 2, 3, 4, 5, 20 och 50 dagar.

Jag har valt max 50 dagar eftersom jag vill inte att det ska ske en ny rapport innan jag har hunnit gå ur den nuvarande affären.

Test “De största aktierna”

Det första testet kommer vara utfört på 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. I test två ska vi testa och se om det finns någon skillnad för de största bolagen på OMXS30. 

Test två kommer därför vara en kopia av test ett fast med 27 aktier om OMXS30.

Test “De mindre aktierna”

Test tre kommer även vara samma som test ett fast med alla aktier från test ett förutom de 27 från test två. 

I TN-info studien kom de fram till att trenden, marknadsfasen och volymen på rapprotdagen har betydelse för hur stark denna effekt är. Vi kommer även att göra tester på detta. 

Test “Volymen”

Test fyra kommer därför vara ett test för att se hur volymen på rapportdagen har för betydelse för denna effekt. Vi kommer att göra detta genom att endast titta på de aktier som stiger på rapportdagen. Vi kommer därefter titta på volymen har varit större än det dagliga genomsnittet de senaste tre månaderna för volymen. 

Därefter kommer vi även att studera de tillfällen då volymen är 200%, 300%, 400% och 500% större än det dagliga genomsnittet de senaste tre månaderna för volymen.

Test “Trenden”

När det kommer till att testa vad trenden i aktien har för betydelse tittar vi på alla tillfällen då aktierna stiger på rapportdagen men vi delar upp aktierna i två fack. I det ena facket placerar vi de aktier som befinner sig i en positiv trend, i vårt fall de aktier som befinner sig över MA200. I det andra facket placerar vi alltså de aktier som är i en negativ trend, alltså under MA200.

Test “Marknadsfasen”

När vi tittar på vad marknadsfasen har för betydelse kommer vi att titta på alla tillfällen då en aktie stiger på rapportdagen och OMXS30 ligger över sitt 12 månaders glidande medelvärde (MA12). Vi kommer även att studera de tillfällen då OMXS30 är i en negativ marknadsfas och har stäng under MA12.

Test “Dag ett och två”

Det är inte sällan så att en aktie har en reaktion på rapportdagen men dagen gör aktien en 180 gradig vändning och går på andra hållet. Jag tycker därför det vore intressant att titta på dessa två dagar som en och studera hur utvecklingen under dessa två dagar har för betydelse. 

Därför kommer vi göra ett test som liknar test ett fast vi kommer att titta på hur utvecklingen ser ut för dessa två dagar ihop.

Test “Var i candlesticket”

Till sist kommer vi göra ett test där vi studerar hur stängningen i candlesticket under rapportdagen påverkar utvecklingen. Vi kommer alltså att titta på alla gånger då en aktie har gjort en positiv stängning men vi kommer att dela in tillfällena beroende på var de har stängt i candlesticket.

Studien

I denna studie vill jag ha ett stort urval på aktier för att se hur företag reagerar på en positiv rapportreaktion. Därför har jag valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. I testet där vi testar aktierna i OMXS30 har jag valt att ha med de fetmarkerade aktierna i listan och i testat där jag endast testar de ”mindre” bolagen väljer jag alltså alla bolag som inte är fetmarkerade.

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och vill du ha hjälp med att göra samma studie själv är det bara att skicka ett mejl till mig.

Data

Studien sträcker sig från år 2009-08-14 till 2019-08-16 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B

Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum

Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A

Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company

Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat “Rapportvinnare”

