Du visar för närvarande RSI – Förklaring av indikatorn och hur den används

RSI – Förklaring av indikatorn och hur den används

Jag tänkte att jag skulle ta mig en titta på en utav de absolut kändaste indikatorerna och berätta lite om min syn på den. Den indikatorn som jag tänkte titta på är RSI.

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

[bctt tweet="RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling."]

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket period värde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

RSI är en förkortning på relative strength index. RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Oscillator betyder att indikatorn kan röra sig mellan två värden och i det här fallet är det 0 och 100.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Indikatorn har bara ett parameter värde och detta är antalet tidsperioder. Den vanligaste periodlängden är 14 men jag själv använder mig absolut mest utav periodlängden 2.

RSI beräknas på följande sätt:

RSI beräknas i två steg. Det första steget är det som följer nedan.

I exemplet nedan kommer en periodlängd på 14 att användas.

Först görs en beräkning på genomsnittlig kursökning och kursminskning för de första 14 perioderna

Det andra steget använder man sig utav det föregående genomsnittliga kursökningen/kursminskningen. Fortsatt beräkning av RSI ser ut som följande.

Eftersom att RSI värdet beräknas på detta sätt innebär det att även om vi har en periodlängd på 14 kommer RSI indikatorn att använda sig utav värden som sträcker sig längre bak än 14 perioder.

Därefter beräknas RSI värdet enligt formeln nedan.

Den genomsnittliga kursökning/kursminskningen bestäms utav det periodvärde som ställs in i indikatorn. Ställer man in indikatorn på 14 beräknas alltså den genomsnittliga kursökningen de senaste 14 perioderna och vice versa för kursminskningen.

Excelblad för beräkning av RSI14

Jag har gjort ett enkelt excelblad som beräknar RSI14 värdet för aktier. Du kan använda excelbladet för att få en ökad förståelse för hur indikatorn beräknas eller för att själv räkna ut RSI värdet på olika aktier. Det du kommer att behöva göra själv är att fylla i datum och stängningskurs för den aktien som du vill beräkna RSI14 för.

Du kan ladda ner filen här.

Överköpt/Översålt

Skaparen utav indikatorns,  J. Welles Wilder Jr, grund tolkning är att om kursökningarna i en aktie har sprungit iväg jämfört med kursminskningarna är en aktie överköpt och vid motsatsen är aktien översåld. Wilder menar på att vid båda fallen kan en vändning i aktien vara på gång.

Många menar på att om man ställer in indikatorn med ett parametervärde på 14 kommer RSI att visa oss att en aktie är överköpt vid ett RSI värde på 70 och att en aktie över översåld vid ett värde på 30. Detta är något som jag själv inte alls använder mig utav då jag anser att detta inte stämmer.

Som ni kan se på bilden ovan så efter att RSI14 har visat ett “överköpt” värde på 70 så fortsätter aktien först att stiga med 32,5% och därefter med nästan 50%. I samma aktie kan vi även se att efter RSI14 har visat ett “översålt” värde på 30 så fortsätter aktien ned 23,4% innan vändningen kommer. Detta är såklart endast tre observationer men vad säger statistiken om detta?

I den studie jag har gjort om RSI14 har jag kommit fram till att RSI14<30 faktiskt visar aktier som är “översålda” och dessa aktier har en tendens att jämviktspendla uppåt. Detta beteende är väldigt tydligt efter 2013, innan det stämde inte detta beteende utan det var snarare så att aktien hade en tendens att fortsätta falla.

Jag kunde även se att aktier som har RSI14 värden på över 70 faktiskt inte är “överköpta” utan faktiskt har en tendens till att fortsätta stiga. Alltså vid detta tillfälle fångar indikatorn en momentum effekt istället för en jämviktspendling.

Denna studie tog mig väldigt lång tid att göra och om du vill titta lite noggrannare på resultatet kan du göra det här.

För att stärka mina tankar om att indikatorn inte kan användas på ett sätt att peka ut överköpta lägen vid 70 hänvisar jag till en studie gjord utav Investtech.

Investtech har gjort en studie på RSI21 och tittat på 24210 tillfällen där indikatorn passerar över 70-nivån och 15508 tillfällen då RSI21 har passerat under 30-nivån. De tittade på börskurser från Sverige, Danmark, Norde och Finland.

De kom fram till att i alla fyra olika marknader ger höra RSI värden, över 70-gränsen, en ökad chans för att kurserna kommer att fortsätta att stiga de nästkommande tre månaderna. De kom även fram till att aktier med låga RSI21-värden, värden under 30, har en tendens till att fortsätta sjunka de nästkommande tre månaderna.

Detta visar att den “traditionella” användningen av RSI21 är inte ett bra sätt för att hitta överköpta och översålda lägen i aktier. Detta visar istället att RSI21 kan vara en lämplig momentum indikator för att visa aktier mer högt/lågt momentum. Köper eller säljer man dessa aktier har man en ökat chans att få en överavkastning jämfört med börsen.

