Du visar för närvarande Relativ rapportreaktion – Starkare än index

Relativ rapportreaktion – Starkare än index

Vi ska ta oss an en ny Söndagsstrategi och som vid något tidigare tillfälle har jag blivit inspirerad av Erik Hansen och hans utomordentligt bra inlägg på Twitter eller det Morgonbrev han skriver för IG. Om du inte följer honom på Twitter kan jag verkligen rekommendera dig detta, du finner hans profil här.

Vi är mitt uppe i en rapportsäsong och jag har tidigare visat hur aktier brukar utvecklas efter de har utvecklats positivt- kontra negativt på rapportdagen. Det vill säga inte hur rapporten har varit utan hur marknaden har tolkat den, med andra ord hur aktien har utvecklats. Om du är intresserad av att läsa mina tidigare studier om hur rapportvinnare brukar utvecklats finner du mitt inlägg om ämnet här, och om rapportförlorare här.

Det som Erik Hansen inspirerade mig med denna gång var att sätta rapportreaktioner i relation till börsens utveckling den dag då rapporten släpptes. Det är ganska logiskt att tänka att om börsen är väldigt positiv eller negativ på en rapportdag kommer detta påverka hur en enskild aktie utvecklas den dagen.

Så det vi ska titta på i dagens Söndagsstrategi är just detta, vi ska sätta rapportreaktioner i relation till hur OMXS30 utvecklades den dagen och se om detta följer samma mönster som de tidigare studier jag gjort. Det vill säga att aktier som stiger på rapportdagen har en tendens till att fortsätta stiga på ungefär tre månaders sikt. De aktier som istället faller har ofta en mindre fördelaktig utveckling på tre månaders sikt.

Den bästa edgen jag kommer att presentera har en snittavkastning på 6.7% och en sannolikhet för en vinstaffär på 64%.

Studien – Relativ rapportreaktion

Vi kommer alltså att testa och se hur en aktie utvecklas med tanke på dess relativ rapportreaktion. Det vi kommer att göra i studien är att först ta reda på hur mycket steg eller sjönk en aktie på rapportdagen. 

Därefter tar vi reda på hur mycket OMXS30 sjönk på den dagen som aktien hade sin rapport. Därefter subtraherar vi aktiens rapportreaktion med den utveckling OMXS30 hade den dagen och vi får ett enkelt mått på den relativa rapportreaktionen.

Vi kommer därefter dela upp och mäta i steg om 2%, det vill säga att vi kommer börja med att titta på de tillfällen då en aktie haft en relativ rapportreaktion på -10% och stega i steg om 2% upp till +10%.

För dessa steg kommer vi att studera hur aktien utvecklats på 1, 5, 22 och 50 dagars sikt. 

Studien

Studien kommer vara utförd på veckoupplöst data och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-11-01.

Studien är utförd i Hitta Kursvinnare.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Relativa rapportvinnare

Snittavkastning

Upp Antal affärer 1 dagar 5 dagar 22 dagar 50 dagar
0% 657 0.54% 0.90% 1.36% 2.93%
2% 536 0.57% 0.91% 1.30% 2.69%
4% 364 0.73% 1.24% 1.54% 2.55%
6% 227 0.87% 1.44% 2.47% 3.20%
8% 130 0.53% 1.72% 2.51% 3.77%
10% 66 0.86% 2.37% 3.99% 6.71%

Hitratio

Upp Antal affärer 1 dagar 5 dagar 22 dagar 50 dagar
0% 657 54.80% 56.50% 60.10% 61.40%
2% 536 55.00% 57.10% 58.60% 59.80%
4% 364 54.90% 57.10% 60.00% 58.20%
6% 227 57.70% 62.10% 66.50% 61.40%
8% 130 53.80% 59.80% 65.60% 60.50%
10% 66 56.10% 63.10% 65.60% 63.50%

Realtiva rapportfölorare

Snittavkastning

Ner Antal affärer 1 dagar 5 dagar 22 dagar 50 dagar
0% 662 -0.02% 0.42% 0.81% 2.49%
2% 489 -0.01% 0.35% 0.82% 2.50%
4% 312 -0.04% 0.09% 0.00% 1.34%
6% 191 -0.10% -0.12% -0.76% 0.92%
8% 99 -0.41% -0.68% 0.58% 1.61%
10% 51 -0.32% -0.24% 1.62% 3.12%

Hitratio

Ner Antal affärer 1 dagar 5 dagar 22 dagar 50 dagar
0% 1069 50.00% 53.50% 56.90% 60.30%
2% 676 47.90% 52.30% 56.30% 61.00%
4% 408 47.80% 52.50% 55.40% 57.00%
6% 224 48.20% 51.60% 51.40% 55.10%
8% 115 47.50% 43.30% 50.50% 52.60%
10% 51 45.10% 44.00% 50.00% 54.00%

Sammanfattning

Efter att ha tittat igenom resultatet kan vi komma fram till att det ser ut som att den relativa rapportreaktionen har betydelse för framtida utveckling i en aktie. Om jag jämför det med tidigare studier blir mönstret ännu tydligare om vi tar hänsyn till OMXS30s utveckling på rapportdagen, jämfört med att vi inte gör det. 

Vi kan se att en stark relativ rapportreaktion har en tendens till att göra att en aktie får en bättre utveckling de kommande 50 dagarna. 

Det som är anmärkningsvärt är att även på en veckas sikt har vi en positiv utveckling. Om man jämfört detta med att den relativa rapportreaktionen hade varit negativ, är utvecklingen på en veckas sikt väldigt svag.

Överlag ökar snittavkastningen när den relativa rapportreaktionen är bättre, detsamma gäller dock inte för en negativ rapportreaktion. Vi kan se att mönstret inte alls är lika klart och detta beror till stor del på den stora nedgång vi hade i början på året. Men det är ändå ganska klart att aktier med negativa relativa rapportreaktioner inte har lika bra utveckling de kommande 50 dagarna som de med en positiv relativ rapportreaktion.

Det är alltså en god idé att hålla koll på den relativa rapportreaktionen, detta går att göra i Hitta Kursvinnare och om man behöver hjälp med att lösa detta kan du kontakta mig. Om man inte har Hitta Kursvinnare är det då extra tur att profiler som Erik Hansen delar med sig av detta.

Om man inte köper aktien efter en positiv relativ rapportreaktion är det bra att ha med sig att dessa aktier tenderar till att stiga. Om vi ska göra en swingtrade kan det då vara fördelaktigt att göra det i dessa aktier som har haft en positiv relativ rapportreaktion, det är lättare att segla med vinden än mot den.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite inspiration och har du några frågor kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att beteendet kommer se likadant ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Helena

  Toppenbra strategi – tack!
  Förstår jag det rätt att studien är gjord med Entry på close på rapportdagen?

  Blir det någon större skillnad i resultatet om man tolkar Eric ”relativ” som en kvot istället för en differens? Jag tänker nu i volatila tider händer det ju att börsen går ner 3% på en dag, eller 0,3 vilket kan ge en rapportreaktion ett helt annat värde beroende på om man ser det som differens eller t.ex uttryckt som RS på den dagen…

  Spännande! ?

 2. Thomas Johansson

  Intressant, har du koll på hur aktierna utvecklats relativt index efter 22 resp 50 dagar.

Lämna ett svar