Snittvinst

Upp Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 1069 0.43% 0.55% 0.68% 0.76% 0.78% 1.19% 1.58%
1% 873 0.43% 0.54% 0.72% 0.82% 0.81% 1.30% 1.67%
2% 676 0.50% 0.59% 0.74% 0.81% 0.77% 1.33% 1.55%
3% 522 0.58% 0.67% 0.80% 0.87% 0.89% 1.53% 1.75%
4% 408 0.62% 0.76% 0.95% 0.98% 1.10% 1.55% 1.56%
5% 297 0.73% 0.93% 1.12% 1.16% 1.19% 1.60% 1.99%
6% 224 0.74% 0.84% 1.11% 1.15% 1.23% 1.62% 2.16%
7% 173 0.83% 1.07% 1.36% 1.39% 1.49% 1.80% 2.23%
8% 115 0.86% 1.16% 1.33% 1.30% 1.35% 1.75% 2.40%
9% 86 0.90% 1.13% 1.26% 1.08% 1.16% 1.55% 2.48%
10% 59 0.93% 1.66% 1.73% 1.43% 1.74% 2.23% 3.58%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 1069 55.40% 55.50% 58.00% 57.20% 56.70% 58.50% 58.10%
1% 873 55.30% 56.10% 58.20% 57.40% 56.70% 58.70% 58.20%
2% 676 56.80% 57.70% 58.10% 57.50% 56.40% 59.50% 58.20%
3% 522 56.10% 58.00% 57.50% 57.90% 56.10% 60.70% 58.80%
4% 408 56.40% 58.80% 59.30% 59.10% 57.40% 60.30% 58.30%
5% 297 58.60% 60.90% 61.60% 58.60% 58.20% 59.90% 59.30%
6% 224 58.50% 61.60% 61.60% 58.00% 58.90% 59.80% 60.60%
7% 173 60.70% 64.70% 64.70% 60.70% 62.40% 59.50% 61.30%
8% 115 59.10% 65.20% 67.80% 63.50% 61.70% 60.70% 61.70%
9% 86 58.10% 62.80% 65.10% 60.50% 57.00% 59.50% 62.00%
10% 59 57.60% 71.20% 69.50% 64.40% 61.00% 63.20% 67.90%

Det vi kan se av detta test är att aktier som går upp på rapportdagen har en tendens till att fortsätta stiga den kommande 5, 22 och 50 dagarna.

Det vi även kan se att ju kraftigare uppgång på rapportdagen desto större är effekten av PEAD. Alltså de aktier som har stigit mest har och den bästa utvecklingen de kommande månaderna. De aktier som har reagerat med en uppgång på över 10% på rapportdagen har fortsatt stiga med 3,6% i snitt i de kommande 50 dagarna. 

Det som även är intressant att trots att en aktie har stigit med över 10% på rapportdagen fortsätter ofta aktien upp på en veckas sikt. I 61% av fallen har aktien stått högre en vecka senare och detta är med 1,7% i snitt.

Slutsats:

Desto kraftigare uppgång på rapportdagen ju bättre utvecklingen de kommande 50 dagarna.

[bctt tweet="Desto kraftigare uppgång på rapportdagen ju bättre utvecklingen de kommande 50 dagarna."]

Resultat “De största aktierna”

Snittvinst

Upp OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 345 0.25% 0.23% 0.34% 0.41% 0.45% 1.08% 0.57%
1% 297 0.25% 0.21% 0.36% 0.48% 0.50% 0.91% 0.51%
2% 234 0.37% 0.28% 0.41% 0.46% 0.43% 0.87% 0.01%
3% 174 0.35% 0.33% 0.44% 0.55% 0.60% 1.01% 0.14%
4% 133 0.34% 0.23% 0.34% 0.37% 0.42% 0.95% -0.40%
5% 91 0.60% 0.56% 0.67% 0.67% 0.66% 0.77% -0.24%
6% 67 0.61% 0.46% 0.50% 0.53% 0.53% 0.78% -0.04%
7% 50 0.66% 0.67% 0.74% 0.87% 0.79% 1.43% 0.56%
8% 35 0.74% 0.66% 0.87% 1.17% 1.00% 2.13% 0.84%
9% 25 0.46% 0.25% 0.36% 0.63% 0.47% 1.44% -1.06%
10% 15 0.09% 0.62% 0.46% 0.49% 0.99% 1.61% -1.85%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 345 54.50% 54.80% 55.40% 56.50% 56.80% 57.00% 54.70%
1% 297 55.60% 55.60% 55.90% 57.60% 58.20% 56.40% 54.20%
2% 234 59.40% 56.80% 56.00% 57.30% 58.10% 55.80% 52.40%
3% 174 55.70% 56.30% 53.40% 59.20% 59.80% 57.80% 54.20%
4% 133 56.40% 57.10% 54.90% 60.20% 58.60% 56.10% 51.60%
5% 91 61.50% 60.40% 59.30% 62.60% 61.50% 53.80% 52.80%
6% 67 64.20% 62.70% 58.80% 62.70% 62.70% 52.20% 53.80%
7% 50 66.00% 66.00% 62.00% 68.00% 68.00% 54.00% 58.30%
8% 35 62.90% 62.90% 65.70% 71.40% 68.60% 57.10% 58.80%
9% 25 56.00% 52.00% 56.00% 64.00% 60.00% 52.00% 54.20%
10% 15 53.30% 60.00% 60.00% 66.70% 66.70% 60.00% 57.10%

De största aktierna har ett likartat beteende upp till 20 dagar som de aktier i föregående test. Vi kan se att ett mönster, inte alls lika tydligt som i test ett, att en ju positivare reaktion på rapportdagen desto bättre utveckling framöver, men trots det ett mönster.