RSI som momentumindikator

Som jag har visat ovan passar RSI indikatorn med höga periodvärden bättre som en momentumindikator i vissa fall och bättre som en indikator för jämviktspendling i andra. Tanken är då att höga värden på indikatorn visar vart investerarmassan är på väg.

Jag använder mig även utav indikatorn på ett sätt som Tobbe Rosén har lärt mig. Om du försöker hitta toppar och bottnar i en aktie så väntar man in att indikatorn börjar falla från en hög nivå över 70. När därefter indikatorn har passerat en “bekräftelse nivå” i indikatorn kan det vara ett bra läge att sälja eller blanka aktien.

Ett annat sätt som jag använder indikatorn på är att leta divergenser. En negativ divergens inom aktievärlden innebär att aktien har gjort en högre notering medans indikatorn har gjort en lägre topp. För en positiv divergens gäller då motsatsen, lägre notering i aktien och högre botten i indikatorn. Dessa divergenser kan ofta visa trend vändningar i en aktie.

När det kommer till divergenser med RSI indikatorn letar jag efter en högre topp i grafen medans att indikatorn har gjort en lägre topp. Detta visar att styrkan i uppgången har avtagit och vi kanske kommer att få en trendvändning eller en rekyl.

RSI som indikator för jämviktspendling

Som jag nämnde innan använder jag mest parametervärdet 2 i indikatorn och då använder jag RSI som en indikator för jämviktspendling. Låga RSI2 värden, under 10, betyder ofta att aktien är kortsiktigt översåld och kommer att få en liten uppstuds.

Utdrag ur studie om RSI(2) OMXS30-aktier

NameRSI(2) OMXS30
Entry signalRSI(2)<10
Exit signal5D
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)0,63
Stdev4,73
Hitratio56%
Avg win (%)3,54
Avg loss (%)-3,14
Max win (%)37,35
Max loss (%)-31,22
Edge/Stdev0,13
Trades5291
ProfitFactor1,47
TiM5
Edge/Day (%)0,13

Resultatet utav setupkärnan sen 2017 ser ut på detta vis.

NameRSI(2) OMXS30 S2017
Entry signalRSI(2)<10
Exit signal5D
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)0,17
Stdev3,56
Hitratio0,53642
Avg win (%)2,40
Avg loss (%)-2,42
Max win (%)19,33
Max loss (%)-31,19
Edge/Stdev0,05
Trades755
ProfitFactor1,16
TiM5
Edge/Day (%)0,03

“Som vi kan se utav resultaten kan RSI(2) indikatorn vara ett bra hjälpmedel för att indikera att en aktie kommer att jämviktspendla.

Dock kan man se att indikatorn har fungerat betydligt bättre innan 2017 och framåt. Det är värt att tillägga att börsen som helhet har varit väldigt skakig sedan 2017.“

Detta är något som har fungerat väldigt bra i många år men har på sistone börjat fungera lite sämre. Jag har gjort en studie på detta och resultatet är väldigt intressant. Vill du ta dig en titt på denna studie kan du göra det här.

Men i grund och botten kan RSI(2) indikatorn hjälpa dig att hitta potentiella aktier som kommer att få en liten uppstuds.

RSI indikatorn kan alltså användas på många olika sätt och jag anser att den bör vara en del utav en traders arsenal. Dock så måste man vara medveten om att när det kommer till trading så kan allt hända i det enstaka fallet men över många trades kan RSI hjälpa oss förbättra vårt resultat.

[bctt tweet="RSI indikatorn kan alltså användas på många olika sätt och jag anser att den bör vara en del utav en traders arsenal."]

Det går även bra att kombinera indikatorn med andra indikatorer men även med t.ex. säsongsanomalier. Jag har själv gjort detta och kom fram till väldigt bra resultat. Jag förbättrade min strategi med 70% genom att lägga till säsongsanomalier, vill du se min studie på ämnet kan du göra det här.

FAQ om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI räknas ut genom att man tar den genomsnittliga ökningen i relation till den genomsnittliga minskningen för de X senaste perioderna. Denna kvot sätts därefter in en formel som får fram ett värde mellan 0-100.

RSI kan användas både som en indikator för att leta trendvändningar i aktier men även för att leta situationer då en aktie visar upp styrka eller svaghet. Indikatorn kan även användas för att leta vändningsområden med hjälp av divergenser.

Strategier med RSI och studier på indikatorn

I denna strategi tittar vi på hur vi kan använda oss av RSI Impulser för att hitta bra lägen att gå in i marknaden. Vi kommer fram till en strategi med snittavkastning på 1,3%.

I denna strategi tittar vi på hur vi kan använda oss av Connors RSI för att skapa oss en strategi som avkastar 1% i snitt på OMXS30. Denna strategi har även en hitratio på hela 79%.

I denna studie tittar vi på hur väl RSI(2) är på att signalera jämviktspendling. Vi tittar även på när indikatorn fungerar som bäst.

I denna studie tittar vi på vad RSI(14) faktiskt säger oss. Vi kommer fram till att indikatorn faktiskt kan signalera jämviktspendling men även en momentum effekt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 19 kommentarer

Lämna ett svar