Eftersom vi har så få affärer där de stora aktierna steg med mer än 9- och 10% lägger jag inte allt för stor vikt vid dessa resultat. 

Det vi även kan se är att resultaten är betydligt mindre för de största aktierna jämfört med aktierna i föregående test. Detta får mig att tro att stora aktier inte reagerar lika starkt som mindre aktier. Detta kan bero på, som i föregående veckas test om ATH, att stora aktier har en tendens till att jämviktspendla mer.

Förutom allt detta kan vi se något väldigt intressant för vad som händer på 50 dagars sikt, vi kan se att det nästan inte alls finns någon edge på 50 dagar. En snittutveckling på runt 0,5% på 50 dagar är inte en bra avkastning. Det verkar alltså som att stora aktier som gör starka reaktioner på rapportdagen inte får en gynnsam utveckling de kommande 50 dagarna.

Slutsats:

Även stora bolag tenderar till att få en bättre framtida utveckling beroende på rapportreaktionen. Utvecklingen är dock inte lika stor som för mindre bolag. Det är även så att på 50 dagars sikt är snittutvecklningen väldigt liten för stora bolag som har positiva rapportreaktioner.

[bctt tweet="Även stora bolag tenderar till att få en bättre framtida utveckling beroende på rapportreaktionen. Utvecklingen är dock inte lika stor som för mindre bolag."]

Resultat “De mindre aktierna”

Snittvinst

Upp LC/MC – OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 698 0.47% 0.68% 0.81% 0.91% 0.96% 1.22% 2.16%
1% 556 0.45% 0.68% 0.84% 0.96% 0.98% 1.39% 2.36%
2% 425 0.51% 0.75% 0.86% 0.99% 0.98% 1.47% 2.44%
3% 331 0.61% 0.82% 0.91% 0.99% 1.02% 1.57% 2.58%
4% 263 0.65% 0.96% 1.10% 1.16% 1.22% 1.47% 2.43%
5% 196 0.71% 1.06% 1.17% 1.25% 1.33% 1.69% 2.98%
6% 147 0.62% 0.92% 1.15% 1.23% 1.39% 1.51% 2.96%
7% 114 0.72% 1.13% 1.33% 1.33% 1.57% 1.27% 2.61%
8% 76 0.78% 1.41% 1.65% 1.45% 1.65% 1.13% 2.56%
9% 58 0.81% 1.46% 1.67% 1.29% 1.59% 1.15% 3.34%
10% 40 0.83% 1.95% 2.28% 1.83% 2.33% 1.53% 4.82%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp LC/MC – OMXS30 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 698 54.90% 55.60% 59.00% 57.70% 56.80% 59.90% 60.30%
1% 556 54.00% 55.80% 59.00% 57.50% 56.00% 60.70% 60.40%
2% 425 54.60% 58.10% 59.50% 58.40% 56.20% 62.30% 61.10%
3% 331 55.30% 59.20% 59.80% 57.70% 55.00% 62.70% 60.70%
4% 263 54.80% 59.70% 60.80% 58.60% 57.00% 62.60% 61.00%
5% 196 56.10% 61.20% 62.20% 57.10% 57.10% 63.60% 61.80%
6% 147 54.40% 61.20% 62.60% 56.50% 57.80% 64.40% 63.00%
7% 114 57.00% 64.00% 64.90% 57.90% 60.50% 62.80% 61.30%
8% 76 56.60% 67.10% 68.40% 60.50% 59.20% 64.00% 59.40%
9% 58 56.90% 67.20% 67.20% 58.60% 55.20% 64.90% 61.50%
10% 40 52.50% 72.50% 72.50% 62.50% 60.00% 66.70% 68.60%

Resultatet i detta test bekräftar de tankar vi fick efter föregående test. Alltså att mindre aktier har tendenser till att reagera kraftigare på bra rapportreaktioner. Vi kan tydligt se att snittvinsten är större och följer ett likartat mönster som i tidigare tester. Alltså att bättre rapportreaktioner leder till bättre framtida utveckling. 

Det är väldigt tydligt att på 50 dagars sikt är avkastningen väldigt bra och för aktier som har stigit med över 10% på rapportdagen är snittvinsten hela 4,8%.

Slutsats:

Även mindre bolag följer samma mönster att bättre rapportreaktion leder till bättre framtida avkastning. Mindre bolag har dock en tendens till att reagera kraftigare på en bra rapport jämfört med större bolag.

[bctt tweet="Även mindre bolag följer samma mönster att bättre rapportreaktion leder till bättre framtida avkastning. Mindre bolag har dock en tendens till att reagera kraftigare på en bra rapport jämfört med större bolag."]

Resultat “Volymen”

Snittvinst

Upp + % volymAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
V>V669430.45%0.54%0.66%0.74%0.77%1.24%1.71%
V>200%V665900.44%0.55%0.73%0.80%0.88%1.20%1.88%
V>300%V663340.64%0.88%0.94%1.02%1.13%1.21%1.79%
V>400%V661630.91%1.21%1.39%1.52%1.77%1.69%2.25%
V>500%V66850.90%1.46%1.52%1.59%1.89%1.72%2.45%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp + % volymAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
V>V6694355.40%55.20%57.30%56.70%56.30%58.80%58.40%
V>200%V6659054.70%55.40%56.80%56.60%55.80%58.50%58.80%
V>300%V6633456.00%57.80%58.40%57.80%58.10%58.80%57.70%
V>400%V6616358.90%61.30%61.30%61.30%65.60%63.00%59.50%
V>500%V668554.10%61.20%62.40%62.40%64.70%65.90%61.70%

Som vi kan se har volymen en betydelse för den framtida utvecklingen. De gånger då volymen har varit större har detta i genomsnitt lett till en bättre framtida utveckling. Det verkar alltså som att de reaktioner som leder till att många aktörer agerar får aktien till att få en bättre utveckling framöver.

Slutsats:

Volymen kan ses som en kvalitetsstämpel, alltså större volym säger att rapporten är av större kvalité och den framtida utvecklingen kommer att vara bättre.

[bctt tweet="Volymen kan ses som en kvalitetsstämpel, alltså större volym säger att rapporten är av större kvalité och den framtida utvecklingen kommer att vara bättre."]

Resultat “Trenden”

Snittvinst

Upp + TrendAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över MA2008340.46%0.63%0.75%0.85%0.85%1.24%1.64%
Under MA2002350.35%0.25%0.41%0.47%0.55%1.25%1.35%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp + TrendAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över MA20083457%56.80%59%58.90%58.20%58.70%58.30%
Under MA20023549.80%50.60%54.50%51.10%51.50%58.70%57.10%

Vi kan även se att trenden har en betydelse för hur aktien kommer att gå framöver. I nästan alla fall är det bättre om aktien har en positiv trend vid en bra rapportreaktion. Endast när vi säljer efter 20 dagar är det bättre om aktien befann sig i en negativ trend.

Vi kan även se i jämförelse med testet “Rapportvinnare” att vi får en bättre snittvinst och sannolikhet för vinstaffär på lång sikt om aktien är i en positiv trend.

Slutsats:

Trenden i aktien har betydelse och det är en fördel om trenden är positiv vid en positiv rapportreaktion.

[bctt tweet="Trenden i aktien har betydelse och det är en fördel om trenden är positiv vid en positiv rapportreaktion."]

Resultat “Marknadsfasen”

Snittvinst

Upp + MarknadsfasAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Positiv6560.43%0.64%0.71%0.87%0.84%0.96%1.82%
Negativ4130.43%0.41%0.62%0.60%0.70%1.68%1.20%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp + MarknadsfasAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Positiv65655.30%55.60%58.50%58.40%57%56.70%59.20%
Negativ41355.40%55.20%57.10%55.20%56.20%61.70%56.40%

Även marknadsfasen verkar ha betydelse. Även i detta test kan vi se att i nästan alla fall är det en fördel om OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas när rapporten kommer. Precis som i föregående test är det endast en fördel att OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas om vi säljer efter 20 dagar. 

Det är väldigt intressant att resultatet är samma som för när vi tittade på om aktien befann sig i en positiv kontra negativ trend. En hypotes är att rekyler i negativa trender och marknadsfaser ungefär varar i 20 dagar.

En positiv marknadsfas leder till en mer fördelaktig utveckling på lång sikt jämfört med om vi inte tar hänsyn till marknadsfasen, t.ex. I testet “Rapportvinnare”.

Slutsats:

Det är en fördel om OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas när rapporten kommer på en veckas och 50 dagar sikt. På 20 dagars sikt är det en fördel om OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas.

[bctt tweet="Det är en fördel om OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas när rapporten kommer på en veckas och 50 dagar sikt. På 20 dagars sikt är det en fördel om OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas."]

Resultat “Dag ett och två”

Snittvinst

Upp dag 1 + dag 2 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 1123 0.18% 0.27% 0.36% 0.37% 0.35% 0.77% 1.25%
1% 951 0.18% 0.29% 0.39% 0.38% 0.38% 0.76% 1.17%
2% 784 0.17% 0.29% 0.39% 0.38% 0.38% 0.79% 0.97%
3% 638 0.22% 0.39% 0.50% 0.49% 0.50% 1.01% 1.20%
4% 493 0.26% 0.40% 0.48% 0.42% 0.39% 0.99% 1.16%
5% 383 0.21% 0.37% 0.45% 0.46% 0.43% 1.14% 1.46%
6% 294 0.30% 0.48% 0.54% 0.55% 0.47% 1.04% 1.80%
7% 239 0.32% 0.51% 0.61% 0.65% 0.63% 1.24% 2.08%
8% 197 0.29% 0.47% 0.59% 0.61% 0.63% 1.05% 1.63%
9% 146 0.25% 0.47% 0.54% 0.56% 0.57% 0.88% 1.40%
10% 109 0.39% 0.64% 0.75% 0.81% 0.80% 1.07% 2.80%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp dag 1 + dag 2 Antal affärer 1 dagar 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 20 dagar 50 dagar
0% 1123 50.40% 53.50% 53.10% 55.50% 56.60% 56.80% 55.50%
1% 951 51% 53.90% 53.20% 55.70% 57% 57% 55.60%
2% 784 50.80% 54.20% 53.20% 55.90% 56.60% 57.70% 55.60%
3% 638 52.20% 54.90% 54.50% 56.70% 57.50% 58.40% 56.60%
4% 493 53.50% 55.60% 54.80% 56.40% 58% 57.40% 55.50%
5% 383 52.50% 56.40% 55.90% 56.70% 58.70% 57.90% 56.40%
6% 294 54.40% 57.10% 56.50% 57.50% 59.90% 56.90% 57.70%
7% 239 56.50% 57.70% 56.10% 58.60% 61.50% 60% 57.70%
8% 197 56.90% 57.40% 57.90% 57.90% 60.90% 60.10% 55.40%
9% 146 56.80% 56.20% 58.90% 58.20% 62.30% 60.10% 52.90%
10% 109 60.60% 57.80% 63.30% 61.50% 65.10% 61.30% 58.80%

Det vi kan se av resultatet är att det finns ett likartat mönster som i test ett om “Rapportvinnare”. Alltså att en bättre reaktioner på rapportdagen leder till en bättre framtida utveckling. Vi kan dock se att snittvinsten är betydligt mindre.

Det som är intressant är att trots att en aktie går ner på rapportdagen men dagen efter går upp igen och stänger på plus totalt sett för de två dagarna finns det en positiv utveckling framöver. Detta betyder alltså att utvecklingen för dagen efter rapporten också har betydelse. 

Slutsats:

Även utvecklingen dagen efter rapporten har betydelse för den framtida utvecklingen, bolag som går ned på rapportdagen men går upp dagen efter och totalt är plus över de två dagarna har en fördelaktig utveckling de kommande 50 dagarna.

[bctt tweet="Även utvecklingen dagen efter rapporten har betydelse för den framtida utvecklingen, bolag som går ned på rapportdagen men går upp dagen efter och totalt är plus över de två dagarna har en fördelaktig utveckling de kommande 50 dagarna."]

Resultat “Var i candlesticket”

Snittvinst

Upp + % stängning i candlesticketAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över 90%2430.18%0.37%0.43%0.58%0.54%1.09%0.42%
Över 80%4320.30%0.39%0.51%0.61%0.51%1.01%1.07%
Över 70%5900.29%0.40%0.58%0.61%0.53%0.94%1.11%
Över 60%7080.31%0.44%0.60%0.68%0.64%1.06%1.21%
Över 50%7990.29%0.41%0.55%0.64%0.61%1.08%1.38%
Under 50%2660.88%0.95%1.08%1.15%1.30%1.52%2.21%
Under 40%1800.97%1.08%1.37%1.50%1.72%1.77%2.69%
Under 30%1181.04%1.15%1.33%1.44%1.73%2.39%2.60%
Under 20%790.96%1.16%1.37%1.39%1.80%2.37%3.01%
Under 10%290.73%0.60%0.37%0.32%0.80%-0.10%-0.05%

Sannolikhet för en vinstaffär

Upp + % stängning i candlesticketAntal affärer1 dagar2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar20 dagar50 dagar
Över 90%24353.50%55.60%57.20%54.70%53.10%56.70%53.60%
Över 80%43254.20%55.80%57.40%56%54.60%57.40%56%
Över 70%59053.90%55.90%58%55.90%54.60%57.50%56.20%
Över 60%70853.50%55.90%58.90%57.60%56.80%58.90%57.20%
Över 50%79953.30%55.30%57.70%57.20%56.60%59.20%58%
Under 50%26661.70%56%59%57.10%56.40%56.40%58.60%
Under 40%18061.70%55.60%62.80%58.30%57.80%56.40%59.80%
Under 30%11863.60%55.90%62.70%60.20%58.50%59%61.20%
Under 20%7963.30%54.40%60.80%59.50%60.80%58.20%62.80%
Under 10%2962.10%55.20%51.70%48.30%48.30%37.90%51.70%

Detta testet är väldigt intressant och lite svårt att förstå. Om vi studerar siffrorna kan vi se att om en aktie stänger starkt på rapportdagen, alltså stänger högt upp i sitt candlestick, har detta en tendens till att leda till en sämre framtida utveckling. När jag tänker rent logiskt borde det vara tvärtom, det är därför super intressant att verkligheten inte är så.

Ju svagare stängning aktien har desto bättre blir den framtida utvecklingen. Aktier som har stigit på rapportdagen men stänger i de lägre 30% av candlesticket har en utveckling på hela 2.6%. I test “Rapportvinnare” kunde vi se att när vi inte tog hänsyn till var i candlesticket vi stängde gav detta en snittvinst på 1,6% istället. 

Effekten är väldigt stor på en veckas sikt, om vi har en aktie som har stängt positivt på rapportdagen men stänger i de lägsta 40% har dessa aktier en snittvinst på 1,7%.

Vi kan även se att det finns en väsentlig skillnad mellan de aktier som stänger över eller under 50% sträcket i candlesticket.

Slutsats:

Var i candlesticket som aktien stänger på rapportdagen verkar ha betydelse för den framtida utvecklingen, ju starkare stängning desto sämre utveckling och vice versa.

[bctt tweet="Var i candlesticket som aktien stänger på rapportdagen verkar ha betydelse för den framtida utvecklingen, ju starkare stängning desto sämre utveckling och vice versa."]

Sammanfattning

Som vi kan se från dessa test är det en hel del saker som påverkar den framtida utvecklingen för en aktie efter en rapport.

  • Bolag som reagerar positivt på rapportdagen får en positiv framtida utveckling.
  • Hur stor reaktionen på rapportdagen är har betydelse, ju större reaktion desto bättre framtida utveckling.
  • Även storleken på bolaget har betydelse, större bolag reagerar mindre kraftigt jämfört med mindre bolag. Det är även så att större bolag till och med inte har en speciellt bra utveckling på 50 dagars sikt efter en positiv rapport.
  • Volymen har en betydelse för utvecklingen framöver, volymen kan ses som en kvalitetsstämpel där mer volym ger en bättre utveckling.
  • Trenden i aktien vid ett rapporttillfälle har betydelse, en positiv trend leder till bättre resultat på en vecka och 50 dagars sikt medans en negativ trend leder till bättre resultat på 20 dagars sikt.
  • Även marknadsfasen har en betydelse, positiv marknadsfas ger en bättre framtida utveckling jämfört med om marknadsfasen är negativ vid aktiens rapporttillfälle. 
  • Det visar sig att utvecklingen dagen efter en rapport har betydelse. Även aktier som har haft en negativ reaktion på rapportdagen men totalt sett en positiv reaktion om man tar hänsyn till dagen efter rapporten har en positiv framtida utveckling. 
  • Till sist har även hur stark stängning aktien har på rapportdagen en betydelse. Om aktien stänger starkt, högt upp i candlesticket, har detta lett till att aktien får en sämre framtida utveckling jämfört med om aktien stänger svagt på rapportdagen. 

Allt som allt kan vi se att aktier som reagerar positivt på rapportdagen får en positiv framtida utveckling, undantag de största aktierna. Beroende på ett antal faktorer kommer utvecklingen vara olika stark.

Denna effekt anser jag vara en bra pusselbit att ha med sig när man investerar eller tradear. Det kan vara en stor fördel att endast tradea i de aktier som enligt statistiken kommer att ha en positiv utveckling framöver.

Det är till och med så att det går att skapa strategier med hjälp av denna effekt. Jag har själv satt ihop några strategier och jag tänkte publicera dem här i Söndagsstrategin någon gång de kommande månaderna.

Efter varje rapportperiod gör jag en lista där jag skriver in de olika rapportreaktionerna och delar in aktierna i “Rapportvinnare” och “Rapportförlorare”. När jag har gjort detta vet jag vilka aktier som kommer ha ett driv uppåt tack vare rapporten och jag kan vara lite mer aggressiv i dessa aktier när jag tradear gentemot de aktier som inte har ett driv uppåt.

För att återkoppla till ICA Gruppen borde alltså en stark rapportreaktion leda till ännu en stark period i ICA Gruppen, vad som kommer att hända är dock helt omöjligt att veta. ICA Gruppen har stigit mycket det senaste året så det finns anledning att vara lite försiktig.

Jag hoppas att denna information har varit till nytta för dig och har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på epost eller via vår chat. Som vanligt är denna information byggd på historisk data och det finns ingen garanti på att aktier som gör positiva rapportreaktioner kommer att fortsätta reagera på ett likartat vis.

Rapportvinnare

BolagResultatMarknadsfasStängningTrendVolume
Munters Group14.10%1113.6
H&M B13.67%0113.8
Evolution Gaming12.16%1014.8
ICA Gruppen10.91%1014.3
SOBI10.37%1015.1
Axfood10.17%1112.9
JM9.58%1115.1
Intrum8.10%1113.5
AstraZeneca7.77%1112.2
Nobia7.68%1113.6
SEB A4.89%1112.6
SCA B4.46%1112.6
Autoliv4.46%1103.1
Wihlborgs4.13%1112.1
Pandox3.56%1111.4
SKF B3.14%1012.7
Lundberg2.56%1111.3
Bravida Holding2.30%1112.5
LUPE2.24%1111.3
Holmen B2.10%1112.9
Atrium Ljungberg1.75%1110.8
AAK1.73%1112.2
Atrlas Copco A1.67%1111.7
Castellum1.61%1111.2
Tele2 B1.47%1112
Latour B1.46%1111.5
Betsson B1.40%1103.7
Telia1.13%1111.5
Assa Abloy B1.11%1012.9
Trelleborg B1.06%1102.7
Sagax B1.05%1010.5
Bonava B0.98%1010.5
Kungsleden0.97%1111.7
SAAB B0.91%1101.4
Avanza0.89%1100.8
Investor B0.68%1110.7
Resurs Holding0.43%1002.1
Klövern B0.06%1111.2

Uppdaterad 2019-09-04

Resultat – visar hur bolaget gick på rapportdagen i %.
Marknadsfas – visar om det var en positiv eller negativ marknadsfas när bolaget rapporterade. 1 = positiv marknadsfas och 0 = negativ marknadsfas.
Stängning – visar om bolaget stängde i de övre eller undre 50% av candlesticket. 1 = stängde i de övre 50% och 0 = stängde i det undre 50%.
Trend – visar om bolaget befann sig i en negativ eller positiv trend när bolaget rapporterade. 1 = positiv trend (stängning över MA200) och 0 = negativ trend (stängning under MA200).
Volume – visar hur stor volymen var på rapportdagen. Volymen visas i antal gånger 66 dagars genomsnittliga volymen. En 2:a betyder alltså att volymen var dubbelt så stor den dagen som den genomsnittet de 66 senaste dagarna.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 4 kommentarer

Lämna ett svar